Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Kore Savaşı ve Konyalılar

21. yüzyılda Koreliler ve ülkeleri, menfaatleri buralarda olan ülkelerin yanı sıra komşuları tarafın..

12,96 TL 11,02 TL Vergiler Hariç: 11,02 TL

Kore Savaşında Türk Zayiatı (1950 - 1953)

Türk tarihinin şeref levhalarından biride, askerlerinin Korede ortaya koyduğu kahramanlıklarıdır. Ba..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Koyun Baba ve Menakıbı | Horasandan Balkanlara Ulaşan Eren

Bu çalışma bir başka boyutuyla, belirli bir zaman diliminde yine belirli meclisler ya da topluluklar..

29,63 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Koyver Gitsin

Brigitte Schwaiger'in "Koy Ver Gitsin"i öz yaşam öyküsel bir yapıt, çocukluğunun ve ailesinin, kurum..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Küçük İnsan Öyküleri

'Küçük İnsan Öyküleri' ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabilmiş, arada sıkışıp kalan bir kuşağın öyküler..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Kültür Bağlamında Japon Masalları

Masallar, sembolik dilin en yoğun şekilde kullanıldığı anlatı türlerinin başında gelir. Karakterler,..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Kültür Sosyolojisi

Kültür nedir? Bir hayat tarzı mıdır? Bir anlama biçimi midir?Neden insan kültür üretmektedir; kültür..

30,56 TL 25,98 TL Vergiler Hariç: 25,98 TL

Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme

"...Antropolojik deyimi ile millet-altı kuruluşlar olarak yaşantısını sürdüren bir kabile-aşiret olu..

31,48 TL 26,76 TL Vergiler Hariç: 26,76 TL

Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı

Farklı dil ve kültürlerden insanların bir araya gelmesiyle oluşan kültürlerarası iletişim ortamları,..

12,96 TL 11,02 TL Vergiler Hariç: 11,02 TL

Kumuk Atasözleri ve Deyimleri

Oğuz grubu lehçeleri ile Kıpçak grubu lehçeleri arasında geçiş özelliklerini gösteren Kumuk Türkçesi..

37,04 TL 31,48 TL Vergiler Hariç: 31,48 TL

Küresel Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Değerler

Küresel bilgi teknolojileri olarak tanımlanan, kablo ve uydu yayıncılığını içeren televizyon ile int..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Küresel Ekonominin Analizi ve Geleceği

Yaşadığımız yerküre üzerinde tüm ülkeler, her zaman ve her konuda birbirleriyle kıyasıya mücadeleler..

31,48 TL 26,76 TL Vergiler Hariç: 26,76 TL

Küresel İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler

Küreseler İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler kitabı Türkiye'de bu alanda var olan bir boşluğu d..

60,19 TL 51,16 TL Vergiler Hariç: 51,16 TL

Kurmacanın O Kadim Unsurları

"Kurmacanın O Kadim Unsurları" adından da belli olduğu üzere kurmaca yazılarını içermektedir. Eserde..

23,15 TL 19,68 TL Vergiler Hariç: 19,68 TL

Kürt Tarihinin Kaynakları ve Kürdoloji Çalışmaları

Bu kitapta;İlkçağda Kürtlerden söz eden kaynak eserler var mıdır?İslam tarihçileri ve coğrafyacıları..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Kürtler

Türkiye'de Kürt tarihi araştırmaları henüz başlangıç düzeyindedir. Son yıllarda Kürtlerle ilgili yay..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Kurumsal Risk Yönetimi | Kalkınma Ajansları Uygulaması

Her kurum amaç ve hedeflerini gerçekleştirme yolunda gelecekte karşısına çıkabilecek çeşitli riskler..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Lacancı Psikanalitik Yöntem Işığında Iris Murdoch'un Romanları

Iris Murdoch'un kurgusunda "rol-saplantılı-drama"nın merkezî rolü ve yazarın anlatıdaki olayları sah..

35,19 TL 29,91 TL Vergiler Hariç: 29,91 TL

Lafcadio Hearn'den Japon Halk Hikayeleri

Neredeyse tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutmuş pek çok Japon halk hikâyesini yeniden gün yü..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Lamarckizm

"Tabiat felsefesi ile uğraşanlarımıza Darwin ismi meçhul değildir. Uğraşmayanlara ise birkaçımız, bi..

11,11 TL 9,44 TL Vergiler Hariç: 9,44 TL

Lawrence Durrell'ın Eserleri, Kişiliği ve Türkler

Lawrence Durrell, yüzyılımızın yazının her türünde eser vermiş üretken yazarlarının başında gelir. o..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Littérature et Cinéma | la technique cinématographique dans les romans de marguerite duras

Kelimeler ve görüntüler, var olduğu günden itibaren insanoğlunun kendisini ifade edebilmek, dünyayı ..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Lûgatçe-i Felsefe | Felsefe Terimleri Sözlüğü

"(...) Felsefeye ilişkin Arapça ve Fransızca bazı eserleri mütalaa ettiğim sırada felsefi terimlerin..

46,30 TL 39,35 TL Vergiler Hariç: 39,35 TL

Lykaonia Bölgesi Kaya Mezarları

Lykaonia Bölgesi Anadolunun merkezinde bulunmasından dolayı kültürlerin yoğun olarak görüldüğü ve ya..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

M. Akif Ersoy Hayatı Safahat'tan Seçmler Hatıralar

Nurettin Topçu, bir değerlendirmesinde "Edebiyat ve sanat tarihimizde Akif'in yeri, derinlikte Yunus..

12,96 TL 11,02 TL Vergiler Hariç: 11,02 TL

Macera Turizmi Pazarlaması

Türkiye turizmini dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye getirmek ve Türkiye'nin doğal ve kültürel ..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)

"Madde ve Kuvvet'in okuruna şu hususu şimdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan d..

41,67 TL 35,42 TL Vergiler Hariç: 35,42 TL

Mahallemiler ve Ebruli Kültürün Ağırbaşlılığı | Değişim, Kimlik, Din

"Ebruli Kültür", Midyat'ta olduğu gibi Mahallemilerin/Arapların, Kürtlerin, Süryanilerin ve Yezidile..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Makroekonomik Göstergelerin Analizi

Ekonomi biliminin en temel ayrımı makroekonomi ve mikroekonomi şeklinde yapılmaktadır. Makroekonomi,..

31,48 TL 26,76 TL Vergiler Hariç: 26,76 TL

Maksûd-ı Nasîhat | Osmanlı'nın Son Döneminde Manzum Bir Nasihatnâme

Tarihî metinlerin en belirgin görevi dün, bugün ve yarın arasında köprü olmaları, böylece yaşanmış..

46,30 TL 39,35 TL Vergiler Hariç: 39,35 TL

Maraş Şehri | Vakıf Eserleri

Maraş’ın tarihi Eski Çağlara kadar inmektedir. Bununla birlikte bir Türk İslam kültür merkezi olarak..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Mayın ve Kaçakçı | Türkiye-Suriye Sınırını İnşâ ve Bozma Pratikleri

Türkiye-Suriye sınırının Nusaybin sınır hattı ve bölgesi üzerine yapılmış bu etnografik çalışmada, s..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Medya Çağında İletişim | Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe

İletişim olgusu toplumsal bir varlık olan insan için her dönem önemli bir konuma sahip olmuştur. Tar..

44,44 TL 37,78 TL Vergiler Hariç: 37,78 TL

Medya Ekonomisine Bakış

Günümüzde küresel ve ulusal düzeyde medya devlerinin ortaya çıkması, büyük ölçüde medya sektörünün k..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Medya ve Habercilik

Bu kitap, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Yüksel'in u..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Medya ve Politik Tercih

Bu kitapta, kitle iletişim araçlarının bireyin siyasi tercihi ve oy kullanma davranışı üzerindeki et..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Medyada Gerçekliğin İnşası | Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış

Medya... Tek kelimelik, ama her şeyi kapsayan, çoğunlukla da kuşatıcı gücüne maruz kalan sihirli bir..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Melek İmgesi | Duino Ağıtları (Rainer M. Rilke) ile Bir Meleğin Yakarışı - Dualar (Hertha Krätner)

Yazarının kendisi açısından da umulandan daha uzun soluklu olup ancak ilk ayağı yazı'ya dökülebilmiş..

64,81 TL 55,09 TL Vergiler Hariç: 55,09 TL

Memlûklarda Ticaret

Ticaret ve ticarete konu olan meseleler, tarih boyunca devletlerin önem verdikleri iktisadi faaliyet..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Men-i Müskirat | Milli Mücadele Yıllarında Bir Yasak Denemesi

Milli Mücadele Yıllarında Bir Yasak Denemesi Men-i Müskirat (İçki Yasağı) Kanunu ve Toplumsal Hayata..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Menteşe'deki Muğla

Görüp geçirmiş, tüm güzelliğini şımarmadan ve makyajlamadan sunan, bağırmadan konuşan, konuşmaktan d..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Meşrutiyetten Cumhuriyete Konya'da Kurulan Milli Şirketler ve Milli Bankalar

I. Dünya Savaşı'ndan şüphesiz en çok zarar gören Osmanlı'dır. Bu ortamda Konyalı tüccar, dağınık ser..

37,04 TL 31,48 TL Vergiler Hariç: 31,48 TL

Metafiziğin Trajik Şairi Necip Fazıl

Necip Fazıl, Türk sanatçıları içinde belki en şanslı olanıdır... Çünkü o henüz yaşarken hakkında o d..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Metafor Yazıları

Edebiyat eğitimi ve kültürü açısından temel kavramlardan birisi olan metafor konusu bu kitapta, kavr..

13,89 TL 11,81 TL Vergiler Hariç: 11,81 TL

Metin ve İletişim

Gazete metinlerinde, kurmaca dünyaların yansıtıldığı edebi metinlerde olduğu gibi "yaratıcı" bir oku..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Metinlerle Felsefeye Giriş

Felsefeye Giriş, düşünceye bir davettir. Felsefeye Giriş, aynı zamanda insanın sorularla ve kavram..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Milli Kültür Modernleşme ve İslam

Bu araştırmanın ileri sürdüğü iki önemli tez vardır. Bunlardan biri, Türk laiklik sisteminin Batılı ..

37,04 TL 31,48 TL Vergiler Hariç: 31,48 TL

Millî Mücadele Döneminde Diyarbakır 1918-1923

Diyarbakır, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele esnasında işgale maruz kalmamasına rağmen savaşta..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL