Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

Felsefi Okuma ve Yazma

İnsan hem dili olan hem de bilinç sahibi bir varlıktır. Dili önce sözlü sonra yazılı olarak ortaya k..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

İslam Peygamberi'nin Hayatı

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in hayatı tarih boyunca ilgi odağı olmuştur. Zira, kıyamete kadar gele..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Yazınsal İletişim

Diğer toplumsal sistemler gibi edebiyat da tarih içerisinde şekillenmiştir. O, genel iletişimin dışı..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Farklılık Yönetimi ve Kurumsal İletişim

Bu kitap, şirketlerin farklılık yönetimi uygulamaları ve kurumsal iletişim departmanlarının bu uygul..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Mali ve Sosyal Yönleriyle Bütçe Üzerine Yazılar

Bütçe bir kanun olması nedeniyle kamu maliyesi ve kamu yönetimi için oldukça önemli bir yere sahipti..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Coğrafyada Araştırma Yöntemlerine Giriş

Bu kitapta bilimsel araştırma süreci ve coğrafyada kullanılan başlıca araştırma yöntemleri derlenmiş..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Çocukluk Sosyolojisi | Paradigmalar-Paradokslar-Eleştiriler

Yeni ve radikal sosyoloji çocukların bir özü ya da doğası olmadığını iddia eder. Çocuklar, aktif özn..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Petrol, Göç ve Değişim | Batman Kentleşmesi

Türkiye'de bazı kentlerin ortaya çıkışı veya büyümesinde, doğal kaynaklar belirleyicidir. Bu bağlamd..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Halk Kültürü Araştırmaları | Konya/Ilgın ve Orta Anadolu'da Gelenek-Göreneklerimiz

"Ne zaman köyümü ziyaret etsem; çantam, ceplerim not kağıtlarıyla dolup taşar. Sohbet ettiğim ortaml..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Twitter'da Maç Var!

Gol, ofsayt, taç, korner, yenilgi...Twit, retweet, timeline, mention, hastag...Günümüzün olmazsa olm..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Tez Seferberlik

Tahrip olmuş, birliğini yitirmiş, varoluş amacını unutmuş, benliğinin derdine düşmüş zihin ve bedenl..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Konya'da Kültürel Hayat

Garip bir tesadüfle altmışların sonlarına doğru Konya televizyon ve kentsel dönüşümle tanıştı. Zengi..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Bozkır'da Bir Dere Var

Bozkırda bir dere varAdı sanı yok, küçük bir dereBozkıra hayat verir suyu az olsa daO dere bozkırın ..

12,00 TL 9,60 TL Vergiler Hariç: 9,60 TL

kalbinizle yaptığınız her şey… size geri dönecektir

Modern çağın en büyük sorunu hiç şüphesiz psikolojik rahatsızlıklar. Materyalizmin içinde boğulan ve..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Göz Aydınlığımız Evlatlarımıza

GENÇLERİMİZE... Evlatlarımıza...Onlar “Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla..

14,00 TL 10,50 TL Vergiler Hariç: 10,50 TL

Hayal Geçidi | İstanbul'un Fethi

Arkadaşlar! Tarihin tozlu zamanlarında yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Hazırım diyorsanız kahraman..

15,00 TL 11,25 TL Vergiler Hariç: 11,25 TL

Çiçek Ülkesini Arılar Yönetiyor

Zaman zaman içindeDoğru, yalan içindeDeveler top oynarkenEski hamam içindeTilki simsar, horoz imamdı..

13,00 TL 9,75 TL Vergiler Hariç: 9,75 TL

Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren – Mevlana Mücadelesi

Bu çalışmada Ahi Teşkilâtı’nın baş mimarı olan büyük halk filozofu ve fikir adamı Ahi Evren diye bil..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Felsefe-i Mûsîkî | Müzik Felsefesi

“Ben şu yasayı dikkate alarak ülkemizde henüz uğraşılmamış, deşilmemiş, duyulmamış bir alanı karıştı..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Kavaidu’t Tahavvülât fî Harekâti’z-Zerrât | Parçacıkların Hareketlerindeki Dönüşümün İlkeleri

“Bu yolda [tabii ilimlerde] yapılmış olan keşifler henüz layıkıyla sistemleştirilememiş ise de mekan..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Mizanü'l-İrfan | 2 Cilt Takım

Mîzânü'l-İrfân, yirminci yüzyılın başlarında, milletimizin ölüm kalım mücadelesi verdiği buhranlı gü..

120,00 TL 84,00 TL Vergiler Hariç: 84,00 TL

Tehâfüt'te Tekfir Tartışmaları | Gazzâlî'nin İbn Sînâ Yorumu

İslam düşüncesinin en önemli tartışmalarından birisi şüphesiz Gazzâlî ile filozoflar arasında cereya..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Erekli'nin Vurulması | Afganistan’da Unutulmuş Trajediler

Afganistan…Yıllardır süren savaşın esiri bir ülke. Savaş artık o kadar sıradan bir hale geldi ki Afg..

13,00 TL 10,40 TL Vergiler Hariç: 10,40 TL

Sinema ve Metinlerarasılık | Filmlerarası Etkileşimler ve Aktarımlar

Aynı nesneye (burada, sinema) alışılmışın dışında, başka bir açıdan bakmak onu anlamsal olarak yenil..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Emil Michel Cioran | Bir Alacakaranlık Düşünürü

Dünyaya iftira etmekle meşhur olan ve kendi kuşağının en önemli entelektüel figürleri arasında göste..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Betona Yenik Düşen Topraklar: Parsana

"Artık buralara ova denilirse" diye düşünüyordu. Yazıklanıyor, kurumuş dudaklarını diliyle ıslatarak..

13,50 TL 10,80 TL Vergiler Hariç: 10,80 TL

Yeşilçam'ın İmgeleri

"Yeşilçam'ın İmgeleri" bir şairin, bir sinema tutkununun duyguları, düşünceleri... Yaşı kemale ermiş..

28,50 TL 22,80 TL Vergiler Hariç: 22,80 TL

Moda ve Metinlerarasılık | Alexander McQueen ve Üstgiysisellik

Yapısalcılığın bilinen ortak bir tutumuna koşut olarak söylersek, giysi de bir metin, bir başka anla..

48,00 TL 38,40 TL Vergiler Hariç: 38,40 TL

Sosyoloji Divanı Dergisi Takım | 13 Sayı

Sosyoloji Divanı Dergisi 13 Sayı Toplam  401 TL yerine 240 TLNOT: 1. SAYI TÜKENMİŞTİR..

401,00 TL 240,00 TL Vergiler Hariç: 240,00 TL

Osmanlı Felsefe Çalışmaları Dizisi Takım | 64 Kitap

Osmanlı Felsefe Çalışmaları 64 Kitap 1569 TL yerine  940 TLSeri içerisine sadece "Felsefe Dersl..

1.569,00 TL 940,00 TL Vergiler Hariç: 940,00 TL

cadılarıma türküler

…Fotoğrafa olan ilgimin, edebiyatçı kişiliğimle ilgisi olduğunu bir okurumun dikkatimi çekmesiyle da..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

İlk Dönem Horasan Valileri | Emeviler ve Abbasilerin Horasan Politikası 651-821

Hulefâ-yi Râşidîn sonrası iş başına gelen Emevîler dönemi, yapılan Horasan seferlerinin ekseriyetini..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

İslam Felsefesinde Mutluluk

Her insanın ulaşmayı gaye edindiği, elde etmeyi arzu ettiğive değişmeyen bir problemi olarak duran m..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Göstergelerarası Çeviride Yenidenyazma ve Yenidenyaratma Kavramları

Son yıllarda, çeviri alanının kendi sınırlarını aşıp diğer alanlarla ilişkilendirilmeye başlamasıyla..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Beyler Şehri Beyşehir

"Beyler Şehri Beyşehir" kitabı içinde yaşadığımız şehri ve şehir kültürünü tanıtmak amacı ile hazırl..

14,00 TL 10,50 TL Vergiler Hariç: 10,50 TL

Mevleviliğin Sosyolojisi | Tarihsel ve Toplumsal Temelleri

Mevlâna Celâleddin-i Rumi'nin düşünce ve hareketlerinden ilham alınarak kurulan Mevlevilik bir sosya..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbu'ât-ı Felsefiyye | Gülşen-i Râz Hakkında Felsefi İncelemeler

"Bu büyük mütefekkir ve büyüleyici şair [Şebüsterî] zihnimi çok meşgul etmiş olan tasavvuf erbabında..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Biraz Felsefe

"Birçok hakîmler, filozoflar metafiziğin öğrenilmesini tehlikeli görerek yasaklamak isterler. Zira o..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Toplumsal Bellek Sinema | Yeşilçam’dan Günümüze Ermeni Sinemacılar

Hatırlamak, insanın ve toplumun en temel gereksinimlerinden biridir. Geçmişi hatırlamak, bugün ve ya..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Horasan’da Hâkimiyet Mücadelesi | 821-1005

Bir asırdan fazla Nîşâbur merkezli Horasan'ı idare eden Tâhirlîler, kurucuları Tahir b. Hüseyin döne..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Gülmek Bedava

Dünyaya ağlayarak gelen insanı düşündürmek, düşündürürken güldürmek hiç de kolay değil. Ancak folklo..

14,00 TL 10,50 TL Vergiler Hariç: 10,50 TL

Helal Gıda ve Tüketici Davranışları | Helal Sertifika Algısının Satın Alma Tarzıyla İlişkisi

Tüketici davranışları bireysel müşterilerin, grupların veya kuruluşların gereksinim ve isteklerini k..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Ahilik ve Değer Eğitimi Modeli “Adem”

Ahilik Sistemi, dünya kültür ve medeniyet birikimine önemli katkılar sunmuş olan Müslüman Türk toplu..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

İktidar ve Sapma | Teresa De Lauretis’in Toplumsal Cinsiyet Teorisi

Kendisinden önce nadiren de olsa salt kavram olarak kullanılan “queer”i 1990’da California Üniversit..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Uzak Koku

‘’ateşe doğru uyanıyorumküle ya da alaza’’..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Tüketim Kültürü Ekseninde Türk Romanında Mirasyedi Tipinin Gelişimi (1875 - 1928)

Bu çalışmada Türk romanının ilk örneklerinden itibaren en önemli figürlerinden biri olan mirasyedi t..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Dünün DünyasıI şığında Stefan Zweig’ınHayatı

“Özgür ruh Stefan Zweig’ın kozmopolit ve çokkültürlü Viyana’da dünyaya gelmesi, onun sanatla iç içe ..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Selçuklular Zamanında Anadolu’da Tasavvufî Zümreler

Bu kitapta XIII. yüzyılda Türkiye Selçuklularında faaliyet gösteren tasavvufî zümreler (Kâzerûnîler,..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL