Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

Ortaçağ İtalyan Edebiyatı | Kurumlar - Kişiler - Kavramlar

Elinizdeki çalışmanın ana konusu; X-XIV. yüzyıllar arası ya da diğer bir deyişle Ortaçağ İtalyan ede..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Şeyh Evhadü'd-Din Hâmid El-Kirmânî ve Evhadiyye Hareketi

Anadolu Selçukluları devri fikir hareketleri bakımından çok renkli ve çeşitlidir. Bu devirde Anadolu..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Millet Sistemi Mi? | Rum ve Ermeni Patrikliği'nin İdaresi ve Osmanlı Devlet Salnameleri (1847-1918)

Osmanlı gayrimüslimlerinin genel durumlarına bakıldığında ne önce ne de Tanzimat döneminde sistemati..

38,88 TL 31,10 TL Vergiler Hariç: 31,10 TL

Osmanlı Devleti'nde Vilayet Hususi İdareleri ve Bütçeleri

Mahalli yönetim anlayışı açısından 26 Mart 1913 yılında kabul edilen İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun..

44,44 TL 35,55 TL Vergiler Hariç: 35,55 TL

İstanbul Ermeni Patrikliği | Kuruluşu ve İdari Yapısı

Osmanlı Devleti, dinlerinin yol açtığı bir gayrimüslimleri idare geleneğinin ve yükseliş devrinde gü..

35,18 TL 28,14 TL Vergiler Hariç: 28,14 TL

Sıyâmî Divanı | İnceleme-Metin)

XVI. yüzyıl şairlerinden Sıyâmî'nin asıl adı Mehmed Ali'dir. Doğum ve ölüm tarihi belli değildir. Ka..

49,07 TL 39,26 TL Vergiler Hariç: 39,26 TL

Afro-Türkler | Etnik Köken ve Kimlik

19. yüzyılın sonuna kadar devam eden köle ticareti, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Psikoloji yâhûd İlm-i Rûh (Psikoloji veya Ruh İlmi)

"Psikoloji bilimi, ruh ve yetilerin fiillerinden, (bu fiillerin) sonuçlarının hallerinin hakikatler..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Kültür, Gelenek ve Eğlence | Deve Güreşleri

İnsanlar tarih boyunca eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için bir araya gelerek çeşitli etkinliklerde..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Yeni Medyada Çocuk ve İletişim

İçinde bulunduğumuz yeni medya çağı, dijital yerliler olarak da ifade edilen Z Kuşağı mensubu çocukl..

36,11 TL 28,89 TL Vergiler Hariç: 28,89 TL

Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar | İsimler-Yaklaşımlar

Türk sosyolojisinde özellikle 1940'lı yıllarda başlayan ve önemli bir bilimsel alanı oluşturan toplu..

41,66 TL 33,33 TL Vergiler Hariç: 33,33 TL

Kolombiya-Farc Barış Süreci | Bir Çatışma Analizi

Latin Amerika'nın önemli ülkelerinden Kolombiya, uzun yıllar çatışmalar ülkesi olarak anılmıştır. Ge..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Kadın ve İktisat | İktisat Politikaları Ekseninde Ekonomik Kalkınmada Kadın ve Çatom'lar

GAP İdaresi Başkanlığının kurulmasından sonra bölgenin ekonomik bakımdan gelişmesini sağlamak amacıy..

15,74 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Zeytinyağı Sektörünün Ekonomik Analizi | Gaziantep İli Örneği

Zeytin her yerde yetişen sıradan bir bitki türü değildir. Dünyada ağırlıklı olarak Akdeniz havzasınd..

15,74 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Siyasal Süreçler ve Seçim Kampanyaları | ANAP ve AKPARTİ Seçim Kampanyaları

Kitap, Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen, demokrasinin darbelerle kesintiye uğramasının arkasında..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Tarımsal Sulama Politikalarının Ekonomiye Etkileri

Yeryüzünde susuz bir hayat düşünmek mümkün değildir. Eski çağlardan günümüze kadar medeniyetin beşiğ..

24,07 TL 19,26 TL Vergiler Hariç: 19,26 TL

Dünya Haritası ve Coğrafya Risalesi

Bir "kalp" şeklinde olması ve Osmanlı Türkçesi baskısıyla herkesin dikkatini çeken gizemli bir harit..

26,85 TL 21,48 TL Vergiler Hariç: 21,48 TL

Arzu Üretimi | Yeni Sosyolojik Deneyimler

Gündelik hayat deneyimlerimizi sosyolojik teoriyle ne kadar ilişkilendirebiliriz? Starbucks'ta kahve..

24,07 TL 19,26 TL Vergiler Hariç: 19,26 TL

Feminizm, Postkolonyal Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet | Buchi Emecheta'nın The Bride Price Adlı Romanı

Tarih, siyaset ve kültürdeki cinsiyet konularının önemini vurgulayan feminist eleştiri, kadınlar ve ..

24,07 TL 19,26 TL Vergiler Hariç: 19,26 TL

Sağlık Olsun | Sağlığın Toplumsal Görünümleri

Bugünün sağlık ve hastalık algısı, geçtiğimiz yüzyıla kıyasla önemli ölçüde değişmiştir: Sağlığın de..

35,18 TL 28,14 TL Vergiler Hariç: 28,14 TL

Geleneksel Medyada Çocuk ve İletişim

Medyanın, çocukların psiko-sosyal gelişimi üzerinde yoğun etkisi bulunmaktadır. Sinema, radyo, telev..

35,18 TL 28,14 TL Vergiler Hariç: 28,14 TL

Kamu Performans Yönetimi

Türkçe'de "başarım" veya "başarı düzeyi" olarak ifade edilen performans ve performansın yönetilmesi ..

25,92 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

İslam Kahramanları|Ömer Bin Abdülaziz

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ680 yılında Medine’de doğdu. Mekke ve Kureyş kabilesinin önemli ailelerinden Ümeyy..

11,11 TL 8,33 TL Vergiler Hariç: 8,33 TL

Gönüllerin Şehri Konya

"Şehrimi Tanıyorum" serisinin ilk kitabı "Gönüllerin Şehri Konya" ile çocuklarımızın; şehirlerin t..

17,59 TL 13,19 TL Vergiler Hariç: 13,19 TL

Kur'ân Kelimelerinin Anlam Serüveni |Cahiliye - Nüzûl - İlmî Disiplin Dönemleri

Kur’ân, yeni bir düşünce, medeniyet ve hayat felsefesi kurmayı hedeflemiştir. Bunu yaparken mevcut..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Martin Heidegger'de Metafizik Fark | Çoklukta Birlik

Fark her yerdedir; fakat saklıdır, gizlidir. Onun görülmesi ve açığa çıkarılması düşünmenin yeniden ..

35,18 TL 28,14 TL Vergiler Hariç: 28,14 TL

Coetzee Romanı | Kadın İtirafçılar

Nobel ve Booker gibi prestijli ödüllerin sahibi, Barbarları Beklerken, Düşman, Utanç ve Michael K. g..

42,60 TL 34,08 TL Vergiler Hariç: 34,08 TL

Çokkültürlülük ve Toplumsal Güvenlik | ABD Örneği

Bu çalışma, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalında yapılmış özgün ve yenilikçi bir çalış..

56,48 TL 45,18 TL Vergiler Hariç: 45,18 TL

Kitle İletişim Kuramları

Kitle iletişimi, iletişimin örgütlenmiş veya kurumsallaşmış halini ifade etmektedir. Her çağa hakim ..

32,40 TL 25,92 TL Vergiler Hariç: 25,92 TL

Tarihî ve Kültürel Dokusuyla Koğak

Binlerce yıldır birçok topluma mihmandarlık eden Anadolu'nun, zengin bir tarih ve kültürel mirasa s..

38,88 TL 31,10 TL Vergiler Hariç: 31,10 TL

Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları

Kısaca Komparatistik olarak ifade edilen Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi son yıllarda ülke..

48,15 TL 38,52 TL Vergiler Hariç: 38,52 TL

Arketipal Topografyaların Sinematografik Düzlemde İncelenmesi

Arketipler kültürün maddi ve manevi formasyonunun dizgisel yapısını topografik olarak serimlerler. Ç..

44,44 TL 35,55 TL Vergiler Hariç: 35,55 TL

Şubatla Gelen | Bin Yıl Sürmedi

Titriyorum...Tıpkı bir sokak köpeği gibi! Üstüme yığın yığın örttüğüm yorganlar battaniyeler kar etm..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Klasik ve Nitel İçerik Analizi | Felsefe, Yöntem, Uygulama

İçerik analizini kuramsal boyutta ele alan çalışmaların sayısında son yıllarda özellikle de uluslara..

26,85 TL 21,48 TL Vergiler Hariç: 21,48 TL

Gazneli Mahmud'un Din Politikası

Onbirinci yüzyılda Gazne merkezli büyük bir Türk Devleti'ni kurarak fetih hareketleriyle sınırl..

40,28 TL 32,22 TL Vergiler Hariç: 32,22 TL

Türkiye'de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme

Ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan köklü değişimleri modernleşme olgusuyla açıklamak..

43,56 TL 34,85 TL Vergiler Hariç: 34,85 TL

Yol | Sen O'nu ararsan O seni bulur

Saray değil, villa değil, ev bile değil. Sadece bir oda. Siyah boş bir küp. Anladım ki sadelik, yüc..

24,74 TL 19,79 TL Vergiler Hariç: 19,79 TL

Göl Efsanesi | Değer Masalları

Hayal dünyamız ne kadar büyük olursa, geleceğe dair umutlarımız da o kadar büyük olur. Masal okuyara..

12,03 TL 9,02 TL Vergiler Hariç: 9,02 TL

Seramiğin Kimyası

Kitabın ana hedefi, ne yaptığının ve nasıl yapacağının farkında olan bilinçli bir seramikçi yetiştir..

38,88 TL 31,10 TL Vergiler Hariç: 31,10 TL

Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Olmak | Süreçler, Beklentiler, Tecrübeler

Yükseköğretimin uluslararasılaşması, küreselleşme ve bilgi toplumunun sonuçlarından birisidir. Nered..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Siyaset Sosyolojisi

Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde ke..

55,56 TL 44,45 TL Vergiler Hariç: 44,45 TL

Bilim Tarihi Sohbetleri

Dünya bilim tarihçiliğinin tartışmasız en önemli isimlerinden biri merhum Fuat Sezgin’di. Derinlikli..

20,37 TL 14,26 TL Vergiler Hariç: 14,26 TL

Hayât ve Kitâblar

"Bugün Avrupa'da Ranke, Taine gibi büyük adamlar hakkında yapılan araştırmalar fikrî sebeplerin en z..

41,67 TL 33,33 TL Vergiler Hariç: 33,33 TL

Pirizade | Mekke'de Bir Osmanlı Kadısı

Mekke Kadısı Pîrîzâde'nin temel İslâm bilimleri alanında ve bilhassa İslam hukuku sahasında ciddi ..

44,44 TL 35,55 TL Vergiler Hariç: 35,55 TL

Tanrı'yı İcat Etmek

Tanrıyı icat etmek edebiyat üzerinden teolojik okumaların yapıldığı bir eser. Kitapta büyük yazın ..

38,89 TL 31,11 TL Vergiler Hariç: 31,11 TL

Öteki Konya

Değişik tarihlerde ve çeşitli yerlerde yayımlanmış yazılarımızdan oluşan kitabımızda; Konya'nın Bele..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Gemibaş Figürleri

Gemibaş figürlerinin ilk ne zaman ve hangi coğrafyada kullanılmaya başlandığıyla ilgili henüz net bi..

58,00 TL 46,40 TL Vergiler Hariç: 46,40 TL

Konak | Yahut Şeyh Şamil'in Kafkasya Muharebelerinden Bir Garip Hikâye

Edebiyatımızın velut yazarlarından Ahmet Mithat'ın Kafkasya'yı konu edinen tercüme eseri Konak, önsö..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Menteşe'deki Muğla

Görüp geçirmiş, tüm güzelliğini şımarmadan ve makyajlamadan sunan, bağırmadan konuşan, konuşmaktan d..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL