Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

Gezgin Filozof Uluğ Nutku

Nutku, akademik felsefenin sınırlarıyla kendini sınırlı görmeyip yaşadığı ülkenin ve dünyanın sorunl..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Alman Subayların Hatıralarında Çanakkale

Asya topraklarında sömürge için umduğunu bulamayan Almanya, Osmanlı Devleti ile yapılacak işbirliği ..

26,00 TL 19,50 TL Vergiler Hariç: 19,50 TL

Yeni İlm-i Kelam Tartışmaları

İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı'nın 6. parçası olan Yeni İlm-i Kelâm Tartışmaları isimli eser, İzmirl..

14,00 TL 10,50 TL Vergiler Hariç: 10,50 TL

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fas İlişkileri

Tarih boyunca devletler arası ilişkilerin sürdürülmesinde, ülkelerin askeri güçleri ve jeopolitik ko..

20,00 TL 15,00 TL Vergiler Hariç: 15,00 TL

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler

Sosyal refah politikaları bağlamında yürütülen sosyal hizmetlerin temel aktörlerden birisi de merkez..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL

İş İnsanı ve Yönetici Olmak | 24 Adımda Başarıyı Yakalayın

Avcı-toplayıcı olan ilk insanlar, tarımın keşfedilmesiyle birlikte yerleşik düzene geçti. Bu da bera..

18,00 TL 13,50 TL Vergiler Hariç: 13,50 TL

Tefsir ve İtikâd | Cumhuriyet Dönemi Te’lif Tefsirlerin İtikâdî Muhtevasına Dair Yazılar

Cumhuriyet dönemi te’lif tefsirlerin itikadî muhteva analizine dair muhtelif yazılardan oluşan bu es..

16,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Öteki Türkiye

Günümüz Türk toplumunda bunalımlar ve kültürel gerginlikler oluşturarak, ülkeyi kaosa sürüklemek yer..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

John Desmond Bernal'in Bilim Felsefesi | Bilim ve Bilimin Sosyal Bağlamları Üzerine Düşünceler

John Desmond Bernal, bilim felsefesi ve bilim tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalarla dikkatleri ü..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Batman Kent Araştırmaları

Batman Kent Araştırmaları adlı bu kitap, 1950'li yıllarda petrole dayalı sanayi kenti olarak kurulan..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Ten ve Kimlik | Çağdaş Siyahi İngiliz Tiyatrosu

Ten ve Kimlik: Çağdaş Siyahi İngiliz Tiyatrosu, 1970'lerin sonundan günümüze değin Siyahi İngiliz ti..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Afet Sosyolojisi

Elinizdeki çalışma, afet-toplum ilişkisini bütüncül bir perspektifle ele alan ve afet sosyolojisinin..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Selenge'den Tuna'ya Türk Kültür Tarihine Dair Notlar

İskitlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne, Orhun-Selenge Nehirlerinden Tuna Nehrine kadar uzanan geniş coğr..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Muhtar Es-Sekafi | Hayatı, Siyasi ve Askeri Faaliyetleri

Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hüseyin’in ve ailesinin 61/680 yılında Kerbelâ’da şehit edilmesi tarihte..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Muğlak Ekonomi ve Bir Mücadele Hikayesi | Geleneksel Ekonomiden Kapitalizme Kayseri Çarşıları

Sanayi devrimi Osmanlı ekonomisini ve alışkanlıklarını tümüyle değiştirmiştir. Ancak yine de süreç k..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Bürokrasinin Kimyası

Bürokrasi ne değildir? Kitap, bu temel sorusu üzerinden yola çıkarak, modern bir örgütlenme ve yönet..

16,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Milliyetçiliğe Karşı Milliyetçilik

“Milliyetçilik, hakim literatürde ve pratik siyasette toplumsalın geneline nüfuz etmiş bir duygu dur..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Değişen Türkiye'de Evlilik İlişkileri ve Aile Yapısı

Kitapta Türkiye’de evlilik ilişkileri ve aile yapısı Batı’nın aynı kaynaktan çıkma; modern, postmode..

17,00 TL 12,75 TL Vergiler Hariç: 12,75 TL

Değişen Türkiye'de Ergen ve Yetişkinlerde Duygusal Yapılaşmalar

Elinizdeki iki kitaplık seride sistematik bir kuram ve modele ulaşmanın ilk aşamalarından olan ve ka..

18,00 TL 13,50 TL Vergiler Hariç: 13,50 TL

Şırnak'ta Siyaset ve Seçmen Davranışları

Toplumsal olanı anlama ve anlamlandırma çabası olarak sosyoloji, bir taraftan bizlere farklı bakış a..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL

Eğitimde Ahlak ve Etik

Günümüz dünyasının çok büyük sorunların pençesinde kıvrandığı ve bu sorunların insanların unuttuklar..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Hip Hop Kültürü | Küçük İstanbul Kreuzberg ve 36 Boys

Türkler, 1961 yılında Almanya'ya işçi olarak gittiğinde bando ve çiçeklerle karşılanır. 1980'lere ge..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Çocuklar İçin Dört Halife

Doğduğu şehir Mekke’den, parlayacağı şehir Medine’ye giderken Peygamberimizin (sav) yanında bir kişi..

10,00 TL 7,00 TL Vergiler Hariç: 7,00 TL

Kur’ân’da İtiraf ve Pişmanlık

Elimizdeki eser üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde insani bir olgu olarak pişmanlık üzeri..

34,00 TL 25,50 TL Vergiler Hariç: 25,50 TL

RuhumunMavi Gölgesi

Ve şiirde ölen insan gerçek hayata açar gözleriniŞairin cennetindeMürekkepten bir denizKalpten bir g..

16,00 TL 11,20 TL Vergiler Hariç: 11,20 TL

Deleuze ve Antik Felsefe

"Deleuze'ün felsefe tarihine vakfettiği hiçbir kitabının odağında antik felsefe yoktur" der Miguel d..

28,50 TL 21,38 TL Vergiler Hariç: 21,38 TL

Tarkovski Olmak | Stalker ve Buğday Filmlerinde Anlatı-Görüntü Estetiği Analizi

Tarkovski olmak, onun fikirlerini, değerlerini ve sinemasını günümüze dek yaşatan teknikleri ödünç a..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Konyalı Bir Osmanlı Sadrazamı Topal Osman Paşa

Tarihe yön veren, hadiselerin tabii seyrini değiştiren, büyük şahsiyetlerin hayatlarının dikkatlice ..

22,00 TL 16,50 TL Vergiler Hariç: 16,50 TL

Orta Asya’da Bir Turan Lideri | Afganistan Türkleri’nin Lideri Abdulkerim Mahdum

Hayatı boyunca çok zorluklarla mücadele eden Abdulkerim Mahdum, kendi nefsi için hiçbir zaman eziyet..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Keşan'lı Ali | Bir Trakya Destanı

Elinizde tuttuğunuz kitap;*Müzikal Tiyatro değil, adalet arayan, haksızlığa isyan eden Romandır.*Eli..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Bulanık / Kop | İnsan-Coğrafya - Tarih - Kültür

Doğu Anadolu Bölgesinin Serhad yöresinde kadim bir yerleşim yeri olan Bulanık havzası, sahip olduğu ..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Computer - Assisted Vocabulary Instruction

Lying at the heart of this book is the computer's appeal in vocabulary teaching. Key words in this b..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Designing A Concept - Based Reading Curriculum For Language Learners

The book provides a detailed description of the design of a reading curriculum for language learners..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Kurum İçi Halkla İlişkiler ve Örgütsel Bağlılık

Kurum içi halkla ilişkiler, çalışanlarla iletişim adına örgütlerde tüm araçlar ve yöntemlerin strate..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Sosyal Bilimlerde Ölçek Geliştirme Kılavuzu

Davranış bilimlerinde ölçme ve değerlendirmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle konu sosy..

16,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Süreç Felsefesinde Ahlak

Süreç felsefesine göre din ve ahlakın kaynağı Tanrı'dır. Ahlaki davranışın en önemli özelliklerinden..

18,00 TL 13,50 TL Vergiler Hariç: 13,50 TL

Sanat Tarihine Giriş

Çevremizi bezeyen şekillerin mantıklı, inandırıcı açıklaması olmalı. Bunu bize verecek olan şey “anl..

34,00 TL 25,50 TL Vergiler Hariç: 25,50 TL

Zorunlu Göç, Göçebelik ve Kentte Tutunma Tarzları | Batman Pazaryeri Mahallesi Örneği

Tarih boyunca insanlar çeşitli nedenlerle göç etmiş veya göç etmeye maruz bırakılmıştır. Göçebeler g..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Deha ile Sahte Bir Put Tartışmaları Arasında Abdülhak Hâmid Tarhan

Hâmid'in bir deha olup olmadığı hakkında tartışmaların yaşanması ve günümüzde bile bu tartışmaların ..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Üslup ve Stilistik İnceleme | "Yeni İslamcı Akım" Şairi Mehmet Atilla Maraş Örneği

Stilistik; üslup incelemeleri alanında kullanılan, her geçen gün gelişmekte olan, ülkemizde ilk örne..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL

Bir Dilim Zaman Konya

Camiye girerken, Sultanın merdivenlerden çıktıktan sonra kapıda durup da sağ eliyle bir yere dokundu..

12,00 TL 9,00 TL Vergiler Hariç: 9,00 TL

Hz. Muhammed Ve Evrensel Mesajı

Hz. Peygamber'in tebliğinde en fazla dikkati çeken hususlardan birisi, mesajın yoğun bir değerler si..

15,00 TL Vergiler Hariç: 15,00 TL

Ebru | Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar (Ciltli)

Ebru, fotoğraf sanatçısı Attila Durak´ın, beş yıl boyunca Türkiye´yi dolaşarak çektiği 40´tan fazla ..

150,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Işık Taşı; Bilge Kadın

Hakikat Meydanı'nın zanaatkarları Büyük Ramses'in ölümünden beri büyük bir tedirginlik içindedir. Kö..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL

Kelebekler Zamanında

Bu kitap bir çığlık. Direnişin çığlığı. Dominik Cumhuriyeti’nde 1940’lı yılların sonunda duyulmaya b..

20,00 TL 15,00 TL Vergiler Hariç: 15,00 TL

Kedi Bakımı; Beslenme, Eğitim, İlkyardım, Hastalıklar, Doğum

İştahsız kedinizi yemek yemeye nasıl ikna edeceğinizi hiç düşündünüz mü? Yoksa kediniz çok mu şişman..

20,00 TL 17,00 TL Vergiler Hariç: 17,00 TL

Sinemada Hayvan İmgesi | Deleuzyen Bir Yaklaşım

Bugün başımızı çevirdiğimiz her yerde hayvan imajına rastlamak mümkündür. Yoğun olarak yeniden üreti..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Aristoteles ve Platon'da Analoji

Analoji tartışması, Platon ve Aristoteles'in argümanlarında sıklıkla önemli rol oynamaktadır. Ve dah..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL