Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Yıldız'ın Hataları

Asıl metin ve çevriyazıHazırlayan: Oktay BozanOsmanlı tarihi kaynaklarında 93 Harbi olarak bilinen 1..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

1908 - 1913 Osmanlı Dış Politikası | Buhran-ı Meşrutiyet

Osmanlı devrimi devletlerarası ilişkilerin krize girdiği, Carr’ın “Yirmi Yıl Krizi” diye adlandırdığ..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Abbâsî Siyaset Geleneğinde Sâsânî-Fars Tesiri | Fazl b. Sehl Örneği

Abbâsîler, iktidarlarını borçlu oldukları gayr-ı Arap unsurlara devlet yönetiminde daha çok yer verd..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre

Elinizdeki bu kitap; •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini,•İnsanın yaratılış..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Ahi Evren Hâce Nasirü'd-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu

Selçuklular devrinde Anadolu'daki yol şebekesi göz önünde bulundurulursa, Kayseri'nin her bakımdan ç..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Alman İmparatorluğu ve Türkistan 1910-1920

 Prenslikler halinde yaşayan Almanlar, 1871 senesinde birliklerini tamamlamışlar ve Alman İmpar..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL

Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı)

1871 senesinde Alman devletçikleri birleşmiş ve Alman milli birliği kurulmuştu. Kısa bir süre sonra ..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Amasya Şehri

2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 86667 nüfuslu ve yaklaşık 3000 ha alan üzerindeki..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama

İnsanın var oluşuyla başlayan yok oluşa direnme serüveninin en önemli delillerinden biridir mumyalam..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Anadolu'da Galatlar ve Galatya Tarihi

Eskiçağın Yunanlı ve Romalı yazarlarının eserlerinde Keltler ve Galler adlarıyla da anılan Galatları..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Anız Yolunda | Göç, Siyaset ve Kültür Mücadelesi Tarihi Kapsamında Veyis Güngör'ün Hayat Hikâyesi

Modern zamanların vakanüvisinin bibliyografyası Hollanda ve AvrupaAvrupalı Türkler, zamanla işçilikt..

29,00 TL 23,20 TL Vergiler Hariç: 23,20 TL

Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi (Tarihi Coğrafya-Yerleşimler-Kalıntılar-Bulunular)

Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi olarak adlandırdığımız bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü

Antik Hindistan tarihi ile ilgili en büyük eksik, siyasi ve kültürel tarihin izlerini taşıyan kesin..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Arap Ülkeleri Sosyo-Kültürel Yapısı

İlk insan Hz. Âdem'in Hz. Havva ile buluştuğu (Mekke 'de Arafat Tepesi), Hz. Musa'nın Allah'la konuş..

23,00 TL 18,40 TL Vergiler Hariç: 18,40 TL

Asur ile Urartu Arasında Tampon Bir Bölge Subria Ülkesi

Stratejik konumu, verimli arazileri, doğal kaynakları açısından tarihin her döneminde cazibe kaynağı..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğu kuruluş felsefesinin dayandığı temel değerler tabi..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Avrupa'da Türk İmajı -XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği

Barbar, yağmacı, kibirli muzaffer hükmedici, mağrur, muhteşem disiplinli, acımasız, hoşgörülü...Konu..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Babek | Bir Direnişci

Babek isyanıyla Abbasilerin bir daha istikrar sağlayamaması bu isyan sırasındaki maddi harcamadan öt..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Balkan Harbi'nde İhmal Faciaları

Hazırlayan: Ercan HaytoğluBalkan Savaşları, Osmanlı Devleti ve Balkanlar için önemli sonuçlar doğurm..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Banaz İlçesinin Coğrafyası

Uşak'ın en büyük ilçelerinden olan Banaz, Murat Dağı'nın güney eteklerinde kurulu yeşilin her tonunu..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Belgelerle Protestan Misyonerlerin Konya'da Açtıkları Kurumlar ve Faaliyetleri

Tarih boyunca Konya, gerek jeo-politik konumu, gerekse dini yapısı dolayısıyla dikkat çeken bir şehi..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Belviran Kazası | Tarihçesi ve Sosyokültürel Yapısı

İç Anadolu'nun güneyinde, Orta Toroslar'ın kuzey eteklerinden itibaren yükseltinin nispeten azaldığı..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Beyşehir ve Civarı Heykeltraşlık Eserleri

Bu çalışmada: Konya ile Beyşehir ilçesi ve civarında gerçekleştirilen çalışmada mimari parçalar, ost..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Bosna-Hersek Devleti 1991-2011

Tarih boyunca etnik ve dinî çatışmaların, sosyal ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Balkan coğrafya..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Bozkır Armutlu Tarihçesi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı

Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Armutlu köyü, Bozulus Türkmenleri"nden olan Armutlu aşireti tarafınd..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Bozkır Kazası Vakıfları | XV. - XX. Yüzyıllar

Bozkır kazasındaki vakıfların incelendiği çalışmada; zaviyeler, camiler, mescitler, hanlar, köprüler..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları

Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir ..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL

Çanakkale Savaşları Tarihi ve Şehitleri | Yozgat Örneği

Rumeli'den, Kafkaslardan ve Balkanlardan geri çekilmelerle geçen sancılı bir zaman diliminden sonra,..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Çatışma | İlk İnsandan Günümüze

55 yıllık bu birikimde ve araştırmada,"SUYA, SABUNA DOKUNULDU!" Din, Dil, Irk farkı gözetilmedi. Hak..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri

II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini ..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep Vilayeti'nin Sıhhî Ve İctimâî Coğrafyası

Asıl metin ve Günümüz TürkçesiSadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Oktay BozanŞehirlerin tarihini yazm..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL

Devlet ve Tarikat | Osmanlı Toplumunda Devlet Tarikat İlişkilerinin İdeolojik ve Sosyolojik Zemini

Tarikat nasıl bir inanç ve zihin dünyasına sahiptir.Meşâyihi insan ve toplum üzerinde bu denli hakim..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Devrek ve Çevresi Tarihi

kitap, Zonguldak İli'nin şirin ilçesi Devrek'te yayın yapan iki yerel basın organı, 'Bölge Haber' ve..

50,00 TL 40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

Diyarbakır ve Çevresinin Müslümanlaşma Süreci

Dünya coğrafyasının bazı bölgeleri için "medeniyet beşiği" derler.Bu isimi en çok hak eden anadolu'd..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Diyarbakır Vilayetinde Ermeniler ve Ermeni Olayları 1878-1920

XIX. yüzyılın son çeyreğinde ve I. Dünya Savaşı esnasında Ermenilere ne olduğu hakkındaki tartışma u..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

Doç. Dr. Samira Kortantamer Armağanı

Doç. Dr. Samira Kortantamer Armağanı olarak hazırlanan bu eser, iki hatırat yazısı ile on yedi makal..

48,00 TL 38,40 TL Vergiler Hariç: 38,40 TL

Doğa ve Kur'an Bağlamında Ayetlerin Kalbe İndirilmesi

Kur'an'da kalp konusunu ele alan ilk iki kitabımız, kalbi anlamak için özellikle yöntem bağlamında b..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Doğudan Batan Güneş Osmanlı

Sıcak çatışmanın gerisinde kültür ve değerlerin mücadelesi bulunmaktadır. Kültür ve değerler alanınd..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Dünya Haritası ve Coğrafya Risalesi

Bir "kalp" şeklinde olması ve Osmanlı Türkçesi baskısıyla herkesin dikkatini çeken gizemli bir harit..

27,00 TL 21,60 TL Vergiler Hariç: 21,60 TL

Ermenek Kazası ve Köyleri Vakıf Eserleri

Tarihî geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Ermenek, Türkler'in Anadolu'ya gelişinden sonra da önem..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Ermenek ve Yakın Çevresindeki Antik Yerleşim Birimleri

Bu kitap, günümüzde Mersin ili Mut ilçesi yakınlarındaki Adrassos (Baladolu) antik kenti ile Konya İ..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL

Eski Çağda Türkler

Hemen hemen herkes en eski Türk kavmini Hunlar olduğunu zanneder. Çünkü bugüne kadar okuduğu kitapla..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Eskiçağ Aile Hukuku | Asur, Babil ve Hitit Devletlerinin Yıkılışına Kadar

Aile, erkek ve kadının örf-adet ve kanunlar çerçevesinde, şahitler huzurunda düzenlenen hukuki vesik..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Eskiçağ Kaleleri | Orta Anadolu'nun Güney Kesimi

Batı'da Beyşehir ve Akşehir ve Doğu'da Melendiz Dağları, kuzeyde Tuz Gölü ile sınırlanan Orta Anadol..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL

Eskiçağ Tarihinde Doğu-Batı Mücadelesi

Bugün bile, bütün hızıyla devam etmekte olan Doğu-Batı mücadelesinin kökleri, binlerce yıl öncesine ..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Eskiçağda Göksu (Kalykadnos) Havzası

Çalışma bölgemiz olan Göksu Havzası; Anadolu, Mezopotamya ve Doğu Akdeniz gibi eski dünya kıtalarını..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Eskiçağda Zonguldak Bölgesi ve Çevresi

Zonguldak'ın iç kesimlerini kapsayan araştırmalarımızın sonuçlandırılmasından sonra ulaşılan arkeolo..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Eskil | Karapınar Kazası Vakıf Eserleri

Eskil Kazası, Osmanlı Dönemi'nde kuruldu. Sultan Selim İmareti 1562'de inşa edildikten sonra Karapın..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Eşkıyalıktan Ayanlığa Kırcaalili Emin Ağa

Osmanlı tarihçiliğinde 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısı arasındaki dönem "Ayan..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL