Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

Gençliğin Dini ve Sosyal Değerleri

İnsan eylemlerinin arka planında, sosyologların kognitif dünya adını verdikleri bilgi, inanç ve değe..

16,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

1+1 Stüdyo Yaşamlar | Küreselleşen Dünyada Yeni Kentsel Kurgular

Avrupa'da ve Amerika'da büyük yankı uyandıran "stüdyo daire"ler, son yıllarda Türkiye'de de yaygınlı..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

100. Yılında Milli Türk Talebe Birliği

Kökleri 1916 yılına, İttihad ve Terakki Fırkası'nın gençlik teşkilatına uzanan Milli Türk Talebe Bir..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

1930 - 1938 Döneminde Türk İnkılâbı'nı Teorileştirme ve Yorumlama Denemeleri

1930'lu yılların başında Türk İnkılâbı dünya ölçeğinde yaşanan bir iktisadi krizin etkileri ile karş..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Afet Sosyolojisi

Elinizdeki çalışma, afet-toplum ilişkisini bütüncül bir perspektifle ele alan ve afet sosyolojisinin..

295,00 TL 221,25 TL Vergiler Hariç: 221,25 TL

Afet ve Tükenmişlik (Yurt Personeli Üzerine Bir İnceleme)

Tükenmişlik olgusu bugün çalışma yaşamında sıklıkla karşılaştığımız bir deneyim. Çalışma hayatının E..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Afro-Türkler | Etnik Köken ve Kimlik

19. yüzyılın sonuna kadar devam eden köle ticareti, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri..

148,00 TL 111,00 TL Vergiler Hariç: 111,00 TL

Aile Kurumuna Farklı Bakışlar

Aile; bireylerin yaşama dair ilkleri öğrenmesinde; sevgi bağı, karşılıklılık, güven, dayanışma, kriz..

245,00 TL 183,75 TL Vergiler Hariç: 183,75 TL

Aile Sosyolojisi Yazıları

İnsani ve toplumsal hayat, sosyal kurumların belli işlevlerini yerine getirebilmesine bağlıdır. Aile..

365,00 TL 255,50 TL Vergiler Hariç: 255,50 TL

Alevi - Bektaşi Kimliği

Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde ke..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Alevilik – Dini, Politik, Kültürel Kimlik

Alevilik, Anadolu dinsel kültürünün önemli bir bileşeni, Türkiye'de tarih boyunca var olduğu hep söy..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Arap Ülkeleri Sosyo-Kültürel Yapısı

İlk insan Hz. Âdem'in Hz. Havva ile buluştuğu (Mekke 'de Arafat Tepesi), Hz. Musa'nın Allah'la konuş..

138,00 TL 103,50 TL Vergiler Hariç: 103,50 TL

Arzu Üretimi | Yeni Sosyolojik Deneyimler

Gündelik hayat deneyimlerimizi sosyolojik teoriyle ne kadar ilişkilendirebiliriz? Starbucks'ta kahve..

142,00 TL 106,50 TL Vergiler Hariç: 106,50 TL

Arzu ve Kapitalizm İlişkisi (Kapitalizm Arzuları Kışkırtır mı Yoksa Bastırır mı?)

Günümüzden uzunca bir süre önce Rousseau, “gereksinimi olmayan insanlara hangi boyunduruk dayatılabi..

265,00 TL 198,75 TL Vergiler Hariç: 198,75 TL

Avrupa'da İslam ve Müslümanlar

Bugün ab içinde yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşamakta; vatandaş ve göçmen olarak Avrupa'daki Müslüma..

148,00 TL 111,00 TL Vergiler Hariç: 111,00 TL

Avrupa'da İslam | Gurbette Müslümanlar ve Türkler

Artık Avrupa'da dördünce nesil Türkler yaşıyor. Artık müslümanlar sadece göçmenlerden değil, bizzat ..

178,00 TL 133,50 TL Vergiler Hariç: 133,50 TL

Avrupa'da Türk İmajı -XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği

Barbar, yağmacı, kibirli muzaffer hükmedici, mağrur, muhteşem disiplinli, acımasız, hoşgörülü...Konu..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

Aydın Radikalizmi | Türk Solunun Söylem Arayışı ve Sosyalist Kültür Derneği

Türkiye’ye sosyalist düşüncenin girişi ilginç bir serüvene sahiptir. Osmanlı döneminde sosyalizme “i..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Balinanın Farkında Yapı-Fail Dikotomisini Anlama Girişimi

Bu kitapta, bir demistifikasyon hareketi olarak işaretlenen din sosyolojisi sahasında yapı ve fail a..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Bariyer Semtler Kimlikli Mekanlar

Zamanın ruhundan söz eder Hegel, Zeitgeist ile… Mekânın ruhu da edebiyatta devasa bir literatür oluş..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Batı'da Devlet ve Çocuk

Eğitim/öğretim sistemini, okul sorunun özüne inerek tartışabilmenin kurumsal anahtarlarını sunan tem..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Bauman ve Postmodernite

Modernitenin önemli bir eleştirmeni olan Zygmunt Bauman (1925-2017), kimine göre postmodernitenin so..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Beden Sosyolojisi

*İnsan ne oranda biyolojik-genetik ve ne oranda sosyo-kültürel bir varlıktır?*Bedenler toplumsal ve ..

550,00 TL 385,00 TL Vergiler Hariç: 385,00 TL

Bedeni Kurgulamak | İslami Romanlarda Beden ve Kimlik

Türkiye'de İslamcılık üzerine hayli yazıldı, tartışıldı ve önemli bir külliyat dikkatlere sunuldu. E..

225,00 TL 168,75 TL Vergiler Hariç: 168,75 TL

Belviran Kazası | Tarihçesi ve Sosyokültürel Yapısı

İç Anadolu'nun güneyinde, Orta Toroslar'ın kuzey eteklerinden itibaren yükseltinin nispeten azaldığı..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Bilgi Sosyolojisi

-Yargıların kökeninde bulunan ve düşünce hayatını yönlendiren öncüller, bilginin üretimi, kullanımı ..

265,00 TL 185,50 TL Vergiler Hariç: 185,50 TL

Bilgi Sosyolojisi ve İletişim

Bilgi, tüm kâinatın varlığından beri en değerli gerçek, en değerli ürün, en değerli olgu. İnsanoğlu ..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Birlikte Yaşama Pratiği | Toplumsal Birlikteliğimizin Temel Taşları Sorunlar ve Öneriler

Günümüz dijitalleşen, çoğullaşan, liberalleşen ve bireyselleşen toplumlarında birlikte yaşamı ya da ..

142,00 TL 106,50 TL Vergiler Hariç: 106,50 TL

Boşanma Sürecinde Sosyal Destek

Elinizdeki çalışma, iyi günde, kötü günde, hastalıkta veya sağlıkta; kısaca sosyal etkileşimin hemen..

115,00 TL 86,25 TL Vergiler Hariç: 86,25 TL

Bozahmetli Yörük Aşireti | Antalya-Manavgat-Akseki-Seydişehir-Beyşehir-Serik

Bozahmetli Yörük Aşireti, Anadolu Selçukluları döneminde Orta Asya'dan gelerek Toroslara yerleşen Oğ..

185,00 TL 138,75 TL Vergiler Hariç: 138,75 TL

Çağdaş Sanatın Toplumsal İnşası | Sanat Eserinin Değerinin Sosyolojik Oluşumu

Sanat nedir? Sanatçı kimliği ve sanat eseri statüsü nasıl oluşmaktadır? Sanat eserinin değerini kiml..

285,00 TL 213,75 TL Vergiler Hariç: 213,75 TL

Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları

Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir ..

340,00 TL 255,00 TL Vergiler Hariç: 255,00 TL

Cinsiyetin Toplumsal Roldeki Yeri | Elfriede Jelinek'in Seçilmiş Romanlarında Kadın

2004 yılında Piyanist romanıyla Nobel Edebiyat Ödülü alan Avusturyalı yazar Elfriede Jelinek, bu rom..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Çocuk Terkinin Karanlık Yüzü | Tarihsel Süreç ve Modern Dönemdeki Uygulamalar

Günümüzden yaklaşık 1440 yıl önce, İslam öncesi Arap toplumlarında yoksulluk korkusu, erkek çocuklar..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Çocukluk Sosyolojisi | Paradigmalar-Paradokslar-Eleştiriler

Yeni ve radikal sosyoloji çocukların bir özü ya da doğası olmadığını iddia eder. Çocuklar, aktif özn..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Çokkültürlü Vatandaşlık

Modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olan "ulus-devlet" modeli, insan hakları, azınlıklar, çokkü..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

Çokkültürlülük ve Sosyal Adalet

Günümüz toplumları, farklı kültürel grupların birbirleriyle bazen barış içinde, bazen de çatışmaları..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Çokkültürlülük ve Toplumsal Güvenlik | ABD Örneği

Bu çalışma, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalında yapılmış özgün ve yenilikçi bir çalış..

348,00 TL 261,00 TL Vergiler Hariç: 261,00 TL

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Toplumsal yapı kavramı, sosyolojinin anahtar kavramlarındandır. Kavram geniş boyutlu ve kapsayıcıd..

385,00 TL 288,75 TL Vergiler Hariç: 288,75 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

380,00 TL 285,00 TL Vergiler Hariç: 285,00 TL

Değerler Bilançosu | Mavi Kitap (Felsefe,Sosyoloji,Kamu,Eğitim)

"Değer", çoğu disiplinde, özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde en çok tartışılan kavram ve probleml..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, san..

380,00 TL 285,00 TL Vergiler Hariç: 285,00 TL

Değişim Sosyolojisi

Şüphesiz değişim her alanla ilgilidir.Çünkü bütün varlıklar;var olma,varlığını sürdürme ve son bulma..

245,00 TL 171,50 TL Vergiler Hariç: 171,50 TL

Demokrasi Arayışında Kent

Farklı insanların bir araya gelip birbirlerini ve çevrelerini zenginleştirdikleri, uygarlığın ve dem..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

Deprem ve Toplum - Sosyalbilimsel Projeksiyonlar

Beş ana boyutuyla depreme sosyalbilimsel analizler sunan bu kitap, depremzedelerin acılarını kendine..

385,00 TL 288,75 TL Vergiler Hariç: 288,75 TL

Diaspora Türkleri | Avrupa'da Türk İmajı ve İslamofobi

Türkler dünyanın her bölgesine yayılmış durumda. Nüfusu her geçen gün artan, ekonomik ve kültürel se..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Dijitalleşen Türkiye'de Komplo Zihniyeti (e-kitap)

Komplo teorilerine inanç, kadim bir gerçeklik olarak bilinse de içinde yaşadığımız dönemde bu inancı..

96,00 TL 72,00 TL Vergiler Hariç: 60,00 TL

Din Sosyolojisi | Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar

Din sosyolojisi son on yıllarda yeni sorun ve tartışma alanlarının katılımıyla önemi giderek artan b..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Din, Statü ve İtibar (Dini Temsil ve Tipolojiler Üzerine Hac Eksenli Bir İnceleme)

Bugün Türkiye'de dini tecrübeyi, tümüyle dini esaslar üzerine temellendirilmiş bazı alışkanlıkların ..

185,00 TL 138,75 TL Vergiler Hariç: 138,75 TL