Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

Bir Eğitimci Olarak Nasreddin Hoca

O'nun fıkraları, Milletimizin zekâ inceliğini, nükte gücünü ve hayat felsefesini yansıtmaktadır. O, ..

50,00 TL 40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

Medya ve Siyaset

Siyaset, tarihsel süreç içinde birçok enstrümanla iç içe olmuştur. Muhatap kitlelere gerek bilgi ver..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Asur ile Urartu Arasında Tampon Bir Bölge Subria Ülkesi

Stratejik konumu, verimli arazileri, doğal kaynakları açısından tarihin her döneminde cazibe kaynağı..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Siyasi, İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler | Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Demokrasinin ana rahmi kabul edilen yerel yönetimler, bütün yetkilerin merkezde temerküz ettiği ulus..

50,00 TL 40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

The Teaching of British Literature and Culture 1

The Teaching of British Literature and Culture Iprovides a comprehensive introduction to the most im..

48,00 TL 38,40 TL Vergiler Hariç: 38,40 TL

Boşanma Sürecinde Sosyal Destek

Elinizdeki çalışma, iyi günde, kötü günde, hastalıkta veya sağlıkta; kısaca sosyal etkileşimin hemen..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi | Beklentiler ve Gerçekleşmeler

Sosyal güvenlik sistemleri, ekonomik, sosyal ve mali yapı üzerinde doğrudan ve türev etkileri ile he..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Kültürlerarası İletişim

Sanayi Devrimiyle başlayan hızlı teknolojik gelişmeler sonrasında küresel işletmelerin ekonomik hâki..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Aile Kurumuna Farklı Bakışlar

Aile; bireylerin yaşama dair ilkleri öğrenmesinde; sevgi bağı, karşılıklılık, güven, dayanışma, kriz..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Yönetim Ahlakı | İdeal Gerçeklik Arasında Siyasetnamelerde İyi Yönetim Arayışı

“İyi yönetim nasıl olmalıdır” sorusu insanlık tarihinde üzerinde çokça düşünülen konu olagelmiştir. ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Selenge'den Tuna'ya Türk Kültür Tarihine Dair Notlar

İskitlerden Türkiye Cumhuriyeti’ne, Orhun-Selenge Nehirlerinden Tuna Nehrine kadar uzanan geniş coğr..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Perdenin Ötesine Bakmak | Yazarın Sineması

Görselin sözün önüne geçtiği dünyada "yazar"ın, yani hâlen söz söyleme eylemini sürdürenlerin gözünd..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Paul Karl Feyerabend'in Bilim Felsefesi

Paul Karl Feyerabend, yirminci yüzyıl bilim felsefesinin önemli filozoflarından birisidir. Yaşadığı ..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Ortadoğu Etütleri | Haziran 2019

The Message of New Medium: Politics and the Arab Uprisings on Social Media Omair AnasCooperation or ..

20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Farabi ve John Locke'un Ahlak Felsefeleri

Ahlak problemi felsefenin ilk dönemlerinden bu yana tartışılageldiği hâlde, herkese ve her topluma u..

28,50 TL 22,80 TL Vergiler Hariç: 22,80 TL

Roman İncelemesi

Matbaanın gelişimiyle birlikte değerlendirilirse, kendi içinde sürekli değişen ve yenilenen roman tü..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Raws ve Okin Üzerinden Aile Kurumunu Yeniden Düşünmek

Yaşamın her alanında kadın ya da erkek olarak değil insan olarak muamele görme ve fırsat eşitliği ha..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Aile Kurmak, Aile Olmak

İşlevleri zaman içinde değişse de tüm kültürlerde aile önemsenmiş, hatta yaratıcıdan sonra kural koy..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Sorularla Trabzon Tarihi

   Sorularla şehir tarihi serisi Trabzon'la devam ediyor. İlki Erzurum için çıkan ve büyük..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Osmanlı Erkek Mezar Taşlarında Serpuş Biçimleri

Yurdumuzun farklı bölgelerinde zengin örnekleriyle karşımıza çıkan mezar taşları, üzerlerindeki yazı..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

Türkiye Selçuklu Devlet Adamı Hâce-i Cihân | Geçmişten Günümüze Hocacihan Yöresi

Hâce-i Cihân, Türkiye Selçuklu Devleti'nde yetişmiş ilim ve devlet adamlarındandır. Onun hakkında gü..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Sosyal Tabakalaşma ve Spor

Sosyal tabakalaşma, sosyoloji dünyasının her zaman gündeminde olan bir konudur. Özellikle sanayileşm..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

İdeoloji, İktidar, Medya, Söylem

İdeoloji, iktidar, medya ve söylem, gündelik yaşamın tüm alanlarını kaplayan dört ana unsur olarak d..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Sevilmek Hoşumuza Sevgiyi Sunmak Zorumuza Gidiyor

Aile içi ilişkilerde: eşler arası, ebeveyn-çocuklar arası, kayınvalide-kayınbaba-damat-gelin arası: ..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Lamiyyeler ve Manzum Çevirileri

Bu eserde yaşadıkları sekizinci asrın önemli âlim ve ediplerinden sayılan İbnu'l Verdî, es-Safedî ve..

14,00 TL 11,20 TL Vergiler Hariç: 11,20 TL

İslam Tıp Tarihi | Gelişimi ve Kaynakları

İslam’ın doğuşu ile birlikte, dinî ve sosyal yapı yanında, bilimsel yapı da yeni bir boyut kazanmışt..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Mekanikleşen Hayatta İnsan ve Özgürlük Sorunu

İnsanlar makinelerle beraber çalışıyor, mekanik bir şekilde duygularını kontrol ediyor ve bedenlerin..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Mukayeseli İslâm Hukuku Ders Notları | İbadetler

Mukayeseli hukuk ilmi, “Çeşitli fıkhî görüşleri bir araya getirmek, bunları değerlendirmek, deliller..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Yerel ve Kentsel Politikalar

Bugün, ülkede var olan 80 kadar üniversiteden dörtte birinde, yerel ve kentsel yönetimler ve politik..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Yönetişim | Kuram - Boyutlar - Uygulama

Yönetişim: Kavram, Kuram ve Boyutları-Ertuğrul Gündoğan-Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım-R..

50,00 TL 40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

Siyaset-Yönetim Ekseninde Yurttaşsız Demokrasi

"Selim İleri’yi okurken rastladım bu cümleye... "Bu cesetlerin göğsünde bir kalp çarpmıyor" Kayıtsız..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim

Bir ülke anayasal bir demokrasiye sahipse, siyasal, yönetsel, ekonomik her etkinliğin temelinde/odağ..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Yönetişim

Teknolojinin, ekonominin ve bilginin evrimi, toplumda, yönetimde ve siyasette oldukça hızlı dönüşüml..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi

"Akif Çukurçayır, bir büyük kentimizdeki katılım deneyimlerini ve halkın bu alandaki eğilimlerini de..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Yerel Yönetimler | Kuram, Kurum ve Yeni Yaklaşımlar

Bugün; yerel yönetimler, yerel demokrasi, yerel siyaset, kentsel sorunlar, kentsel ve kırsal kalkınm..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Çağdaş Sanatın Toplumsal İnşası | Sanat Eserinin Değerinin Sosyolojik Oluşumu

Sanat nedir? Sanatçı kimliği ve sanat eseri statüsü nasıl oluşmaktadır? Sanat eserinin değerini kiml..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL

Ümmetten Ulusa Şeriattan Yasaya | İslam’ın Sekülerleştirilmesi

İslam kolaylık gereği aşamalı yaklaşımı kabul eder ama dejenerasyona kapı araladığı için parçalı yak..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar | Doğu Batı Ekseninde Farklılaşan İzdüşümleri

'Kanunlar önünde herkes eşittir' varsayımı, esasında liberal adaletin özünü yansıtmaktadır. Sosyal a..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Sosyoloji Divanı 13 | Kuşaklar Sosyolojisi

Kuşak Sosyolojisi: Kavramsal ve Metodolojik Temeller | İbrahim NacakKuşaklar Sosyolojisi ve Türkiye ..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Tarih-i Kur'ân

İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı projesinin ikinci eseri olan Tarih-i Kur'ân isimli risalede; Kur'ân'ı..

12,00 TL 9,60 TL Vergiler Hariç: 9,60 TL

İnsan Haklı Felsefesi

Yaşadığımız dünyada insan hakları söylemleri bir taraftan yükselirken, diğer taraftan da insan hakla..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Hititlerde Haberleşme | Diplomatik Muhaberat ve Diğer Kil Mektuplar

Balkan, Çanakkale ve İstiklâl Savaşı gibi son yüzyıl içinde Anadolu insanının dehşetli muharebelerin..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Ortadoğu Etütleri | Aralık 2017

Cilt, Volume 9 | Sayı, Number 2 | Aralık, December 2017 | ISSN: 13091557İÇİNDEKİLER | CONTENTS&..

20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

İlm-i Tahnît ve Tehyietü'l-Hayvânât | Hayvanların Tahniti ve Hazırlanması İlmi

**Tıpkıbasım ve Çevriyazıİslam Bilim tarihinde "İlmü Hayevân" olarak adlandırılan ve ilk dönem İslam..

50,00 TL 40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

Afganistan'da Hâkimiyet Mücadelesi (Doğu ve Batı Çatışması 1809-2019)

Elinizdeki kitap asırlar boyu doğu ve batının hâkimiyet mücadelesi verdiği, coğrafi açıdan stratejik..

28,50 TL 22,80 TL Vergiler Hariç: 22,80 TL

Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama

İnsanın var oluşuyla başlayan yok oluşa direnme serüveninin en önemli delillerinden biridir mumyalam..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

UNTERRICHTSMATERIALIEN ZUM SPRECHEN | ZU MÜNDLICHER KOMMUNIKATION

Menschen lernen Sprachen um kommunizieren zu können. Das Ziel desFremdsprachenlerners ist, dass er a..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Online İtibar Yönetimi | Destinasyon Deneyimi ve Değerlendirmeleri

Muteber olmak önemli bir özelliktir. Her ne kadar soyut olsa da gerek sosyal yaşamda gerek ise insan..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

İlk Dönem İslam Toplumunda Ölüm, Techiz ve Defin

İnsan, doğumundan itibaren ölüm gerçeğiyle yaşamaya başlamakta ve kendisini bilmeye başladığı andan ..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL