Felsefe

Göster:
Sırala:

A'mâk-ı Hayâl - Râci'nin Hâtıraları (Hayalin Derinlikleri: Raci'nin Hatıraları)

"Bu kitabı hakikat endişesi taşıyan vicdanlar, nihayete ilişkin bahisleri seven insanlar zevkle okuy..

30,00 TL 24,00 TL
Vergiler Hariç: 24,00 TL

Ahlâk Nizamı

Etrafımızdan imdat istiyoruz, gözlerimizin önünde kuvveti temsil eden zümre lakayıt gülüyor. Halka ç..

32,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Alzire

Lima Beldesinde Gusman'ın SarayındaMeydana Gelen HadiseKİŞİLERGusman (Peru Valisi)Alvarez (Gusman'ın..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Ben Neyim? | Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa'a

"Malumdur ki, Avrupa'da 'materyalistler' denilen garip bir hikmet erbabı gittikçe çoğalıyor. Hikmett..

16,00 TL 12,80 TL
Vergiler Hariç: 12,80 TL

Berdyaev'de Din, Felsefe, Özgürlük

Berdyaev felsefesinin içsel temelini özgürlük ve yaratıcılık oluşturmaktadır. Özgürlük ruhun krall..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Bergson

Bergson'un felsefesi, pozitivizm ile çeşitli izafiyeci (relativiste) felsefe sistemlerinin yıkıcı et..

15,00 TL 10,50 TL
Vergiler Hariç: 10,50 TL

Bergson Hakkında | Henri Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek pek doğru değilse de, ş..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazi..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Biraz Felsefe

"Birçok hakîmler, filozoflar metafiziğin öğrenilmesini tehlikeli görerek yasaklamak isterler. Zira o..

18,00 TL 14,40 TL
Vergiler Hariç: 14,40 TL

Biyolojik Adem'in Emerjans'ı

Eserimiz; çağımızın ilmi yapısı çerçevesinde, bu çağın; konsistan (çelişkisiz) ve komple (bütün) [ki..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

42,00 TL 33,60 TL
Vergiler Hariç: 33,60 TL

Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

"Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeş..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

32,00 TL 25,60 TL
Vergiler Hariç: 25,60 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

48,00 TL 38,40 TL
Vergiler Hariç: 38,40 TL

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, san..

45,00 TL 36,00 TL
Vergiler Hariç: 36,00 TL

Descartes ve Kartezyenler

"Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek,..

16,00 TL 12,80 TL
Vergiler Hariç: 12,80 TL

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî'de Ma'rifetullah, Rubâ'iyyât-ı Gazâlî, Orfî'de Şi'r ve İrfân

Mevlânâ'nın Gönül Sarhoşluğu ve Gazâli'de Marifetullah, Gazâli'nin Rubailer, Orfî'de Şiir ve İrfan"D..

25,00 TL 20,00 TL
Vergiler Hariç: 20,00 TL

Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme

Binlerce yıldır içinde yaşadığımız dünya değişip durmaktadır. Bu değişimin bir kısmı kendiliğinden g..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Doğu Batı Arasında Ahlâk | Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve Etik

Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu..

13,00 TL 10,40 TL
Vergiler Hariç: 10,40 TL

Doris Lessing Marksizmden Sufizme Bir Yaşam Felsefesi

Sokrates sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söylerken yaşamın basit bir şekilde sad..

30,00 TL 24,00 TL
Vergiler Hariç: 24,00 TL

Düşünceye Gelmeyen | Tanrı Sorunu ve Mevlana

Dini-tasavvufi ve felsefi düşüncelerin bir mezci olarak karşımıza çıkan Mevlana'yı okuma girişiminin..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

Eğitim Felsefesi

Bu kitap özellikle Eğitim Felsefesi dersi için hazırlanmıştır. Eğitim felsefesinin temel kavram ve..

26,00 TL 20,80 TL
Vergiler Hariç: 20,80 TL

El-Lüzûmiyyât

"Tekrar söylerim: Eğer filozofun ilmî öğretisi, hür fikirleri diğer şairlerin şiirleri gibi İslâm âl..

40,00 TL 32,00 TL
Vergiler Hariç: 32,00 TL

Emil Michel Cioran | Bir Alacakaranlık Düşünürü

Dünyaya iftira etmekle meşhur olan ve kendi kuşağının en önemli entelektüel figürleri arasında göste..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

Emil Michel Cioran | Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay

Cioran, bütün yaşamın toptan çürütülmesine dayalı bir yaşam felsefesinin temelini atmaya çalışır. B..

20,00 TL 16,00 TL
Vergiler Hariç: 16,00 TL

Farabi ve John Locke'un Ahlak Felsefeleri

Ahlak problemi felsefenin ilk dönemlerinden bu yana tartışılageldiği hâlde, herkese ve her topluma u..

28,50 TL 22,80 TL
Vergiler Hariç: 22,80 TL

Felek'in Felsefesi | Kabul ve Ret Cihetinden Tartışmalar

Felekler ve bunların dairesel deviniminde yer bulan göksel varlıkların canlılığı, idrak ve itaat öze..

42,00 TL 33,60 TL
Vergiler Hariç: 33,60 TL

Felsefe

Etrafımızdaki eşyanın bilgisini duyularımızla elde ediyoruz. Birbirleri arasında herhangi bir şekild..

14,00 TL 9,80 TL
Vergiler Hariç: 9,80 TL

Felsefe Dersleri

"... Gittikçe esâret hafifliyorsa da, tahammül de azalıyor. İnsanın sinirleri çelikten değil ki, ilâ..

50,00 TL 40,00 TL
Vergiler Hariç: 40,00 TL

Felsefe Mecmûası

"Temmuz 326 [1910] tarihinde kurmuş olduğumuz Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi kuruluş tarihin..

55,00 TL 44,00 TL
Vergiler Hariç: 44,00 TL

Felsefe ve Edebiyat

BÖLÜM 1: FELSEFE-EDEBİYAT İLİŞKİLERİNİ ANLAMAKDeğer, Değerler, Yazın | İoanna KuçuradiFelsefesiz Ede..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Felsefe-i Edebiyât ve Şâ'ir Celîs | Edebiyat Felsefesi ve Şair Celis

"Esasen felsefe de edebiyattan ayrı bir şey değildir. İnsan nasıl sevdiğinin arkasından koşarak fery..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

Felsefe-i Hayât | Hayat Felsefesi

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmak..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Felsefe-i Mûsîkî | Müzik Felsefesi

“Ben şu yasayı dikkate alarak ülkemizde henüz uğraşılmamış, deşilmemiş, duyulmamış bir alanı karıştı..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Felsefi Okuma ve Yazma

İnsan hem dili olan hem de bilinç sahibi bir varlıktır. Dili önce sözlü sonra yazılı olarak ortaya k..

25,00 TL 20,00 TL
Vergiler Hariç: 20,00 TL

Feminizm Âlem-i Nisvân | Feminizm: Kadınlar Alemi

"Günümüzde mevcut şeylerin kadim kökenlerini görmek iktidarı gözlerinde bulunmayan kıt görüşlüler fe..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Fünûn ve Felsefe ve Felsefe Sânihâları | Bilimler ve Felsefe - Felsefe Değinileri

"Kardeşim,Cenevre'ye dün ulaştım. Bavulumdan bazı elbise ve çamaşır çıkarırken, yere bir defter düşt..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

Gâyetü'l-Beyân fî Hakîkati'l-İnsân yâhûd 'İlm-i Ahvâl-i Rûh "İLK PSİKOLOJİ KİTABIMIZ"

İnsanın Hakikati Hakkında En Son Açıklama yahut Psikoloji"Hikemî ilimlerin başlangıcı psikolojidir. ..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Gazâli'de Bilgi Sistemi ve Şüphe

Ebu Hamid Muhammed el-Gazâli gerek ilmi şahsiyeti, gerekse eserlerinin önemi ve buna ilave olarak ha..

18,00 TL 14,40 TL
Vergiler Hariç: 14,40 TL

Gerçeklik, Arzu ve Göçebelik Üzerine (Deleuze était là)

Hayal Edin... Bir teorinin seyahat ettiğini, sosyolojik düşünceye ortadan başlandığını ya da coğra..

26,00 TL 20,80 TL
Vergiler Hariç: 20,80 TL

Gilles Deleuze'ün Fark Felsefesi | Bergson, Nietzsche ve Spinoza Okuması

Gilles Deleuze her zaman olumlu karşılamasa da felsefeye "felsefe tarihçiliği" ile başlayan bir düşü..

25,00 TL 20,00 TL
Vergiler Hariç: 20,00 TL

Gülmek Nedir? ve Kime Gülüyoruz?

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmak..

20,00 TL 16,00 TL
Vergiler Hariç: 16,00 TL

Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbu'ât-ı Felsefiyye | Gülşen-i Râz Hakkında Felsefi İncelemeler

"Bu büyük mütefekkir ve büyüleyici şair [Şebüsterî] zihnimi çok meşgul etmiş olan tasavvuf erbabında..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Hangi Meslek-i Felsefeyi Kabûl Etmeliyiz?

"Efendiler!Vatan ve milletimizi yükseltmek için, mevcut felsefe mesleklerinden hangisini seçmenin uy..

26,00 TL 20,80 TL
Vergiler Hariç: 20,80 TL

Hayât ve Kitâblar

"Bugün Avrupa'da Ranke, Taine gibi büyük adamlar hakkında yapılan araştırmalar fikrî sebeplerin en z..

45,00 TL 36,00 TL
Vergiler Hariç: 36,00 TL