Yeni Çıkan Ürünler

Göster:
Sırala:

Göl Efsanesi | Değer Masalları

Hayal dünyamız ne kadar büyük olursa, geleceğe dair umutlarımız da o kadar büyük olur. Masal okuyara..

12,03 TL 9,02 TL Vergiler Hariç: 9,02 TL

Seramiğin Kimyası

Kitabın ana hedefi, ne yaptığının ve nasıl yapacağının farkında olan bilinçli bir seramikçi yetiştir..

38,88 TL 33,05 TL Vergiler Hariç: 33,05 TL

Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Olmak | Süreçler, Beklentiler, Tecrübeler

Yükseköğretimin uluslararasılaşması, küreselleşme ve bilgi toplumunun sonuçlarından birisidir. Nered..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Siyaset Sosyolojisi

Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde ke..

55,56 TL 47,23 TL Vergiler Hariç: 47,23 TL

Bilim Tarihi Sohbetleri

Dünya bilim tarihçiliğinin tartışmasız en önemli isimlerinden biri merhum Fuat Sezgin’di. Derinlikli..

22,00 TL 15,40 TL Vergiler Hariç: 14,26 TL

Hayât ve Kitâblar

"Bugün Avrupa'da Ranke, Taine gibi büyük adamlar hakkında yapılan araştırmalar fikrî sebeplerin en z..

41,67 TL 35,42 TL Vergiler Hariç: 35,42 TL

Pirizade | Mekke'de Bir Osmanlı Kadısı

Mekke Kadısı Pîrîzâde'nin temel İslâm bilimleri alanında ve bilhassa İslam hukuku sahasında ciddi ..

44,44 TL 37,77 TL Vergiler Hariç: 37,77 TL

Tanrı'yı İcat Etmek

Tanrıyı icat etmek edebiyat üzerinden teolojik okumaların yapıldığı bir eser. Kitapta büyük yazın ..

38,89 TL 33,06 TL Vergiler Hariç: 33,06 TL

Öteki Konya

Değişik tarihlerde ve çeşitli yerlerde yayımlanmış yazılarımızdan oluşan kitabımızda; Konya'nın Bele..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Gemibaş Figürleri

Gemibaş figürlerinin ilk ne zaman ve hangi coğrafyada kullanılmaya başlandığıyla ilgili henüz net bi..

58,00 TL 49,30 TL Vergiler Hariç: 49,30 TL

Konak | Yahut Şeyh Şamil'in Kafkasya Muharebelerinden Bir Garip Hikâye

Edebiyatımızın velut yazarlarından Ahmet Mithat'ın Kafkasya'yı konu edinen tercüme eseri Konak, önsö..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Menteşe'deki Muğla

Görüp geçirmiş, tüm güzelliğini şımarmadan ve makyajlamadan sunan, bağırmadan konuşan, konuşmaktan d..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Twitmania Etnomania Şiddetmania | Gezi,17 Aralık Kürtçü Holiganizm ve Memleket

Memleketim ve memleketimin insanları için yazdım. Akade-minin "fildişi kulesine" sığamadım, yazarak ..

27,00 TL 18,90 TL Vergiler Hariç: 17,50 TL

Rotamız Alemi İslam

Rotamız Âlem-i İslâm kitabı söze değer verenlerle yine söz, yazı üzerinden bir bağ, bir köprü kurma ..

20,00 TL 14,00 TL Vergiler Hariç: 12,96 TL

İslam Hukukuna Giriş

Türkçe’nin İslami ilimlerle tanışmak isteyen okuyucu için zengin olduğu doğru, gelgelelim bu kitapla..

30,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 19,45 TL

İslami Şiarlar

Teslimiyet, insanın bir bütün olarak dünyaya ve kendi faaliyetlerinin neticelerine karşı iç tutumudu..

15,00 TL 10,50 TL Vergiler Hariç: 9,72 TL

İslam ve İnsan

İslâm bize her daim bir dünya görüşü, bir hayat tarzı, programı ve yolu olmaktan daha fazlasını suna..

15,00 TL 10,50 TL Vergiler Hariç: 9,72 TL

İlimde Demokrasi Olmaz

Pozitif, sosyal ve dini ilimler konularında çok sayıda makale, ders kitabı ve kitab çalışmaları bulu..

25,00 TL 17,50 TL Vergiler Hariç: 16,21 TL

Cendere | Gezi’den 16 Nisan’a Düşünceden Siyasete

Geçmişten günümüze Türkiye'nin modernleşme tar ihini siyasi ve fikri hayatını tek kelimeyle; cendere..

40,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Kaçak Yolcu

Yolculuk sadece gitmek demek değil; aynı zamanda var olmaktır.Arkanızda gezilmiş şehirler, upuzun yo..

20,00 TL 14,00 TL Vergiler Hariç: 12,96 TL

Türkiye-ABD İlişkilerinin Psikolojisi

Missouri Gemisi İstanbul'a demirlediğinde takvim yaprakları 5 Nisan 1946 Cuma gününü gösteriyordu. İ..

50,00 TL 35,00 TL Vergiler Hariç: 32,41 TL

Yazı Tura Birkaç Portre Birkaç Tahlil

Hepimiz gâvur kıyafetine bürünmeyelim diye yazdığı bir risaleciğin yayınlanmasından çok sonra çıkan ..

27,00 TL 18,90 TL Vergiler Hariç: 17,50 TL

Seyyid Kutup Siyasal Teoloji Fıkıh ve Tarihsellik

Seyyid Kutub, edebiyattan siyasete, tefsirden Batı algısına kadar çağdaş İslam düşüncesinin birçok a..

50,00 TL 35,00 TL Vergiler Hariç: 32,41 TL

Sünniliğin İzinde | Caferi Fıkıh Usulünde Akıl

Caferîlik mezhebinin dördüncü delili aklı ve onun getirdiği açılım-lara odaklanarak bir araştırma ya..

40,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Direniş Güncesi

Türkiye’nin kritik tarihlerinden söz açıldığında 28 Şubat 1997’deki askerî darbe en önemli dönüm nok..

19,00 TL 13,30 TL Vergiler Hariç: 12,31 TL

Kürtler Sol ve Sekülerleşme | HDP Üzerine Eleştirel Yazılar

HDP üzerine ve etrafında kaleme alınan eleştirel yazılar Âdem Palabıyık’ın yıllara dayanan çalışmala..

30,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 19,45 TL

Toplumların Çöküşünde Rüşvet

Toplum,  tepeden tırnağa yolsuzluk dalgasının içine dalmışsa, bu durumda, hayatın tümünde yolsu..

20,00 TL 14,00 TL Vergiler Hariç: 12,96 TL

Militan Gazetecilik

Gazeteciliğin genellikle ideolojik yaklaşımlara ve siyasi çıkarlara kurban edilerek icra edildiğini ..

28,00 TL 19,60 TL Vergiler Hariç: 18,15 TL

Kültür Savaşlarından Kültürel İktidara Türkiye’nin Yeni Kültürü

Kültür son yıllarda kendi bağlamı içinde gündelik hayatı belirleyici, siyasi ve iktisadi dönüşüm boy..

27,00 TL 18,90 TL Vergiler Hariç: 17,50 TL

Güncel Meselelere Fıkhi Çözümler

Fıkıh, gerçek hayattan, toplumdan kopuk, üretildiği zaman ve mekanla bağı olmayan, soyut bir ilim&nb..

12,00 TL 8,40 TL Vergiler Hariç: 7,78 TL

Ortadoğu ve Postkolonyalizm

Postkolonyalizm tıpkı Şarkiyatçılık gibi günümüzde olup bitenleri kavrayabilmek açısından önemli teo..

22,00 TL 15,40 TL Vergiler Hariç: 14,26 TL

Türkiye'de Din Algısı

Türkiye’de Din Algısı Emeti Saruhan’ın Türkiye’de düşünce, eğitim ve kültür hayatına emeği geçe..

30,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 19,45 TL

Hayaller Arastasına Yolculuk

Her adımda Osmanlı’dan izler taşıyan, üç semavi dinin buluştuğu kutsal Kudüs… Sırpların gözünü kır..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Felek'in Felsefesi | Kabul ve Ret Cihetinden Tartışmalar

Felekler ve bunların dairesel deviniminde yer bulan göksel varlıkların canlılığı, idrak ve itaat öze..

41,67 TL 35,42 TL Vergiler Hariç: 35,42 TL

Transmedya Hikayeciliği

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Türkistan Ceditçileri

Ceditçilik hareketi kadimcilere karşı bir tepki olarak, 19. yüzyılın başlarında din, dil, eğitim ve ..

19,44 TL 16,53 TL Vergiler Hariç: 16,53 TL

Türkiye Selçuklu Başkentleri | İznik ve Konya

Konya ve İznik şehirlerinin ortak özelliği Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış olmalarıdır. Kut..

15,28 TL 12,99 TL Vergiler Hariç: 12,99 TL

Kazımalı-Akıtmalı Ortaçağ İslam Seramikleri

Toprak altında bozulmadan yüzyıllar boyunca kalabilen seramikler kendi dönemi hakkında önemli bilgil..

50,00 TL Vergiler Hariç: 50,00 TL

Sistematik Aile Sosyolojisi

Sistematik Aile Sosyolojisi, aileyi klasik sosyolojinin yaklaşımına uygun olarak kurumsal çerçevede ..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Hırvatistan Devleti'nin Kuruluşu ve Türkiye ile Münasebetleri

Osmanlı'nın yaklaşık beş asır Balkanlar'daki toplulukların birlikte yaşayabileceklerini fiilen ispat..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Turgay Nar Tiyatrosu

Çağdaş oyun yazarı Turgay Nar’ın gerek işlediği temalarla gerekse kendine özgü anlatım biçimiyle t..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Düşünceden Söze Dil

Türkçenin yazı dili üzerine çok sayıda çalışmalar vardır. Türkçenin dününe, bugününe ışık tutan bu..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla | İnanç-Eylem Tutarlılığı

Pusulası şaşmış bireylerin toplumdaki görünürlüklerinin her geçen gün arttığı bir vakıadır. Diliyle ..

23,15 TL 19,68 TL Vergiler Hariç: 19,68 TL

Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları | 29. Kitap | Stoa Felsefesi

Stoa | Tan DoğanStoa Ahlakı | Prof. Dr. Afşar TimuçinEnkheiridion, 1-23 | Epiktetos - Çev. Dr. C. Ce..

33,33 TL 28,33 TL Vergiler Hariç: 28,33 TL

Tarih Yaratılışla Başlardı | Metinler - Tartışmalar

İnsanlar kendileri için önemli olan bir zamanı veya olayı tarihlerine başlangıç yapmıştır. Tevhide i..

24,07 TL 20,46 TL Vergiler Hariç: 20,46 TL

Yörük Kültürü ve Zanaatları

Türkiye’de Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri adlı kitap çalışmasından sonra bir nevi devamı/tamaml..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

İngiliz Romanı'nda Antimimesis | Kuramsal Bir Tartışma ve Uygulama Örnekleri

Geleneksel sanat kuramının temel tartışmasını oluşturan Aristoteles mimesisi, sanatın kaynağını gerç..

15,74 TL 13,38 TL Vergiler Hariç: 13,38 TL

Tarih Bilinci

Kur´an, tarih boyunca "hüsran" içinde bunalan ve çözüm arayan toplulukların ve onlara bunalımdan çık..

8,00 TL 5,60 TL Vergiler Hariç: 5,19 TL