Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Kıbrıs Eskiçağı ve Jeopolitiği

Kıbrıs adı politik gündemimize oturduğu zaman, ülkemizin iktidar ve bürokratik elitleri, genel olara..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Kır Sosyolojisi | Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü

Ülkemizde de yaşanan hızlı sosyo-ekonomik ve siyasal değişmeler, kırsal alanlar üzerinde etkili olmu..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Kırım Kırım Kırılan Kırım

Kırım Türkleri,  Karadeniz'in kuzeyinde yer alan Kırım yarımadasında yüzyıllarca yaşayan, bura..

34,00 TL 27,20 TL Vergiler Hariç: 27,20 TL

Kırk Yamalı Bohça | Öğrencilerin Hiçbir Cevabı Anlamsız Değildir

İsterseniz eğitim sistemi deyin, isterseniz eğitim politikası. Ne söylersek söyleyelim eğitimle alak..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Kırsal Yaşamda Kadın ve Din | Konya Örneği

Din, tarih boyunca sosyal bir olgu olarak daima insanların gündemimnde bulunmuştur. Ancak dinin anla..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekansal Değişim | Mekansal Dizim Yöntemiyle Analiz

Ulusal kültürün sürekliliği bağlamında, biz mimarların mekan tasarımında aradığımız her kriteri bir ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Kısa Anlatı Türleri ve Öğretimi

Öğrencilerden "Yaşasın bugün edebiyat dersi var" ifadesi duyulmak isteniyorsa, geleneksel yöntemlerl..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Kısa Kısa Sinema Yazıları

Sinema; kimine göre sınırları olmayan bir düşler karmaşası (Welles), kimine göre bütün düşlerden dah..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Kısa Öyküde Yöntem | Cemil Süleyman uygulaması

Bu çalışma, bir edebiyat tarihi çalışması değildir. Bundan dolayı incelediği yazarı ve onun eserini ..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Kitâb-ı İzâle-i Şukûk | Dozy'nin "Tarîh-i İslâmiyet"i Üzerine Reddiyedir

*Şüpheleri Giderme Kitabı"Muallim Dozy adında bir yabancı tarafından Flemenk dili üzere "Tarîh-i İsl..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Kitle İletişim Kuramları

Kitle iletişimi, iletişimin örgütlenmiş veya kurumsallaşmış halini ifade etmektedir. Her çağa hakim ..

32,50 TL 26,00 TL Vergiler Hariç: 26,00 TL

Klasik Arap Edebiyatı

İnsanlığın, Peygamberlerin, kutsal kitapların, medeniyetlerin ana vatanı olan; ancak ne yazık ki gün..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Klasik ve Nitel İçerik Analizi | Felsefe, Yöntem, Uygulama

İçerik analizini kuramsal boyutta ele alan çalışmaların sayısında son yıllarda özellikle de uluslara..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Kojiki | Japon Mitolojisine Bir Yolculuk

Yeyüzüne dönen İzanagi Ölüler Diyarı'nın kirlerinden arınmak için nehirde yıkanır .İzinagi yüzünü yı..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Kolombiya-Farc Barış Süreci | Bir Çatışma Analizi

Latin Amerika'nın önemli ülkelerinden Kolombiya, uzun yıllar çatışmalar ülkesi olarak anılmıştır. Ge..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Konak | Yahut Şeyh Şamil'in Kafkasya Muharebelerinden Bir Garip Hikâye

Edebiyatımızın velut yazarlarından Ahmet Mithat'ın Kafkasya'yı konu edinen tercüme eseri Konak, önsö..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Konya Atatürk Evi

Konya Atatürk Müzesi, Konyalılara Büyük Önder Atatürk'ün hediyesidir. O'nun Konya ve Konyalıya verdi..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Konya Bozkırlarında Bir Gezgin | Yol Hikayeleri

Tavşankanı çaylarımızı yudumluyoruz sessizce. Sizin yüreğinizden geçenler de benimki gibi biliyorum ..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Konya Darülkurraları

Konya, Orta Anadolu'nun en eski Türk kültür merkezlerinden biridir. Daha Türkiye Selçukluları'ndan i..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Konya Doğa Eğitimi

Ekoloji, Habitat, Doğa bilinci, küresel ısınma ve ortak geleceğimiz gibi pek çok yeni kavramın hayat..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Konya Şer'iye Sicili 148 Numaralı Defter

Konya Şer'iye Sicilleri içinde 148 numaralı defter içerik bakımından diğer defterlerden farklıdır. B..

50,00 TL 40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

Konya Vilayeti | Türkiye'nin Sıhhi-i İctimâi Coğrafyası

Çalışmamıza esas teşkil eden "Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Çoğrafyası Konya Vilayeti" adlı eserde yer..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Konya'da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919)

Osmanlı modernleşmesinin bir amacı da disiplinli, okur - yazar, devletin resmî ideolojisi ile barışı..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Konya'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Mümtaz Bahri Koru

 Bu çalışmayla Konya'nın jeopolitik önemi ve Milli Mücadele yıllarındaki konumu anlatılmıştır.*..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Kore Savaşı ve Konyalılar

21. yüzyılda Koreliler ve ülkeleri, menfaatleri buralarda olan ülkelerin yanı sıra komşuları tarafın..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Kore Savaşında Türk Zayiatı (1950 - 1953)

Türk tarihinin şeref levhalarından biride, askerlerinin Korede ortaya koyduğu kahramanlıklarıdır. Ba..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Koyun Baba ve Menakıbı | Horasandan Balkanlara Ulaşan Eren

Bu çalışma bir başka boyutuyla, belirli bir zaman diliminde yine belirli meclisler ya da topluluklar..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Koyver Gitsin

Brigitte Schwaiger'in "Koy Ver Gitsin"i öz yaşam öyküsel bir yapıt, çocukluğunun ve ailesinin, kurum..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Küçük İnsan Öyküleri

'Küçük İnsan Öyküleri' ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabilmiş, arada sıkışıp kalan bir kuşağın öyküler..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Kültür Bağlamında Japon Masalları

Masallar, sembolik dilin en yoğun şekilde kullanıldığı anlatı türlerinin başında gelir. Karakterler,..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Kültür Sosyolojisi

Kültür nedir? Bir hayat tarzı mıdır? Bir anlama biçimi midir?Neden insan kültür üretmektedir; kültür..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Kültür, Gelenek ve Eğlence | Deve Güreşleri

İnsanlar tarih boyunca eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek için bir araya gelerek çeşitli etkinliklerde..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme

"...Antropolojik deyimi ile millet-altı kuruluşlar olarak yaşantısını sürdüren bir kabile-aşiret olu..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı

Farklı dil ve kültürlerden insanların bir araya gelmesiyle oluşan kültürlerarası iletişim ortamları,..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Kumuk Atasözleri ve Deyimleri

Oğuz grubu lehçeleri ile Kıpçak grubu lehçeleri arasında geçiş özelliklerini gösteren Kumuk Türkçesi..

37,04 TL 29,63 TL Vergiler Hariç: 29,63 TL

Küresel Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Değerler

Küresel bilgi teknolojileri olarak tanımlanan, kablo ve uydu yayıncılığını içeren televizyon ile int..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Küresel Ekonominin Analizi ve Geleceği

Yaşadığımız yerküre üzerinde tüm ülkeler, her zaman ve her konuda birbirleriyle kıyasıya mücadeleler..

34,00 TL 27,20 TL Vergiler Hariç: 27,20 TL

Küresel İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler

Küreseler İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler kitabı Türkiye'de bu alanda var olan bir boşluğu d..

60,00 TL 48,00 TL Vergiler Hariç: 48,00 TL

Kurmacanın O Kadim Unsurları

"Kurmacanın O Kadim Unsurları" adından da belli olduğu üzere kurmaca yazılarını içermektedir. Eserde..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Kürt Tarihinin Kaynakları ve Kürdoloji Çalışmaları

Bu kitapta;İlkçağda Kürtlerden söz eden kaynak eserler var mıdır?İslam tarihçileri ve coğrafyacıları..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Kürtler

Türkiye'de Kürt tarihi araştırmaları henüz başlangıç düzeyindedir. Son yıllarda Kürtlerle ilgili yay..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Kurumsal Risk Yönetimi | Kalkınma Ajansları Uygulaması

Her kurum amaç ve hedeflerini gerçekleştirme yolunda gelecekte karşısına çıkabilecek çeşitli riskler..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Lacancı Psikanalitik Yöntem Işığında Iris Murdoch'un Romanları

Iris Murdoch'un kurgusunda "rol-saplantılı-drama"nın merkezî rolü ve yazarın anlatıdaki olayları sah..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Lafcadio Hearn'den Japon Halk Hikayeleri

Neredeyse tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutmuş pek çok Japon halk hikâyesini yeniden gün yü..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Lamarckizm

"Tabiat felsefesi ile uğraşanlarımıza Darwin ismi meçhul değildir. Uğraşmayanlara ise birkaçımız, bi..

12,00 TL 9,60 TL Vergiler Hariç: 9,60 TL

Lawrence Durrell'ın Eserleri, Kişiliği ve Türkler

Lawrence Durrell, yüzyılımızın yazının her türünde eser vermiş üretken yazarlarının başında gelir. o..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Littérature et Cinéma | la technique cinématographique dans les romans de marguerite duras

Kelimeler ve görüntüler, var olduğu günden itibaren insanoğlunun kendisini ifade edebilmek, dünyayı ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Lûgatçe-i Felsefe | Felsefe Terimleri Sözlüğü

"(...) Felsefeye ilişkin Arapça ve Fransızca bazı eserleri mütalaa ettiğim sırada felsefi terimlerin..

55,00 TL 44,00 TL Vergiler Hariç: 44,00 TL

Lykaonia Bölgesi Kaya Mezarları

Lykaonia Bölgesi Anadolunun merkezinde bulunmasından dolayı kültürlerin yoğun olarak görüldüğü ve ya..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL