Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Kısa Kısa Sinema Yazıları

Sinema; kimine göre sınırları olmayan bir düşler karmaşası (Welles), kimine göre bütün düşlerden dah..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Kısa Öyküde Yöntem | Cemil Süleyman uygulaması

Bu çalışma, bir edebiyat tarihi çalışması değildir. Bundan dolayı incelediği yazarı ve onun eserini ..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Kitâb-ı İzâle-i Şukûk | Dozy'nin "Tarîh-i İslâmiyet"i Üzerine Reddiyedir

*Şüpheleri Giderme Kitabı"Muallim Dozy adında bir yabancı tarafından Flemenk dili üzere "Tarîh-i İsl..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

Kitle İletişim Kuramları

Kitle iletişimi, iletişimin örgütlenmiş veya kurumsallaşmış halini ifade etmektedir. Her çağa hakim ..

32,40 TL 25,92 TL Vergiler Hariç: 25,92 TL

Klasik Arap Edebiyatı

İnsanlığın, Peygamberlerin, kutsal kitapların, medeniyetlerin ana vatanı olan; ancak ne yazık ki gün..

19,44 TL 15,55 TL Vergiler Hariç: 15,55 TL

Klasik ve Nitel İçerik Analizi | Felsefe, Yöntem, Uygulama

İçerik analizini kuramsal boyutta ele alan çalışmaların sayısında son yıllarda özellikle de uluslara..

26,85 TL 21,48 TL Vergiler Hariç: 21,48 TL

Kojiki | Japon Mitolojisine Bir Yolculuk

Yeyüzüne dönen İzanagi Ölüler Diyarı'nın kirlerinden arınmak için nehirde yıkanır .İzinagi yüzünü yı..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Kolombiya-Farc Barış Süreci | Bir Çatışma Analizi

Latin Amerika'nın önemli ülkelerinden Kolombiya, uzun yıllar çatışmalar ülkesi olarak anılmıştır. Ge..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Konak | Yahut Şeyh Şamil'in Kafkasya Muharebelerinden Bir Garip Hikâye

Edebiyatımızın velut yazarlarından Ahmet Mithat'ın Kafkasya'yı konu edinen tercüme eseri Konak, önsö..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Konya Atatürk Evi

Konya Atatürk Müzesi, Konyalılara Büyük Önder Atatürk'ün hediyesidir. O'nun Konya ve Konyalıya verdi..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Konya Bozkırlarında Bir Gezgin | Yol Hikayeleri

Tavşankanı çaylarımızı yudumluyoruz sessizce. Sizin yüreğinizden geçenler de benimki gibi biliyorum ..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Konya Darülkurraları

Konya, Orta Anadolu'nun en eski Türk kültür merkezlerinden biridir. Daha Türkiye Selçukluları'ndan i..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Konya Doğa Eğitimi

Ekoloji, Habitat, Doğa bilinci, küresel ısınma ve ortak geleceğimiz gibi pek çok yeni kavramın hayat..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Konya Şer'iye Sicili 148 Numaralı Defter

Konya Şer'iye Sicilleri içinde 148 numaralı defter içerik bakımından diğer defterlerden farklıdır. B..

37,04 TL 29,63 TL Vergiler Hariç: 29,63 TL

Konya Vilayeti | Türkiye'nin Sıhhi-i İctimâi Coğrafyası

Çalışmamıza esas teşkil eden "Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Çoğrafyası Konya Vilayeti" adlı eserde yer..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Konya'da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919)

Osmanlı modernleşmesinin bir amacı da disiplinli, okur - yazar, devletin resmî ideolojisi ile barışı..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Kore Savaşı ve Konyalılar

21. yüzyılda Koreliler ve ülkeleri, menfaatleri buralarda olan ülkelerin yanı sıra komşuları tarafın..

12,96 TL 10,37 TL Vergiler Hariç: 10,37 TL

Kore Savaşında Türk Zayiatı (1950 - 1953)

Türk tarihinin şeref levhalarından biride, askerlerinin Korede ortaya koyduğu kahramanlıklarıdır. Ba..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Koyun Baba ve Menakıbı | Horasandan Balkanlara Ulaşan Eren

Bu çalışma bir başka boyutuyla, belirli bir zaman diliminde yine belirli meclisler ya da topluluklar..

29,63 TL 23,70 TL Vergiler Hariç: 23,70 TL

Koyver Gitsin

Brigitte Schwaiger'in "Koy Ver Gitsin"i öz yaşam öyküsel bir yapıt, çocukluğunun ve ailesinin, kurum..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Küçük İnsan Öyküleri

'Küçük İnsan Öyküleri' ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabilmiş, arada sıkışıp kalan bir kuşağın öyküler..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Kültür Bağlamında Japon Masalları

Masallar, sembolik dilin en yoğun şekilde kullanıldığı anlatı türlerinin başında gelir. Karakterler,..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Kültür Sosyolojisi

Kültür nedir? Bir hayat tarzı mıdır? Bir anlama biçimi midir?Neden insan kültür üretmektedir; kültür..

30,56 TL 24,45 TL Vergiler Hariç: 24,45 TL

Kültür, Gelenek ve Eğlence | Deve Güreşleri

İnsanlar tarih boyunca eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için bir araya gelerek çeşitli etkinliklerde..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme

"...Antropolojik deyimi ile millet-altı kuruluşlar olarak yaşantısını sürdüren bir kabile-aşiret olu..

31,48 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı

Farklı dil ve kültürlerden insanların bir araya gelmesiyle oluşan kültürlerarası iletişim ortamları,..

12,96 TL 10,37 TL Vergiler Hariç: 10,37 TL

Kumuk Atasözleri ve Deyimleri

Oğuz grubu lehçeleri ile Kıpçak grubu lehçeleri arasında geçiş özelliklerini gösteren Kumuk Türkçesi..

37,04 TL 29,63 TL Vergiler Hariç: 29,63 TL

Küresel Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Değerler

Küresel bilgi teknolojileri olarak tanımlanan, kablo ve uydu yayıncılığını içeren televizyon ile int..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Küresel Ekonominin Analizi ve Geleceği

Yaşadığımız yerküre üzerinde tüm ülkeler, her zaman ve her konuda birbirleriyle kıyasıya mücadeleler..

31,48 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Küresel İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler

Küreseler İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler kitabı Türkiye'de bu alanda var olan bir boşluğu d..

60,19 TL 48,15 TL Vergiler Hariç: 48,15 TL

Kurmacanın O Kadim Unsurları

"Kurmacanın O Kadim Unsurları" adından da belli olduğu üzere kurmaca yazılarını içermektedir. Eserde..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Kürt Tarihinin Kaynakları ve Kürdoloji Çalışmaları

Bu kitapta;İlkçağda Kürtlerden söz eden kaynak eserler var mıdır?İslam tarihçileri ve coğrafyacıları..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Kürtler

Türkiye'de Kürt tarihi araştırmaları henüz başlangıç düzeyindedir. Son yıllarda Kürtlerle ilgili yay..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Kurumsal Risk Yönetimi | Kalkınma Ajansları Uygulaması

Her kurum amaç ve hedeflerini gerçekleştirme yolunda gelecekte karşısına çıkabilecek çeşitli riskler..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Lacancı Psikanalitik Yöntem Işığında Iris Murdoch'un Romanları

Iris Murdoch'un kurgusunda "rol-saplantılı-drama"nın merkezî rolü ve yazarın anlatıdaki olayları sah..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

Lafcadio Hearn'den Japon Halk Hikayeleri

Neredeyse tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutmuş pek çok Japon halk hikâyesini yeniden gün yü..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Lamarckizm

"Tabiat felsefesi ile uğraşanlarımıza Darwin ismi meçhul değildir. Uğraşmayanlara ise birkaçımız, bi..

11,11 TL 8,89 TL Vergiler Hariç: 8,89 TL

Lawrence Durrell'ın Eserleri, Kişiliği ve Türkler

Lawrence Durrell, yüzyılımızın yazının her türünde eser vermiş üretken yazarlarının başında gelir. o..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Littérature et Cinéma | la technique cinématographique dans les romans de marguerite duras

Kelimeler ve görüntüler, var olduğu günden itibaren insanoğlunun kendisini ifade edebilmek, dünyayı ..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Lûgatçe-i Felsefe | Felsefe Terimleri Sözlüğü

"(...) Felsefeye ilişkin Arapça ve Fransızca bazı eserleri mütalaa ettiğim sırada felsefi terimlerin..

46,30 TL 37,04 TL Vergiler Hariç: 37,04 TL

Lykaonia Bölgesi Kaya Mezarları

Lykaonia Bölgesi Anadolunun merkezinde bulunmasından dolayı kültürlerin yoğun olarak görüldüğü ve ya..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

M. Akif Ersoy Hayatı Safahat'tan Seçmler Hatıralar

Nurettin Topçu, bir değerlendirmesinde "Edebiyat ve sanat tarihimizde Akif'in yeri, derinlikte Yunus..

12,96 TL 10,37 TL Vergiler Hariç: 10,37 TL

Macera Turizmi Pazarlaması

Türkiye turizmini dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye getirmek ve Türkiye'nin doğal ve kültürel ..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)

"Madde ve Kuvvet'in okuruna şu hususu şimdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan d..

41,67 TL 33,33 TL Vergiler Hariç: 33,33 TL

Mahallemiler ve Ebruli Kültürün Ağırbaşlılığı | Değişim, Kimlik, Din

"Ebruli Kültür", Midyat'ta olduğu gibi Mahallemilerin/Arapların, Kürtlerin, Süryanilerin ve Yezidile..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Makroekonomik Göstergelerin Analizi

Ekonomi biliminin en temel ayrımı makroekonomi ve mikroekonomi şeklinde yapılmaktadır. Makroekonomi,..

31,48 TL 25,18 TL Vergiler Hariç: 25,18 TL

Maksûd-ı Nasîhat | Osmanlı'nın Son Döneminde Manzum Bir Nasihatnâme

Tarihî metinlerin en belirgin görevi dün, bugün ve yarın arasında köprü olmaları, böylece yaşanmış..

46,30 TL 37,04 TL Vergiler Hariç: 37,04 TL

Maraş Şehri | Vakıf Eserleri

Maraş’ın tarihi Eski Çağlara kadar inmektedir. Bununla birlikte bir Türk İslam kültür merkezi olarak..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Martin Heidegger'de Metafizik Fark | Çoklukta Birlik

Fark her yerdedir; fakat saklıdır, gizlidir. Onun görülmesi ve açığa çıkarılması düşünmenin yeniden ..

35,18 TL 28,14 TL Vergiler Hariç: 28,14 TL