Çok Satan Ürünler

Göster:
Sırala:

Bilimsel Yönetimin İlkeleri

İnsanlık tarihi kadar eski bir sanat olan yönetim, günümüzde de bütün örgütlerde başarının ardındaki..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Kırım Kırım Kırılan Kırım

Kırım Türkleri,  Karadeniz'in kuzeyinde yer alan Kırım yarımadasında yüzyıllarca yaşayan, bura..

31,48 TL 26,76 TL Vergiler Hariç: 26,76 TL

Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre

Elinizdeki bu kitap; •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini,•İnsanın yaratılış..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun!..

Bu kitap öncelikle bilgi bankanıza ilave yapmak için değil, duygu ve düşünce bankanızı zenginleştirm..

26,39 TL 22,43 TL Vergiler Hariç: 22,43 TL

Tasavvuf Işığında Çocuk Eğitimi

Anne-babaya gönderilen çocuk emanetinin mesuliyetini Tasavvuf’un ince, gönüller yakan güzelliğinin ..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Sağlık Yönetim Bilişim Sistemleri

Sağlık yöneticileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerinin sadece yazılım veya otomasyon kurma, don..

30,56 TL 25,97 TL Vergiler Hariç: 25,97 TL

Türev Ürünler Piyasası ile Forex Piyasası İşlemleri ve Uygulanacak Vergi Politikaları

Yeni Dünya düzeni içerisinde finansal serbestleşmenin doruk noktasına ulaştığı, ülkelerarası doğrud..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları | 29. Kitap | Stoa Felsefesi

Stoa | Tan DoğanStoa Ahlakı | Prof. Dr. Afşar TimuçinEnkheiridion, 1-23 | Epiktetos - Çev. Dr. C. Ce..

33,33 TL 28,33 TL Vergiler Hariç: 28,33 TL

Öğretmen Adayları İçin Rehberlik

Bu kitap farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarına, rehberliğin amaç, ilke ve tekniklerini..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Gül Yüzlü | Bin Muhsin'den Bir Muhsin'e Şiirler, Mektuplar, Öyküler

İnsanlar vardır, anlarının kutu çabasına, hayat akışına, zihin dünyalarına girildiği zaman, milleti..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Küresel Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Değerler

Küresel bilgi teknolojileri olarak tanımlanan, kablo ve uydu yayıncılığını içeren televizyon ile int..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Aslında Hayatımız Fizik

Günlük yaşamda karşılaştığımız birçok doğa olayı ve teknoloji fizikle alakalıdır. Yağmurun yağmasınd..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Oynadıkça | Çocuğumun Psikoloğu Oluyorum

Oynadıkça anlayacak, anladıkça oynayacaksınız.Hayatta sağlam duruşun temeli, iyi ve doğru anlaşılmış..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Psikolojinin Edebileşmesi | Arthur Schnitzler ve Normatif Hastalık İmgesi

Psikolojinin Edebileşmesi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bilimselleşen psikolojinin modern bilincin ki..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Sevgili Anne ve Babacığım, Lütfen Bu Kitabı Okur musunuz!...

Biz ne yapacağını bilmeyen ana-babalar kuşağıyız! Dünyanın eski dünya, ülkemizin eski ülkemiz, insan..

26,39 TL 22,43 TL Vergiler Hariç: 22,43 TL

Tarihi ve Kültür Varlıklarıyla Aydın Güzelhisarı

Kent, içinde yaşanan kültürün mimari bir izdüşümüdür. İnsanın meydana getirdiği, en kıymetli organi..

17,59 TL 14,95 TL Vergiler Hariç: 14,95 TL

20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi

Bu kitap, 20. Yüzyıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (A.B.D) coğrafi çalışmaların arka pla..

41,67 TL 35,42 TL Vergiler Hariç: 35,42 TL

Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) | Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler) Çevriyazılı ve Günümüz Dili

Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) / Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler)İkinci Kitap*Çevriyazılı ve Gün..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Silahşornâme

Silahşor-nâme / Musellah-nâme, "Savaşçının Kitabı" anlamına gelmektedir. Silahşor-nâme; silahları ta..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Sosyoloji Divanı | Sayı 11 | Dosya: Teşhir Toplumu

Teşhir Toplumu: Kavramlar, Kuramlar ve Pratikler | İslam Can Postmodern Toplumda Mahremiyetin D..

34,65 TL 29,46 TL Vergiler Hariç: 29,46 TL

Türk Tarihinde Kadın ve Savaş

Türk Destan ve efsanelerinde kadın, daima bir şeref, ahlak, kahramanlık ve fedakârlık sembolü olarak..

24,07 TL 20,46 TL Vergiler Hariç: 20,46 TL

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğu kuruluş felsefesinin dayandığı temel değerler tabi..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri

II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini ..

29,63 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Kazım Karabekir ve Eğitim

Türk İnkilâp Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yayınlarda Doğu Anadolu dendiğinde da..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden İbrâhîm Es-Sefercelânî ve Şiirleri

Arap şiiri alanında yapılan ilmî çalışmalarda özellikle Câhiliye, Emevî, Abbâsî dönemleri ve bu döne..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Peygamberimizi Güldüren Şakalar

Hazır mısınız neşenin kitabını okumaya?Dünyanın en neşeli insanını gülümseyerek tanımaya?Gülmek en ç..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

Şiir Dilinde Renk Anlatımları | Lamartine, Hugo, Rimbaud ve Verlaine

Renk anlatımları yazınsal yapıtların birçoğunda az ya da çok yer almaktadır. Özellikle şiir türünde ..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Şiirin Söylemi ve Çözümleme Yöntemi

Bu çalışma bizim şiirde duygudaşlık konusundaki savımıza dayanak oluşturan bir çok şiirin dil psikol..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Türkçe-Farsça İlişkileri | Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme

"Çomak be-çolak daden"... Türkçeyi iyi bilen birinin üç aşağı beş yukarı anlamını tahmin edebileceği..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Alevi - Bektaşi Kimliği

Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde ke..

41,67 TL 35,42 TL Vergiler Hariç: 35,42 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Biçemler ve Uygulamalı Öğretimi | Şiir Türleri, Uyaklar, Biçemler

Sözcüklerle oynamak, sözcüklerin değişik kullanım olanaklarını ve bırakabilecekleri farklı etkileri ..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Doğu Batı ve Ötekilik

Doğu, Batı ve Ötekilik başlıklı bu kitap oryantalizmin özünü oluşturan Doğu-Batı ayrımının bir ..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Eskiçağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi

Bugün bile, bütün hızıyla devam etmekte olan Doğu-Batı mücadelesinin kökleri, binlerce yıl öncesine ..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Gazâli'de Bilgi Sistemi ve Şüphe

Ebu Hamid Muhammed el-Gazâli gerek ilmi şahsiyeti, gerekse eserlerinin önemi ve buna ilave olarak ha..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Geçmişten Günümüze Konya'nın Gülleri | Deliler, Meczuplar

Konya'nın, henüz "kentselleşme" sürecini yaşamadığı, dolayısıyla şehir kimliğini taşıdığı yıllar....

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

İslamiyet'ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik | Hun, Kök Türk ve Uygur Devletleri

Orta Asya Türklüğünün ve dünya tarihinin en önemli devletlerinden olan Asya Hunları, Kök Türkler ve ..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Red ve İsbât | Louis Büchner'in Mâdde ve Kuvvet'ine Reddiyedir

"Almanya filozoflarından Louis Büchner adlı filozofun Madde ve Kuvvet adındaki eserinin Ahmed Nebil,..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Sana İtikattan Soruyorlar

İslam kelâm âlimleri, tarihin her döneminde yaşadıkları toplumlarda ortaya çıkan güncel inanç probl..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Senâyî'nin Manzum Süleymaniyye'si

Kanuni Sultan Süleyman’ın uzun süren saltanatı boyunca seferlerini, savaşlarını, zaferlerini v..

44,44 TL 37,78 TL Vergiler Hariç: 37,78 TL

Sırbistan'da Bir Aile Trajedisi | Milan - Nataliya - Aleksandar Obrenoviç

Aşk imiş her ne var âlemde/ İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak"Fuzuli'nin meşhur beytine nazire olarak ve..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Siyasi Coğrafya Açısından Çin

Dünyada böyle bir değişim görülmedi. Ve muhtemelen yakın zamanda da görülmeyecek. Öyle bir değişim k..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Sosyoloji Divanı | Sayı 3 | Dosya: Toplumsal Tipler

M. Ali Aydemir | Sosyal Alanın TipleştirilmesiLevent Ünsaldı | Çakalın Sosyolojisine DavetAyşe Canat..

19,80 TL 16,83 TL Vergiler Hariç: 16,83 TL

Sosyoloji Divanı | Sayı 6 | Dosya: Göç

Ali Zafer Sağıroğlu | Türkiye'nin Değişen Göç KarakteriBahattin Cizreli | Dünya Sistemleri Kuramı Ba..

29,70 TL 25,25 TL Vergiler Hariç: 25,25 TL

Temel Dini Bilgiler

Elinizdeki bu kitapta, Îman Esaslarını, İslâm'ın beş şartının detaylarını; dînin direği ve mü'minin ..

13,89 TL 10,42 TL Vergiler Hariç: 10,42 TL

Uluslararası İlişkilerde Devlet | Tanım, Teori ve Devlet İstisnacılığı

Uluslararası İlişkiler çalışmalarındaki güçlü devletçi mantık ve pratikte yaşanan gelişmelerin ulusl..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Uluslararası İlişkilere Duygusal Bakış

Uluslararası İlişkiler disiplini, son çeyrek asırdır, tarihsel, sosyolojik, dilsel, inşacı ve kültür..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Aliya Okumaları | İslam Deklarasyonu

Bu kitap Aliya Okumaları projesinin birinci etabının ilk eseridir. Aliya Okumaları projesinin birinc..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Altı | Kanvas Tablo

       Kanvas TabloÖlçü: 15x32cm ve 23x49 cm%100 Pamuklu Kanvas KumaşıÜcretsiz K..

50,00 TL Vergiler Hariç: 42,37 TL