Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

Bazen Olmaz | Başarısızlık Hikayeleri

Herkesin “çok” olmakla, güçlü olmakla, muktedir olmakla, hep kazanmakla övündüğü bir dünya oldu bura..

22,00 TL 16,50 TL Vergiler Hariç: 16,50 TL

Bilimsel Yönetimin İlkeleri

İnsanlık tarihi kadar eski bir sanat olan yönetim, günümüzde de bütün örgütlerde başarının ardındaki..

18,00 TL 13,50 TL Vergiler Hariç: 13,50 TL

Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin | Satoshi Dünyayı Değiştiriyor

“Erkin Şahinöz ve Dr. Vedat Güven, objektif yaklaşımlarıyla, konuyu en başından ele alıp son dereced..

40,00 TL 30,00 TL Vergiler Hariç: 30,00 TL

Bölgesel Kalkınmada Teknoparklar

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve artan pazar rekabeti, inovasyonu ve inovasyonun gerçekleşt..

20,00 TL 15,00 TL Vergiler Hariç: 15,00 TL

Bozkır Armutlu Tarihçesi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı

Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Armutlu köyü, Bozulus Türkmenleri"nden olan Armutlu aşireti tarafınd..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Çokuluslu Şirketler | Global Sermaye ve Global Yatırımlar

Globalleşen dünyada en önemli ekonomik aktörlerden biri haline gelen çokuluslu şirketler birden fazl..

20,00 TL 15,00 TL Vergiler Hariç: 15,00 TL

Die Deutschsprachige Kurzgeschichte Als Kommunikative Textsorte

Die vorliegende Arbeit stellt zuerst einen kurzen theoretischen Rahmen zusammen und widmet sich dann..

22,00 TL 16,50 TL Vergiler Hariç: 16,50 TL

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Teori ve Türkiye Uygulaması

Sanayi Devrimi üretim tekniklerinin tamamen değişmesine yol açarak aslında ülkeler arasındaki gelişm..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL

Dünya Ekonomisi Nereye?

Yaklaşık on beş yıldır iktisadi, sosyal ve toplumsal tüm kazanımlarımıza rağmen, ateş topu olarak ni..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

En Az Devlet En İyi Devlet | Devletin Başarısızlığının Anatomisi

Devlet gerekli midir? sorusu anarko-kapitalizmin ya da libertarian felsefesinin ütopik bir sorusudur..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Filistin Ekonomisi

Filistin Ekonomisi kitabı, sektörlere göre ülkenin makro ekonomik durumunu tarihsel perspektif ile b..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Helal Gıda ve Tüketici Davranışları | Helal Sertifika Algısının Satın Alma Tarzıyla İlişkisi

Tüketici davranışları bireysel müşterilerin, grupların veya kuruluşların gereksinim ve isteklerini k..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Uygulamaları

Ekonomik büyüme teorisi her iktisat okulunun araştırdığı güncelliğini sürekli koruyan bir konudur. B..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

İkna Teknolojileri | İnternet Sitelerinde Sektörel Bazı Karşılaştırmalı Analiz

Yapılan araştırma ve deneyler ikna stratejilerini bilinçli şekilde kullanarak insanların hedeflenen ..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

İktisadi Düşünce Tarihi | Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla

Ekonomi bir toplumun refahı, barış içinde yaşaması ve en önemlisi de insani değerlere uygun bir haya..

22,00 TL 16,50 TL Vergiler Hariç: 16,50 TL

İktisadi Düşüncede Faiz | Antik Yunan'dan Monetarizme

Faiz, semavî ve kültürel dinlerin, bu dinlere ilişkin olarak yapılan yorumların, beşerî yasama faali..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL

İktisat Kriz ve Yenilik

Bir mekanizmanın uzmanı olmanıza rağmen, tam olarak nasıl çalıştığını bir türlü anlayamıyorsanız, ço..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

İktisat Teorisi'ne Güncel ve Genel Bir Yaklaşım

Geleneksel iktisat doktrininin ihtiyaca cevap vermemesi veya etkisinin sınırlı kalması değişik görüş..

13,00 TL 9,10 TL Vergiler Hariç: 9,10 TL

İktisat Teorisinin Sorunları ve Türkiye'nin Kriz Dönemleri Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım

Küresel finans krizi sonrası ekonomi teori ve politikasının görevi, mal ve para piyasalarının yanınd..

20,00 TL 15,00 TL Vergiler Hariç: 15,00 TL

İnanç Turizmi Seçme Konular

İnanç bazen ayrıştırır, bazen birleştirir insanları. Ne kadar yabancı gelse de, farklıyı arayan insa..

34,00 TL 25,50 TL Vergiler Hariç: 25,50 TL

İş'te Pozitif Davranış

"İnsan" organizasyonların sürdürülebilir büyüme ve rekabet üstünlüğü sağlama gayesinde taklit edilem..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Matematik

Matematik, bütün bilim dallarında olduğu gibi iktisat ve işletme biliminde kullanılan bir bilimdir. ..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Japon İşletmeciliği ve Japonya Pazarına Yönelik Bir Uygulama

Bu kitapta, kalite yaklaşımlarını ilk kez batılı araştırmacılar tarafından benimseyen, öğrendikleri ..

22,00 TL 16,50 TL Vergiler Hariç: 16,50 TL

Kadın ve İktisat | İktisat Politikaları Ekseninde Ekonomik Kalkınmada Kadın ve Çatom'lar

GAP İdaresi Başkanlığının kurulmasından sonra bölgenin ekonomik bakımdan gelişmesini sağlamak amacıy..

16,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Kamu Kesiminin Büyüklüğü ve Performansının Analizi | Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Uygulaması

Günümüzdeki tartışmaların temelinde, devletin ekonomide var olup olmaması değil kamu kesiminin büyük..

15,50 TL 11,63 TL Vergiler Hariç: 11,63 TL

Kamu Kurumları ve Kalkınma Ajanslarında İç Kontrol Sistemi ve Akreditasyon

Kitap Kamu iç kontrol standartlarını uygulama önerileri ile somutlaştırmakta pratik ekleri ile tüm k..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Kamu Performans Yönetimi

Türkçe'de "başarım" veya "başarı düzeyi" olarak ifade edilen performans ve performansın yönetilmesi ..

26,00 TL 19,50 TL Vergiler Hariç: 19,50 TL

Kamu Yönetiminde Performans (Balanced Scorecard)

Özel sektörde ve kamu sektöründe en önemli sorun önceliklerin doğru belirlenmesidir. Önceliklerin do..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Kuram ve Uygulamada Girişimcilik

Türkiye'nin en önemli kaynakları ve değerleri tarihi, turizmi ve girişimci genç potansiyeli olup hen..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Küresel Ekonominin Analizi ve Geleceği

Yaşadığımız yerküre üzerinde tüm ülkeler, her zaman ve her konuda birbirleriyle kıyasıya mücadeleler..

34,00 TL 25,50 TL Vergiler Hariç: 25,50 TL

Küresel Kaos, Rant, Savaş

Küresel ekonomi kendi avantaj ve dezavantajlar yumağı ekseninde dönerken, her ülke aynı zamanda ekon..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Örgütsel Bağlılık

Kurum içi halkla ilişkiler, çalışanlarla iletişim adına örgütlerde tüm araçlar ve yöntemlerin strate..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Kurumsal Risk Yönetimi | Kalkınma Ajansları Uygulaması

Her kurum amaç ve hedeflerini gerçekleştirme yolunda gelecekte karşısına çıkabilecek çeşitli riskler..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

Macera Turizmi Pazarlaması

Türkiye turizmini dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye getirmek ve Türkiye'nin doğal ve kültürel ..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Makroekonomik Göstergelerin Analizi

Ekonomi biliminin en temel ayrımı makroekonomi ve mikroekonomi şeklinde yapılmaktadır. Makroekonomi,..

34,00 TL 25,50 TL Vergiler Hariç: 25,50 TL

Mali ve Sosyal Yönleriyle Bütçe Üzerine Yazılar

Bütçe bir kanun olması nedeniyle kamu maliyesi ve kamu yönetimi için oldukça önemli bir yere sahipti..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Medya Ekonomisine Bakış

Günümüzde küresel ve ulusal düzeyde medya devlerinin ortaya çıkması, büyük ölçüde medya sektörünün k..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

Medya ve Politik Tercih

Bu kitapta, kitle iletişim araçlarının bireyin siyasi tercihi ve oy kullanma davranışı üzerindeki et..

18,00 TL 13,50 TL Vergiler Hariç: 13,50 TL

Muğlak Ekonomi ve Bir Mücadele Hikayesi | Geleneksel Ekonomiden Kapitalizme Kayseri Çarşıları

Sanayi devrimi Osmanlı ekonomisini ve alışkanlıklarını tümüyle değiştirmiştir. Ancak yine de süreç k..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Muhasebe Mesleğinin Standartlaşma Süreci

"Her mesleğin öncelikle kendi çevresine sonrasında tüm topluma karşı çeşitli sorumlulukları vardır. ..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

Örgütlerde Mobbing ve Siber Zorbalık

Mobbing olgusu, kurban olarak seçilen bireyin psikolojik dünyasını yağmalayarak kişiliğini, özgüveni..

18,00 TL 13,50 TL Vergiler Hariç: 13,50 TL

Örgütsel Etkinlik için Ergonomi

Birinci ve ikinci sanayi devriminden sonra geliştirilen yeni metotlar ile endüstriyel üretim artmış,..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL

Para Politikalarında Dönüşüm ve Taylor Kuralının Türkiye Ekonomisi için Sınanması

Enflasyonun önlenebilmesi ve fiyat istikrarının sağlanabilmesi amacıyla faiz oranları ve enflasyon i..

22,00 TL 16,50 TL Vergiler Hariç: 16,50 TL

PazarlamadaYeni Dönem | Endüstri 4.0, Yapay Zekâ ve Akıllı Asistanlar

İnsanın doğa ile baş etme mücadelesi, giderek ona hükmetme ve kendini onun mutlak sahibi olarak görm..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Pazarlamanın Nitel Çağı | Araştırma Desenleri, Kuramlar ve Uygulamalar

"Lütfen beyler, biraz daha mavi, lütfen!"Franz Liszt orkestrasına bu sözlerle seslendiğinde, müzisye..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL