Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

Türkiye'de Din Ve Siyaset

Toplumbilimci olarak Şerif Mardin'in özgün yanlarından biri, dinin Türkiye'deki toplumsal-kültürel ..

43,00 TL 34,40 TL Vergiler Hariç: 34,40 TL

Risâletü't Teselsül

İzmirli'nin teselsül hakkındaki risalesi muhteva olarak muhtasar bir metin olmakla birlikte meseleyi..

14,00 TL 10,50 TL Vergiler Hariç: 10,50 TL

Uluslararası Örgütler

Her türlü çağdaş uluslararası örgütün gelişiminin bu geniş kapsamlı tarihî, kurumsal ve işlevsel/pro..

38,00 TL Vergiler Hariç: 38,00 TL

Altın Orda'nın Ulu Hükümdarı Toktamış Han

Altın Orda Devleti'ni yeniden ayağa kaldıran ve eski şaşalı günlerine bir süreliğine de olsa geri dö..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Dijital Kolonyalizm | Sosyal Medya ve Habercilik

Sanayi devrimiyle sömürgecilik, ham maddeyi doğrudan almayarak yerini kas gücü kullanma ve katma değ..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

İbn Bacce Mantığı ve Farabi Bağlantıları

...Hesapsız çıkarımların, yani düşünce formlarının keşfedilip doğru belirlenmesi, insanlık tarihinde..

36,00 TL 27,00 TL Vergiler Hariç: 27,00 TL

Savaş Sonrası Alman Edebiyatı | Hermeneutik ve Alımlama Estetiği Odaklı Karşılaştırmalı Çözümlemeler

İnsanlık tarihinin en acı sayfalarından biri İkinci Dünya Savaşı dönemidir. Savaşın hem sorumlusu he..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Türk Dış Güvenlik Politikasında İngiltere | 1939 - 1945

1939 ila 1945 yılları arası, dünyanın kaçınılmaz şekilde Müttefik ve Mihver olarak bir ayrışmaya uğr..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Mardin

Mardin, tarih boyunca birçok medeniyetin hayat bulduğu ve stratejik öneme sahip bir şehir olmuştur. ..

40,00 TL 30,00 TL Vergiler Hariç: 30,00 TL

Televizyonda Din Anlatımı

Seküler bir bakış açısının, bir başka ifadeyle kutsal olandan ayrılmış bir zihnin ürünü olarak telev..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL

Haber Metinlerinde Alternatifi Aramak

Barış gazeteciliği ve hak haberciliği, anaakım medyanın ayrıştırıcı, kışkırtıcı, ön yargıları besley..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Gerçekçi Sinemanın Fenomenolojisi

Fenomenolojik yaklaşım, geçtiğimiz yüzyıldan bugüne başvuru kaynağı olarak kabul gördüğü çoğu alanda..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Emir Timur Dönemi Bilginleri | Âlimler, Ârifler, Tarihçiler, Vezirler,Kâtipler, Şairler, Sanatçılar, Hekimler

Elinizdeki kitap on beşinci asırda devlet sınırlarını Mâverâünnehir'den İran, Turan, Şam, Bağdat, ..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Zuhd and Patrimonialism

This study emphasizes that in the Islamic world, where patrimonialism stands out as the dominant f..

32,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Hocazâde Muâllim Fikrî Bey'in Urfa Kurtuluş Savaşı Hatıraları

Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra diğer memleketlerde olduğu gibi, terhis edilen Urfa'lı a..

18,00 TL 13,50 TL Vergiler Hariç: 13,50 TL

Din Hizmetine Adanmış Ömürler | Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Bölgesinin Manevi Önderleri 1750-1950

Değerli okuyucu, elinizdeki bu eser sizin elinizden sıcak bir dost gibi tutacak ve sizleri “Ömrünü d..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

İmgelem Çözümlemesine Giriş

Gilbert Durand'ın özellikle İmgelemin Antropolojik Yapıları adlı kitabındaki katkılarıyla yeni bir u..

58,00 TL 43,50 TL Vergiler Hariç: 43,50 TL

Kimlik Fragmanları | Disiplinlerarası Yaklaşım

İnsanın sosyal gerçekliğinin anlatımı belirli kavramlar üzerinden inşa edilir. Çağcıl dünyamızda ant..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Tarladan Pazara | Osmanlı Taşrasında Tüketilen Gıda Maddeleri (1550-1840) Rodosçuk/Tekirdağ, Manisa, Konya, Antep

Osmanlı Devleti'ni anlamanın yollarından biri de mutfağını tanımaktır. Nitekim Osmanlı mutfağı üzeri..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Dakîku’l-Kelâm| Kelâm Kozmolojisi (Metin Seçkisi)

Klâsik dönem kelâm kaynaklarında ele alınan konularda Celîlü’l-kelâm ve Dakîku’l-kelâm şeklinde bir ..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Jean-Luc Nancy ve Tekil Çoğul Ontoloji

Yirminci yüzyılın ihmal edilen düşünürlerinden Jean-Luc Nancy, Çağdaş Kıta Felsefesine ait ontolojik..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Politics of Ethnicity, Identity and Religion | Turkish Muslims in Britain

Politics of Ethnicity, Identity and Religion: Turkish Muslims in Britain is a study of a micro-Musli..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Diaspora Türkleri | Avrupa'da Türk İmajı ve İslamofobi

Türkler dünyanın her bölgesine yayılmış durumda. Nüfusu her geçen gün artan, ekonomik ve kültürel se..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Amsterdam Tartışmaları | Siyasi Katılım, Türkiye-AB İlişkileri, Göç, İslam, Irkçılık, İslamofobi

Amsterdam Tartışmaları, adından da anlaşılacağı üzere Amsterdam merkezli tartışmalardan oluşmaktadır..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Metalib-i İrfaniyye ve İzahat-i Nuniyye

Aslen Konyalı bir aileye mensup olan Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, (1846-1912) Batılılaşma sürecin..

22,00 TL 16,50 TL Vergiler Hariç: 16,50 TL

Veba Geceleri

Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde O..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Haydin Basalım İzlere

Konya'nın Taşkent ilçesinde dünyaya gelen, Konya'da Sarıyakup mahallesinde uzun yıllar ikamet eden v..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Aşırılığın Peygamberleri

Bu kitapta dört düşünüre dair bir yorum sunuyorum: Nietzsche, Heidegger, Foucault ve Derrida. Bu düş..

40,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Sosyolojik Tahayyül (Ciltli)

"Sosyalbilimsel problemler, uygun bir şekilde formüle edildiklerinde hem kişisel sıkıntılara hem top..

49,00 TL 41,65 TL Vergiler Hariç: 41,65 TL

Mükemmel Tarih-i Fergana 1560-1860

Orta Asya'nın ekonomik, kültürel ve siyasi merkezlerinden birisi olan Fergana Vadisi'nin tarihimizin..

22,00 TL 16,50 TL Vergiler Hariç: 16,50 TL

21. Yüzyılda Bir Seyyah | Dünya Gezileri 2

*Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Elbette çok gezen bilir, çünkü onda pratik/uygulama/yerinde ..

28,50 TL 21,38 TL Vergiler Hariç: 21,38 TL

Hobi Tarımdan Profesyonel Tarıma Geçiş

2020 yılında, Covid-19 virüsü nedeniyle her şey alt üst oldu.Yaşadığımız bu Pandemi sürecinden birço..

16,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Tezkire Dergisi Sayı: 73 Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 | Dosya: Şiddet Solun Afyonu

Gündem:Yasin Aktay - Şiddet Yönetimi, Etnik Milliyetçilik ve Kürt SorunuErtuğrul Başer - Şiddet Ülke..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL

Kelebek Etkisi" Söyleşileri 2

Dünyadaki gelişmeleri yorumlarken kadim bir izlek üzerinde hareket eden Türk insanının serüvenini an..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

Kelebek Etkisi" Söyleşileri 1

Hem Türkiye’nin, hem de dünyanın ekseni sürekli değişirken bu krizlerin ortasından esasa, kaynaklara..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

Tenin Gözleri I Mimarlık ve Duyular

Mimarlık esin verir, bağlanma yaratır, yaşamı berkitir. Peki, o halde kâğıt üzerinde ya da bilgisaya..

33,00 TL 28,05 TL Vergiler Hariç: 28,05 TL

İslamofobi ve Batı Edebiyatı

Yaşadığımız çağın en yaygın sorunu olan İslamofobinin, Batı edebiyatında Müslüman karşıtı bağnazlık ..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Gilles Deleuze’ün Sanatçı-Filozofu

Kavram yaratmak, öncekilere bir bölge eklemek diyor Deleuze, yeni yaratımlar için bu ancak felsefeni..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Siyasal ve Sosyal Kuram

Armağan Öztürk'ün Siyasal ve Sosyal Kuram adlı kitabı iki teorik odakta kendi tezlerini ortaya koyma..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Nano ve Gen Teknolojileri | Geleceğin Belirleyicisi

İhtiyaçlar her türlü değişimin ve yeniliğin anasıdır. Bu nedenle, her alanda ihtiyaçların artması de..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Toplumsal Dayanışmanın Antropolojisi

Yer ve anlatılar üzerinden sosyal, kültürel, ekonomik ve dini esaslara dayalı bir dayanışma ağı inşa..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Günümüz Toplum Yapısı ve Radikal Sorunlarımız

Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazet..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Toplumsal Beklentilerimiz Çok Kültürden Tek Kültüre

Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazet..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Sosyoloji Divanı | Sayı 16 | Özel Sayı: Toplum

Bir Ütopya Olarak Toplum | Mustafa AydınNeden Toplum Değil de Socius? | Nilgün ÇelebiFelsefi Düşünce..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Fedon - Ruhun Bekası

"Fedon'un konusu, ruhun bekâsı ve bilginin hatırlamaya ait olduğu teorisine dayalıdır. Çünkü Eflatun..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Hititlerde Fal ve Kehanet | Kuş, Yılan, Karaciğer, Talih Falı ile Kehanet Kil Kitapları

Hititlerin sosyo-kültürel yaşantısında falın önemli bir işlevi olduğu şüphesizdir. Hitit fal kitapla..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL

Sırlı Takvim

İslam’ın ve Kuran’ın ışığında hayata, insana, kurana, dinlere, mübarek gün ve gecelere bambaşka açıd..

38,00 TL 26,60 TL Vergiler Hariç: 26,60 TL

İstiklal Marşı'nı Değiştirme Çabaları ve Milli Şair'de Dirilmek

Âkif, bir yıkım dönemi aydını. Daha beş yaşında, dünyayı yeni tanımaya başlarken Osmanlı-Rus Harbi o..

26,00 TL 19,50 TL Vergiler Hariç: 19,50 TL

Ormanın Büyüsü

Richard Jefferies (1848-1887), Viktorya dönemi İngiliz doğa yazarıdır. Jefferies'in Wood Magic (1881..

24,00 TL 18,00 TL Vergiler Hariç: 18,00 TL