Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

UFO Mitleri - UFO'lar, Uzaylılar, UFO Dinî Akımları ve Medya Sektörü Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme

Son zamanlarda üzerinde ilgiyle durulan konulardan bir olan UFO'ların, varlığı veya yokluğu üzerinde..

58,00 TL 43,50 TL Vergiler Hariç: 43,50 TL

Edebiyat Göstergebilimine Giriş - Anlambilimsel Varyant

Göstergebilimin alışılageldik çözümlemelerinin (klasik varyant) "Anlamı nedir?" sorusunu önceleyen a..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Çağdaş İngiliz Romanında Otizmin Temsili

Otistik bireyler, kurgusal eserlerde belirli klişeler aracılığıyla temsil edilmekte ve bu klişeler h..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Asrın Felaketi - Srebrenitsa Soykırımı

"Unutulma hakkındaki hikâyeyi kırk sene dinledik. O filmi seyrettik. Sonuç ne oldu? Soykırım oldu...

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Şubat Hikayeleri (Tarihe Kayıtlar / Belgeler)

Okuyacağınız bir hikaye. Ama “hikaye” değil! 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen postmodern dar..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Postmodern Fragmanlar - Postmodernizm Üzerine Notlar

Postmodernizmin en temel ilkelerinden bir tanesi yüzeyselliktir. Postmodernizm, müdahil olduğu her a..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Lives Between the Lines (Animals and American Literature)

This book focuses on the age-old companionship of women and animals. Three of the works studied here..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Bariyer Semtler Kimlikli Mekanlar

Zamanın ruhundan söz eder Hegel, Zeitgeist ile… Mekânın ruhu da edebiyatta devasa bir literatür oluş..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Transhümanizm ve İnancın Geleceği

İnsanlık geçmişten günümüze değin tarihsel süreç içerisinde büyük değişim ve dönüşümler geçirmiştir...

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Charles Darwin ve Herbert Spencer Düşüncesinde Evrim, Ahlak, Toplum

İnsanlık tarihi boyunca genel ve yaygın bir inanış, sınanmamış bir kanı olarak insan; diğer canlılar..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Edebiyat ve İktidar (Dolaylı Bir Gerçeklik)

Elinizdeki kitapta iktidar ve edebiyat kavramlarının işaret ettiği anlam alanları, birbirleriyle ili..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Sağlık Ekonomisi

İktisattan, Robbins'den bugüne, kıt kaynakların alternatif kullanımı ile ilgili bir bilim dalı olara..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Haber Ajanslarının Yeni Medyadaki Yapısı (Suriye İç Savaşı Örneği)

Yeni medya ile yersizleşen ve hızlanan iletişim küresel bağlamda kültür oluşturabilme kudretine sahi..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Teknolojik Hinterlant ve Din (Sekülerizmin Dijital Zaferi)

Meselâ, cinsiyet sınırlarının aşınması, makine sistemine uygun bir formun desteklenmesini de berab..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Pandemi ve Siyaset Bilimi (Politikalar, Uygulamalar ve Tartışmalar)

Karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde neredeyse herkesin herkesle ekonomik, sosyal, hukuki vey..

75,00 TL 56,25 TL Vergiler Hariç: 56,25 TL

Tarih İdrakinden Kanun İnşasına Osmanlı Hukuk Düşüncesi (Kavram ve Tasnif)

Elinizdeki kitap, ağırlıklı olarak Osmanlı hukuk düşüncesinin tarih idrakinden nasıl beslendiği, t..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Karakoç'un Balkonu (Sezai Karakoç Şirinde Şehir, Mimari ve Kimlik)

Karakoç'un ev imgesi etrafında oluşturduğu anlam dünyası evi medeniyetin iç/son kalesi olarak görd..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

İpsalalı Ahmed Paşa (Harp, Esaret ve Valilik Yılları)

Türk milletinin kahramanları çoktur. Maalesef bazıları, tarihin tozlu sayfaları arasında kalmıştır..

70,00 TL 52,50 TL Vergiler Hariç: 52,50 TL

Ehli Haklarda Kültürel Hayat

Ehl-i Hak inancı 13. yy'da İran'da ortaya çıkmış bir inançtır. Ehl-i hak inancı kuruluşu sonrasınd..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Dil Bilimleri ve Dilbilimsel Yazın Çalışmaları

BRET EASTON ELLIS'İN "AMERİKAN SAPIĞI" ve HAKAN BIÇAKCI'NIN "DOĞA TARİHİ"NDE ALAN, REKABET ve OYUN..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Türklerin İslamlaşma Süreci

Türklerin Müslüman olması, Türklerin tarihinde yaptığı ilk ve en büyük devrim aynı zamanda Türk ve ..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Dengbêjlik Geleneği ve Dönüşümler

Geçmişten bugüne varlığını devam ettirmiş, söylemekten, anlatmaktan, kelamı işlemekten hiçbir zaman ..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Teori ve Türkiye

Karşılaştırmalı kamu yönetimi yaklaşımı kamu politikası belirleme ve analiz süreçlerinde sıkça kull..

84,00 TL 63,00 TL Vergiler Hariç: 63,00 TL

Yerel Gazetecilik

Bu kitapta, teknolojik etkilerle gazeteciliğin mesleki sınırlarının zorlandığı günümüzde yerel gaz..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Kayıp Balonlar Ülkesi

Eylül’ün kardeşi Emre, babasının aldığı uçan balonu ansızın kaybetti. Balonun peşine düşen Eylül ve..

40,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminde Geçmişten Günümüze Temel Kavram ve Tartışmalar

Karşılaştırmalı edebiyat, Goethe'nin Weltliteratur kavramından ilham almış ve temelde başka ulus e..

58,00 TL 43,50 TL Vergiler Hariç: 43,50 TL

Kadın ve Sosyal Politika Güncel Tartışmaları

Türkiye'de kadın çalışmaları alanında son derece zengin bir literatür bulunmaktadır. Özellikle fem..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Tanzimat Sonrası Türk Düşüncesinde İlimler Tasnifi

Varlığa anlam vermek ve bir anlam küresi inşa etmek insan aklının en başta gelen özelliğidir. İlim..

125,00 TL 93,75 TL Vergiler Hariç: 93,75 TL

Haberdeki Çerçeve - Uygulama Örnekleriyle Çerçeveleme Kuramı ve Yöntemi

Medyanın çerçeve oluşturduğu temel içeriklerin başında haberler gelmektedir. Haberlerin haberi inşa..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Demokrasi, Vesayet ve Yön (Türk Siyasal Hayatına Yön Veren Aydınlar)

1960’lı yıllar Türk siyasal hayatı, ideolojik olarak çok kutuplu bir düşünce dünyasının ortaya ç..

58,00 TL 43,50 TL Vergiler Hariç: 43,50 TL

Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum

Bir tarihsel kavşak noktasında olduğumuz söylenebilir. Kavşaklar genellikle farklı seçenekler sunar..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Sosyal Medya Ve Sosyal Kurumlar

Yapısalcı bir değerlendirmeyle, karşılıklı iletişim ve etkileşimle ortaya çıkan sosyal davranışlar ..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Keşifler (Yeni Dünya Düzeninde Coğrafya)

Eski Dünya kıtalarının merkezi olan Akdeniz havzası ve onu çevreleyen karalarda yeni bir dönem baş..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Demokrasi - Teorik ve Güncel

Demokrasi, insanlığın ürettiği en barışçıl iktidar değişim metodu olması bakımından antik Yunan'dan ..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Mekânsal Aidiyet - Mekân Sosyolojisine Yeni Bir Bakış

Mekân; çevre, kültür ve insan etkileşimiyle kendisini sürekli yenileyen bir gerçekliktir. İçerisinde..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Sine-Roman ve Novelizasyon (Filmden Romana Yazınsal Dönüşümler)

'Sine-roman' ve 'novelizasyon' (romanlaştırım) kavramları, edebiyatın en az bilinen ama en sorunlu a..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Çaka Bey ve Emirliği (Coğrafî İmkânlar ve Siyasî Hayatın Dinamik Unsurları)

Elinizdeki bu kitap İzmir ve çevresinde (Batı Anadolu'da) ilk Türk fetihlerini gerçekleştiren Çaka B..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

İnsan Hakları Nedir?

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de savaş, baskı, zulüm, kolonileştirme vb. insan hakları ihlalleriyle..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL

Bozkır Masalı (Mücadele ve Hatıralarım)

Bu kitabın adı masal olsa da olaylar gerçek. Bu kitapla Bozkır olayları belgeleriyle ortaya konulmuş..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Bir Erol Güngör Kitabı

Bu kitap, Erol Güngör'ün ülkemizin meseleleri olarak ele aldığı problemleri günümüz şartlarından bak..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Ne Kadar Yakın O Kadar Uzak (Network Kentinde Yakınlık İlişkileri)

21. yüzyıl, enformasyon teknolojilerinin gelişimi odağında toplumsal yapının ve kentsel örgütlenmele..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Tepedelenli Ali Paşa 1744-1822

Müellifimiz Ahmed Müfid Efendi'nin hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamakla birlikte ken..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Sanat ve Eğitim Felsefesine Aristotelesçi Bir Çerçeve

Elinizdeki eserde sanat ve gerçeklik ilişkisi, sanatın işlevi, sanatı bilim ve felsefeden ayıran ö..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Sürgün Varoluş: Demir Özlü

1950 kuşağının özgün kalemlerinden Demir Özlü, varoluşun gizemli labirentlerinde gezinen sürgün bir ..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Avrupa Türkleri Üzerine Düşünceler

Avrupa Türkleri, 60 yıllık bir göç tecrübesi ve bu süreçte ortaya çıkan kurumsal bir hafızaya sahip...

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

İklimkurgu - İklim Değişikliği, Antroposen'in Poetikası ve Ekoeleştirel İzler

Bugün içinde bulunduğumuz Antroposen, yani İnsan Çağına baktığımızda iklim felaketlerinin giderek ar..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Kanun ve Şeyh | Osmanlı Toplumunda Sûfîlerin İdare ve Mahkemeyle İmtihanı

- Tarikat şeyhlerinin işlediği ya da karıştığı suçlar ve aldıkları cezaların mahiyeti nedir?- Meşâyi..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Muş Sanayi Modeli

Üniversitemizin seçkin akademisyenlerinden Dr. Ömer Arslan’ın kaleme almış olduğu “İllere Özgü Etkin..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL