Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Gençliğin Dini ve Sosyal Değerleri

İnsan eylemlerinin arka planında, sosyologların kognitif dünya adını verdikleri bilgi, inanç ve değe..

16,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

1+1 Stüdyo Yaşamlar | Küreselleşen Dünyada Yeni Kentsel Kurgular

Avrupa'da ve Amerika'da büyük yankı uyandıran "stüdyo daire"ler, son yıllarda Türkiye'de de yaygınlı..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Konyalı Şehit ve Gazilerimiz

Bu çalışmada; I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde hak ettiği bağımsızlık ve özgürlüğüne kavu..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

100. Yılında Milli Türk Talebe Birliği

Kökleri 1916 yılına, İttihad ve Terakki Fırkası'nın gençlik teşkilatına uzanan Milli Türk Talebe Bir..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fas İlişkileri

Tarih boyunca devletler arası ilişkilerin sürdürülmesinde, ülkelerin askeri güçleri ve jeopolitik ko..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

1831 Tarihli Devrek Kazası Nüfus Defteri

Bu kitap, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk nüfus sayımında Devrek kazası kayıtlarını içermekted..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Yıldız'ın Hataları

Asıl metin ve çevriyazıHazırlayan: Oktay BozanOsmanlı tarihi kaynaklarında 93 Harbi olarak bilinen 1..

128,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 96,00 TL

1930 - 1938 Döneminde Türk İnkılâbı'nı Teorileştirme ve Yorumlama Denemeleri

1930'lu yılların başında Türk İnkılâbı dünya ölçeğinde yaşanan bir iktisadi krizin etkileri ile karş..

280,00 TL 210,00 TL Vergiler Hariç: 210,00 TL

1965 Seçimlerinden 12 Mart Muhtırasına İktidar - Muhalefet İlişkileri

İktidar, bir kişinin diğer bir kişiyi bir şeyler yapmaya itme/zorlama gücü olarak tanımlanabilirken ..

285,00 TL 213,75 TL Vergiler Hariç: 213,75 TL

20. Yüzyılda Amerikan Coğrafyasının Gelişimi

Bu kitap, 20. Yüzyıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (A.B.D) coğrafi çalışmaların arka pla..

250,00 TL 187,50 TL Vergiler Hariç: 187,50 TL

2000'li Yıllarda Strateji ve Planlama

Bu elinizdeki kitap okuyucuya Stratejik Yönetim ve Planlama alanında, sadece salt bilgiden ziyade on..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

21. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosundan örneklerle Tiyatroda Hayvan

Antik Yunan’ın satir oyunlarından hayvan imgeleriyle çevrelenmiş çağdaş eserlere uzanan süreçte, tiy..

144,00 TL 108,00 TL Vergiler Hariç: 108,00 TL

21. Yüzyılda Liderlik Yaklaşımları Kuantum Liderlik ve Odaklanmış Liderlik

21. yüzyıl, değişimin ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir çağ olarak tanımlanmaktadır. Bu, içinde y..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

68 Kuşağı Yazarlarından Uwe Timm ve Toplumsal Eleştiri

Anlatılacak hiçbir şeyleri kalmayan, söyleyecekleri bir şeyleri olmayan dostluklar, aileler, evlilik..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

A'mâk-ı Hayâl - Râci'nin Hâtıraları (Hayalin Derinlikleri: Raci'nin Hatıraları)

"Bu kitabı hakikat endişesi taşıyan vicdanlar, nihayete ilişkin bahisleri seven insanlar zevkle okuy..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Abbâsî Siyaset Geleneğinde Sâsânî-Fars Tesiri | Fazl b. Sehl Örneği

Abbâsîler, iktidarlarını borçlu oldukları gayr-ı Arap unsurlara devlet yönetiminde daha çok yer verd..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi | Abdülhak Hamid ve Felsefi Düşünceleri

"Tanzimat'tan sonraki yıllarda Türk şiirinin yenileşmesinde ve Avrupaî bir mahiyet kazanmasında en b..

250,00 TL 187,50 TL Vergiler Hariç: 187,50 TL

Abdulla Kahhar'ın Hikayeciliği

Özbek edebiyatının Çehov'u olarak bilinen Abdulla Kahhar (Abdulla Qahhor) (17 Eylül 1907 - 25 Mayıs ..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Adam Ferguson’un Düşüncesinde Siyaset ve Ahlak

Aydınlanma yüzyılı, hem felsefe hem bilim hem de siyasi tarih açısından önemli bir dönemeçtir. Başta..

172,00 TL 129,00 TL Vergiler Hariç: 129,00 TL

Âdem'in Çocukları | Çiviyazılı Kaynaklar, Tevrat, İnciller ve Kur'an'a göre

Elinizdeki bu kitap; •Âdemden önce yaşamış âdem benzeri âdemlerin mahiyetini,•İnsanın yaratılış..

268,00 TL 201,00 TL Vergiler Hariç: 201,00 TL

Adil Bir Barışın İmkânsızlığı Üzerine (Johan Galtung vs Chantal Mouffe)

Bu çalışma, barış, adalet ve uzlaşının 'ne' olduğunu, birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini,..

152,00 TL 114,00 TL Vergiler Hariç: 114,00 TL

Afet Sosyolojisi

Elinizdeki çalışma, afet-toplum ilişkisini bütüncül bir perspektifle ele alan ve afet sosyolojisinin..

295,00 TL 221,25 TL Vergiler Hariç: 221,25 TL

Afet ve Tükenmişlik (Yurt Personeli Üzerine Bir İnceleme)

Tükenmişlik olgusu bugün çalışma yaşamında sıklıkla karşılaştığımız bir deneyim. Çalışma hayatının E..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Afganistan'da Hâkimiyet Mücadelesi (Doğu ve Batı Çatışması 1809-2019)

Elinizdeki kitap asırlar boyu doğu ve batının hâkimiyet mücadelesi verdiği, coğrafi açıdan stratejik..

192,00 TL 144,00 TL Vergiler Hariç: 144,00 TL

Afganistanlı Türkmen Şairleri Antolojisi

Mehmet Emin Yurdakul'un"Bırakbeni haykırayım, susarsam sen matem etUnutma ki şairleri haykırmayan bi..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Afro-Türkler | Etnik Köken ve Kimlik

19. yüzyılın sonuna kadar devam eden köle ticareti, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri..

148,00 TL 111,00 TL Vergiler Hariç: 111,00 TL

Ah Mine'l-Mevt (Konya Ahiret Kapıları Kitabeleri)

Mezarlıklarımız, ölülerimizin gömüldükleri çukurlukların toprakla doldurulmaları ile tümsek tümsek k..

480,00 TL 360,00 TL Vergiler Hariç: 360,00 TL

Ahi Evren Hâce Nasirü'd-din Mahmud ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu

Selçuklular devrinde Anadolu'daki yol şebekesi göz önünde bulundurulursa, Kayseri'nin her bakımdan ç..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Ahilik ve Değer Eğitimi Modeli “Adem”

Ahilik Sistemi, dünya kültür ve medeniyet birikimine önemli katkılar sunmuş olan Müslüman Türk toplu..

200,00 TL 150,00 TL Vergiler Hariç: 150,00 TL

Ahlak ve Mutluluk Üzerine

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden, kimi insanların evde kalmasına, kiminin yaşamını kaybetmesine..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Aile Kurmak, Aile Olmak

İşlevleri zaman içinde değişse de tüm kültürlerde aile önemsenmiş, hatta yaratıcıdan sonra kural koy..

115,00 TL 86,25 TL Vergiler Hariç: 86,25 TL

Aile Kurumuna Farklı Bakışlar

Aile; bireylerin yaşama dair ilkleri öğrenmesinde; sevgi bağı, karşılıklılık, güven, dayanışma, kriz..

245,00 TL 183,75 TL Vergiler Hariç: 183,75 TL

Akabi Hikâyesi

Ermeni harfli Türkçe olarak yazılan telif eserlerin en önemlilerinden biri olan Akabi Hikâyesi, ya..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Akıldışının Aynasında | Nietzsche, Heidegger, Foucault

Aklın dünyayı açıklayacağı varsayılmıştı, ama aklın mutlak olacağı ya da hakikati ifşa edeceği varsa..

150,00 TL 112,50 TL Vergiler Hariç: 112,50 TL

Akıllı Kent - Türkiye'de Kentsel Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Bir Model Önerisi

Kentlerin artan nüfusu, genişleyen ölçeği, teknolojide yaşanan gelişim ve konjonktürel gelişmelere..

248,00 TL 186,00 TL Vergiler Hariç: 186,00 TL

Alain Robbe Grillet ve Yeni Roman

Yeni Romanın öncüsü Alain Robbe-Grillet, Balzac ile yetkinliğe ulaşan geleneksel romana karşı çıkar...

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Alaş'ın Azaplı Yolu (Kazak Edebiyatı ve Eleştiri Dünyası)

Bu kitap, 20. yüzyıl Kazak aydınlarının, sanat ve ilim alanında çığır açmış şahsiyetlerinin yani "Al..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Alevi - Bektaşi Kimliği

Siyaset Sosyolojisi, siyaset-toplum ilişkisini toplum perspektifinden inceleyen sosyal bilimlerde ke..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Aliya Okumaları | İslam Deklarasyonu

Bu kitap Aliya Okumaları projesinin birinci etabının ilk eseridir. Aliya Okumaları projesinin birinc..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Alman Edebiyatında Dışkı Kültü

"Alman Edebiyatında Dışkı Kültü. Alman Edebiyatına Koprofajik ve Koprofilik Bir Çözümleme" adlı bu ç..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Alman Fablları

Fabllar en küçük hikaye anlatı örnekleridir. Kesin sınır vermek mümkün olmasa bile mitolojik çağlar ..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Alman İmparatorluğu ve Türkistan 1910-1920

 Prenslikler halinde yaşayan Almanlar, 1871 senesinde birliklerini tamamlamışlar ve Alman İmpar..

300,00 TL 225,00 TL Vergiler Hariç: 225,00 TL

Alman Romantizmi ve Dehanın Yalnızlığı

Alman Romantizminin ortaya koyduğu ilkeler ve idealler bütünü içinde Batı uygarlığını temelden şekil..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

Alman Subayların Hatıralarında Çanakkale

Asya topraklarında sömürge için umduğunu bulamayan Almanya, Osmanlı Devleti ile yapılacak işbirliği ..

138,00 TL 103,50 TL Vergiler Hariç: 103,50 TL

Almanca Tümce Yapıları ve Karşılaşılan Güçlükler

Dil öğretimi, dil kurallarının öğrenciye aktarılmasından daha öte bir uğraşıdır. Yabancı dil öğretim..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Almanların Konya ve Çevresindeki Faaliyetleri (19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başı)

1871 senesinde Alman devletçikleri birleşmiş ve Alman milli birliği kurulmuştu. Kısa bir süre sonra ..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Altın Orda'nın Ulu Hükümdarı Toktamış Han

Altın Orda Devleti'ni yeniden ayağa kaldıran ve eski şaşalı günlerine bir süreliğine de olsa geri dö..

210,00 TL 157,50 TL Vergiler Hariç: 157,50 TL

Alzire

Lima Beldesinde Gusman'ın SarayındaMeydana Gelen HadiseKİŞİLERGusman (Peru Valisi)Alvarez (Gusman'ın..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL