Tezkire Yayınları

Göster:
Sırala:

1908 - 1913 Osmanlı Dış Politikası | Buhran-ı Meşrutiyet

Osmanlı devrimi devletlerarası ilişkilerin krize girdiği, Carr’ın “Yirmi Yıl Krizi” diye adlandırdığ..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Ara Dönem Din Politikaları

Modern Cumhuriyet’in seksenini aşmış ve devirmiş olgun döneminde bile, halk katında gelişen dinselli..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Aydın Radikalizmi | Türk Solunun Söylem Arayışı ve Sosyalist Kültür Derneği

Türkiye’ye sosyalist düşüncenin girişi ilginç bir serüvene sahiptir. Osmanlı döneminde sosyalizme “i..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Bariyer Semtler Kimlikli Mekanlar

Zamanın ruhundan söz eder Hegel, Zeitgeist ile… Mekânın ruhu da edebiyatta devasa bir literatür oluş..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Bir Erol Güngör Kitabı

Bu kitap, Erol Güngör'ün ülkemizin meseleleri olarak ele aldığı problemleri günümüz şartlarından bak..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Demokrasi, Vesayet ve Yön (Türk Siyasal Hayatına Yön Veren Aydınlar)

1960’lı yıllar Türk siyasal hayatı, ideolojik olarak çok kutuplu bir düşünce dünyasının ortaya ç..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Dini Sosyaliteler | Frenk Hayatının Gecesinde

Dini sosyalite” kavramı, dinin sosyal gerçeklik dünyasındaki çeşitlenmiş göstergeleri etrafında bire..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Ebedi Barış | Pax Romanadan Birleşmiş Milletlere

Elinizdeki çalışma, Kant’ın ebedi barış anlayışını onun diğer eserlerini göz önünde bulundurarak ana..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Egemenlik | Bir Kavramın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

Tarihsel bir uğrak olan ulus-devletin sonunun geldiğini söylemek, üstelik gerçekçi bir alternatif mo..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Filistin Meselesi

Türkiye’deki siyasi oluşumların Filistin meselesine ve Filistin’deki çeşitli unsurlara yönelik tutum..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Güney Afrika'da Osmanlı İzleri

Güney Afrika Devleti’nin tarihi, Portekiz, Hollanda ve İngiltere gibi sömürge devletlerinin çıkar mü..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Hepimiz Ötekiyiz | Türkiye'de Kimlikler ve Algılar

İçinde çok çeşitli etnik, kültürel, dini ve mezhepsel grubun bulunmasından ötürü bir “kültürel mozai..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Hikaye Şu Türk Düşüncesinin Kaderi

1960’lı ve 1970’li yıllar boyunca akademinin, düşüncenin ve kültürel ürünlerin merkezinde sınıfsallı..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

İslami Solun Müfessiri

Gezi Parkı Olayları esnasında Anti-kapitalist Müslümanların da orada olması, Cuma namazı kılınması e..

88,00 TL 66,00 TL Vergiler Hariç: 66,00 TL

İslamofobi ve Daeş | Tedirgin Nefret

İslam'ın Avrupa'da kamusal görünürlüğü arttıkça gerçek kendisini göstermeye başladı:Avrupa ve Avrupa..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Karizma Zamanları

Karizma Zamanları bir yanıyla sosyoloji dünyası içindeki bir teze cevap, bir tartışmaya katkı olarak..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Kent Mekan ve Toplum

Kitapta yer alan metinlerin belirli bir kurguya göre oluşturulmuş olması ve metin içerikleri, mekân ..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Küreselleşme Çokkültürlülük Sahicilik

Sahicilik iddiasının belki de en büyük çıkmazı, kendi jargonuna bağımlı olacak kadar sahicilikten uz..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek

Metin Erksan'ı unutmak ihanettir! Sinemacılığını entelektüelliğiyle, tarihçiliğiyle besleyen, entele..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Modern Epistemolojinin Doğuşu | Yöntem Bilincinin Kendini Konumlandırma Süreci

Modern bilimin içeriğinde yaşanan en önemli gelişme fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi bilimin ç..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Modern Türk Düşüncesinde Hermenötik

Toplumsal değişme modernizm tarafından tarihin her döneminde var olan bir gerçeklik olarak ele alını..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Münevverden Entellektüele | Modernleşme, İslamcılık ve Yerlilik

Türkiye’de düşünce tarihi çalışmaları oldukça sınırlıdır. Bu sınırlı oluşun temel sebeplerinden biri..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Ne Kadar Yakın O Kadar Uzak (Network Kentinde Yakınlık İlişkileri)

21. yüzyıl, enformasyon teknolojilerinin gelişimi odağında toplumsal yapının ve kentsel örgütlenmele..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Neye Himmet Neye Hizmet | Öncesi ve Sonrasıyla 17 - 25 Aralık

Hizmet, hareketin mensupları için belli ki bir değer olmaktan çıkmış, bir camianın, bir örgütün kod ..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Osmanlı Devleti'nde Kölelik | Ticaret, Esaret, Yaşam

Tarihin ilk dönemlerinde insanların değişik toplumlar halinde örgütlenme ve birbirleriyle mücadele e..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Osmanlı Modernleşmesi ve Sivil Toplum

Türkiye'de toplumsal değişmeyi konu alan akademik tartışmalarda sivil toplum her zaman merkezi önemi..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Düşüncesinde Arayışlar

Okumakta olduğunuz kitabın başlığı “Türk Düşüncesinde Arayışlar.” Bizatihi metnin bütünü bir arayış ..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum

Bir tarihsel kavşak noktasında olduğumuz söylenebilir. Kavşaklar genellikle farklı seçenekler sunar..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Said Halim Paşa | Siyasal Bir Düşünür ve Devlet Adamı

Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin öncülerinden kabul edilen Said Halim Paşa’ya dönük akademik ve dü..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

SEÇKİNLEŞTİRME KARŞISINDA BARİYER SEMTLER / KİMLİKLİ MEKANLAR

Zamanın ruhundan söz eder Hegel, Zeitgeist ile... Mekânın ruhu da edebiyatta devasa bir literatür ol..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Simurgun Kanatları | Sosyal Teori ve Din

Teori, grekçe theoria kelimesinden gelen bir kavram. Kelime grekçede bakma, seyretme, hayatı temaşa ..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Sinema Bir Kültürdür

Türkiye’de sinema yazınının popülerleşmesi kabaca 1990’lı yılların ikinci yarısına rastlamaktadır. O..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Siyasal Düzenin Sınırları | Demokrasi, Demokratikleşme ve Katılımcı Siyaset

Soğuk Savaş sonrası dönemde yaygınlık kazanan yönetim biçimi Batı tipi liberal demokrasi oldu. Bu du..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Siyasetin Yüzleri | Antik Yunan'dan Postmodern Döneme Kavramlar ve Süreçler

Siyaset, Arapça'da "emir, terbiye, yasaklamak" anlamlarına gelen "sase" kökünden türetilmiş bir keli..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Sosyal Medya Ve Sosyal Kurumlar

Yapısalcı bir değerlendirmeyle, karşılıklı iletişim ve etkileşimle ortaya çıkan sosyal davranışlar ..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Suriyeli Göçmenlerle Birlikte Yaşamak | Kayseri’de Sivil Politik Aktörlerle Suriyeli Göçmenler Üzerine Nitel Bir Analiz

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş, bütün dünyanın gözü önünde, bir dizi insanlık dramının yaş..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Tek Parti Döneminde Devletçilik

Cumhuriyet tarihi boyunca devletçilik genellikle ekonomik yönüyle ele alındı; bu nedenle, devletçi p..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Transhümanizm ve İnancın Geleceği

İnsanlık geçmişten günümüze değin tarihsel süreç içerisinde büyük değişim ve dönüşümler geçirmiştir...

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Türk Siyasal Yaşamında Yön Dergisi (1961-1967) | Milliyetçilik Bayrağını Sosyalistler Taşır!

Türkiye'de düşünce hayatında derin izler bırakan dergilerden birisi de Yön'dür. Doğan Avcıoğlu, İlha..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Türkiye’nin Değişim Serüveni (Entelektüel – Aydınlardan Seçmeler)

Seküler karakterinin yanında insanı ontolojik yapısından ayırarak farklı bir konuma yerleştiren mode..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

William Henry Abdullah Quilliam

İngiltere’de İslâm’ın izleri bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bu durum, İngiltere’de İslâmî geçm..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Yeni Zemin Dergisinde İslamcı Kadın Kimliği Tartışmaları

Yeni Zemin dergisi, 1990’lı yılların sorunlu zamanlarında ortaya çıkmış hitap ettiği İslamcı camia b..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması

Bu kitapta yazılanların ve ıskalananların birbiriyle bağlantısı var. Bu bağlantı bu toplumun kültürü..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL