Osmanlı Felsefe Çalışmaları

Göster:
Sırala:

A'mâk-ı Hayâl - Râci'nin Hâtıraları (Hayalin Derinlikleri: Raci'nin Hatıraları)

"Bu kitabı hakikat endişesi taşıyan vicdanlar, nihayete ilişkin bahisleri seven insanlar zevkle okuy..

30,00 TL 24,00 TL
Vergiler Hariç: 24,00 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Alzire

Lima Beldesinde Gusman'ın SarayındaMeydana Gelen HadiseKİŞİLERGusman (Peru Valisi)Alvarez (Gusman'ın..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Ben Neyim? | Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa'a

"Malumdur ki, Avrupa'da 'materyalistler' denilen garip bir hikmet erbabı gittikçe çoğalıyor. Hikmett..

16,00 TL 12,80 TL
Vergiler Hariç: 12,80 TL

Bergson Hakkında | Henri Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek pek doğru değilse de, ş..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazi..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

42,00 TL 33,60 TL
Vergiler Hariç: 33,60 TL

Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

"Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeş..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

32,00 TL 25,60 TL
Vergiler Hariç: 25,60 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

Descartes ve Kartezyenler

"Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek,..

16,00 TL 12,80 TL
Vergiler Hariç: 12,80 TL

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî'de Ma'rifetullah, Rubâ'iyyât-ı Gazâlî, Orfî'de Şi'r ve İrfân

Mevlânâ'nın Gönül Sarhoşluğu ve Gazâli'de Marifetullah, Gazâli'nin Rubailer, Orfî'de Şiir ve İrfan"D..

25,00 TL 20,00 TL
Vergiler Hariç: 20,00 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

El-Lüzûmiyyât

"Tekrar söylerim: Eğer filozofun ilmî öğretisi, hür fikirleri diğer şairlerin şiirleri gibi İslâm âl..

40,00 TL 32,00 TL
Vergiler Hariç: 32,00 TL

Felsefe Dersleri

"... Gittikçe esâret hafifliyorsa da, tahammül de azalıyor. İnsanın sinirleri çelikten değil ki, ilâ..

50,00 TL 40,00 TL
Vergiler Hariç: 40,00 TL

Felsefe Mecmûası

"Temmuz 326 [1910] tarihinde kurmuş olduğumuz Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi kuruluş tarihin..

55,00 TL 44,00 TL
Vergiler Hariç: 44,00 TL

Felsefe-i Edebiyât ve Şâ'ir Celîs | Edebiyat Felsefesi ve Şair Celis

"Esasen felsefe de edebiyattan ayrı bir şey değildir. İnsan nasıl sevdiğinin arkasından koşarak fery..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

Feminizm Âlem-i Nisvân | Feminizm: Kadınlar Alemi

"Günümüzde mevcut şeylerin kadim kökenlerini görmek iktidarı gözlerinde bulunmayan kıt görüşlüler fe..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Fünûn ve Felsefe ve Felsefe Sânihâları | Bilimler ve Felsefe - Felsefe Değinileri

"Kardeşim,Cenevre'ye dün ulaştım. Bavulumdan bazı elbise ve çamaşır çıkarırken, yere bir defter düşt..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

Gâyetü'l-Beyân fî Hakîkati'l-İnsân yâhûd 'İlm-i Ahvâl-i Rûh "İLK PSİKOLOJİ KİTABIMIZ"

İnsanın Hakikati Hakkında En Son Açıklama yahut Psikoloji"Hikemî ilimlerin başlangıcı psikolojidir. ..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Hangi Meslek-i Felsefeyi Kabûl Etmeliyiz?

"Efendiler!Vatan ve milletimizi yükseltmek için, mevcut felsefe mesleklerinden hangisini seçmenin uy..

26,00 TL 20,80 TL
Vergiler Hariç: 20,80 TL

Hayât ve Kitâblar

"Bugün Avrupa'da Ranke, Taine gibi büyük adamlar hakkında yapılan araştırmalar fikrî sebeplerin en z..

45,00 TL 36,00 TL
Vergiler Hariç: 36,00 TL

Hayât ve Mevt | Hayat ve Ölüm

"Şu satırları okuyan zat âlim, cahil; zeki, budala; güçlü, aciz; zengin veya fakir ne olursan ol, ta..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Hikmet-i Edebiyye | Edebiyat Felsefesi

"Şimdi edebiyatın nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği suali bizim için hallolunacak bir meseledir. İns..

16,00 TL 12,80 TL
Vergiler Hariç: 12,80 TL

Hikmet-i Hukûk | Hukuk Felsefesi

-İlk Hukuk Felsefesi Kitabımız-"(Hukuk felsefesi (philosophie du droit) hukukun esasından, yani huku..

34,00 TL 27,20 TL
Vergiler Hariç: 27,20 TL

Hikmet-i Târîh | Tarih Felsefesi

"Görünür âlemde zuhura gelmiş olup, geçen günlerin tecrübesiyle öğrenilen hadiselerin bilinmesine ta..

13,00 TL 10,40 TL
Vergiler Hariç: 10,40 TL

Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti

Akıl ve Bilim Huzurunda Materyalizm Dalâlet Mesleği"Materyalizm mesleğine 'dalâlet mesleği' diyorum...

26,00 TL 20,80 TL
Vergiler Hariç: 20,80 TL

İbtâl'i Mezheb-i Mâddiyyûn | Materyalist Öğretinin İptali

"Kütüphanesi söz konusu bilimlerle ve matematik bilimler ve felsefeyle ilgili Fransızca kitaplarla d..

35,00 TL 28,00 TL
Vergiler Hariç: 28,00 TL

İktisat Metinleri - 1. kitap: Ekonomi Politik - 2. kitap: Düğümlerin Çözümü

"Biz, yani Osmanlılar, millî servetimizi değerlendirebilmek için başlangıçlarına doğru bir göz atmak..

32,00 TL 25,60 TL
Vergiler Hariç: 25,60 TL

İlim ve İrâde | Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevîdir

İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir"Maalesef şunu da arz edeceğiz ki, son zamanlarda..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür | Psikoloji ve Tefekkür Usûlü

"Mekteb-i Sultani'de ahlâk dersi âcizane sorumluluğuma bırakılmıştı. Ahlâk bilgisi kitaplarında nâtı..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

İnsânın Menşe'i Nesl-i Beşer | İnsanın Kökeni, Beşer Nesli

"Kardeşim Ahmed Nebil tarafından tercüme olunan bu kitaba bir önsöz yazmaya mecbur kaldığım dakikada..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

İslâm Feylesofu İbn Rüşd

"Frenklerin övünerek itiraf ettiklerine göre, Avrupa'daki cehâletin kökünden kalkmasına ve her taraf..

13,00 TL 10,40 TL
Vergiler Hariç: 10,40 TL

Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı Mecmû'ası (Rıza Tevfik'in Notlarıyla)

"Felsefe gurubu başta olmak üzere sanat, fen ve teknik bilimlere ait terimlerin kültür dünyamızda na..

26,00 TL 20,80 TL
Vergiler Hariç: 20,80 TL

Kebetos Pinaks | İnsan Yaşamının Tablosu

"Günümüz olaylarından sonuç olarak çıkarılabilir ki, cismaniyat ilerleyip ruhaniyat ise o derece ger..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Kitâb-ı İzâle-i Şukûk | Dozy'nin "Tarîh-i İslâmiyet"i Üzerine Reddiyedir

*Şüpheleri Giderme Kitabı"Muallim Dozy adında bir yabancı tarafından Flemenk dili üzere "Tarîh-i İsl..

38,00 TL 30,40 TL
Vergiler Hariç: 30,40 TL

Lamarckizm

"Tabiat felsefesi ile uğraşanlarımıza Darwin ismi meçhul değildir. Uğraşmayanlara ise birkaçımız, bi..

12,00 TL 9,60 TL
Vergiler Hariç: 9,60 TL

Lûgatçe-i Felsefe | Felsefe Terimleri Sözlüğü

"(...) Felsefeye ilişkin Arapça ve Fransızca bazı eserleri mütalaa ettiğim sırada felsefi terimlerin..

55,00 TL 44,00 TL
Vergiler Hariç: 44,00 TL

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)

"Madde ve Kuvvet'in okuruna şu hususu şimdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan d..

45,00 TL 36,00 TL
Vergiler Hariç: 36,00 TL

Muhtasar Felsefe

"Mekteplere mahsus muhtasar bir felsefe kitabı yazmak mecburiyetinde kaldığım zaman cidden büyük ve ..

34,00 TL 27,20 TL
Vergiler Hariç: 27,20 TL

Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi

"Nietzsche'nin mesleğini belirlemek için eleştirmenler arasında birçok mücadele ve tartışmalar cerey..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

Psikoloji yâhûd İlm-i Rûh (Psikoloji veya Ruh İlmi)

"Psikoloji bilimi, ruh ve yetilerin fiillerinden, (bu fiillerin) sonuçlarının hallerinin hakikatler..

15,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Red ve İsbât | Louis Büchner'in Mâdde ve Kuvvet'ine Reddiyedir

"Almanya filozoflarından Louis Büchner adlı filozofun Madde ve Kuvvet adındaki eserinin Ahmed Nebil,..

34,00 TL 27,20 TL
Vergiler Hariç: 27,20 TL

Reybîlik, Bedbînlik, Lâ-İlâhîlik Nedir? - Tevfik Fikret'in Târîh-i Kadîm'ine Bir Cevâb

Sadeleştirilmiş Başlık: Şüphecilik, Kötümserlik, Tanrıtanımazlık Nedir? - Tevfik Fikret'in "Târîh-i ..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

Schopenhauer'ın Hikmet-i Cedîdesi | Schopenhauer'ın Yeni Hikmeti

İbret Verici Bir Misal"Biçare Beşir Fuad'ın geçtiğimiz günlerde aziz canına kıyması işte böyle Schop..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

Târîh-i Felsefe | Kurûn-ı Ûlâ

"Bugün felsefe meraklılarına bir önemli kitap takdim ediyoruz. Bu eserin müellifi, tanınmış olan ve ..

20,00 TL 16,00 TL
Vergiler Hariç: 16,00 TL

Târîh-i Hukemâ-yı Yunân | Yunan Filozofları Tarihi

"Yunan filozoflarının kıymet ve şanları burhan getirmekten müstağni olup, varlık sahifesinden siline..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Târîh-i Tekvîn Yâhûd Hilkat | Varoluş Tarihi veya Yaratılış

"Her ne vakit ki tabii bilimler ve özellikle de kâinatın yaratılışına dair yüksek konuların incelenm..

13,00 TL 10,40 TL
Vergiler Hariç: 10,40 TL

Teceddüd-i İlmî ve Edebî | İlmi ve Edebi Yenilenme

"Kardeşim Ahmet Nebil Bey'e;Teceddüd-i İlmî ve Edebî'de Avrupa filozoflarının en yeni ve en beğenilm..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL