Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabî'at 'Âliminin Dîni | Monizm: Bir Tabiat Âliminin Dini

"Okumak ve düşünmek isteyenlere hediye ettiğimiz bu kitap, Almanya'da Natüralistler Derneği'nin yetm..

12,96 TL 10,37 TL Vergiler Hariç: 10,37 TL

Vahiy Fenomeni Tanrısal ve Kozmik Enformasyonel Yayın

İddia ediyoruz: Bu eser, ruhu ve/veya omurgası "akademik-felsefî" arkaplana sahip olmasının yanısıra..

41,67 TL 33,33 TL Vergiler Hariç: 33,33 TL

Vak'anüvîs Mehmed Emîn Edîb Dîvânı

18. yüzyılın ikinci yarısında, I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid ve III. Selim devi..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Vali İngiliz Sait Paşa'nın Konya Günleri

Osmanlı Döneminde Karaman eyaletinin paşa sancağı olan Konya'ya 1466 ila 1922 yılları arasında 246 v..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Vatandaş Gözünden Başkanlık Sistemi (Yozgat İli Örneği)

7 Haziran seçim sonuçları yaşananlar, hükümet sistemi tartışmalarını tekrar başlattı. Şu anda uygula..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Ve Asma Yaprakları Gibi Titreyen El

KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 1. KİTAPİnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığ..

8,33 TL 6,67 TL Vergiler Hariç: 6,67 TL

Ve Ejderha Şehre Taşınır | Çin'de Reform ve Kentleşme Hareketleri İlişkisine Kuramsal Bir Bakış

Çin, uzun yıllar boyunca Avrupa-merkezli dünya ve tarihsel olarak, o merkeze yürüyen Türkiye için, "..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Vesâik-i Bektaşiyan

Emîrü'l-ümerâi'l-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zü'l-kadr ve'l-ihtirâm sâhibü'l-'izz ve'l-ihtişâm el..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Vesâik-i Bektaşiyan'a Göre Osmanlı Devleti'nde Bektaşi Tekkeleri

Bektaşilik, II. Beyazid tarafından XVI. yüzyıl başlarında Safeviliğin bir diğer deyişle Kızılbaşlığı..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Voltaire

"Kurtuluşa ermiş olan fırka adını verebileceğimiz o birkaç kişi,acaba nasıl adamlar imiş ki, böyle b..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Voltaire

"İşte bu mülahazalar neticesinde ben, bizde bir Voltaire'e ne dince ne siyasetçe lüzum görülmeyeceği..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Wilhelm Leibniz

"Son sömestrede -felsefe tarihi için- Wilhelm Leibniz felsefesi hakkında bir travail hazırlamıştım. ..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

XIX.Yüzyıl Ortalarında Kayseri Vakıflarının Arazi Gelirleri

Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Tarım üretimin temel kaynağı olan araziler, vakıfla..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

XX.Yüzyıl Başlarında Türkiye'de Yükseköğretim

Eğitime verilen önem,eğitimin sosyal,siyasi,ekonomik ve kültürel alanlara etkisini ne denli kuvvetli..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Yaban Gülü

Diken, diken, diken... Hemen her yerde ayrı bir kanama. Bitmeyen kesikler var hemen her gün dört bir..

12,96 TL 10,37 TL Vergiler Hariç: 10,37 TL

Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi'nde Cami (Baykurt) Bey

"Gerçek sürgünler diyarının gözlerden uzak bir köşesinde toplanmış bir avuç genç doktor ve subay, ya..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Yalanın Dildeki Gerçeği

İnsan olmanın ayrıcalıkları vardır. Başka canlılarla mukayese edildiğinde, insanlığın akıl almaz öze..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler

Yaratıcılık ve yenilikçilik son yıllarda sıkça kullanılmya başlayan kavramlar arasında yer almaktadı..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Yaşayan Platon | Çağdaş Fransız Felsefesinde Platon Okumaları

Batı metafiziğinin/düşüncesinin inşasında, kurucu bir aktör olarak Platon'un önemi şüphesiz göz ardı..

24,07 TL 19,26 TL Vergiler Hariç: 19,26 TL

Yavaş Şehir | Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde

İtalyanca cittá (şehir) ve İngilizce slow (sakin/yavaş) kelimelerinden oluşan Cittáslow, "yavaş veya..

24,07 TL 19,26 TL Vergiler Hariç: 19,26 TL

Yazın Eğitimi ile Dil Eğitimi

Geleneksel yaklaşımlarla, okurun/öğrencinin yazın eğitimiyle ilgili olarak tam bir doygunluğa ulaştı..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Yazın, Sinema ve Aşkın Kavşağında Marguerite Duras

Yalnızlık hazır bulunmaz, oluşturulur. Yalnızlık, yalnız başına oluşturulur. Ben de öyle yaptım. Çün..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Yazınsal Türler

Bu yapıt, Türk Yazını'nda bir ilk kabul edilebilir. Kuşkusuz, Cevdet Perin gibi değerli bilim adamla..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Yeni Medyada Çocuk ve İletişim

İçinde bulunduğumuz yeni medya çağı, dijital yerliler olarak da ifade edilen Z Kuşağı mensubu çocukl..

36,11 TL 28,89 TL Vergiler Hariç: 28,89 TL

Yenibahçeli Şükrü Beyin Hatırları

Yenibahçeli Şükrü Bey'in hatıraları, Milli Mücadele dönemine ait önemli referanslardan birisidir. İs..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Yerel Hizmetlerde Vatandaş Karnesi (Konya Örneği)

Günümüzde yerel yönetimler özelde de belediyeler, vatandaşların beklentilerine ve isteklerine uygun ..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kültür | Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışının Kültürel Temelleri

Yerel yönetimler, "etkinlik", "özgürlük", "özerklik", "yeniden paylaşım" ve "demokratik katılım" gib..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları

Mehmet ÖZELKamu Politikası ve Yerel Yönetimler Yusuf CAN - Fikret SOYERAvrupa Birliği Sürecinde..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Yoksulluk ve Dayanışma Ağları

Elinizdeki çalışma; gündelik yaşantımızda ve ilişkilerimizde sıklıkla rastladığımız, genellikle herh..

41,67 TL 33,34 TL Vergiler Hariç: 33,34 TL

Yönetim, Değişim ve Modernleşme Yazıları

Modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar devletin gündeminde yer alan bir olgu olara..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Yönetime Çağdaş Yaklaşımlar

-Adhokrasi ve Adhokratik Örgütlenme -Amaçlara Göre Yönetim -Çatışma ve Çatışma Yönetimi&nb..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Yönetime Yeni Bakışlar

-Vizyon, Misyon, Temel Kurallar (Değerler), Strateji ve Taktik-Yöneylem Araştırması-İletişimin Esasl..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Yönetişim | Türk Kamu Yönetimine Yansımaları

Yönetişim, kamu yönetimi alanında son yıllarda önemli yer işgal eden kavramlardan biridir. Bu çalışm..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Yöntem Bilim Bağlamında Doğa-Kur'an Eşdeğerliliği

Çağın ilmi ve zihni rezervleri ile yapılan sondajlamalar, Kur'an'ın tam ve tutarlı bir matematik yap..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Yorgun Toplum

Hep gelişmelerin, ilerlemelerin hikayesi yapılmıştır da, gerilemenin, çürümenin hikayesi az yapılmış..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Yörük Kültürü ve Zanaatları

Türkiye’de Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri adlı kitap çalışmasından sonra bir nevi devamı/tamaml..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Yurt Tutuştan Trianon'a Macaristan

"Macar tarihine bakmak kendi tarihimizi hatırlamak, ibret dersleri çıkarmaktır aslında!Macarların "y..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

Zaman Ayarlı Kaos | 15 Temmuz Sonrasında Türk Toplumunun Dinî Gruplara ve Gruplaşma Olgusuna Bakışı

Tarikatlar hangi tarihsel düzlemde ortaya çıkmıştır?Tarikatların Osmanlı tarihi boyunca devlet ve to..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Zeki Oğuz'la Baş Başa | Söyleşiler ve Yazılar

Her coğrafyanın, her kentin kendi masalcısı vardır; orada yaşananları, örf ve adetleri, acıları ve ..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Zeytinyağı Sektörünün Ekonomik Analizi | Gaziantep İli Örneği

Zeytin her yerde yetişen sıradan bir bitki türü değildir. Dünyada ağırlıklı olarak Akdeniz havzasınd..

15,74 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Ziya Gökalp ve Sosyolojik Düşünce Sistemi

"Gökalp Sosyolojisi, asgari 500 yıldan beri kimliğini yitirmiş bir topluma, bir yanda ulus-devlet ol..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL