Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

A'mâk-ı Hayâl - Râci'nin Hâtıraları (Hayalin Derinlikleri: Raci'nin Hatıraları)

"Bu kitabı hakikat endişesi taşıyan vicdanlar, nihayete ilişkin bahisleri seven insanlar zevkle okuy..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi | Abdülhak Hamid ve Felsefi Düşünceleri

"Tanzimat'tan sonraki yıllarda Türk şiirinin yenileşmesinde ve Avrupaî bir mahiyet kazanmasında en b..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

Akıldışının Aynasında | Nietzsche, Heidegger, Foucault

Aklın dünyayı açıklayacağı varsayılmıştı, ama aklın mutlak olacağı ya da hakikati ifşa edeceği varsa..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Alzire

Lima Beldesinde Gusman'ın SarayındaMeydana Gelen HadiseKİŞİLERGusman (Peru Valisi)Alvarez (Gusman'ın..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Anaksagoras | Anadolu Söylem Atlası 1

Anaksagoras'ın söylemini önemli, değerli kılan yön, günümüz biliminin evren-ler tasarımına en yatkın..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Aristoteles ve Platon'da Analoji

Analoji tartışması, Platon ve Aristoteles'in argümanlarında sıklıkla önemli rol oynamaktadır. Ve dah..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Aristoteles'te Ruhun Yetilerinden Biri Olarak Algı

Günlük dilde kullandığımız, küçük veya tek bir anlam içerdiğini düşündüğümüz nice kavram, felsefî bi..

73,00 TL 54,75 TL Vergiler Hariç: 54,75 TL

Bana Felsefe Yapma

Chp’nin,Lgbt’nin, Siyasetin,Modanın,Kutsalların, Minimalizmin,Demokrasinin,Görgüsüzlüğün,A..

85,00 TL 59,50 TL Vergiler Hariç: 59,50 TL

Batı Felsefesinde Feminizm ve Politika İlişkisi

Feminist hareket açısından politik alan kazanımlar alanı olduğu kadar problemler alanıdır da. Toplum..

73,00 TL 54,75 TL Vergiler Hariç: 54,75 TL

Ben Neyim? | Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa'a

"Malumdur ki, Avrupa'da 'materyalistler' denilen garip bir hikmet erbabı gittikçe çoğalıyor. Hikmett..

88,00 TL 66,00 TL Vergiler Hariç: 66,00 TL

Berdyaev'de Din, Felsefe, Özgürlük

Berdyaev felsefesinin içsel temelini özgürlük ve yaratıcılık oluşturmaktadır. Özgürlük ruhun krall..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Bergson Hakkında | Henri Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek pek doğru değilse de, ş..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazi..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Beşer ve Tabî'at | Görmek İçin Doğdum - Bakmak İçin Doğruldum

Beşer ve Tabiat, II Meşrutiyet sonrası Osmanlı bilginlerimizden Subhi Edhem tarafından, ülkemizin iş..

400,00 TL 300,00 TL Vergiler Hariç: 300,00 TL

Biraz Felsefe

"Birçok hakîmler, filozoflar metafiziğin öğrenilmesini tehlikeli görerek yasaklamak isterler. Zira o..

88,00 TL 66,00 TL Vergiler Hariç: 66,00 TL

Biyolojik Adem'in Emerjans'ı

Eserimiz; çağımızın ilmi yapısı çerçevesinde, bu çağın; konsistan (çelişkisiz) ve komple (bütün) [ki..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Charles Darwin ve Herbert Spencer Düşüncesinde Evrim, Ahlak, Toplum

İnsanlık tarihi boyunca genel ve yaygın bir inanış, sınanmamış bir kanı olarak insan; diğer canlılar..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Çocuklarla Felsefe Pratikleri

Çocuklarla Felsefe Pratikleri, felsefenin çocuklar için ne kadar önemli olduğunu örneklerle açıklıyo..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Dakîku’l-Kelâm| Kelâm Kozmolojisi (Metin Seçkisi)

Klâsik dönem kelâm kaynaklarında ele alınan konularda Celîlü’l-kelâm ve Dakîku’l-kelâm şeklinde bir ..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

340,00 TL 255,00 TL Vergiler Hariç: 255,00 TL

Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

"Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeş..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Değerler Bilançosu | Mavi Kitap (Felsefe,Sosyoloji,Kamu,Eğitim)

"Değer", çoğu disiplinde, özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde en çok tartışılan kavram ve probleml..

190,00 TL 142,50 TL Vergiler Hariç: 142,50 TL

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, san..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Deleuze ve Antik Felsefe

"Deleuze'ün felsefe tarihine vakfettiği hiçbir kitabının odağında antik felsefe yoktur" der Miguel d..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Descartes ve Kartezyenler

"Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek,..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî'de Ma'rifetullah, Rubâ'iyyât-ı Gazâlî, Orfî'de Şi'r ve İrfân

Mevlânâ'nın Gönül Sarhoşluğu ve Gazâli'de Marifetullah, Gazâli'nin Rubailer, Orfî'de Şiir ve İrfan"D..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Din Süreçlerinde Gerileme

Aydınlanmadan beri din süreçleri dümdüz, kırıksız bir ilerleme çizgisi şeklinde hikaye edilmektedir...

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme

Binlerce yıldır içinde yaşadığımız dünya değişip durmaktadır. Bu değişimin bir kısmı kendiliğinden g..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Doğu Batı Arasında Ahlâk | Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve Etik

Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Doris Lessing Marksizmden Sufizme Bir Yaşam Felsefesi

Sokrates sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söylerken yaşamın basit bir şekilde sad..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Düşünceye Gelmeyen | Tanrı Sorunu ve Mevlana

Dini-tasavvufi ve felsefi düşüncelerin bir mezci olarak karşımıza çıkan Mevlana'yı okuma girişiminin..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Edebiyat ve Felsefe Bağlamında Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatında "İnsan"

Bu çalışmada, Anadolu'da Dinî - Tasavvufî Türk Edebiyatının başlangıç döneminin (XIII. yüzyıl'ın) ön..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Edward Said - Oryantalist Söylem Analizinin Metodolojik Temelleri

Edward Said, 1978’de yayınladığı andan itibaren oryantalist çalışmaların zorunlu referansı haline ge..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Eğitim Felsefesi

Bu kitap özellikle Eğitim Felsefesi dersi için hazırlanmıştır. Eğitim felsefesinin temel kavram ve..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Eğitimde Ahlak ve Etik

Günümüz dünyasının çok büyük sorunların pençesinde kıvrandığı ve bu sorunların insanların unuttuklar..

124,00 TL 93,00 TL Vergiler Hariç: 93,00 TL

El-Lüzûmiyyât

"Tekrar söylerim: Eğer filozofun ilmî öğretisi, hür fikirleri diğer şairlerin şiirleri gibi İslâm âl..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Emil Michel Cioran | Bir Alacakaranlık Düşünürü

Dünyaya iftira etmekle meşhur olan ve kendi kuşağının en önemli entelektüel figürleri arasında göste..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Emil Michel Cioran | Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay

Cioran, bütün yaşamın toptan çürütülmesine dayalı bir yaşam felsefesinin temelini atmaya çalışır. B..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Epistemik ve Ampirik Bağlamda Dış Dünya Problemi (J. Locke - G. Berkeley - D. Hume)

Dış dünya problemi görünüş ve gerçeklik kavramları etrafında şekillense de ampirist gelenek bu sorun..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Epistemolojik Bir Tartışma Pozitivist Olmak ya da Olmamak | Hasan-Âli Yücel ve Nusret Hızır'ın Episte

Epistemolojik Bir TartışmaPozitivist Olmak ya da OlmamakHasan-Âli Yücel ve Nusret Hızır'ın Epistemol..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Erken Dönem Stoa Etiğinden Seçme Metinler

Helenistik dönemin en etkili okullarından biri olan Stoacılık, genellikle etiğe vakfedilmiş bir düşü..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Erken Dönem Stoacılardan Seçme Fragmanlar (Ariston, Herillos, Diogenes, Antipatros, Arkhedemos vd.)

Bu derlemede hakkında kısıtlı bilgiye sahip olduğumuz “diğer” Stoacılara yer verilmektedir. Başlıkta..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Farabi Felsefesinde Adalet

İnsanın bireysel ve toplumsal hayatında hakkaniyet ölçülerine göre yaşamasını ifade eden adalet, ins..

88,00 TL 66,00 TL Vergiler Hariç: 66,00 TL

Farabi ve John Locke'un Ahlak Felsefeleri

Ahlak problemi felsefenin ilk dönemlerinden bu yana tartışılageldiği hâlde, herkese ve her topluma u..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL