Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

Gençlik ve Sosyal Kimlik | Tunceli Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme

Tarihsel süreçte Tunceli, muhalif bir sosyal kimliğin mekânı olmuş ve muhalefetin taşıyıcı özneleri ..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Göç ve Din

XX. yüzyılın ilk yarısında pek az Müslüman Türk'e rastlanan Batı Avrupa'da bu gün çeşitli ülke, bölg..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Göçmen Müslüman Edebiyatında İslam ve Batı

Müslümanlar ve İslam, Kuzey Amerika ve Avrupa'da vatandaşlık, sadakat ve liberal değerlere dair endi..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Günümüz Arenasında Bir Sosyal Bilimci

Her toplumun, kendine özgü Standart Büyük Kültürü vardır... Türk toplumunun da, benzer nitelikte yap..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Günümüz Toplum Yapısı ve Radikal Sorunlarımız

Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazet..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL

Günümüz Toplum Yapısı ve Sorunlarımız

Şu anda bir tayf analizi yapmak gerekirse, Türk toplum yapısı "Büyük Değişme" içindedir. Dün toplum ..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Günümüz Türk Toplumunda Doğu-Güneydoğu ve Kabile-Aşiret Yapıs

Kabile-aşiret kuruluşlarının varlık alanları, Türk kültürünün tarihsel değerler sistemidir. Günümüz ..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Günümüzde Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler

"...Sadece para kazanmak yeterli değildi, insan bir mekanik varlık olamazdı. Yaşamak da gerekiyordu...

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Günümüzde Karamanlar ve Hazar Türkleri

"...Hazarlar, tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL

Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Türkiye Gerçeği

Tarih felsefesi göstermiştir ki, toplumlar zaman zaman «sosyal fetret» devrelerini yaşamaktadırlar. ..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Hastanede Dini Hayat

Modern zamanlarda dinin insan toplumlarından silinip gideceği yönündeki varsayımlar gerçekleşmemiş v..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Hayat Bir Oyundur | Sosyal Acı, Teodise, Sosyodise ve Ritüel

Modern ideolojinin insanın varoluşunu akıl ve beden, sosyal ve beşeri, iş ve boş zaman, gelişmişlik ..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Hip Hop Kültürü | Küçük İstanbul Kreuzberg ve 36 Boys

Türkler, 1961 yılında Almanya'ya işçi olarak gittiğinde bando ve çiçeklerle karşılanır. 1980'lere ge..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

İçimde Yokluk Var | Yoksulluk Bağlamında Kadınların Sosyal Dışlanma Deneyimleri

Yoksulluk, ekonomik unsurlarla başlayan ve sosyal dışlanmayı da beraberinde getiren sosyal bir hasta..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

İktidar ve Sapma | Teresa De Lauretis’in Toplumsal Cinsiyet Teorisi

Kendisinden önce nadiren de olsa salt kavram olarak kullanılan “queer”i 1990’da California Üniversit..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Immanuel Wallerstein Perspektifinde Arap Baharı |Tunus Örneği

17 Aralık 2010'da Tunus'un Sidi Bouzid kasabasında üniversiteli bir gencin ekonomik gerekçelerle ken..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

İş Ahlâkımız ve İşçi Kültürünün Yükselişi

Yönetici ve işçi kültürü çağımızın bir dinamiğidir. Çatışmacı sosyoloji görüşünden ziyade uyumcu sos..

40,00 TL 30,00 TL Vergiler Hariç: 30,00 TL

İsim Kültürü ve Din | Şahıs İsimleri Üzerine Bir Din Sosyolojisi Denemesi

Bu araştırma, sosyo-kültürel değişim sürecinde Türk isim kültürünü sosyolojik bir yaklaşım ve yöntem..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Islahat'tan 1. Meşrutiyet'e Erzurum | 1856-1876 İdari, Demografik ve Sosyal Hayat

Tarihi çok eski çağlara kadar uzanan Erzurum, bulunduğu mevki itibarıyla pek çok devlete ev sahipliğ..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

İslâm Değerler Sistemi ve Max Weber

Son yıllarda, küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde hızla yayılan anarko-kapitalizm zihniyeti, to..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

İslam'da Sosyal Hizmetler | Hz. Peygamber Dönemi

Hicret'ten henüz otuz yıl gibi kısa bir süre sonra İslâm Devleti'nin sınırları; doğuda Hindistan sın..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

İslamofobi ve Daeş | Tedirgin Nefret

İslam'ın Avrupa'da kamusal görünürlüğü arttıkça gerçek kendisini göstermeye başladı:Avrupa ve Avrupa..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Kalemle Resmedilen Alevilik

Alevi metinlerinin azlığı, içeriğinin sığlığı ve yetersizliği ile ilgili değildir. Bilakis bu metinl..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Karizma Zamanları

Karizma Zamanları bir yanıyla sosyoloji dünyası içindeki bir teze cevap, bir tartışmaya katkı olarak..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Kemalist Sistem ve Sosyo-Kültürel Yapısı

Kemalist sistem, Cumhuriyeti kuran, asker kökenli bir devlet adamının sosyolojik görüş, düşünce yapı..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Kent Mekan ve Toplum

Kitapta yer alan metinlerin belirli bir kurguya göre oluşturulmuş olması ve metin içerikleri, mekân ..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Kent Sosyolojisi

Kent, engin bir dünya, sırlı bir ayna...Kent aynasında yansıyan hayat ve insan hâlleri...Kent, insan..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler

Bugün hemen her kentin sokaklarında Suriyelileri görmek ya da hemen her gün gazete ve televizyonlard..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Kentli Hakları ve Türkiye

Kentsel yaşamdaki sorunları azaltabilmenin etkili yollarından birisi, bireylere "katılım yollarıyla ..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Kimlik Fragmanları | Disiplinlerarası Yaklaşım

İnsanın sosyal gerçekliğinin anlatımı belirli kavramlar üzerinden inşa edilir. Çağcıl dünyamızda ant..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Kimlik İnşası | Müslüman Gürcülerin Kimlik İnşasının Artvin ve Batum Örneklerinde Karşılaştırmalı Analizi

Kimlik inşası, ben kimim/biz kimiz sorularının yanıtı olarak beliren kimliğin topluma, kültüre, zama..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Kır Sosyolojisi | Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü

Ülkemizde de yaşanan hızlı sosyo-ekonomik ve siyasal değişmeler, kırsal alanlar üzerinde etkili olmu..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Kırsal Yaşamda Kadın ve Din | Konya Örneği

Din, tarih boyunca sosyal bir olgu olarak daima insanların gündemimnde bulunmuştur. Ancak dinin anla..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL

Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekansal Değişim | Mekansal Dizim Yöntemiyle Analiz

Ulusal kültürün sürekliliği bağlamında, biz mimarların mekan tasarımında aradığımız her kriteri bir ..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Kolektif Bilincin Dinsel Referansları (Osmanlı Devleti'nde Toplum Düzeni : Kasame - Nezir - Kefalet)

Osmanlı devlet adamları toplum düzeninin amacını "asayiş-i bilâd ve istirahat-i ahali-i fukara-yı ra..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Koyun Baba ve Menakıbı | Horasandan Balkanlara Ulaşan Eren

Bu çalışma bir başka boyutuyla, belirli bir zaman diliminde yine belirli meclisler ya da topluluklar..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Kültür Sosyolojisi

Kültür nedir? Bir hayat tarzı mıdır? Bir anlama biçimi midir?Neden insan kültür üretmektedir; kültür..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme

"...Antropolojik deyimi ile millet-altı kuruluşlar olarak yaşantısını sürdüren bir kabile-aşiret olu..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Küresel Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Değerler

Küresel bilgi teknolojileri olarak tanımlanan, kablo ve uydu yayıncılığını içeren televizyon ile int..

40,00 TL 30,00 TL Vergiler Hariç: 30,00 TL

Küresel Yönetişim Kapsamında ULUSLARARASI GÖÇ | Rohingya Mülteci Krizi Örneği

Myanmar'ın Rakhine eyaletinde Müslüman bir azınlık olarak bilinen Rohingyalılar, işgal altında yaşay..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Küreselleşme Çokkültürlülük Sahicilik

Sahicilik iddiasının belki de en büyük çıkmazı, kendi jargonuna bağımlı olacak kadar sahicilikten uz..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Mahallemiler ve Ebruli Kültürün Ağırbaşlılığı | Değişim, Kimlik, Din

"Ebruli Kültür", Midyat'ta olduğu gibi Mahallemilerin/Arapların, Kürtlerin, Süryanilerin ve Yezidile..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Mayın ve Kaçakçı | Türkiye-Suriye Sınırını İnşâ ve Bozma Pratikleri

Türkiye-Suriye sınırının Nusaybin sınır hattı ve bölgesi üzerine yapılmış bu etnografik çalışmada, s..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Melek İmgesi | Duino Ağıtları (Rainer M. Rilke) ile Bir Meleğin Yakarışı - Dualar (Hertha Krätner)

Yazarının kendisi açısından da umulandan daha uzun soluklu olup ancak ilk ayağı yazı'ya dökülebilmiş..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Menâkıb-ı Şeyh Safi | Musul Buyruğu

Son yıllarda Musul ve çevresinde yaşayan birçok topluluk arasında yerleşim yerlerini terk etmek zoru..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL

Mevleviliğin Sosyolojisi | Tarihsel ve Toplumsal Temelleri

Mevlâna Celâleddin-i Rumi'nin düşünce ve hareketlerinden ilham alınarak kurulan Mevlevilik bir sosya..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Milli Kültür Modernleşme ve İslam

Bu araştırmanın ileri sürdüğü iki önemli tez vardır. Bunlardan biri, Türk laiklik sisteminin Batılı ..

75,00 TL 56,25 TL Vergiler Hariç: 56,25 TL

Model Müslüman Toplumun Sosyolojisi | Hz. Ömer Dönemi

Orta Çağda özellikle Batı dünyasında Hıristiyanlığın ve geleneğin özgürlüklere, bilimsel tespitlere,..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Modernite'den Postmodernite'ye Değişim

Dünya çok önemli bir değişim süreci içerisinde bulunuyor. Ekonomiden siyasete; devlet yönetiminden ş..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Muğlak Ekonomi ve Bir Mücadele Hikayesi | Geleneksel Ekonomiden Kapitalizme Kayseri Çarşıları

Sanayi devrimi Osmanlı ekonomisini ve alışkanlıklarını tümüyle değiştirmiştir. Ancak yine de süreç k..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL