Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Konyalı Şehit ve Gazilerimiz

Bu çalışmada; I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde hak ettiği bağımsızlık ve özgürlüğüne kavu..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fas İlişkileri

Tarih boyunca devletler arası ilişkilerin sürdürülmesinde, ülkelerin askeri güçleri ve jeopolitik ko..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri

Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk nüfus sayımında Devrek kazası kayıtlarını içermekted..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

19. Yüzyıl Konya’sında Tasavvuf

Bir hâl ilmi olan Tasavvuf, Allah’ın insanlara göndermiş olduğu Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

1930 - 1938 Döneminde Türk İnkılâbı'nı Teorileştirme ve Yorumlama Denemeleri

1930'lu yılların başında Türk İnkılâbı dünya ölçeğinde yaşanan bir iktisadi krizin etkileri ile karş..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

1965 Seçimlerinden 12 Mart Muhtırasına İktidar - Muhalefet İlişkileri

İktidar, bir kişinin diğer bir kişiyi bir şeyler yapmaya itme/zorlama gücü olarak tanımlanabilirken ..

285,00 TL 213,75 TL Vergiler Hariç: 213,75 TL

20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi

Bu kitap, 20. Yüzyıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (A.B.D) coğrafi çalışmaların arka pla..

250,00 TL 187,50 TL Vergiler Hariç: 187,50 TL

2000'li Yıllarda Strateji ve Planlama

Bu elinizdeki kitap okuyucuya Stratejik Yönetim ve Planlama alanında, sadece salt bilgiden ziyade on..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

21. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosundan örneklerle Tiyatroda Hayvan

Antik Yunan’ın satir oyunlarından hayvan imgeleriyle çevrelenmiş çağdaş eserlere uzanan süreçte, tiy..

144,00 TL 108,00 TL Vergiler Hariç: 108,00 TL

21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları Kuantum Liderlik ve Odaklanmış Liderlik

21. yüzyıl, değişimin ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir çağ olarak tanımlanmaktadır. Bu, içinde y..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi | Abdülhak Hamid ve Felsefi Düşünceleri

"Tanzimat'tan sonraki yıllarda Türk şiirinin yenileşmesinde ve Avrupaî bir mahiyet kazanmasında en b..

250,00 TL 187,50 TL Vergiler Hariç: 187,50 TL

Abdulla Kahhar'ın Hikayeciliği

Özbek edebiyatının Çehov'u olarak bilinen Abdulla Kahhar (Abdulla Qahhor) (17 Eylül 1907 - 25 Mayıs ..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Adam Ferguson’un Düşüncesinde Siyaset ve Ahlak

Aydınlanma yüzyılı, hem felsefe hem bilim hem de siyasi tarih açısından önemli bir dönemeçtir. Başta..

172,00 TL 129,00 TL Vergiler Hariç: 129,00 TL

Adil Bir Barışın İmkânsızlığı Üzerine (Johan Galtung vs Chantal Mouffe)

Bu çalışma, barış, adalet ve uzlaşının 'ne' olduğunu, birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini,..

152,00 TL 114,00 TL Vergiler Hariç: 114,00 TL

Afet Sosyolojisi

Elinizdeki çalışma, afet-toplum ilişkisini bütüncül bir perspektifle ele alan ve afet sosyolojisinin..

295,00 TL 221,25 TL Vergiler Hariç: 221,25 TL

Afet ve Tükenmişlik (Yurt Personeli Üzerine Bir İnceleme)

Tükenmişlik olgusu bugün çalışma yaşamında sıklıkla karşılaştığımız bir deneyim. Çalışma hayatının E..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Afganistan'da Hâkimiyet Mücadelesi (Doğu ve Batı Çatışması 1809-2019)

Elinizdeki kitap asırlar boyu doğu ve batının hâkimiyet mücadelesi verdiği, coğrafi açıdan stratejik..

192,00 TL 144,00 TL Vergiler Hariç: 144,00 TL

Afro-Türkler | Etnik Köken ve Kimlik

19. yüzyılın sonuna kadar devam eden köle ticareti, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri..

148,00 TL 111,00 TL Vergiler Hariç: 111,00 TL

Ah Mine'l-Mevt (Konya Ahiret Kapıları Kitabeleri)

Mezarlıklarımız, ölülerimizin gömüldükleri çukurlukların toprakla doldurulmaları ile tümsek tümsek k..

480,00 TL 360,00 TL Vergiler Hariç: 360,00 TL

Ahi Evren Hâce Nasirü'd-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu

Selçuklular devrinde Anadolu'daki yol şebekesi göz önünde bulundurulursa, Kayseri'nin her bakımdan ç..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Ahilik ve Değer Eğitimi Modeli “Adem”

Ahilik Sistemi, dünya kültür ve medeniyet birikimine önemli katkılar sunmuş olan Müslüman Türk toplu..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Ahlak ve Mutluluk Üzerine

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden, kimi insanların evde kalmasına, kiminin yaşamını kaybetmesine..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Aile Kurmak, Aile Olmak

İşlevleri zaman içinde değişse de tüm kültürlerde aile önemsenmiş, hatta yaratıcıdan sonra kural koy..

115,00 TL 86,25 TL Vergiler Hariç: 86,25 TL

Aile Kurumuna Farklı Bakışlar

Aile; bireylerin yaşama dair ilkleri öğrenmesinde; sevgi bağı, karşılıklılık, güven, dayanışma, kriz..

245,00 TL 183,75 TL Vergiler Hariç: 183,75 TL

Akabi Hikâyesi

Ermeni harfli Türkçe olarak yazılan telif eserlerin en önemlilerinden biri olan Akabi Hikâyesi, ya..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Akıldışının Aynasında | Nietzsche, Heidegger, Foucault

Aklın dünyayı açıklayacağı varsayılmıştı, ama aklın mutlak olacağı ya da hakikati ifşa edeceği varsa..

150,00 TL 112,50 TL Vergiler Hariç: 112,50 TL

Akıllı Kent - Türkiye'de Kentsel Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Bir Model Önerisi

Kentlerin artan nüfusu, genişleyen ölçeği, teknolojide yaşanan gelişim ve konjonktürel gelişmelere..

248,00 TL 186,00 TL Vergiler Hariç: 186,00 TL

Alaş'ın Azaplı Yolu (Kazak Edebiyatı ve Eleştiri Dünyası)

Bu kitap, 20. yüzyıl Kazak aydınlarının, sanat ve ilim alanında çığır açmış şahsiyetlerinin yani "Al..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Alman Fablları

Fabllar en küçük hikaye anlatı örnekleridir. Kesin sınır vermek mümkün olmasa bile mitolojik çağlar ..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Alman İmparatorluğu ve Türkistan 1910-1920

 Prenslikler halinde yaşayan Almanlar, 1871 senesinde birliklerini tamamlamışlar ve Alman İmpar..

300,00 TL 225,00 TL Vergiler Hariç: 225,00 TL

Alman Subayların Hatıralarında Çanakkale

Asya topraklarında sömürge için umduğunu bulamayan Almanya, Osmanlı Devleti ile yapılacak işbirliği ..

138,00 TL 103,50 TL Vergiler Hariç: 103,50 TL

Alman Yahudilerinin Amerika’daki Tarihi

19. yüzyılda binlerce Alman Yahudi’sinin Amerika’ya gelmiş olması bu dönemin, Amerikan Yahudi tarihi..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Altın Orda'nın Ulu Hükümdarı Toktamış Han

Altın Orda Devleti'ni yeniden ayağa kaldıran ve eski şaşalı günlerine bir süreliğine de olsa geri dö..

210,00 TL 157,50 TL Vergiler Hariç: 157,50 TL

Amerikan Board Misyonerlerinin Antep'teki Faaliyetleri

Osmanlı Devleti'nin geniş sınırlara sahip olması, bu sınırlar içerisinde farklı etnik ve dini gurupl..

172,00 TL 129,00 TL Vergiler Hariç: 129,00 TL

Amsterdam Tartışmaları | Siyasi Katılım, Türkiye-AB İlişkileri, Göç, İslam, Irkçılık, İslamofobi

Amsterdam Tartışmaları, adından da anlaşılacağı üzere Amsterdam merkezli tartışmalardan oluşmaktadır..

174,00 TL 130,50 TL Vergiler Hariç: 130,50 TL

Ana Hatlarıyla Amerikan Yahudiliği | Tarihsel Süreç ve Gruplar

1654 yılında gelmeye başladıkları Amerika örnekliği, Avrupa toplumlarında Hristiyan toplum tarafında..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama

İnsanın var oluşuyla başlayan yok oluşa direnme serüveninin en önemli delillerinden biridir mumyalam..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Anadolu ve Hint Masallarında Dört Element (Toprak, Hava, Ateş ve Su)

Dünya üzerinde bütün kültürlerde kendine yer bulan masalların kaynaklarıyla ilgili pek çok görüş bul..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Anaksagoras | Anadolu Söylem Atlası 1

Anaksagoras'ın söylemini önemli, değerli kılan yön, günümüz biliminin evren-ler tasarımına en yatkın..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Anız Yolunda | Göç, Siyaset ve Kültür Mücadelesi Tarihi Kapsamında Veyis Güngör'ün Hayat Hikâyesi

Modern zamanların vakanüvisinin bibliyografyası Hollanda ve AvrupaAvrupalı Türkler, zamanla işçilikt..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Anlatı Tekniklerine Giriş

En güçlü yazınsal biçim olarak kabul edilen romanın bize anlattıkları doğrulanamaz, dolayısıyla söyl..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Anlatının Büyülü Dünyası (1980 Sonrası Türk Romanında Büyülü Gerçekçilik)

Çağdaş edebiyatın öne çıkan yazın tarzlarından olan büyülü gerçekçilik, gerçek ile doğaüstüyü sentez..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Antalya'nın Sosyal ve Kültürel Kurumları Hakkında Araştırmalar

Bu çalışmada Antalya'nın sosyal ve kültürel durumu konu edinilmiştir. Şehirleri tanımak için onun bü..

285,00 TL 213,75 TL Vergiler Hariç: 213,75 TL

Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü

Antik Hindistan tarihi ile ilgili en büyük eksik, siyasi ve kültürel tarihin izlerini taşıyan kesin..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Antikçağ'dan Günümüze Medeniyetler Kavşağında Hazro (Tarih-Toplum-Kültür) Ciltli

Hazro, sahip olduğu stratejik konum ve avantajlar nedeniyle farklı milletler tarafından işgal edilmi..

680,00 TL 510,00 TL Vergiler Hariç: 510,00 TL

Arap Dili Literatürü | Türkiye'de Arap Dili, Edebiyatı ve Belâgatı Alanında Yayımlanan Türkçe Eserler Dizini 1928-2018

Literatür türündeki çalışmalar hangi disiplin için söz konusu olursa olsun araştırmacılar adına bir ..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Arap Edebiyatı (Klasik-Modern)

Kültür ve medeniyetlerin beşiği bir coğrafyada yer alan ülkelerin edebî faaliyetlerinin panoramik bi..

238,00 TL 178,50 TL Vergiler Hariç: 178,50 TL

Aristoteles ve Platon'da Analoji

Analoji tartışması, Platon ve Aristoteles'in argümanlarında sıklıkla önemli rol oynamaktadır. Ve dah..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL