Arama

Arama Kriteri

Ne aramıştınız?

Göster:
Sırala:

1908 - 1913 Osmanlı Dış Politikası | Buhran-ı Meşrutiyet

Osmanlı devrimi devletlerarası ilişkilerin krize girdiği, Carr’ın “Yirmi Yıl Krizi” diye adlandırdığ..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Alevilik – Dini, Politik, Kültürel Kimlik

Alevilik, Anadolu dinsel kültürünün önemli bir bileşeni, Türkiye'de tarih boyunca var olduğu hep söy..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Ara Dönem Din Politikaları

Modern Cumhuriyet’in seksenini aşmış ve devirmiş olgun döneminde bile, halk katında gelişen dinselli..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Aydın Radikalizmi | Türk Solunun Söylem Arayışı ve Sosyalist Kültür Derneği

Türkiye’ye sosyalist düşüncenin girişi ilginç bir serüvene sahiptir. Osmanlı döneminde sosyalizme “i..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Balinanın Farkında Yapı-Fail Dikotomisini Anlama Girişimi

Bu kitapta, bir demistifikasyon hareketi olarak işaretlenen din sosyolojisi sahasında yapı ve fail a..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Bariyer Semtler Kimlikli Mekanlar

Zamanın ruhundan söz eder Hegel, Zeitgeist ile… Mekânın ruhu da edebiyatta devasa bir literatür oluş..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Bir Erol Güngör Kitabı

Bu kitap, Erol Güngör'ün ülkemizin meseleleri olarak ele aldığı problemleri günümüz şartlarından bak..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Demokrasi, Vesayet ve Yön (Türk Siyasal Hayatına Yön Veren Aydınlar)

1960’lı yıllar Türk siyasal hayatı, ideolojik olarak çok kutuplu bir düşünce dünyasının ortaya ç..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Dini Sosyaliteler | Frenk Hayatının Gecesinde

Dini sosyalite” kavramı, dinin sosyal gerçeklik dünyasındaki çeşitlenmiş göstergeleri etrafında bire..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Ebedi Barış | Pax Romanadan Birleşmiş Milletlere

Elinizdeki çalışma, Kant’ın ebedi barış anlayışını onun diğer eserlerini göz önünde bulundurarak ana..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Egemenlik | Bir Kavramın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

Tarihsel bir uğrak olan ulus-devletin sonunun geldiğini söylemek, üstelik gerçekçi bir alternatif mo..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Filistin Meselesi

Türkiye’deki siyasi oluşumların Filistin meselesine ve Filistin’deki çeşitli unsurlara yönelik tutum..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Gündelik Hayat Sosyolojisi | Necdet Subaşı Örneğinde Gündelik Hayatı Kaydetmek

Genel olarak Subaşı, pek çok metafor üzerinden toplumsal gerçekliği, sosyal hayatı, değişim sürecini..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

Güney Afrika'da Osmanlı İzleri

Güney Afrika Devleti’nin tarihi, Portekiz, Hollanda ve İngiltere gibi sömürge devletlerinin çıkar mü..

150,00 TL 112,50 TL Vergiler Hariç: 112,50 TL

Hepimiz Ötekiyiz | Türkiye'de Kimlikler ve Algılar

İçinde çok çeşitli etnik, kültürel, dini ve mezhepsel grubun bulunmasından ötürü bir “kültürel mozai..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Hikaye Şu Türk Düşüncesinin Kaderi

1960’lı ve 1970’li yıllar boyunca akademinin, düşüncenin ve kültürel ürünlerin merkezinde sınıfsallı..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

İslami Solun Müfessiri

Gezi Parkı Olayları esnasında Anti-kapitalist Müslümanların da orada olması, Cuma namazı kılınması e..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

İslamofobi ve Daeş | Tedirgin Nefret

İslam'ın Avrupa'da kamusal görünürlüğü arttıkça gerçek kendisini göstermeye başladı:Avrupa ve Avrupa..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Jean-Luc nancy'nin Siyaset Felsefesinde Çoğulculuk ve Demokrasi

Postmodern düşünceye katkısıyla yirminci yüzyılın önemli düşünürlerin¬den biri olan Fransız filozof ..

248,00 TL 186,00 TL Vergiler Hariç: 186,00 TL

Karizma Zamanları

Karizma Zamanları bir yanıyla sosyoloji dünyası içindeki bir teze cevap, bir tartışmaya katkı olarak..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Kent Mekan ve Toplum

Kitapta yer alan metinlerin belirli bir kurguya göre oluşturulmuş olması ve metin içerikleri, mekân ..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Küreselleşme Çokkültürlülük Sahicilik

Sahicilik iddiasının belki de en büyük çıkmazı, kendi jargonuna bağımlı olacak kadar sahicilikten uz..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

LİBYA KÖRDÜĞÜMÜ ( Savaşın, Aktörlerin ve Hafter’in Tarihsel Dönüşümü)

Arap Baharı'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kavurmaya başladığı 2010 yılından beri şüphesiz bölgedek..

115,00 TL 86,25 TL Vergiler Hariç: 86,25 TL

Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek

Metin Erksan'ı unutmak ihanettir! Sinemacılığını entelektüelliğiyle, tarihçiliğiyle besleyen, entele..

115,00 TL 86,25 TL Vergiler Hariç: 86,25 TL

Modern Epistemolojinin Doğuşu | Yöntem Bilincinin Kendini Konumlandırma Süreci

Modern bilimin içeriğinde yaşanan en önemli gelişme fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi bilimin ç..

115,00 TL 86,25 TL Vergiler Hariç: 86,25 TL

Modern Türk Düşüncesinde Hermenötik

Toplumsal değişme modernizm tarafından tarihin her döneminde var olan bir gerçeklik olarak ele alını..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Münevverden Entellektüele | Modernleşme, İslamcılık ve Yerlilik

Türkiye’de düşünce tarihi çalışmaları oldukça sınırlıdır. Bu sınırlı oluşun temel sebeplerinden biri..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Ne Kadar Yakın O Kadar Uzak (Network Kentinde Yakınlık İlişkileri)

21. yüzyıl, enformasyon teknolojilerinin gelişimi odağında toplumsal yapının ve kentsel örgütlenmele..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Neye Himmet Neye Hizmet | Öncesi ve Sonrasıyla 17 - 25 Aralık

Hizmet, hareketin mensupları için belli ki bir değer olmaktan çıkmış, bir camianın, bir örgütün kod ..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Osmanlı Devleti'nde Kölelik | Ticaret, Esaret, Yaşam

Tarihin ilk dönemlerinde insanların değişik toplumlar halinde örgütlenme ve birbirleriyle mücadele e..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Osmanlı Modernleşmesi ve Sivil Toplum

Türkiye'de toplumsal değişmeyi konu alan akademik tartışmalarda sivil toplum her zaman merkezi önemi..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Düşüncesinde Arayışlar

Okumakta olduğunuz kitabın başlığı “Türk Düşüncesinde Arayışlar.” Bizatihi metnin bütünü bir arayış ..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

Postmodern Darbenin İçyüzü

Darbe süreçleri kaçınılmaz değildir, sivil aktörlerinellerinde, sürecin önünü alacak fırsatlar ve en..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum

Bir tarihsel kavşak noktasında olduğumuz söylenebilir. Kavşaklar genellikle farklı seçenekler sunar..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Said Halim Paşa | Siyasal Bir Düşünür ve Devlet Adamı

Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin öncülerinden kabul edilen Said Halim Paşa’ya dönük akademik ve dü..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Simurgun Kanatları | Sosyal Teori ve Din

Teori, grekçe theoria kelimesinden gelen bir kavram. Kelime grekçede bakma, seyretme, hayatı temaşa ..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

Sinema Bir Kültürdür

Türkiye’de sinema yazınının popülerleşmesi kabaca 1990’lı yılların ikinci yarısına rastlamaktadır. O..

115,00 TL 86,25 TL Vergiler Hariç: 86,25 TL

Siyasal Düzenin Sınırları | Demokrasi, Demokratikleşme ve Katılımcı Siyaset

Soğuk Savaş sonrası dönemde yaygınlık kazanan yönetim biçimi Batı tipi liberal demokrasi oldu. Bu du..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Siyasetin Yüzleri | Antik Yunan'dan Postmodern Döneme Kavramlar ve Süreçler

Siyaset, Arapça'da "emir, terbiye, yasaklamak" anlamlarına gelen "sase" kökünden türetilmiş bir keli..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Sosyal Medya Ve Sosyal Kurumlar

Yapısalcı bir değerlendirmeyle, karşılıklı iletişim ve etkileşimle ortaya çıkan sosyal davranışlar ..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

Suriyeli Göçmenlerle Birlikte Yaşamak | Kayseri’de Sivil Politik Aktörlerle Suriyeli Göçmenler Üzerine Nitel Bir Analiz

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş, bütün dünyanın gözü önünde, bir dizi insanlık dramının yaş..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Şuubiyye Hareketi (Kökenleri, Oluşumu ve Fikirleri)

Bu kitap, İslâm tarihinin ilk dönemi olarak sayılabilecek ve Emevî devletinin yıkılmasıyla son bulan..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Tek Parti Döneminde Devletçilik

Cumhuriyet tarihi boyunca devletçilik genellikle ekonomik yönüyle ele alındı; bu nedenle, devletçi p..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Transhümanizm ve İnancın Geleceği

İnsanlık geçmişten günümüze değin tarihsel süreç içerisinde büyük değişim ve dönüşümler geçirmiştir...

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Türk Siyasal Hayatında Siyasi Fikirler Temsilleri - I

Cumhuriyetin 100 Yılı münasebetiyle 26 akademisyen / araştırmacının katkısıyla hazırlanan Türk Siyas..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Türk Siyasal Hayatında Siyasi Fikirler Temsilleri - II

Cumhuriyet'in 100. Yılı münasebetiyle 26 akademisyen/araştır- macının katkısıyla hazırlanan Türk Siy..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Türk Siyasal Yaşamında Yön Dergisi (1961-1967) | Milliyetçilik Bayrağını Sosyalistler Taşır!

Türkiye'de düşünce hayatında derin izler bırakan dergilerden birisi de Yön'dür. Doğan Avcıoğlu, İlha..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

Türkiye’nin Değişim Serüveni (Entelektüel – Aydınlardan Seçmeler)

Seküler karakterinin yanında insanı ontolojik yapısından ayırarak farklı bir konuma yerleştiren mode..

145,00 TL 108,75 TL Vergiler Hariç: 108,75 TL

William Henry Abdullah Quilliam

İngiltere’de İslâm’ın izleri bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu durum, İngiltere’de İslâmî geçm..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Yeni Zemin Dergisinde İslamcı Kadın Kimliği Tartışmaları

Yeni Zemin dergisi, 1990’lı yılların sorunlu zamanlarında ortaya çıkmış hitap ettiği İslamcı camia b..

115,00 TL 86,25 TL Vergiler Hariç: 86,25 TL