Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fas İlişkileri

Tarih boyunca devletler arası ilişkilerin sürdürülmesinde, ülkelerin askeri güçleri ve jeopolitik ko..

80,00 TL 60,00 TL Vergiler Hariç: 60,00 TL

1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri

Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk nüfus sayımında Devrek kazası kayıtlarını içermekted..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

1930 - 1938 Döneminde Türk İnkılâbı'nı Teorileştirme ve Yorumlama Denemeleri

1930'lu yılların başında Türk İnkılâbı dünya ölçeğinde yaşanan bir iktisadi krizin etkileri ile karş..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

1965 Seçimlerinden 12 Mart Muhtırasına İktidar - Muhalefet İlişkileri

İktidar, bir kişinin diğer bir kişiyi bir şeyler yapmaya itme/zorlama gücü olarak tanımlanabilirken ..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi

Bu kitap, 20. Yüzyıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (A.B.D) coğrafi çalışmaların arka pla..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları Kuantum Liderlik ve Odaklanmış Liderlik

21. yüzyıl, değişimin ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir çağ olarak tanımlanmaktadır. Bu, içinde y..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi | Abdülhak Hamid ve Felsefi Düşünceleri

"Tanzimat'tan sonraki yıllarda Türk şiirinin yenileşmesinde ve Avrupaî bir mahiyet kazanmasında en b..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Abdulla Kahhar'ın Hikayeciliği

Özbek edebiyatının Çehov'u olarak bilinen Abdulla Kahhar (Abdulla Qahhor) (17 Eylül 1907 - 25 Mayıs ..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Adil Bir Barışın İmkânsızlığı Üzerine (Johan Galtung vs Chantal Mouffe)

Bu çalışma, barış, adalet ve uzlaşının 'ne' olduğunu, birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini,..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Afet Sosyolojisi

Elinizdeki çalışma, afet-toplum ilişkisini bütüncül bir perspektifle ele alan ve afet sosyolojisinin..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Afganistan'da Hâkimiyet Mücadelesi (Doğu ve Batı Çatışması 1809-2019)

Elinizdeki kitap asırlar boyu doğu ve batının hâkimiyet mücadelesi verdiği, coğrafi açıdan stratejik..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Afro-Türkler | Etnik Köken ve Kimlik

19. yüzyılın sonuna kadar devam eden köle ticareti, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Ah Mine'l-Mevt (Konya Ahiret Kapıları Kitabeleri)

Mezarlıklarımız, ölülerimizin gömüldükleri çukurlukların toprakla doldurulmaları ile tümsek tümsek k..

340,00 TL 255,00 TL Vergiler Hariç: 255,00 TL

Ahi Evren Hâce Nasirü'd-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu

Selçuklular devrinde Anadolu'daki yol şebekesi göz önünde bulundurulursa, Kayseri'nin her bakımdan ç..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Ahilik ve Değer Eğitimi Modeli “Adem”

Ahilik Sistemi, dünya kültür ve medeniyet birikimine önemli katkılar sunmuş olan Müslüman Türk toplu..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Ahlak ve Mutluluk Üzerine

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden, kimi insanların evde kalmasına, kiminin yaşamını kaybetmesine..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Aile Kurmak, Aile Olmak

İşlevleri zaman içinde değişse de tüm kültürlerde aile önemsenmiş, hatta yaratıcıdan sonra kural koy..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Aile Kurumuna Farklı Bakışlar

Aile; bireylerin yaşama dair ilkleri öğrenmesinde; sevgi bağı, karşılıklılık, güven, dayanışma, kriz..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Akabi Hikâyesi

Ermeni harfli Türkçe olarak yazılan telif eserlerin en önemlilerinden biri olan Akabi Hikâyesi, ya..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Akıldışının Aynasında | Nietzsche, Heidegger, Foucault

Aklın dünyayı açıklayacağı varsayılmıştı, ama aklın mutlak olacağı ya da hakikati ifşa edeceği varsa..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Akıllı Kent - Türkiye'de Kentsel Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Bir Model Önerisi

Kentlerin artan nüfusu, genişleyen ölçeği, teknolojide yaşanan gelişim ve konjonktürel gelişmelere..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Alaş'ın Azaplı Yolu (Kazak Edebiyatı ve Eleştiri Dünyası)

Bu kitap, 20. yüzyıl Kazak aydınlarının, sanat ve ilim alanında çığır açmış şahsiyetlerinin yani "Al..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Alman Fablları

Fabllar en küçük hikaye anlatı örnekleridir. Kesin sınır vermek mümkün olmasa bile mitolojik çağlar ..

