Felsefe

Göster:
Sırala:

A'mâk-ı Hayâl - Râci'nin Hâtıraları (Hayalin Derinlikleri: Raci'nin Hatıraları)

"Bu kitabı hakikat endişesi taşıyan vicdanlar, nihayete ilişkin bahisleri seven insanlar zevkle okuy..

30,00 TL 22,50 TL
Vergiler Hariç: 22,50 TL

Ahlâk Nizamı

Etrafımızdan imdat istiyoruz, gözlerimizin önünde kuvveti temsil eden zümre lakayıt gülüyor. Halka ç..

32,00 TL 24,00 TL
Vergiler Hariç: 24,00 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

35,00 TL 26,25 TL
Vergiler Hariç: 26,25 TL

Alzire

Lima Beldesinde Gusman'ın SarayındaMeydana Gelen HadiseKİŞİLERGusman (Peru Valisi)Alvarez (Gusman'ın..

15,00 TL 11,25 TL
Vergiler Hariç: 11,25 TL

Aristoteles ve Platon'da Analoji

Analoji tartışması, Platon ve Aristoteles'in argümanlarında sıklıkla önemli rol oynamaktadır. Ve dah..

25,00 TL 18,75 TL
Vergiler Hariç: 18,75 TL

Ben Neyim? | Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa'a

"Malumdur ki, Avrupa'da 'materyalistler' denilen garip bir hikmet erbabı gittikçe çoğalıyor. Hikmett..

16,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Berdyaev'de Din, Felsefe, Özgürlük

Berdyaev felsefesinin içsel temelini özgürlük ve yaratıcılık oluşturmaktadır. Özgürlük ruhun krall..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Bergson

Bergson'un felsefesi, pozitivizm ile çeşitli izafiyeci (relativiste) felsefe sistemlerinin yıkıcı et..

15,00 TL 11,25 TL
Vergiler Hariç: 11,25 TL

Bergson Hakkında | Henri Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek pek doğru değilse de, ş..

15,00 TL 11,25 TL
Vergiler Hariç: 11,25 TL

Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazi..

14,00 TL 10,50 TL
Vergiler Hariç: 10,50 TL

Biraz Felsefe

"Birçok hakîmler, filozoflar metafiziğin öğrenilmesini tehlikeli görerek yasaklamak isterler. Zira o..

18,00 TL 13,50 TL
Vergiler Hariç: 13,50 TL

Biyolojik Adem'in Emerjans'ı

Eserimiz; çağımızın ilmi yapısı çerçevesinde, bu çağın; konsistan (çelişkisiz) ve komple (bütün) [ki..

35,00 TL 26,25 TL
Vergiler Hariç: 26,25 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

42,00 TL 31,50 TL
Vergiler Hariç: 31,50 TL

Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

"Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeş..

15,00 TL 11,25 TL
Vergiler Hariç: 11,25 TL

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

32,00 TL 24,00 TL
Vergiler Hariç: 24,00 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

22,00 TL 16,50 TL
Vergiler Hariç: 16,50 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

48,00 TL 36,00 TL
Vergiler Hariç: 36,00 TL

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, san..

45,00 TL 33,75 TL
Vergiler Hariç: 33,75 TL

Deleuze ve Antik Felsefe

"Deleuze'ün felsefe tarihine vakfettiği hiçbir kitabının odağında antik felsefe yoktur" der Miguel d..

28,50 TL 21,38 TL
Vergiler Hariç: 21,38 TL

Descartes ve Kartezyenler

"Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek,..

16,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî'de Ma'rifetullah, Rubâ'iyyât-ı Gazâlî, Orfî'de Şi'r ve İrfân

Mevlânâ'nın Gönül Sarhoşluğu ve Gazâli'de Marifetullah, Gazâli'nin Rubailer, Orfî'de Şiir ve İrfan"D..

25,00 TL 18,75 TL
Vergiler Hariç: 18,75 TL

Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme

Binlerce yıldır içinde yaşadığımız dünya değişip durmaktadır. Bu değişimin bir kısmı kendiliğinden g..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Doğu Batı Arasında Ahlâk | Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve Etik

Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu..

13,00 TL 9,75 TL
Vergiler Hariç: 9,75 TL

Doris Lessing Marksizmden Sufizme Bir Yaşam Felsefesi

Sokrates sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söylerken yaşamın basit bir şekilde sad..

30,00 TL 22,50 TL
Vergiler Hariç: 22,50 TL

Düşünceye Gelmeyen | Tanrı Sorunu ve Mevlana

Dini-tasavvufi ve felsefi düşüncelerin bir mezci olarak karşımıza çıkan Mevlana'yı okuma girişiminin..

15,00 TL 11,25 TL
Vergiler Hariç: 11,25 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

35,00 TL 26,25 TL
Vergiler Hariç: 26,25 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

24,00 TL 18,00 TL
Vergiler Hariç: 18,00 TL

Eğitim Felsefesi

Bu kitap özellikle Eğitim Felsefesi dersi için hazırlanmıştır. Eğitim felsefesinin temel kavram ve..

26,00 TL 19,50 TL
Vergiler Hariç: 19,50 TL

Eğitimde Ahlak ve Etik

Günümüz dünyasının çok büyük sorunların pençesinde kıvrandığı ve bu sorunların insanların unuttuklar..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

El-Lüzûmiyyât

"Tekrar söylerim: Eğer filozofun ilmî öğretisi, hür fikirleri diğer şairlerin şiirleri gibi İslâm âl..

40,00 TL 30,00 TL
Vergiler Hariç: 30,00 TL

Emil Michel Cioran | Bir Alacakaranlık Düşünürü

Dünyaya iftira etmekle meşhur olan ve kendi kuşağının en önemli entelektüel figürleri arasında göste..

22,00 TL 16,50 TL
Vergiler Hariç: 16,50 TL

Emil Michel Cioran | Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay

Cioran, bütün yaşamın toptan çürütülmesine dayalı bir yaşam felsefesinin temelini atmaya çalışır. B..

20,00 TL 15,00 TL
Vergiler Hariç: 15,00 TL

Epistemolojik Bir Tartışma Pozitivist Olmak ya da Olmamak | Hasan-Âli Yücel ve Nusret Hızır'ın Episte

Epistemolojik Bir TartışmaPozitivist Olmak ya da OlmamakHasan-Âli Yücel ve Nusret Hızır'ın Epistemol..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Farabi ve John Locke'un Ahlak Felsefeleri

Ahlak problemi felsefenin ilk dönemlerinden bu yana tartışılageldiği hâlde, herkese ve her topluma u..

28,50 TL 21,38 TL
Vergiler Hariç: 21,38 TL

Farklı Bakış Açılarıyla Tümevarımsal Mantık

Günlük yaşamda "herkes yapıyor ben de yaparım" anlayışı üzerinde temellenen, bilim insanlarının doğa..

24,00 TL 18,00 TL
Vergiler Hariç: 18,00 TL

Felek'in Felsefesi | Kabul ve Ret Cihetinden Tartışmalar

Felekler ve bunların dairesel deviniminde yer bulan göksel varlıkların canlılığı, idrak ve itaat öze..

42,00 TL 31,50 TL
Vergiler Hariç: 31,50 TL

Felsefe

Etrafımızdaki eşyanın bilgisini duyularımızla elde ediyoruz. Birbirleri arasında herhangi bir şekild..

14,00 TL 10,50 TL
Vergiler Hariç: 10,50 TL

Felsefe Dersleri

"... Gittikçe esâret hafifliyorsa da, tahammül de azalıyor. İnsanın sinirleri çelikten değil ki, ilâ..

50,00 TL 37,50 TL
Vergiler Hariç: 37,50 TL

Felsefe Mecmûası

"Temmuz 326 [1910] tarihinde kurmuş olduğumuz Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi kuruluş tarihin..

55,00 TL 41,25 TL
Vergiler Hariç: 41,25 TL

Felsefe ve Edebiyat

BÖLÜM 1: FELSEFE-EDEBİYAT İLİŞKİLERİNİ ANLAMAKDeğer, Değerler, Yazın | İoanna KuçuradiFelsefesiz Ede..

35,00 TL 26,25 TL
Vergiler Hariç: 26,25 TL

Felsefe-i Ahlâkiyye | Ahlak Felsefesi

"Ahlak felsefesinin gerekliliğini ispata neredeyse ihtiyaç yok gibidir; çünkü insan sırf içgüdüye ta..

42,00 TL 31,50 TL
Vergiler Hariç: 31,50 TL

Felsefe-i Edebiyât ve Şâ'ir Celîs | Edebiyat Felsefesi ve Şair Celis

"Esasen felsefe de edebiyattan ayrı bir şey değildir. İnsan nasıl sevdiğinin arkasından koşarak fery..

24,00 TL 18,00 TL
Vergiler Hariç: 18,00 TL

Felsefe-i Hayât | Hayat Felsefesi

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmak..

35,00 TL 26,25 TL
Vergiler Hariç: 26,25 TL

Felsefe-i İlmiyye | Bilim Felsefesi

"Bilginin üzerine kurulu bulunduğu ilkeleri, yani yasaları ve yönteminin kurallarını incelemek, diğe..

45,00 TL 33,75 TL
Vergiler Hariç: 33,75 TL

Felsefe-i Mûsîkî | Müzik Felsefesi

“Ben şu yasayı dikkate alarak ülkemizde henüz uğraşılmamış, deşilmemiş, duyulmamış bir alanı karıştı..

15,00 TL 11,25 TL
Vergiler Hariç: 11,25 TL

Felsefi Okuma ve Yazma

İnsan hem dili olan hem de bilinç sahibi bir varlıktır. Dili önce sözlü sonra yazılı olarak ortaya k..

25,00 TL 18,75 TL
Vergiler Hariç: 18,75 TL

Feminizm Âlem-i Nisvân | Feminizm: Kadınlar Alemi

"Günümüzde mevcut şeylerin kadim kökenlerini görmek iktidarı gözlerinde bulunmayan kıt görüşlüler fe..

14,00 TL 10,50 TL
Vergiler Hariç: 10,50 TL

Fünûn ve Felsefe ve Felsefe Sânihâları | Bilimler ve Felsefe - Felsefe Değinileri

"Kardeşim,Cenevre'ye dün ulaştım. Bavulumdan bazı elbise ve çamaşır çıkarırken, yere bir defter düşt..

22,00 TL 16,50 TL
Vergiler Hariç: 16,50 TL

Gâyetü'l-Beyân fî Hakîkati'l-İnsân yâhûd 'İlm-i Ahvâl-i Rûh "İLK PSİKOLOJİ KİTABIMIZ"

İnsanın Hakikati Hakkında En Son Açıklama yahut Psikoloji"Hikemî ilimlerin başlangıcı psikolojidir. ..

14,00 TL 10,50 TL
Vergiler Hariç: 10,50 TL

Gazâli'de Bilgi Sistemi ve Şüphe

Ebu Hamid Muhammed el-Gazâli gerek ilmi şahsiyeti, gerekse eserlerinin önemi ve buna ilave olarak ha..

18,00 TL 13,50 TL
Vergiler Hariç: 13,50 TL