Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Olmak | Süreçler, Beklentiler, Tecrübeler

Yükseköğretimin uluslararasılaşması, küreselleşme ve bilgi toplumunun sonuçlarından birisidir. Nered..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Türkiye'nin Demokratikleşmesi | Etnik-Dini Kesimler Üzerinden Değişimin Analizi

Herkesin yıprandığı, herkesin kaybettiği ve büyük bir enerjinin heba edildiği tarihsel bir arka plan..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Türkiye'nin Etnik Yapısı

Türkiye üzerinde Batılı bilim insanlarının bir süreden beri yoğunlaşan araştırmalarına tanık olmakta..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Türkmen Aleviler

Diyarbakır Türkmen Alevileri, bir bakıma sınırlarla beraber unutulan ve unutturulan ilişkiler ve coğ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Üç Kıta Yirmi Üç Ülke

"Seyahat eden sıhhat bulur." ve "Tebdilimekanda ferahlık vardır." sözlerinin gereği değişik tarihler..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Ulusal Marşlar ve Kimlikler

Ulusal marşlar çoğu zaman yasal bir unsur olarak günümüz toplum ve devletlerinin ayrılmaz bir parças..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Uluslararası Hukuk Nereye Gidiyor? Dünden Bugüne ve Geleceğe Temel Tartışmalar

"Hukuk güçle ve çıkarla aynı şey olmasa da varolan güç ilişkisinin ifade edilmesini sağlayan odur. H..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Uluslararası Hukuka Giriş I - Kavramsal Çerçeve-Konum-Gelişim-Kaynaklar

Globalleşmenin bizlerin bireysel nitelemelerimizden tamamen bağımsız olarak iyice belirgin bir hal a..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Uluslararası İlişkiler Üzerine Okumalar

Yeryüzünün küresel bir köy haline geldiği ve tüm ilişki biçimlerinin ulusu aşan, ulusun da ötesinde ..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Uluslararası İlişkilerde Devlet | Tanım, Teori ve Devlet İstisnacılığı

Uluslararası İlişkiler çalışmalarındaki güçlü devletçi mantık ve pratikte yaşanan gelişmelerin ulusl..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Uluslararası İlişkilere Duygusal Bakış

Uluslararası İlişkiler disiplini, son çeyrek asırdır, tarihsel, sosyolojik, dilsel, inşacı ve kültür..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Üniversiteler ve Kent Ekonomisi

Üniversiteler, kurulduklarından bu yana bireysel ve sosyal gelişimin yanında bulundukları yörenin ek..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Urum Türkçesi | İnceleme-Metin-Dizin

Urum Türkleri Ukrayna, Gürcistan ve Kazakistan'da yaşayan, toplam nüfusları 130.000'i aşan bir Türk ..

48,00 TL 38,40 TL Vergiler Hariç: 38,40 TL

Üstadın Duası | Türkistan Ereni Halife Kızılayak

Bu çalışma, modern dünyada oldukça tartışılan İslamsiyaset düşüncesinin odağını oluşturan hilafet ku..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Usûl Hakkında Nutuk | Metot Üzerine Konuşma

Bildiğiniz veçhile Descartes, kitabın ilk satırında, 'akıl'dan bahseder. Daha sonra, sırası geldikçe..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Uzunyayla Çerkesleri | Topluluk, Aidiyet ve Kimlik

19. yüzyılın imparatorlukları dağıtan sosyopolitik çatışmaları ve kanlı savaşları Anadoli'yu zorunlu..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Vâdi-i Meram

Loras Dağı'ndan coşup gelen ırmakların binlerce yıldır aka aka meydana getirdiği Meram Çayı ve Vâdi-..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabî'at 'Âliminin Dîni | Monizm: Bir Tabiat Âliminin Dini

"Okumak ve düşünmek isteyenlere hediye ettiğimiz bu kitap, Almanya'da Natüralistler Derneği'nin yetm..

14,00 TL 11,20 TL Vergiler Hariç: 11,20 TL

Vahiy Fenomeni Tanrısal ve Kozmik Enformasyonel Yayın

İddia ediyoruz: Bu eser, ruhu ve/veya omurgası "akademik-felsefî" arkaplana sahip olmasının yanısıra..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Vak'anüvîs Mehmed Emîn Edîb Dîvânı

18. yüzyılın ikinci yarısında, I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid ve III. Selim devi..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Vali İngiliz Sait Paşa'nın Konya Günleri

Osmanlı Döneminde Karaman eyaletinin paşa sancağı olan Konya'ya 1466 ila 1922 yılları arasında 246 v..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Vatandaş Gözünden Başkanlık Sistemi (Yozgat İli Örneği)

7 Haziran seçim sonuçları yaşananlar, hükümet sistemi tartışmalarını tekrar başlattı. Şu anda uygula..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Ve Asma Yaprakları Gibi Titreyen El

KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 1. KİTAPİnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığ..

11,00 TL 8,80 TL Vergiler Hariç: 8,80 TL

Ve Ejderha Şehre Taşınır | Çin'de Reform ve Kentleşme Hareketleri İlişkisine Kuramsal Bir Bakış

Çin, uzun yıllar boyunca Avrupa-merkezli dünya ve tarihsel olarak, o merkeze yürüyen Türkiye için, "..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Vesâik-i Bektaşiyan

Emîrü'l-ümerâi'l-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zü'l-kadr ve'l-ihtirâm sâhibü'l-'izz ve'l-ihtişâm el..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Vesâik-i Bektaşiyan'a Göre Osmanlı Devleti'nde Bektaşi Tekkeleri

Bektaşilik, II. Beyazid tarafından XVI. yüzyıl başlarında Safeviliğin bir diğer deyişle Kızılbaşlığı..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Voltaire

"Kurtuluşa ermiş olan fırka adını verebileceğimiz o birkaç kişi,acaba nasıl adamlar imiş ki, böyle b..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Voltaire

"İşte bu mülahazalar neticesinde ben, bizde bir Voltaire'e ne dince ne siyasetçe lüzum görülmeyeceği..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Wilhelm Leibniz

"Son sömestrede -felsefe tarihi için- Wilhelm Leibniz felsefesi hakkında bir travail hazırlamıştım. ..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

XIX.Yüzyıl Ortalarında Kayseri Vakıflarının Arazi Gelirleri

Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Tarım üretimin temel kaynağı olan araziler, vakıfla..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

XVI ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Şair Tezkirelerinde Anekdot-Zihniyet İlişkisi

Osmanlı şairleri hakkında hükümler veren araştırmacılar, şair/şuara tezkirelerindeki anekdotları Osm..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

XX.Yüzyıl Başlarında Türkiye'de Yükseköğretim

Eğitime verilen önem,eğitimin sosyal,siyasi,ekonomik ve kültürel alanlara etkisini ne denli kuvvetli..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Yaban Gülü

Diken, diken, diken... Hemen her yerde ayrı bir kanama. Bitmeyen kesikler var hemen her gün dört bir..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi'nde Cami (Baykurt) Bey

"Gerçek sürgünler diyarının gözlerden uzak bir köşesinde toplanmış bir avuç genç doktor ve subay, ya..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Yalanın Dildeki Gerçeği

İnsan olmanın ayrıcalıkları vardır. Başka canlılarla mukayese edildiğinde, insanlığın akıl almaz öze..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler

Yaratıcılık ve yenilikçilik son yıllarda sıkça kullanılmya başlayan kavramlar arasında yer almaktadı..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Yaşayan Platon | Çağdaş Fransız Felsefesinde Platon Okumaları

Batı metafiziğinin/düşüncesinin inşasında, kurucu bir aktör olarak Platon'un önemi şüphesiz göz ardı..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Yavaş Şehir | Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde

İtalyanca cittá (şehir) ve İngilizce slow (sakin/yavaş) kelimelerinden oluşan Cittáslow, "yavaş veya..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Yazın Eğitimi ile Dil Eğitimi

Geleneksel yaklaşımlarla, okurun/öğrencinin yazın eğitimiyle ilgili olarak tam bir doygunluğa ulaştı..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Yazın, Sinema ve Aşkın Kavşağında Marguerite Duras

Yalnızlık hazır bulunmaz, oluşturulur. Yalnızlık, yalnız başına oluşturulur. Ben de öyle yaptım. Çün..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Yazınsal Türler

Bu yapıt, Türk Yazını'nda bir ilk kabul edilebilir. Kuşkusuz, Cevdet Perin gibi değerli bilim adamla..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Yeni Medyada Çocuk ve İletişim

İçinde bulunduğumuz yeni medya çağı, dijital yerliler olarak da ifade edilen Z Kuşağı mensubu çocukl..

36,00 TL 28,80 TL Vergiler Hariç: 28,80 TL

Yenibahçeli Şükrü Beyin Hatırları

Yenibahçeli Şükrü Bey'in hatıraları, Milli Mücadele dönemine ait önemli referanslardan birisidir. İs..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Yerel Hizmetlerde Vatandaş Karnesi (Konya Örneği)

Günümüzde yerel yönetimler özelde de belediyeler, vatandaşların beklentilerine ve isteklerine uygun ..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kültür | Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışının Kültürel Temelleri

Yerel yönetimler, "etkinlik", "özgürlük", "özerklik", "yeniden paylaşım" ve "demokratik katılım" gib..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları

Mehmet ÖZELKamu Politikası ve Yerel Yönetimler Yusuf CAN - Fikret SOYERAvrupa Birliği Sürecinde..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Yoksulluk ve Dayanışma Ağları

Elinizdeki çalışma; gündelik yaşantımızda ve ilişkilerimizde sıklıkla rastladığımız, genellikle herh..

48,00 TL 38,40 TL Vergiler Hariç: 38,40 TL

Yönetim, Değişim ve Modernleşme Yazıları

Modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar devletin gündeminde yer alan bir olgu olara..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Yönetime Çağdaş Yaklaşımlar

-Adhokrasi ve Adhokratik Örgütlenme -Amaçlara Göre Yönetim -Çatışma ve Çatışma Yönetimi&nb..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL