Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

Münevverden Entellektüele | Modernleşme, İslamcılık ve Yerlilik

Türkiye’de düşünce tarihi çalışmaları oldukça sınırlıdır. Bu sınırlı oluşun temel sebeplerinden biri..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Namus Söylemi ve Cinsiyetlendirilmiş Milliyetçilik

"Namus Söylemi ve Cinsiyetlendirilmiş Milliyetçilik" adlı bu çalışma dört yılı aşkın bir süredir nam..

39,00 TL 29,25 TL Vergiler Hariç: 29,25 TL

Neye Himmet Neye Hizmet | Öncesi ve Sonrasıyla 17 - 25 Aralık

Hizmet, hareketin mensupları için belli ki bir değer olmaktan çıkmış, bir camianın, bir örgütün kod ..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Online Alevi Topluluklar

Sosyal ve kültürel hayatı yeniden tanımlayan radikal dönüşüm süreçlerinden birisi olarak modernizim,..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Ontolojiyi Hatırlamak | Sosyolojide Yöntem Sorunu

Bu kitap, "Sosyoloji bir bilim ise, neden bilimin çoğu ilkesi sosyolojiye uygun değil?" sorusuna cev..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Orhan Türkdoğan Külliyatı | 41 Kitap

41 eserden oluşan Orhan Türkdoğan Kitaplığı 2848 TL yerine 1424 TLSet içerisindeki eserleri inc..

2.848,00 TL 1.424,00 TL Vergiler Hariç: 1.424,00 TL

Osmanlı Modernleşmesi ve Sivil Toplum

Türkiye'de toplumsal değişmeyi konu alan akademik tartışmalarda sivil toplum her zaman merkezi önemi..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı

Türk sosyolojisinin önemli bir dinamik alanını oluşturan yapısal araştırmalar, gün geçtikçe kültürel..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Öteki Türkiye

Günümüz Türk toplumunda bunalımlar ve kültürel gerginlikler oluşturarak, ülkeyi kaosa sürüklemek yer..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Petrol, Göç ve Değişim | Batman Kentleşmesi

Türkiye'de bazı kentlerin ortaya çıkışı veya büyümesinde, doğal kaynaklar belirleyicidir. Bu bağlamd..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Politics of Ethnicity, Identity and Religion | Turkish Muslims in Britain

Politics of Ethnicity, Identity and Religion: Turkish Muslims in Britain is a study of a micro-Musli..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Politikacıların Suriyelilere Bakışı

Arap Baharı sonrası Türkiye'nin 'komşularla sıfır sorun' politikası uygulanamaz hale gelmiştir. Arap..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum

Bir tarihsel kavşak noktasında olduğumuz söylenebilir. Kavşaklar genellikle farklı seçenekler sunar...

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Postmodernizm ve Alımlama Estetiği

Çağımızın kafası karışık insanının ürettiği, karmaşık ruh yapısının ürünü olan bir yapıtı özümlemek ..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

Romanlar ve Sosyal Dışlanma

Sosyolog Bauman'a göre, "sosyolojik düşünmek; çevremizdekileri, onların hasletlerini ve düşlerini, k..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

Sağlık Olsun | Sağlığın Toplumsal Görünümleri

Bugünün sağlık ve hastalık algısı, geçtiğimiz yüzyıla kıyasla önemli ölçüde değişmiştir: Sağlığın de..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Sağlık Sosyolojisi

Ülkemizde sağlık-hastalık alanı ve sosyal teori arasındaki boşluk her geçen gün biraz daha azalmakta..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

SEÇKİNLEŞTİRME KARŞISINDA BARİYER SEMTLER / KİMLİKLİ MEKANLAR

Zamanın ruhundan söz eder Hegel, Zeitgeist ile... Mekânın ruhu da edebiyatta devasa bir literatür ol..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Şehirleşme ve Din

Son birkaç yüzyıl içerisinde, Batı'da başlayan ve etkileri giderek bütün dünyayı saran yeni medeniye..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Sen Neymişsin Evlilik

Bu kitabı kaleme alırken istedim ki; evlilik dile gelsin, bir varlık olarak kendini savunsun, yanlış..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

Seyahatname Sosyolojisi (İbn Batuta'nın Gizemli Dünyasına Sosyolojik Bir Bakış)

Seyahat olgusunun ortaya çıkışı insanlığın varoluşuyla yaşıttır. Seyahatin tarihi; insanlığın tarihi..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Seyyid Hüseyin Nasr'a Göre Gelenek ve Modernlik

Seyyid Hüseyin Nasr açısından gelenek, dinî nitelikte olan ve onun tüm yönlerini kapsayan hatta bizz..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Simurgun Kanatları | Sosyal Teori ve Din

Teori, grekçe theoria kelimesinden gelen bir kavram. Kelime grekçede bakma, seyretme, hayatı temaşa ..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Sınırları Aşmak | Türkiye'de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Türkiye'de sosyo-kültürel antropoloji alanında yapılan çalışmalarda son yıllarda büyük bir artış gör..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Sistematik Aile Sosyolojisi

Sistematik Aile Sosyolojisi, aileyi klasik sosyolojinin yaklaşımına uygun olarak kurumsal çerçevede ..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Siverek | Şehir, Mekân ve İnsan

Bir şehrin tarihi aynı zamanda onun hafızasıdır. İnsanı mekânla bir araya getiren, onun bir parçasın..

80,00 TL 60,00 TL Vergiler Hariç: 60,00 TL

Siyasal Katılımın Soslojik Analizi

Siyasal katılım oy vermeden, siyasal parti liderliğine kadar geniş bir siyasal davranışı kapsamaktad..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Siyasal ve Sosyal Kuram

Armağan Öztürk'ün Siyasal ve Sosyal Kuram adlı kitabı iki teorik odakta kendi tezlerini ortaya koyma..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Siyasallığın Toplumsal İnşası | Siyasal Toplumsallaşma

Alternatifler arasından bir eylemi tercih etmek ve gerçekleştirmek, tarih boyunca insanı diğer varlı..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Siyaset Sosyolojisi

Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde ke..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Sociology in the Global South (e-kitap)

CONTENTSPREFACEA Critical Sociology from Latin America: Tradition and Creativity.José Vicente Tavare..

20,00 TL 15,00 TL Vergiler Hariç: 12,71 TL

Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar | Doğu Batı Ekseninde Farklılaşan İzdüşümleri

'Kanunlar önünde herkes eşittir' varsayımı, esasında liberal adaletin özünü yansıtmaktadır. Sosyal a..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Sosyal Güven | Sosyal Sermaye ve Dindarlık Çalışması

Sosyal sermaye çalışmalarıyla daha belirgin hale gelen güven kavramı, bazen onun bir alt dalı gibi g..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi

Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bun..

80,00 TL 60,00 TL Vergiler Hariç: 60,00 TL

Sosyal Sermaye | Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye Araştırması

Türkiye için yeni sayılabilecek bir kavram olan sosyal sermaye, bu çalışmada kent, komşuluk ve toplu..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Sosyal Tabakalaşma ve Spor

Sosyal tabakalaşma, sosyoloji dünyasının her zaman gündeminde olan bir konudur. Özellikle sanayileşm..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Sosyal Yatırım Devleti | Kapitalist Devlet İçin Yeni Bir Öneri

1970'li yıllardan sonra refah devletinin yaşamaya başladığı finansman krizi sosyal devlet karşıtı ne..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Sosyal Zaman ve Din | Sosyal Zaman Anlayışları ile Dindarlık İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme

"Zaman", insanın sosyal varoluş ve etkileşimini belirleyen temel bir kategoridir. Zamansal algı ve p..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Sosyal, Kültürel ve İktisadî Yönleriyle Göçebelik (Koçerî)

Kaybolmaya yüz tutmuş bir yaşam tarzı olan göçebeliğin (Koçerî) sosyal, kültürel, iktisadi özellikle..

40,00 TL 30,00 TL Vergiler Hariç: 30,00 TL

Sosyo-Kültürel Bölge Araştırmaları

Sosyoloji geleneğimizde, bölgesel araştırmalar, karşılıklı kültür ve değerler sistemine uygun yapısa..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Sosyoloji Divanı 5 | Toplumsal Hareketler

Erhan Tecim | Toplumsal Hareketler ve Yenilik BağlamıSelahattin Güven | Temsil Krizinin Siyaseti: So..

40,00 TL 30,00 TL Vergiler Hariç: 30,00 TL

Sosyoloji Divanı 1 |Taşra Fragmanları

Köksal Alver | Taşra HalleriCelaleddin Çelik | Taşranın Değişen SosyolojisiErtan Özensel | Taşranın ..

0,00 TL Vergiler Hariç: 0,00 TL

Sosyoloji Divanı 10 | Toplumsal Hafıza

DOSYAHafızayı Rahatsız Etmek | Richard SennettHafızanın Sosyo - Psikolojik Bağlamı | Faruk Karaarsla..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Sosyoloji Divanı 11 | Teşhir Toplumu

Teşhir Toplumu: Kavramlar, Kuramlar ve Pratikler | İslam Can Postmodern Toplumda Mahremiyetin D..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Sosyoloji Divanı 12 | Dünyanın Sosyolojisi

AFRİKAEtiyopya Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi: Başlangıcı, Alanı ve Etkileri | Nahom EyasuAfrika Ç..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Sosyoloji Divanı 13 | Kuşaklar Sosyolojisi

Kuşak Sosyolojisi: Kavramsal ve Metodolojik Temeller | İbrahim NacakKuşaklar Sosyolojisi ve Türkiye ..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Sosyoloji Divanı 14 | Hayvan

DOSYAHayvanlar Sosyolojinin Neresinde? / Ahmet GökçenGüç, İktidar ve Gösteriş: Geçmişten Günümüze Ha..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Sosyoloji Divanı 15 | Kültürel İktidar

DOSYAKültürel İktidar: Kavramlar, Kuramlar ve Tartışmalar | Hüseyin ÇilKültür ve İdeoloji Pencereler..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Sosyoloji Divanı 17 |Oyun Sosyolojisi

DOSYA Oyun Sosyolojisi: Bir Kurumsallaşma Ağı Olarak Oyun | Mustafa Günerigök Dijital Oyun Ça..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Sosyoloji Divanı 18 | Piyasa

DOSYABir Meşrulaştırma ya da Çatışma Olgusu Olarak Piyasa Kültürü ve İş Ahlâkı İlişkisi / Ömer Torla..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL