Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fas İlişkileri

Tarih boyunca devletler arası ilişkilerin sürdürülmesinde, ülkelerin askeri güçleri ve jeopolitik ko..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri

Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk nüfus sayımında Devrek kazası kayıtlarını içermekted..

88,00 TL 66,00 TL Vergiler Hariç: 66,00 TL

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Yıldız'ın Hataları

Asıl metin ve çevriyazıHazırlayan: Oktay BozanOsmanlı tarihi kaynaklarında 93 Harbi olarak bilinen 1..

58,00 TL 43,50 TL Vergiler Hariç: 43,50 TL

1908 - 1913 Osmanlı Dış Politikası | Buhran-ı Meşrutiyet

Osmanlı devrimi devletlerarası ilişkilerin krize girdiği, Carr’ın “Yirmi Yıl Krizi” diye adlandırdığ..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Abbâsî Siyaset Geleneğinde Sâsânî-Fars Tesiri | Fazl b. Sehl Örneği

Abbâsîler, iktidarlarını borçlu oldukları gayr-ı Arap unsurlara devlet yönetiminde daha çok yer verd..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre

Elinizdeki bu kitap; •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini,•İnsanın yaratılış..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Ahi Evren Hâce Nasirü'd-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu

Selçuklular devrinde Anadolu'daki yol şebekesi göz önünde bulundurulursa, Kayseri'nin her bakımdan ç..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Alman İmparatorluğu ve Türkistan 1910-1920

 Prenslikler halinde yaşayan Almanlar, 1871 senesinde birliklerini tamamlamışlar ve Alman İmpar..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Alman Subayların Hatıralarında Çanakkale

Asya topraklarında sömürge için umduğunu bulamayan Almanya, Osmanlı Devleti ile yapılacak işbirliği ..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı)

1871 senesinde Alman devletçikleri birleşmiş ve Alman milli birliği kurulmuştu. Kısa bir süre sonra ..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Altın Orda'nın Ulu Hükümdarı Toktamış Han

Altın Orda Devleti'ni yeniden ayağa kaldıran ve eski şaşalı günlerine bir süreliğine de olsa geri dö..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Amasya Şehri

2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 86667 nüfuslu ve yaklaşık 3000 ha alan üzerindeki..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Amerikan Board Misyonerlerinin Antep'teki Faaliyetleri

Osmanlı Devleti'nin geniş sınırlara sahip olması, bu sınırlar içerisinde farklı etnik ve dini gurupl..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Ana Hatlarıyla Amerikan Yahudiliği | Tarihsel Süreç ve Gruplar

1654 yılında gelmeye başladıkları Amerika örnekliği, Avrupa toplumlarında Hristiyan toplum tarafında..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama

İnsanın var oluşuyla başlayan yok oluşa direnme serüveninin en önemli delillerinden biridir mumyalam..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Anadolu'da Galatlar ve Galatya Tarihi

Eskiçağın Yunanlı ve Romalı yazarlarının eserlerinde Keltler ve Galler adlarıyla da anılan Galatları..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Anız Yolunda | Göç, Siyaset ve Kültür Mücadelesi Tarihi Kapsamında Veyis Güngör'ün Hayat Hikâyesi

Modern zamanların vakanüvisinin bibliyografyası Hollanda ve AvrupaAvrupalı Türkler, zamanla işçilikt..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi (Tarihi Coğrafya-Yerleşimler-Kalıntılar-Bulunular)

Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi olarak adlandırdığımız bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü

Antik Hindistan tarihi ile ilgili en büyük eksik, siyasi ve kültürel tarihin izlerini taşıyan kesin..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Arap Ülkeleri Sosyo-Kültürel Yapısı

İlk insan Hz. Âdem'in Hz. Havva ile buluştuğu (Mekke 'de Arafat Tepesi), Hz. Musa'nın Allah'la konuş..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Asur ile Urartu Arasında Tampon Bir Bölge Subria Ülkesi

Stratejik konumu, verimli arazileri, doğal kaynakları açısından tarihin her döneminde cazibe kaynağı..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğu kuruluş felsefesinin dayandığı temel değerler tabi..

138,00 TL 103,50 TL Vergiler Hariç: 103,50 TL

Avrupa'da Türk İmajı -XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği

Barbar, yağmacı, kibirli muzaffer hükmedici, mağrur, muhteşem disiplinli, acımasız, hoşgörülü...Konu..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Babek | Bir Direnişci

Babek isyanıyla Abbasilerin bir daha istikrar sağlayamaması bu isyan sırasındaki maddi harcamadan öt..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Balkan Harbi'nde İhmal Faciaları

Hazırlayan: Ercan HaytoğluBalkan Savaşları, Osmanlı Devleti ve Balkanlar için önemli sonuçlar doğurm..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Balkanlarda İskan ve İhtida

Osmanlı Devleti, Balkan coğrafyasında fetihlere başladıktan kısa bir süre sonra tam anlamıyla bölgey..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Banaz İlçesinin Coğrafyası

Uşak'ın en büyük ilçelerinden olan Banaz, Murat Dağı'nın güney eteklerinde kurulu yeşilin her tonunu..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Belgelerle Protestan Misyonerlerin Konya'da Açtıkları Kurumlar ve Faaliyetleri

Tarih boyunca Konya, gerek jeo-politik konumu, gerekse dini yapısı dolayısıyla dikkat çeken bir şehi..

58,00 TL 43,50 TL Vergiler Hariç: 43,50 TL

Belviran Kazası | Tarihçesi ve Sosyokültürel Yapısı

İç Anadolu'nun güneyinde, Orta Toroslar'ın kuzey eteklerinden itibaren yükseltinin nispeten azaldığı..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Beyşehir ve Civarı Heykeltraşlık Eserleri

Bu çalışmada: Konya ile Beyşehir ilçesi ve civarında gerçekleştirilen çalışmada mimari parçalar, ost..

138,00 TL 103,50 TL Vergiler Hariç: 103,50 TL

Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Mardin

Mardin, tarih boyunca birçok medeniyetin hayat bulduğu ve stratejik öneme sahip bir şehir olmuştur. ..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Bosna-Hersek Devleti 1991-2011

Tarih boyunca etnik ve dinî çatışmaların, sosyal ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Balkan coğrafya..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Bozkır Masalı (Mücadele ve Hatıralarım)

Bu kitabın adı masal olsa da olaylar gerçek. Bu kitapla Bozkır olayları belgeleriyle ortaya konulmuş..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Bozkır Armutlu Tarihçesi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı

Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Armutlu köyü, Bozulus Türkmenleri"nden olan Armutlu aşireti tarafınd..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Bozkır Kazası Vakıfları | XV. - XX. Yüzyıllar

Bozkır kazasındaki vakıfların incelendiği çalışmada; zaviyeler, camiler, mescitler, hanlar, köprüler..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Bulanık / Kop | İnsan-Coğrafya - Tarih - Kültür

Doğu Anadolu Bölgesinin Serhad yöresinde kadim bir yerleşim yeri olan Bulanık havzası, sahip olduğu ..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Bursa Emir Sultan Külliyesi | XV.-XVII. Yüzyıllar

Bursa'nın "Osmanlı şehri" kimliğini kazanmasında 1326'da gerçekleştirilen fetihten sonra başlatılan ..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları

Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir ..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Çaka Bey ve Emirliği (Coğrafî İmkânlar ve Siyasî Hayatın Dinamik Unsurları)

Elinizdeki bu kitap İzmir ve çevresinde (Batı Anadolu'da) ilk Türk fetihlerini gerçekleştiren Çaka B..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Çanakkale Savaşları Tarihi ve Şehitleri | Yozgat Örneği

Rumeli'den, Kafkaslardan ve Balkanlardan geri çekilmelerle geçen sancılı bir zaman diliminden sonra,..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Çatışma | İlk İnsandan Günümüze

55 yıllık bu birikimde ve araştırmada,"SUYA, SABUNA DOKUNULDU!" Din, Dil, Irk farkı gözetilmedi. Hak..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Çocuk Terkinin Karanlık Yüzü | Tarihsel Süreç ve Modern Dönemdeki Uygulamalar

Günümüzden yaklaşık 1440 yıl önce, İslam öncesi Arap toplumlarında yoksulluk korkusu, erkek çocuklar..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri

II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini ..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep Vilayeti'nin Sıhhî Ve İctimâî Coğrafyası

Asıl metin ve Günümüz TürkçesiSadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Oktay BozanŞehirlerin tarihini yazm..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Çüngüş 1 (Arşiv Belgeleri Işığında)

Çüngüş, tarih boyunca birçok devletin ele geçirmek için mücadele ettiği Fırat ve Dicle nehirleri ara..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Çüngüş 2 (1258/1842 Yılı Nüfus Defterine Göre)

Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra vergi ve askerlik içi..

112,00 TL 84,00 TL Vergiler Hariç: 84,00 TL

Çüngüş 3 (1262/1846 Tarihli Kefalet Defterine Göre)

Tarih boyunca devletlerin en önemli gündemlerinden birisi güvenlik olmuştur. Bu bağlamda Osmanlı Dev..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Denizli (Lâdik) İnançoğulları Beyliği

Denizli'de İnançoğulları Beyliği ile temsil edilen Anadolu Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti'nin ..

70,00 TL 52,50 TL Vergiler Hariç: 52,50 TL

Devlet ve Tarikat | Osmanlı Toplumunda Devlet Tarikat İlişkilerinin İdeolojik ve Sosyolojik Zemini

Tarikat nasıl bir inanç ve zihin dünyasına sahiptir.Meşâyihi insan ve toplum üzerinde bu denli hakim..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL