Orhan Türkdoğan

1926 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 1955- 59 yılları arasında Malatya Lisesi felsefe öğretmenliğinde bulundu. 1959 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji asistanlığına atandı. 1962 yılında doktor, 1967'de doçent, 1971 yılında da profesörlük unvanını aldı. Türkdoğan, 1962-64 yı l lar ında ABD'nin Nebraska ve Missouri Üniversitelerinde "yeniliğin yayılması", Sağlık Üniversitesinde birinci kuşak Türk işçileri üzerinde araştırmalarını yürüttü. Yine, 1980'de Alman devletinin isteği üzerine, "Hastalık Sistemi" (Medical Sociology) ve "etnik gruplar" üzerindeki araştırmalarını sürdürdü. 1971 yılında, Alman devletinin davetlisi olarak, Hohenheim Üniversitesinde, ikinci kuşak Türk işçilerinin toplumsal uyumsuzluk ve kültürel entegrasyon gibi temel sorunlarını incelemiştir. 1980 yılında terör ve şiddet olayları ile ilgili olarak, kaynak araştırmaları için St. Andrews/İskoçya Üniversitesinde görev almış ve yerel terör örgütlerinin stratejilerini inceleyerek, ülkemiz terör ve şiddet olaylarının sosyal ve antropolojik yönleriyle olan bağlantılı bir araştırma yürütmüştür. 1985-1995 yıllarında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kuruluşu ve oluşumunda on yıl süreyle görevini yürütmüş ve 1995-2004 döneminde, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi'nde görevini sürdürmüş ve bu enstitüden emekli olmuştur. Türkdoğan, 1959 yılından itibaren ülkemizde yaşayan Rus kökenli Molakanlar, Estonlar, Kozaklar, Polonezler, Süryaniler gibi dış etnik gruplar yanında, yerel Alevi-Sünni Kürt ve Zaza halkları üzerindeki saha araştırmalarını da sürdürmüş ve ilk kez ülkemizde yaşayan tüm yerli-yabancı etnik grupların sosyal varlık alanlarını 1995 yılında Etnik Sosyoloji adı altında yayınlamıştır. Ayrıca, Türkiye genelinde 17 il ve 45 ocakta yaşayan Alevi-Bektaşi grupları ile Doğu- Güneydoğu yörelerinde egemen olan 21 kadar kabile ve aşiret kuruluşlarını da yine aralarında yaşayarak, 1995 ve 1997 yıllarında Türk kamuoyuna sunmuştur. Şu ana kadar Atatürk Üniversitesi 15, Milli Eğitim Bakanlığı 3, Turizm ve Kültür Bakanlığı 1, ABD ise yine "Molokans in Turkey" adlı bir eserini İngilizce olarak yayınlanmıştır (The Social Structure of Molokans, Etienne Dunn, 1984). Ayrıca, yabancı dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri de mevcuttur:1) L'Installation Das Immigrant Kazaks Dans Un Bourg (Ural-Altaische Jahrbucker, Wiesbaden, Band 43, 1971); 2) Descent Affinity and Ritual Relations in Eastern Turkey, (American Anthropologist, vol. 75, Oct. 1973);3)The Development of Turkish Social Anthropology, (Current Anthropology, vol. 17, No: 2, June 1976). Prof. Dr. Türkdoğan, 2008 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi onur ödülüne layık görülmüştür. 1995-2011 yılları arasında Timaş Yayınevi 11, İ. Q. Yayınevi 22 ve Çizgi Kitabevi (2018 yılı itibariyle) 39 eserini okuyucularına sunmuştur.


Göster:
Sırala:

Alevi - Bektaşi Kimliği

Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde ke..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları

Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir ..

340,00 TL 255,00 TL Vergiler Hariç: 255,00 TL

Doğu-Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler, sosyo-ekonomik ve benzeri radikal refo..

260,00 TL 195,00 TL Vergiler Hariç: 195,00 TL

Ergenekon Öncesi-Sonrası Türk Toplumunda Yeni Oluşumlar

Günümüz Ergenekon olayları bir oldu-bitti tarzında yorumlanamaz. Türk tarihinin hemen hiçbir dönemin..

250,00 TL 187,50 TL Vergiler Hariç: 187,50 TL

Erzurum ve Çevresinde Sosyal Değişmeler

Bu araştırmamız, Doğu Bölgemizin kök-paradigmasını oluşturan Erzurum ve çevresi Sosyo-Kültürel kimli..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Gecekondu ve İnsan | İstanbul Varoş Kültürü

İstanbul, tarihsel gelişim süreci içinde çok boyutlu kültürel değerleri, yoksul-zengin yapılaşması, ..

420,00 TL 315,00 TL Vergiler Hariç: 315,00 TL

Günümüz Arenasında Bir Sosyal Bilimci

Her toplumun, kendine özgü Standart Büyük Kültürü vardır... Türk toplumunun da, benzer nitelikte yap..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Günümüz Toplum Yapısı ve Radikal Sorunlarımız

Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazet..

175,00 TL 131,25 TL Vergiler Hariç: 131,25 TL

Günümüz Toplum Yapısı ve Sorunlarımız

Şu anda bir tayf analizi yapmak gerekirse, Türk toplum yapısı "Büyük Değişme" içindedir. Dün toplum ..

420,00 TL 315,00 TL Vergiler Hariç: 315,00 TL

Günümüz Türk Toplumunda Doğu-Güneydoğu ve Kabile-Aşiret Yapıs

Kabile-aşiret kuruluşlarının varlık alanları, Türk kültürünün tarihsel değerler sistemidir. Günümüz ..

350,00 TL 262,50 TL Vergiler Hariç: 262,50 TL

Günümüzde Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler

"...Sadece para kazanmak yeterli değildi, insan bir mekanik varlık olamazdı. Yaşamak da gerekiyordu...

500,00 TL 375,00 TL Vergiler Hariç: 375,00 TL

Günümüzde Karamanlar ve Hazar Türkleri

"...Hazarlar, tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Türkiye Gerçeği

Tarih felsefesi göstermiştir ki, toplumlar zaman zaman «sosyal fetret» devrelerini yaşamaktadırlar. ..

420,00 TL 315,00 TL Vergiler Hariç: 315,00 TL

İş Ahlâkımız ve İşçi Kültürünün Yükselişi

Yönetici ve işçi kültürü çağımızın bir dinamiğidir. Çatışmacı sosyoloji görüşünden ziyade uyumcu sos..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

İslâm Değerler Sistemi ve Max Weber

Son yıllarda, küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde hızla yayılan anarko-kapitalizm zihniyeti, to..

198,00 TL 148,50 TL Vergiler Hariç: 148,50 TL

Kemalist Sistem ve Sosyo-Kültürel Yapısı

Kemalist sistem, Cumhuriyeti kuran, asker kökenli bir devlet adamının sosyolojik görüş, düşünce yapı..

320,00 TL 240,00 TL Vergiler Hariç: 240,00 TL

Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme

"...Antropolojik deyimi ile millet-altı kuruluşlar olarak yaşantısını sürdüren bir kabile-aşiret olu..

300,00 TL 225,00 TL Vergiler Hariç: 225,00 TL

Milli Kültür Modernleşme ve İslam

Bu araştırmanın ileri sürdüğü iki önemli tez vardır. Bunlardan biri, Türk laiklik sisteminin Batılı ..

380,00 TL 285,00 TL Vergiler Hariç: 285,00 TL

Orhan Türkdoğan Külliyatı | 41 Kitap

41 eserden oluşan Orhan Türkdoğan Kitaplığı  12580 TL yerine  6290 TLSet içerisindeki..

12.580,00 TL 6.290,00 TL Vergiler Hariç: 6.290,00 TL

Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı

Türk sosyolojisinin önemli bir dinamik alanını oluşturan yapısal araştırmalar, gün geçtikçe kültürel..

580,00 TL 435,00 TL Vergiler Hariç: 435,00 TL

Öteki Türkiye

Günümüz Türk toplumunda bunalımlar ve kültürel gerginlikler oluşturarak, ülkeyi kaosa sürüklemek yer..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi

"Bilim öncesi düzeyde, yanlış teorilerimizle birlikte yok olur, ayıklanırız; yanlış teorilerimizle b..

300,00 TL 225,00 TL Vergiler Hariç: 225,00 TL

Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi

Hızlı değişen çoğulcu toplumlar günümüzde çok köklü problemlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bun..

350,00 TL 262,50 TL Vergiler Hariç: 262,50 TL

Sosyo-Kültürel Bölge Araştırmaları

Sosyoloji geleneğimizde, bölgesel araştırmalar, karşılıklı kültür ve değerler sistemine uygun yapısa..

230,00 TL 172,50 TL Vergiler Hariç: 172,50 TL

Terör ve Şiddet Sonrası Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

Türk toplum arenasında, Doğu-Güneydoğu yöremiz etnisiti kimliği, sosyo-ekonomik yapısı ve jeo-politi..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Toplumsal Beklentilerimiz Çok Kültürden Tek Kültüre

Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazet..

230,00 TL 172,50 TL Vergiler Hariç: 172,50 TL

Toplumsal Kök Paradigmalarımız

ABD'nin Tennessee Valley of Administration (TVA) modeli veya Rusya'nın Novosbrisk Üniversiteleri örn..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Toplumsal Yapı ve Sağlık-Hastalık Sistemi

Sağlık - hastalık siteminin toplumsal boyutları, Türk sosyoloji geleneğine henüz bilimsel nitelikler..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Türk Köy Sosyolojisi ve Sorunlarımız

Osmanlıdan günümüze "köylülük" (rurality) kimliğini sürdüren ülkemizde, ne yazık ki köy sosyolojisi ..

480,00 TL 360,00 TL Vergiler Hariç: 360,00 TL

Türk Sanayi Toplumu | Sanayi Sosyolojisine Giriş

Sanayileşme olgusu, gözleneceği üzere potansiyel yığılımın, yeniliğe açılımların ve toplumsal dokunu..

480,00 TL 360,00 TL Vergiler Hariç: 360,00 TL

Türk Sosyolojisinin Günümüz Yönelimleri

Türk toplumunun, Antik çağdan günümüze uzanan kendine özgü bir tarihsel gelişimi vardır. Bilindiği g..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Türk Tarihinin Sosyolojisi

Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldıkta, ikisi arasında İnsanoğlu yaratılmış, insanoğlu üstüne,..

380,00 TL 285,00 TL Vergiler Hariç: 285,00 TL

Türk Toplum Sistemi ve Yapısal Sorunları

Türk toplum yapısı, bir yanda AB süreci çizgisinde Batı norm ve değerleriyle temas sağlarken, öte ya..

620,00 TL 465,00 TL Vergiler Hariç: 465,00 TL

Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi

Aydın sınıfın anatomisinde temel felsefe, Türk Devleti'nin kaderine el koyan yönetici sınıfın etnik ..

340,00 TL 255,00 TL Vergiler Hariç: 255,00 TL

Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler

"Türk toplumunun, günümüz dinamik yapılaşmasından biri de, gözlendiği üzere, aşiret-kabile yapılaşma..

485,00 TL 363,75 TL Vergiler Hariç: 363,75 TL

Türk Toplumunun Birliktelik Kimliği

Türk toplumunun jeo- stratejik yapısı, etnisiti-azınlık ayrışımına veya federasyona yönelik bir konf..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir. Bugünkü Türk milleti, siyasal ve toplu..

440,00 TL 330,00 TL Vergiler Hariç: 330,00 TL

Türk Toplumunun Kurumsal Yapısı

Gerek Cumhuriyet öncesi, gerekse Cumhuriyet sonrası, modernleşme sürecinden tutunuz da ideolojik far..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Türk Toplumunun Tarihsel Kimliği ve Günümüz Sorunları

Sosyolojik yönden Türk toplumu, tarihsel mirasları ve kültür kodları da göz önüne alındığında, günüm..

440,00 TL 330,00 TL Vergiler Hariç: 330,00 TL

Türk Ulus-Devlet Kimliği

Türkiye gündemini son aylarda ve günlerde en çok meşgul eden konulardan biri hiç kuşkusuz milliyetçi..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

Türkiye'de Toplumsal Azınlıklar

Türk toplumunun azınlık yapısı - deyim yerinde ise- zengin bir döl yatağı oluşturur. Zazalar, Kurman..

100,00 TL 75,00 TL Vergiler Hariç: 75,00 TL

Türkiye'nin Etnik Yapısı

Türkiye üzerinde Batılı bilim insanlarının bir süreden beri yoğunlaşan araştırmalarına tanık olmakta..

400,00 TL 300,00 TL Vergiler Hariç: 300,00 TL

Ziya Gökalp ve Sosyolojik Düşünce Sistemi

"Gökalp Sosyolojisi, asgari 500 yıldan beri kimliğini yitirmiş bir topluma, bir yanda ulus-devlet ol..

272,00 TL 204,00 TL Vergiler Hariç: 204,00 TL