Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Konyalı Şehit ve Gazilerimiz

Bu çalışmada; I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde hak ettiği bağımsızlık ve özgürlüğüne kavu..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fas İlişkileri

Tarih boyunca devletler arası ilişkilerin sürdürülmesinde, ülkelerin askeri güçleri ve jeopolitik ko..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri

Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk nüfus sayımında Devrek kazası kayıtlarını içermekted..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Yıldız'ın Hataları

Asıl metin ve çevriyazıHazırlayan: Oktay BozanOsmanlı tarihi kaynaklarında 93 Harbi olarak bilinen 1..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

1908 - 1913 Osmanlı Dış Politikası | Buhran-ı Meşrutiyet

Osmanlı devrimi devletlerarası ilişkilerin krize girdiği, Carr’ın “Yirmi Yıl Krizi” diye adlandırdığ..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

1930 - 1938 Döneminde Türk İnkılâbı'nı Teorileştirme ve Yorumlama Denemeleri

1930'lu yılların başında Türk İnkılâbı dünya ölçeğinde yaşanan bir iktisadi krizin etkileri ile karş..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Abbâsî Siyaset Geleneğinde Sâsânî-Fars Tesiri | Fazl b. Sehl Örneği

Abbâsîler, iktidarlarını borçlu oldukları gayr-ı Arap unsurlara devlet yönetiminde daha çok yer verd..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre

Elinizdeki bu kitap; •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini,•İnsanın yaratılış..

268,00 TL 201,00 TL Vergiler Hariç: 201,00 TL

Ahi Evren Hâce Nasirü'd-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu

Selçuklular devrinde Anadolu'daki yol şebekesi göz önünde bulundurulursa, Kayseri'nin her bakımdan ç..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Alman İmparatorluğu ve Türkistan 1910-1920

 Prenslikler halinde yaşayan Almanlar, 1871 senesinde birliklerini tamamlamışlar ve Alman İmpar..

300,00 TL 225,00 TL Vergiler Hariç: 225,00 TL

Alman Subayların Hatıralarında Çanakkale

Asya topraklarında sömürge için umduğunu bulamayan Almanya, Osmanlı Devleti ile yapılacak işbirliği ..

138,00 TL 103,50 TL Vergiler Hariç: 103,50 TL

Alman Yahudilerinin Amerika’daki Tarihi

19. yüzyılda binlerce Alman Yahudi’sinin Amerika’ya gelmiş olması bu dönemin, Amerikan Yahudi tarihi..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı)

1871 senesinde Alman devletçikleri birleşmiş ve Alman milli birliği kurulmuştu. Kısa bir süre sonra ..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Altın Orda'nın Ulu Hükümdarı Toktamış Han

Altın Orda Devleti'ni yeniden ayağa kaldıran ve eski şaşalı günlerine bir süreliğine de olsa geri dö..

210,00 TL 157,50 TL Vergiler Hariç: 157,50 TL

Amasya Şehri

2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 86667 nüfuslu ve yaklaşık 3000 ha alan üzerindeki..

300,00 TL 225,00 TL Vergiler Hariç: 225,00 TL

Amerikan Board Misyonerlerinin Antep'teki Faaliyetleri

Osmanlı Devleti'nin geniş sınırlara sahip olması, bu sınırlar içerisinde farklı etnik ve dini gurupl..

172,00 TL 129,00 TL Vergiler Hariç: 129,00 TL

Ana Hatlarıyla Amerikan Yahudiliği | Tarihsel Süreç ve Gruplar

1654 yılında gelmeye başladıkları Amerika örnekliği, Avrupa toplumlarında Hristiyan toplum tarafında..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama

İnsanın var oluşuyla başlayan yok oluşa direnme serüveninin en önemli delillerinden biridir mumyalam..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Anadolu'da Galatlar ve Galatya Tarihi

Eskiçağın Yunanlı ve Romalı yazarlarının eserlerinde Keltler ve Galler adlarıyla da anılan Galatları..

285,00 TL 213,75 TL Vergiler Hariç: 213,75 TL

Anız Yolunda | Göç, Siyaset ve Kültür Mücadelesi Tarihi Kapsamında Veyis Güngör'ün Hayat Hikâyesi

Modern zamanların vakanüvisinin bibliyografyası Hollanda ve AvrupaAvrupalı Türkler, zamanla işçilikt..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi (Tarihi Coğrafya-Yerleşimler-Kalıntılar-Bulunular)

Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi olarak adlandırdığımız bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi..

340,00 TL 255,00 TL Vergiler Hariç: 255,00 TL

Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü

Antik Hindistan tarihi ile ilgili en büyük eksik, siyasi ve kültürel tarihin izlerini taşıyan kesin..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Antikçağ'dan Günümüze Medeniyetler Kavşağında Hazro (Tarih-Toplum-Kültür) Ciltli

Hazro, sahip olduğu stratejik konum ve avantajlar nedeniyle farklı milletler tarafından işgal edilmi..

680,00 TL 510,00 TL Vergiler Hariç: 510,00 TL

Arap Ülkeleri Sosyo-Kültürel Yapısı

İlk insan Hz. Âdem'in Hz. Havva ile buluştuğu (Mekke 'de Arafat Tepesi), Hz. Musa'nın Allah'la konuş..

138,00 TL 103,50 TL Vergiler Hariç: 103,50 TL

Arşiv Belgelerine Göre Çayırbağı Suyunun Konya'ya Getirilişi

20. yüzyıla gelinceye değin Konya ahalisi su ihtiyacını Meram Deresi ile kuyu ve sarnıçlardan sağl..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Arşiv Belgeleriyle Konya Hükümet Konağı’nın İnşası

Tanzimat Fermanıyla idari yapıda ortaya çıkan nitelik ve nicelikle ilgili değişmeye paralel olarak ş..

210,00 TL 157,50 TL Vergiler Hariç: 157,50 TL

Asur ile Urartu Arasında Tampon Bir Bölge Subria Ülkesi

Stratejik konumu, verimli arazileri, doğal kaynakları açısından tarihin her döneminde cazibe kaynağı..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğu kuruluş felsefesinin dayandığı temel değerler tabi..

345,00 TL 258,75 TL Vergiler Hariç: 258,75 TL

Avrupa Etkisi

Bu çalışma, 1789-1839 dönemi esas olmak üzere Osmanlı-Türk yenileşmesi ve yeniden yapılanmasına dair..

102,00 TL 76,50 TL Vergiler Hariç: 76,50 TL

Avrupa'da Türk İmajı -XVI-XIX. Asır İngiltere Örneği

Barbar, yağmacı, kibirli muzaffer hükmedici, mağrur, muhteşem disiplinli, acımasız, hoşgörülü...Konu..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

Babek | Bir Direnişci

Babek isyanıyla Abbasilerin bir daha istikrar sağlayamaması bu isyan sırasındaki maddi harcamadan öt..

138,00 TL 103,50 TL Vergiler Hariç: 103,50 TL

Balkan Harbi'nde İhmal Faciaları

Hazırlayan: Ercan HaytoğluBalkan Savaşları, Osmanlı Devleti ve Balkanlar için önemli sonuçlar doğurm..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Balkan Muhacirlerinin Konya Vilayetine İskanı (1923-1933)

Anadolu şehirlerinin Göç Muhacir İskan gibi kavramlarla tanışması XIX. Yüzyıla kadar iner. Balkan un..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Balkanlarda İskan ve İhtida

Osmanlı Devleti, Balkan coğrafyasında fetihlere başladıktan kısa bir süre sonra tam anlamıyla bölgey..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Banaz İlçesinin Coğrafyası

Uşak'ın en büyük ilçelerinden olan Banaz, Murat Dağı'nın güney eteklerinde kurulu yeşilin her tonunu..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Belgelerle Protestan Misyonerlerin Konya'da Açtıkları Kurumlar ve Faaliyetleri

Tarih boyunca Konya, gerek jeo-politik konumu, gerekse dini yapısı dolayısıyla dikkat çeken bir şehi..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Belviran Kazası | Tarihçesi ve Sosyokültürel Yapısı

İç Anadolu'nun güneyinde, Orta Toroslar'ın kuzey eteklerinden itibaren yükseltinin nispeten azaldığı..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Beyşehir ve Civarı Heykeltraşlık Eserleri

Bu çalışmada: Konya ile Beyşehir ilçesi ve civarında gerçekleştirilen çalışmada mimari parçalar, ost..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Mardin

Mardin, tarih boyunca birçok medeniyetin hayat bulduğu ve stratejik öneme sahip bir şehir olmuştur. ..

250,00 TL 187,50 TL Vergiler Hariç: 187,50 TL

Bosna-Hersek Devleti 1991-2011

Tarih boyunca etnik ve dinî çatışmaların, sosyal ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Balkan coğrafya..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Bozkır Masalı (Mücadele ve Hatıralarım)

Bu kitabın adı masal olsa da olaylar gerçek. Bu kitapla Bozkır olayları belgeleriyle ortaya konulmuş..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Bozkır Armutlu Tarihçesi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı

Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Armutlu köyü, Bozulus Türkmenleri"nden olan Armutlu aşireti tarafınd..

320,00 TL 240,00 TL Vergiler Hariç: 240,00 TL

Bozkır Kazası Vakıfları | XV. - XX. Yüzyıllar

Bozkır kazasındaki vakıfların incelendiği çalışmada; zaviyeler, camiler, mescitler, hanlar, köprüler..

190,00 TL 142,50 TL Vergiler Hariç: 142,50 TL

Bulanık / Kop | İnsan-Coğrafya - Tarih - Kültür

Doğu Anadolu Bölgesinin Serhad yöresinde kadim bir yerleşim yeri olan Bulanık havzası, sahip olduğu ..

720,00 TL 540,00 TL Vergiler Hariç: 540,00 TL

Bursa Emir Sultan Külliyesi | XV.-XVII. Yüzyıllar

Bursa'nın "Osmanlı şehri" kimliğini kazanmasında 1326'da gerçekleştirilen fetihten sonra başlatılan ..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

Çadırdan Saraya Türk Protokolü - Türkiye Selçuklularında Teşrifat

Türkler tarih boyu büyük devletler kurmuş bir millet olarak geride zengin bir devlet ve teşkilat mir..

188,00 TL 141,00 TL Vergiler Hariç: 141,00 TL

Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları

Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir ..

340,00 TL 255,00 TL Vergiler Hariç: 255,00 TL

Çaka Bey ve Emirliği (Coğrafî İmkânlar ve Siyasî Hayatın Dinamik Unsurları)

Elinizdeki bu kitap İzmir ve çevresinde (Batı Anadolu'da) ilk Türk fetihlerini gerçekleştiren Çaka B..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Çanakkale Savaşları Tarihi ve Şehitleri | Yozgat Örneği

Rumeli'den, Kafkaslardan ve Balkanlardan geri çekilmelerle geçen sancılı bir zaman diliminden sonra,..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Çatışma | İlk İnsandan Günümüze

55 yıllık bu birikimde ve araştırmada,"SUYA, SABUNA DOKUNULDU!" Din, Dil, Irk farkı gözetilmedi. Hak..

320,00 TL 240,00 TL Vergiler Hariç: 240,00 TL