Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

Gençliğin Dini ve Sosyal Değerleri

İnsan eylemlerinin arka planında, sosyologların kognitif dünya adını verdikleri bilgi, inanç ve değe..

16,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

1+1 Stüdyo Yaşamlar | Küreselleşen Dünyada Yeni Kentsel Kurgular

Avrupa'da ve Amerika'da büyük yankı uyandıran "stüdyo daire"ler, son yıllarda Türkiye'de de yaygınlı..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

100. Yılında Milli Türk Talebe Birliği

Kökleri 1916 yılına, İttihad ve Terakki Fırkası'nın gençlik teşkilatına uzanan Milli Türk Talebe Bir..

88,00 TL 66,00 TL Vergiler Hariç: 66,00 TL

1930 - 1938 Döneminde Türk İnkılâbı'nı Teorileştirme ve Yorumlama Denemeleri

1930'lu yılların başında Türk İnkılâbı dünya ölçeğinde yaşanan bir iktisadi krizin etkileri ile karş..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Afet Sosyolojisi

Elinizdeki çalışma, afet-toplum ilişkisini bütüncül bir perspektifle ele alan ve afet sosyolojisinin..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Afro-Türkler | Etnik Köken ve Kimlik

19. yüzyılın sonuna kadar devam eden köle ticareti, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Aile Kurumuna Farklı Bakışlar

Aile; bireylerin yaşama dair ilkleri öğrenmesinde; sevgi bağı, karşılıklılık, güven, dayanışma, kriz..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Alevi - Bektaşi Kimliği

Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde ke..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Arap Ülkeleri Sosyo-Kültürel Yapısı

İlk insan Hz. Âdem'in Hz. Havva ile buluştuğu (Mekke 'de Arafat Tepesi), Hz. Musa'nın Allah'la konuş..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Arzu Üretimi | Yeni Sosyolojik Deneyimler

Gündelik hayat deneyimlerimizi sosyolojik teoriyle ne kadar ilişkilendirebiliriz? Starbucks'ta kahve..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Avrupa'da İslam ve Müslümanlar

Bugün ab içinde yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşamakta; vatandaş ve göçmen olarak Avrupa'daki Müslüma..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Avrupa'da İslam | Gurbette Müslümanlar ve Türkler

Artık Avrupa'da dördünce nesil Türkler yaşıyor. Artık müslümanlar sadece göçmenlerden değil, bizzat ..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Avrupa'da Türk İmajı -XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği

Barbar, yağmacı, kibirli muzaffer hükmedici, mağrur, muhteşem disiplinli, acımasız, hoşgörülü...Konu..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Aydın Radikalizmi | Türk Solunun Söylem Arayışı ve Sosyalist Kültür Derneği

Türkiye’ye sosyalist düşüncenin girişi ilginç bir serüvene sahiptir. Osmanlı döneminde sosyalizme “i..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Bariyer Semtler Kimlikli Mekanlar

Zamanın ruhundan söz eder Hegel, Zeitgeist ile… Mekânın ruhu da edebiyatta devasa bir literatür oluş..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Batı'da Devlet ve Çocuk

Eğitim/öğretim sistemini, okul sorunun özüne inerek tartışabilmenin kurumsal anahtarlarını sunan tem..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Bauman ve Postmodernite

Modernitenin önemli bir eleştirmeni olan Zygmunt Bauman (1925-2017), kimine göre postmodernitenin so..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Bedeni Kurgulamak | İslami Romanlarda Beden ve Kimlik

Türkiye'de İslamcılık üzerine hayli yazıldı, tartışıldı ve önemli bir külliyat dikkatlere sunuldu. E..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Belviran Kazası | Tarihçesi ve Sosyokültürel Yapısı

İç Anadolu'nun güneyinde, Orta Toroslar'ın kuzey eteklerinden itibaren yükseltinin nispeten azaldığı..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Bilgi Sosyolojisi ve İletişim

Bilgi, tüm kâinatın varlığından beri en değerli gerçek, en değerli ürün, en değerli olgu. İnsanoğlu ..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Birlikte Yaşama Pratiği | Toplumsal Birlikteliğimizin Temel Taşları Sorunlar ve Öneriler

Günümüz dijitalleşen, çoğullaşan, liberalleşen ve bireyselleşen toplumlarında birlikte yaşamı ya da ..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Boşanma Sürecinde Sosyal Destek

Elinizdeki çalışma, iyi günde, kötü günde, hastalıkta veya sağlıkta; kısaca sosyal etkileşimin hemen..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Bozahmetli Yörük Aşireti | Antalya-Manavgat-Akseki-Seydişehir-Beyşehir-Serik

Bozahmetli Yörük Aşireti, Anadolu Selçukluları döneminde Orta Asya'dan gelerek Toroslara yerleşen Oğ..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Çağdaş Sanatın Toplumsal İnşası | Sanat Eserinin Değerinin Sosyolojik Oluşumu

Sanat nedir? Sanatçı kimliği ve sanat eseri statüsü nasıl oluşmaktadır? Sanat eserinin değerini kiml..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları

Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir ..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Cinsiyetin Toplumsal Roldeki Yeri | Elfriede Jelinek'in Seçilmiş Romanlarında Kadın

2004 yılında Piyanist romanıyla Nobel Edebiyat Ödülü alan Avusturyalı yazar Elfriede Jelinek, bu rom..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Çocuk Terkinin Karanlık Yüzü | Tarihsel Süreç ve Modern Dönemdeki Uygulamalar

Günümüzden yaklaşık 1440 yıl önce, İslam öncesi Arap toplumlarında yoksulluk korkusu, erkek çocuklar..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Çocukluk Sosyolojisi | Paradigmalar-Paradokslar-Eleştiriler

Yeni ve radikal sosyoloji çocukların bir özü ya da doğası olmadığını iddia eder. Çocuklar, aktif özn..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Çokkültürlü Vatandaşlık

Modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olan "ulus-devlet" modeli, insan hakları, azınlıklar, çokkü..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Çokkültürlülük ve Sosyal Adalet

Günümüz toplumları, farklı kültürel grupların birbirleriyle bazen barış içinde, bazen de çatışmaları..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Çokkültürlülük ve Toplumsal Güvenlik | ABD Örneği

Bu çalışma, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalında yapılmış özgün ve yenilikçi bir çalış..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Toplumsal yapı kavramı, sosyolojinin anahtar kavramlarındandır. Kavram geniş boyutlu ve kapsayıcıd..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Değerler Bilançosu | Mavi Kitap (Felsefe,Sosyoloji,Kamu,Eğitim)

"Değer", çoğu disiplinde, özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde en çok tartışılan kavram ve probleml..

190,00 TL 142,50 TL Vergiler Hariç: 142,50 TL

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, san..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Demokrasi Arayışında Kent

Farklı insanların bir araya gelip birbirlerini ve çevrelerini zenginleştirdikleri, uygarlığın ve dem..

88,00 TL 66,00 TL Vergiler Hariç: 66,00 TL

Diaspora Türkleri | Avrupa'da Türk İmajı ve İslamofobi

Türkler dünyanın her bölgesine yayılmış durumda. Nüfusu her geçen gün artan, ekonomik ve kültürel se..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Din Sosyolojisi | Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar

Din sosyolojisi son on yıllarda yeni sorun ve tartışma alanlarının katılımıyla önemi giderek artan b..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Din, Statü ve İtibar (Dini Temsil ve Tipolojiler Üzerine Hac Eksenli Bir İnceleme)

Bugün Türkiye'de dini tecrübeyi, tümüyle dini esaslar üzerine temellendirilmiş bazı alışkanlıkların ..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Dindarların Para İle İmtihanı

Holding tecrübesi, modernleşme süreci boyunca dindar müslümanların zihniyet dönüşümünün iktisadi ala..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Dini Gruplar ve Cemaatlerin Sosyolojisi | Konya Örneği

Bu çalışmada dînî gruplar ve cemaatlerin, modernitenin tehdit ve fırsatları ile karşı karşıya kaldık..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Dini Sosyaliteler | Frenk Hayatının Gecesinde

Dini sosyalite” kavramı, dinin sosyal gerçeklik dünyasındaki çeşitlenmiş göstergeleri etrafında bire..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Diyarbakır ve Çevresinin Müslümanlaşma Süreci

Dünya coğrafyasının bazı bölgeleri için "medeniyet beşiği" derler.Bu isimi en çok hak eden anadolu'd..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Doğu Batı ve Ötekilik

Doğu, Batı ve Ötekilik başlıklı bu kitap oryantalizmin özünü oluşturan Doğu-Batı ayrımının bir ..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Doğu-Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler, sosyo-ekonomik ve benzeri radikal refo..

170,00 TL 127,50 TL Vergiler Hariç: 127,50 TL

Düş Toplumu | Tüketim İlişkisi

"Dünya tarihinde 1980'lere kadar yaşanan gelişmeler özetlense; bu tarih- lerden sonra yaşanan gelişm..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Ebedi Barış | Pax Romanadan Birleşmiş Milletlere

Elinizdeki çalışma, Kant’ın ebedi barış anlayışını onun diğer eserlerini göz önünde bulundurarak ana..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Ergenekon Öncesi-Sonrası Türk Toplumunda Yeni Oluşumlar

Günümüz Ergenekon olayları bir oldu-bitti tarzında yorumlanamaz. Türk tarihinin hemen hiçbir dönemin..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Erzurum ve Çevresinde Sosyal Değişmeler

Bu araştırmamız, Doğu Bölgemizin kök-paradigmasını oluşturan Erzurum ve çevresi Sosyo-Kültürel kimli..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Engelli Babalar

Toplumsal bir sorun olan engellilik, toplumun tüm katmanlarını etkileyebilmektedir. Toplumda en fazl..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL