Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

Kelebek Etkisi" Söyleşileri 2

Dünyadaki gelişmeleri yorumlarken kadim bir izlek üzerinde hareket eden Türk insanının serüvenini an..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

Kelebek Etkisi" Söyleşileri 1

Hem Türkiye’nin, hem de dünyanın ekseni sürekli değişirken bu krizlerin ortasından esasa, kaynaklara..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

Tenin Gözleri I Mimarlık ve Duyular

Mimarlık esin verir, bağlanma yaratır, yaşamı berkitir. Peki, o halde kâğıt üzerinde ya da bilgisaya..

33,00 TL 28,05 TL Vergiler Hariç: 28,05 TL

İslamofobi ve Batı Edebiyatı

Yaşadığımız çağın en yaygın sorunu olan İslamofobinin, Batı edebiyatında Müslüman karşıtı bağnazlık ..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Gilles Deleuze’ün Sanatçı-Filozofu

Kavram yaratmak, öncekilere bir bölge eklemek diyor Deleuze, yeni yaratımlar için bu ancak felsefeni..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Siyasal ve Sosyal Kuram

Armağan Öztürk'ün Siyasal ve Sosyal Kuram adlı kitabı iki teorik odakta kendi tezlerini ortaya koyma..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Nano ve Gen Teknolojileri | Geleceğin Belirleyicisi

İhtiyaçlar her türlü değişimin ve yeniliğin anasıdır. Bu nedenle, her alanda ihtiyaçların artması de..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Toplumsal Dayanışmanın Antropolojisi

Yer ve anlatılar üzerinden sosyal, kültürel, ekonomik ve dini esaslara dayalı bir dayanışma ağı inşa..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Günümüz Toplum Yapısı ve Radikal Sorunlarımız

Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazet..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Toplumsal Beklentilerimiz Çok Kültürden Tek Kültüre

Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazet..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Sosyoloji Divanı | Sayı 16 | Özel Sayı: Toplum

Bir Ütopya Olarak Toplum | Mustafa AydınNeden Toplum Değil de Socius? | Nilgün ÇelebiFelsefi Düşünce..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Fedon - Ruhun Bekası

"Fedon'un konusu, ruhun bekâsı ve bilginin hatırlamaya ait olduğu teorisine dayalıdır. Çünkü Eflatun..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Hititlerde Fal ve Kehanet | Kuş, Yılan, Karaciğer, Talih Falı ile Kehanet Kil Kitapları

Hititlerin sosyo-kültürel yaşantısında falın önemli bir işlevi olduğu şüphesizdir. Hitit fal kitapla..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Sırlı Takvim

İslam’ın ve Kuran’ın ışığında hayata, insana, kurana, dinlere, mübarek gün ve gecelere bambaşka açıd..

38,00 TL 26,60 TL Vergiler Hariç: 26,60 TL

İstiklal Marşı'nı Değiştirme Çabaları ve Milli Şair'de Dirilmek

Âkif, bir yıkım dönemi aydını. Daha beş yaşında, dünyayı yeni tanımaya başlarken Osmanlı-Rus Harbi o..

26,00 TL 19,50 TL Vergiler Hariç: 19,50 TL

Ormanın Büyüsü

Richard Jefferies (1848-1887), Viktorya dönemi İngiliz doğa yazarıdır. Jefferies'in Wood Magic (1881..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Modern İslami Siyasal Düşüncede Devlet

Bu kitap, 19. yüzyıldan bu yana modern İslam siyasal düşüncesinde devlet kavramını, Müslüman entelek..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

İran'da Medya ve Siyaset | Dünü – Bugünü

"Bu kitap İran'da basının Meşrutiyet Devrimi'nden öncesini de ele alarak günümüze kadarki serüvenini..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Endüstri 4.0 Bakışıyla Üretim Yönetimi

Son iki yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm endüstriyel devrimler, o sırada ortaya çıkan belirli tekn..

36,00 TL 27,00 TL Vergiler Hariç: 27,00 TL

XIX. Yüzyılda Çukurova'da Doğal Afetler ve Salgın Hastalıklar

Salgın hastalıklar ve doğal afetler tarih boyunca insanlığın korkulu rüyası olmuştur. Deprem, yangın..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Kadınhanı Atlantı | Bir Bozulus Türkmen Köyü

Bozuluslar, Osmanlı Dönemi'ndeki göçebe Türkmenlerdendir. Suriye, Sivas ve Orta Anadolu Bozulusların..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Türk Modernleşmesi | Nesneler ve Semboller

Modernliğin getirdiği akılcılık ve kuşkuculuk, herhangi bir şeye/bir şeyden emin olmama hali, mevcut..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti

Bireylerin sağlığa verdikleri önemin artmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinde kaliteli bakım isteği..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Göçmen Müslüman Edebiyatında İslam ve Batı

Müslümanlar ve İslam, Kuzey Amerika ve Avrupa'da vatandaşlık, sadakat ve liberal değerlere dair endi..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Türkiye'de Mülteciler Meselesi 1849-1851

Milletlerin tarih içerisinde oynadığı roller, ne kadar zaman geçse de kolay kolay değişmez. Kimi mil..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları | 33. Kitap | Bilim ve Toplum Çalışmaları

Bilim ve Teknoloji Politikalarının Kısa Tarihi | Ergun TürkcanBilgi, Bilimsel Bilgi ve Toplum Çalışm..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Yeni Felsefe Mecmuası (Ciltli)

"Muhit-i Mesai müdürü Abdullah Feyzi Bey kardeşimiz bir gereklilik sonucu Selanik'ten ayrılmak zorun..

80,00 TL 60,00 TL Vergiler Hariç: 60,00 TL

Ölümün Öznesi | Hegel, Heidegger, Levinas

Ölüm insanoğlunun varolageldiği günden bu yana hem bilim alanlarında, hem sanatta hem de felsefede s..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Çağdaş Britanya Tiyatrosu ve Politika

Tiyatro sanatı söz konusu olduğunda Britanya yüzyıllardır Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri ol..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Yalvaç | Kent Araştırmaları

Sahip olduğu değerleri, öz kaynakları, gelişmiş sosyal sermayesi, coğrafî konumu ve özellikle köklü ..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Üretim ve Ekonomide Genç Girişimciler

Tarım sektörü; ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşılaması, milli gelire ve istihdama katkı sağlaması..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Şairane Barınmak | Klasik Şiirimizin Kökleri ve İzleri

Şiir yazmanın bütün uğraşların en masumu olduğuna inanan ve insanın erdemle dolu, yine de yeryüzünde..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Yeni Tarihselcilikten Posthümanist Eleştiriye Edebiyat Kuramları

Bu çalışma, açıklamalarla ayrıntılı bilgi verip somut uygulamalar yoluyla karışık görünen kavramları..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Tarikat, Toplum ve Siyaset | Baba İlyas'tan Elvan Çelebi'ye Bir Sûfî Ailenin İzinde

- Ortaçağda devlet-tarikat-aşiret gibi örgütlü yapıların ilişkilerinin mahiyeti nedir?- Devletin ikt..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

Kültürlerarası Etkileşim Bağlamında Dil ve Edebiyat | Prof. Dr. Neşe Onural'a Armağan

Prof. Dr. Neşe Onural, Alman Dili ve Edebiyatı bilim alanının en önemli akademisyenlerinden biri olm..

40,00 TL 30,00 TL Vergiler Hariç: 30,00 TL

Modern Türk Şiirinde Avrupa | Şehirler ve İnsanlar

Modern Türk Şiirinde Avrupa: Şehirler ve İnsanlar başlığı altında ve üç bölüm halinde oluşturulan ça..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Ermenistan, Kürdistan ve Pontus | İngiliz Belgeleri ve Amerikan Kayıtlarına Göre

Elinizdeki kitap İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tür hizmetiçi eğitim kitapçığ..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Kodlama ile Matematik Öğreniyorum

Bu kitapta 21. yy becerilerinden olan kodlama ile matematiğin entegrasyonu sağlanarak çocuklar için ..

20,00 TL 15,00 TL Vergiler Hariç: 12,71 TL

Selçuklular ve Haçlılar | Seljuks and Crusaders | I-III Cilt | e-kitap

Haçlı seferlerinin birinci sebebi Selçukluların Malazgirt’te Bizans’ın yenmesi, kısa süre sonra da B..

150,00 TL 112,50 TL Vergiler Hariç: 95,34 TL

İçimde Yokluk Var | Yoksulluk Bağlamında Kadınların Sosyal Dışlanma Deneyimleri

Yoksulluk, ekonomik unsurlarla başlayan ve sosyal dışlanmayı da beraberinde getiren sosyal bir hasta..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Siyasal İdeolojiler ve Kamu Bürokrasisi

Siyasal ideolojilerin ilgilendiği temel konular arasında kimlik, cinsiyet, hukuk, anayasa, dış polit..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Özel Eğitim ve Çevrim İçi Sosyallik

İletişimin özel bir yeteneğe dönüştüğü modern zamanlarda, kişilerarası diyalog, mesafe ya da yakınlı..

28,50 TL 21,38 TL Vergiler Hariç: 21,38 TL

Karataş Söylencesi

Şehrin ortasındaki silahlı adamların sokağında, kulakları delip geçerek yürekleri titreten seslerle ..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Aşk 29 Harftir

Aşk 29 harftirHer harfi ayrı ayrıSeveceksin, okşayacaksın.Ne bir fazla, ne bir eksikBütün harfler eş..

24,00 TL 16,80 TL Vergiler Hariç: 16,80 TL

Van | Tarih, Toplum ve Şehir

Van, tarihte bıraktığı izler itibariyle Anadolu coğrafyasında başkentlik deneyimi başta olmak üzere ..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Transformation of Political Elite in Azerbaijan

Contrary to the expectations in the early independence era, Azerbaijan has moved away from establish..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Non-Governmental Organizations and Democratization in Post-Soviet Kyrgystan

What is the relationship between civil society and democracy? How can civil society develop in socie..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL