Felsefe

Göster:
Sırala:

A'mâk-ı Hayâl - Râci'nin Hâtıraları (Hayalin Derinlikleri: Raci'nin Hatıraları)

"Bu kitabı hakikat endişesi taşıyan vicdanlar, nihayete ilişkin bahisleri seven insanlar zevkle okuy..

30,00 TL 24,00 TL
Vergiler Hariç: 24,00 TL

Açıklamalı Felsefe Eserleri Bibliyografyası

Türkiye’deki felsefe tarihine dair araştırmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hiç kuşk..

18,52 TL 12,04 TL
Vergiler Hariç: 12,04 TL

Ahlâk

Utanma veya haya duygusu hem izzetinefsin, hem de şeref ve haysiyetin bizdeki bekçisidir. Onunla hem..

22,00 TL 15,84 TL
Vergiler Hariç: 15,84 TL

Ahlâk Nizamı

Etrafımızdan imdat istiyoruz, gözlerimizin önünde kuvveti temsil eden zümre lakayıt gülüyor. Halka ç..

32,00 TL 23,04 TL
Vergiler Hariç: 23,04 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Alzire

Lima Beldesinde Gusman'ın SarayındaMeydana Gelen HadiseKİŞİLERGusman (Peru Valisi)Alvarez (Gusman'ın..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Antikçağ Felsefesi

Batı felsefe geleneğinin temelini oluşturan antikçağ felsefesi, ilk filozof kabul edilen Miletoslu T..

42,00 TL 33,60 TL
Vergiler Hariç: 33,60 TL

Ateizm Yanılgısı

Artık, bilimsel gelişmeler ateizmin değil, teizmin lehine işlemeye başlamıştır ve bu durum bazı çevr..

35,00 TL 24,50 TL
Vergiler Hariç: 24,50 TL

Batıya Yön Veren Metinler 3

Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme sancıları çektiği on sekizinci yüzyılın ilk çeyreği ile on dokuzu..

38,89 TL 31,11 TL
Vergiler Hariç: 31,11 TL

Ben Neyim? | Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa'a

"Malumdur ki, Avrupa'da 'materyalistler' denilen garip bir hikmet erbabı gittikçe çoğalıyor. Hikmett..

16,00 TL 12,80 TL
Vergiler Hariç: 12,80 TL

Benim Gözümden Dünya

Benim Gözümden Dünya'da, Albert Einstein'ın hayata, yaşadığı dünyaya ve bilimsel çalışmalarına dair ..

15,74 TL 12,59 TL
Vergiler Hariç: 12,59 TL

Berdyaev'de Din, Felsefe, Özgürlük

Berdyaev felsefesinin içsel temelini özgürlük ve yaratıcılık oluşturmaktadır. Özgürlük ruhun krall..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Bergson

Bergson'un felsefesi, pozitivizm ile çeşitli izafiyeci (relativiste) felsefe sistemlerinin yıkıcı et..

15,00 TL 10,80 TL
Vergiler Hariç: 10,80 TL

Bergson Hakkında | Henri Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek pek doğru değilse de, ş..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazi..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Bilim ve Ahlak

İnsanlığın sahip olduğu bilgileri kategorik olarak ayırma işlemi çok uzun bir zamandan bu yana birço..

30,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Bir Felsefe Dili Kurmak / Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye'ye Girişi

"Felsefe bizde nevzuhur bir ilim olsaydı ıstılahlarını (terimlerini) vaz etmek o kadar müşkil bir iş..

48,00 TL 34,56 TL
Vergiler Hariç: 34,56 TL

Biyolojik Adem'in Emerjans'ı

Eserimiz; çağımızın ilmi yapısı çerçevesinde, bu çağın; konsistan (çelişkisiz) ve komple (bütün) [ki..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Çağdaş Din Felsefesinde Evrenin Birliği ve Çokluğu

Evrene ister birlik, isterse çokluk açısından bakalım, genel olarak 20. yüzyılın evren fikrini anlam..

30,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

42,00 TL 33,60 TL
Vergiler Hariç: 33,60 TL

Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

"Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeş..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

32,00 TL 25,60 TL
Vergiler Hariç: 25,60 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

48,00 TL 38,40 TL
Vergiler Hariç: 38,40 TL

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, san..

45,00 TL 36,00 TL
Vergiler Hariç: 36,00 TL

Descartes ve Kartezyenler

"Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek,..

16,00 TL 12,80 TL
Vergiler Hariç: 12,80 TL

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî'de Ma'rifetullah, Rubâ'iyyât-ı Gazâlî, Orfî'de Şi'r ve İrfân

Mevlânâ'nın Gönül Sarhoşluğu ve Gazâli'de Marifetullah, Gazâli'nin Rubailer, Orfî'de Şiir ve İrfan"D..

25,00 TL 20,00 TL
Vergiler Hariç: 20,00 TL

Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme

Binlerce yıldır içinde yaşadığımız dünya değişip durmaktadır. Bu değişimin bir kısmı kendiliğinden g..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Doğu Batı Arasında Ahlâk | Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve Etik

Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu..

13,00 TL 10,40 TL
Vergiler Hariç: 10,40 TL

Doris Lessing Marksizmden Sufizme Bir Yaşam Felsefesi

Sokrates sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söylerken yaşamın basit bir şekilde sad..

30,00 TL 24,00 TL
Vergiler Hariç: 24,00 TL

Düşünceye Gelmeyen | Tanrı Sorunu ve Mevlana

Dini-tasavvufi ve felsefi düşüncelerin bir mezci olarak karşımıza çıkan Mevlana'yı okuma girişiminin..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Düşünmek Ne Demektir?

“Düşünmek Ne Demektir?”, Martin Heidegger’in 1951 ve 1952 yıllarında Freiburg Üniversitesi’nde sundu..

28,00 TL 20,16 TL
Vergiler Hariç: 20,16 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

Eğitim Felsefesi

Bu kitap özellikle Eğitim Felsefesi dersi için hazırlanmıştır. Eğitim felsefesinin temel kavram ve..

26,00 TL 20,80 TL
Vergiler Hariç: 20,80 TL

El-Lüzûmiyyât

"Tekrar söylerim: Eğer filozofun ilmî öğretisi, hür fikirleri diğer şairlerin şiirleri gibi İslâm âl..

40,00 TL 32,00 TL
Vergiler Hariç: 32,00 TL

Elli Çağdaş Düşünür | Yapısalcılıktan Postmoderniteye

19. yüzyıldan 21. yüzyıla ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası batı felsefesi ve sosyolojisinde ..

50,00 TL 35,00 TL
Vergiler Hariç: 35,00 TL

Emil Michel Cioran | Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay

Cioran, bütün yaşamın toptan çürütülmesine dayalı bir yaşam felsefesinin temelini atmaya çalışır. B..

20,00 TL 16,00 TL
Vergiler Hariç: 16,00 TL

Emmanuel Levinas ile Söyleşi

Levinas'ın "başkalık aşkınlığı" yolunda dişiliğin yeri; Bergson'un, Paul Ricoeur'ün felsefesinde zam..

20,37 TL 16,30 TL
Vergiler Hariç: 16,30 TL

Empatik Beyin

"Sana yapılmasını istemediğini başkalarına yapma" ilkesi nereden geliyor? Bu, toplumsal olarak öğren..

29,50 TL 23,60 TL
Vergiler Hariç: 23,60 TL

Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular

Geçmişten günümüze ordular, devlet olarak adlandırdığımız büyük sosyal yapının en önemli unsuru olmu..

64,81 TL 42,13 TL
Vergiler Hariç: 42,13 TL

Farabi ve John Locke'un Ahlak Felsefeleri

Ahlak problemi felsefenin ilk dönemlerinden bu yana tartışılageldiği hâlde, herkese ve her topluma u..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Felek'in Felsefesi | Kabul ve Ret Cihetinden Tartışmalar

Felekler ve bunların dairesel deviniminde yer bulan göksel varlıkların canlılığı, idrak ve itaat öze..

42,00 TL 33,60 TL
Vergiler Hariç: 33,60 TL

Felsefe

Etrafımızdaki eşyanın bilgisini duyularımızla elde ediyoruz. Birbirleri arasında herhangi bir şekild..

14,00 TL 10,08 TL
Vergiler Hariç: 10,08 TL

Felsefe Dersleri

"... Gittikçe esâret hafifliyorsa da, tahammül de azalıyor. İnsanın sinirleri çelikten değil ki, ilâ..

50,00 TL 40,00 TL
Vergiler Hariç: 40,00 TL

Felsefe Kitabı

Evren nasıl oluştu? Gerçek nedir? nasıl daha iyi bir hayat yaşayabiliriz? İnsanlar tarih boyunca yaş..

87,96 TL 70,37 TL
Vergiler Hariç: 70,37 TL

Felsefe Mecmûası

"Temmuz 326 [1910] tarihinde kurmuş olduğumuz Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi kuruluş tarihin..

55,00 TL 44,00 TL
Vergiler Hariç: 44,00 TL

Felsefe ve Edebiyat

BÖLÜM 1: FELSEFE-EDEBİYAT İLİŞKİLERİNİ ANLAMAKDeğer, Değerler, Yazın | İoanna KuçuradiFelsefesiz Ede..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Felsefe-i Edebiyât ve Şâ'ir Celîs | Edebiyat Felsefesi ve Şair Celis

"Esasen felsefe de edebiyattan ayrı bir şey değildir. İnsan nasıl sevdiğinin arkasından koşarak fery..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

Felsefi Mirasımız ve Biz

Öyleyse sorun, sadece teorik ve yöntemsel bir tercihle ilgili değildir. "Aksine, İslam Felsefesinde ..

46,30 TL 30,10 TL
Vergiler Hariç: 30,10 TL