Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

Bir Değirmendir Bu Dünya

Bir Değirmendir Bu Dünya, şiirlerinden, anı yazılarından ve hikâyelerinden tanıdığımız Zarifoğlu`nu ..

25,00 TL 17,50 TL Vergiler Hariç: 17,50 TL

Tiyatro ve Tesiri

KonferansTiyatro eserleriyle Türk Tiyatrosunun kurucu müelliflerinden olan Üstad’ın, Tiyatro nedir? ..

9,26 TL 6,95 TL Vergiler Hariç: 6,95 TL

Sultan Vahidüddin

Evet milli şahlanışın başında 14 15 ve Cumhuriyetin ilanında 19 yaşında bir çocuk olan biz bunca yıl..

22,22 TL 16,67 TL Vergiler Hariç: 16,67 TL

En Kötü Patron

Necip Fazıl'ın, birçoğu film haline getirilerek sinemalarda gösterilmiş bütün senaryo romanlarından ..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

Ufuk Çizgisi

Necip Fazıl'ın, birçoğu film haline getirilerek sinemalarda gösterilmiş bütün senaryo romanlarından ..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

Canım İstanbul

Necip Fazıl'ın, birçoğu film haline getirilerek sinemalarda gösterilmiş bütün senaryo romanlarından ..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

XVI ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Şair Tezkirelerinde Anekdot-Zihniyet İlişkisi

Osmanlı şairleri hakkında hükümler veren araştırmacılar, şair/şuara tezkirelerindeki anekdotları Osm..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Osmanlı Devletinde Kolera

Geçmişte kolera, kişisel hijyenin öneminin takdir edilmediği, çeşitli altyapı hizmetlerinin aksadığı..

55,56 TL 36,11 TL Vergiler Hariç: 36,11 TL

Osmanlı Tarih ve Müverrihleri

Osmanlı tarih ve müverrihleri konusunda biyografik ve bibliyografik anlamda ilk yazılan kitap olma h..

18,52 TL 12,04 TL Vergiler Hariç: 12,04 TL

Osmanlı’da Kripto Hristiyanlar

Bu çalışmada amacımız, tarihin bir döneminde yaşanmış olayları tarafsız bir gözle irdelemektir. Bir ..

18,52 TL 12,04 TL Vergiler Hariç: 12,04 TL

Patani Dosyası

Patani Dosyası Patanili Müslümanların durumlarını ve emperyalizme karşı bir destan niteliğindeki müc..

4,63 TL 3,01 TL Vergiler Hariç: 3,01 TL

Rauf Yekta Bey

İslamiyetin Türkler tarafından kabulünden sonra 350/950 yıllarında Arapça, yazı dili oldu. Türk alim..

46,30 TL 30,10 TL Vergiler Hariç: 30,10 TL

Recep Bilginer’in Tiyatroları

Recep Bilginer, şiir, roman, senaryo, tiyatro, anı, inceleme, deneme gibi pek çok türde eser vermiş ..

11,11 TL 7,22 TL Vergiler Hariç: 7,22 TL

Reklamcılığın Anahtar Kavramları

İster akademik bir çalışma için, ister zevk okuması olsun, bir konu hakkında entelektüel bir düzeye ..

18,52 TL 12,04 TL Vergiler Hariç: 12,04 TL

Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları 1

Bu yazılar arasında 1913 yılında Rübab dergisinde yayımlanan ve tamamen sanat konuları üzerine yazıl..

13,89 TL 9,03 TL Vergiler Hariç: 9,03 TL

Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebi Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma

Kültür ve edebiyat tarihimizde daha çok "Feylesof" lâkabıyla tanınan Rıza Tevfik, şiir yanında felse..

46,30 TL 30,10 TL Vergiler Hariç: 30,10 TL

Sehi Bey Divanı

Edebiyat tarihimizde Sehi Bey denilince çoğunlukla Heşt Bihişt isimli tezkiresi akla gelmektedir. Bu..

37,04 TL 24,08 TL Vergiler Hariç: 24,08 TL

Selçukname

Selçukluların Anadolu macerasına ait sınırlı sayıdaki kaynaklar arasında ibn Bîbî’nin Selçuknâme adl..

23,15 TL 15,05 TL Vergiler Hariç: 15,05 TL

Vatan Şairi Namık Kemal

Necip Fazıl'ın, birçoğu film haline getirilerek sinemalarda gösterilmiş bütün senaryo romanlarından ..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

Villa Semer

Necip Fazıl'ın, birçoğu film haline getirilerek sinemalarda gösterilmiş bütün senaryo romanlarından ..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

Deprem

Necip Fazıl'ın, birçoğu film haline getirilerek sinemalarda gösterilmiş bütün senaryo romanlarından ..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

Kâtibim

Necip Fazıl'ın, birçoğu film haline getirilerek sinemalarda gösterilmiş bütün senaryo romanlarından ..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

Çerçeve 4

«Çerçeve» serisinin dördüncü kitabı.....

22,22 TL 16,67 TL Vergiler Hariç: 16,67 TL

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Şinasi halka rehberlik etmesi gayesiyle Tasvir-i Efka’ı çıkardığı zaman Abdülaziz’in kendisine gönde..

27,78 TL 18,06 TL Vergiler Hariç: 18,06 TL

Çerçeve 3

«Çerçeve» serisinin üçüncü kitabı.....

21,30 TL 15,98 TL Vergiler Hariç: 15,98 TL

Servet-i Fünun’a Kadar Yeni Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri

Türk Edebiyatı 19. asırda gelişme seyri ve gösterdiği değişiklikler yönünden hem nazım hem de nesir ..

27,78 TL 18,06 TL Vergiler Hariç: 18,06 TL

Sıdki Paşa Divan ve Berf ü Bahar

Tezkirecilik, defter eminliği, reisülküttaplık, nişancılık ve valilik gibi üst düzey görevlerde ve y..

32,41 TL 21,07 TL Vergiler Hariç: 21,07 TL

Son Dönem Osmanlı Aydını Mizancı Murad Bey

Tanzimat’tan itibaren Türk aydınlarının çoğu hayatlarında siyaset, edebiyat ve aksiyonu birleştirmiş..

55,56 TL 36,11 TL Vergiler Hariç: 36,11 TL

Sosyal Meseleler Karşısında Aka Gündüz

Aka Gündüz’ün yaşadığı dönem bir devletin yıkıldığı, yeni bir devletin kurulduğu, imparatorluktan mi..

37,04 TL 24,08 TL Vergiler Hariç: 24,08 TL

Şiir ve İrfan

İrfani şiir, asırlardır bu toprağın sesi ve nefesi olmuştur. Bu ses ve bu nefes, sadece divan şairin..

23,15 TL 15,05 TL Vergiler Hariç: 15,05 TL

Sultan 2. Abdülhamid’in Hal Tercümesi

Sultan 2. Abdülhamid döneminde yurtdışına kaçanların yaptıkları yayınların tamamına yakını, Padişahı..

9,26 TL 6,02 TL Vergiler Hariç: 6,02 TL

Çerçeve 1

Necip Fazıl Kısakürek’in fıkra yazarlığı 1939 senesinde Haber gezetesinde başlamış, «Son Telgraf» ga..

21,30 TL 15,98 TL Vergiler Hariç: 15,98 TL

Sultan Ahmed Divanı’nın Tahlili

Genç yaşta saltanat koltuğuna oturduktan sonra, adını Sultan Ahmed Camii gibi bir şahaserle ölümsüzl..

23,15 TL 15,05 TL Vergiler Hariç: 15,05 TL

Savaş Yazıları 2

Üstad Necip Fazıl'ın 1939-1943 yılları arasında kaleme aldığı yazılarının büyük kısmı 2. Dünya Savaş..

27,78 TL 20,84 TL Vergiler Hariç: 20,84 TL

Savaş Yazıları 1

Üstad Necip Fazıl'ın 1939-1943 yılları arasında kaleme aldığı yazılarının büyük kısmı 2. Dünya Savaş..

25,93 TL 19,45 TL Vergiler Hariç: 19,45 TL

Şehir-Hayat ve Derviş

Hepimiz yolcuyuz. "İki kapılı bir handa" gitmeler de bitmiyor, gelmeler de. Her geliş, yeni bir gidi..

18,52 TL 12,04 TL Vergiler Hariç: 12,04 TL

Rapor 11-13

Rapor dizisinin 11, 12 ve 13'üncü kitabı.....

13,89 TL 10,42 TL Vergiler Hariç: 10,42 TL

Şeyh-i San'an Mesnevisi

Destan ve masallarla başlayan anlatı geleneğimiz; mesnevilerle , daha sonraları da hikaye ve romanla..

18,52 TL 12,04 TL Vergiler Hariç: 12,04 TL

Şuara Meclisi

Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden sonra meydana getirmiş oldukları yazılı edebiyat ürünlerine yay..

7,41 TL 4,82 TL Vergiler Hariç: 4,82 TL

Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik

Bilecik, 19. yüzyılda pekçok özellikleri itibariyle vasat bir Anadolu kenti hususiyetlerini taşımakl..

32,41 TL 21,07 TL Vergiler Hariç: 21,07 TL

Tarihçe-i Nevres

Tarih boyunca Osmanlılarla Safeviler arasında pek çok savaş vuku bulmuştur. Bu savaşlardan birisi de..

18,52 TL 12,04 TL Vergiler Hariç: 12,04 TL

Tarihi ve Kültürüyle Kasımpaşalıyız

İstanbul’un merkezinde olmakla beraber İstanbul’a en uzak semtlerden birisidir Kasımpaşa... Tuhaf ol..

18,52 TL 12,04 TL Vergiler Hariç: 12,04 TL

Teknonomi

Teknolojinin mevcut hayat standardımızın oluşmasındaki katkısı tartışılmaz. Bu katkı, insanlığın baş..

11,11 TL 7,22 TL Vergiler Hariç: 7,22 TL