80,00 TL 60,00 TL Vergiler Hariç: 60,00 TL

Alman İmparatorluğu ve Türkistan 1910-1920

 Prenslikler halinde yaşayan Almanlar, 1871 senesinde birliklerini tamamlamışlar ve Alman İmpar..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Alman Subayların Hatıralarında Çanakkale

Asya topraklarında sömürge için umduğunu bulamayan Almanya, Osmanlı Devleti ile yapılacak işbirliği ..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Altın Orda'nın Ulu Hükümdarı Toktamış Han

Altın Orda Devleti'ni yeniden ayağa kaldıran ve eski şaşalı günlerine bir süreliğine de olsa geri dö..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Amerikan Board Misyonerlerinin Antep'teki Faaliyetleri

Osmanlı Devleti'nin geniş sınırlara sahip olması, bu sınırlar içerisinde farklı etnik ve dini gurupl..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Amsterdam Tartışmaları | Siyasi Katılım, Türkiye-AB İlişkileri, Göç, İslam, Irkçılık, İslamofobi

Amsterdam Tartışmaları, adından da anlaşılacağı üzere Amsterdam merkezli tartışmalardan oluşmaktadır..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Ana Hatlarıyla Amerikan Yahudiliği | Tarihsel Süreç ve Gruplar

1654 yılında gelmeye başladıkları Amerika örnekliği, Avrupa toplumlarında Hristiyan toplum tarafında..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama

İnsanın var oluşuyla başlayan yok oluşa direnme serüveninin en önemli delillerinden biridir mumyalam..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Anaksagoras | Anadolu Söylem Atlası 1

Anaksagoras'ın söylemini önemli, değerli kılan yön, günümüz biliminin evren-ler tasarımına en yatkın..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Anız Yolunda | Göç, Siyaset ve Kültür Mücadelesi Tarihi Kapsamında Veyis Güngör'ün Hayat Hikâyesi

Modern zamanların vakanüvisinin bibliyografyası Hollanda ve AvrupaAvrupalı Türkler, zamanla işçilikt..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Anlatı Tekniklerine Giriş

En güçlü yazınsal biçim olarak kabul edilen romanın bize anlattıkları doğrulanamaz, dolayısıyla söyl..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Antalya'nın Sosyal ve Kültürel Kurumları Hakkında Araştırmalar

Bu çalışmada Antalya'nın sosyal ve kültürel durumu konu edinilmiştir. Şehirleri tanımak için onun bü..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü

Antik Hindistan tarihi ile ilgili en büyük eksik, siyasi ve kültürel tarihin izlerini taşıyan kesin..

73,00 TL 54,75 TL Vergiler Hariç: 54,75 TL

Arap Dili Literatürü | Türkiye'de Arap Dili, Edebiyatı ve Belâgatı Alanında Yayımlanan Türkçe Eserler Dizini 1928-2018

Literatür türündeki çalışmalar hangi disiplin için söz konusu olursa olsun araştırmacılar adına bir ..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Aristoteles ve Platon'da Analoji

Analoji tartışması, Platon ve Aristoteles'in argümanlarında sıklıkla önemli rol oynamaktadır. Ve dah..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Aristoteles'te Ruhun Yetilerinden Biri Olarak Algı

Günlük dilde kullandığımız, küçük veya tek bir anlam içerdiğini düşündüğümüz nice kavram, felsefî bi..

73,00 TL 54,75 TL Vergiler Hariç: 54,75 TL

Arketipal Topografyaların Sinematografik Düzlemde İncelenmesi

Arketipler kültürün maddi ve manevi formasyonunun dizgisel yapısını topografik olarak serimlerler. Ç..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Arşiv Belgelerine Göre Çayırbağı Suyunun Konya'ya Getirilişi

20. yüzyıla gelinceye değin Konya ahalisi su ihtiyacını Meram Deresi ile kuyu ve sarnıçlardan sağl..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Arzu Üretimi | Yeni Sosyolojik Deneyimler

Gündelik hayat deneyimlerimizi sosyolojik teoriyle ne kadar ilişkilendirebiliriz? Starbucks'ta kahve..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Aşiret | Türkiye'de Aşiret ve Aşiretin Dönüşümü

•Geleneksel bir örgütlenme biçimi olan aşiret hangi alt birimlerden oluşmaktadır?•Aşiret içi dayanış..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Asrın Felaketi - Srebrenitsa Soykırımı

"Unutulma hakkındaki hikâyeyi kırk sene dinledik. O filmi seyrettik. Sonuç ne oldu? Soykırım oldu...

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Asur ile Urartu Arasında Tampon Bir Bölge Subria Ülkesi

Stratejik konumu, verimli arazileri, doğal kaynakları açısından tarihin her döneminde cazibe kaynağı..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung auf die Privatheit

Diese Thesis handelt davon, wie die filmische Hauptprotagonistin sich Schritt für Schritt selbst daf..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Avrupa Türkleri Üzerine Düşünceler

Avrupa Türkleri, 60 yıllık bir göç tecrübesi ve bu süreçte ortaya çıkan kurumsal bir hafızaya sahip...

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Aynanın İki Yüzü | Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiir ve Hikâyelerinde Türlerarası İlişkiler

Modern edebiyatta, birbirlerinin etki alanlarında gezinen edebî türler için değişmez olarak görülen ..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Az Gezdim Çok Gördüm

Seyahat etmenin servet ve zenginlik ile alakalı olduğuna inanmayan biriyim. Eğer seyahat etmek zen..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Balkanlarda İskan ve İhtida

Osmanlı Devleti, Balkan coğrafyasında fetihlere başladıktan kısa bir süre sonra tam anlamıyla bölgey..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL