Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

M. Akif Ersoy Hayatı Safahat'tan Seçmler Hatıralar

Nurettin Topçu, bir değerlendirmesinde "Edebiyat ve sanat tarihimizde Akif'in yeri, derinlikte Yunus..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Macera Turizmi Pazarlaması

Türkiye turizmini dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye getirmek ve Türkiye'nin doğal ve kültürel ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)

"Madde ve Kuvvet'in okuruna şu hususu şimdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan d..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Mahallemiler ve Ebruli Kültürün Ağırbaşlılığı | Değişim, Kimlik, Din

"Ebruli Kültür", Midyat'ta olduğu gibi Mahallemilerin/Arapların, Kürtlerin, Süryanilerin ve Yezidile..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Makroekonomik Göstergelerin Analizi

Ekonomi biliminin en temel ayrımı makroekonomi ve mikroekonomi şeklinde yapılmaktadır. Makroekonomi,..

34,00 TL 27,20 TL Vergiler Hariç: 27,20 TL

Maksûd-ı Nasîhat | Osmanlı'nın Son Döneminde Manzum Bir Nasihatnâme

Tarihî metinlerin en belirgin görevi dün, bugün ve yarın arasında köprü olmaları, böylece yaşanmış..

48,00 TL 38,40 TL Vergiler Hariç: 38,40 TL

Maraş Şehri | Vakıf Eserleri

Maraş’ın tarihi Eski Çağlara kadar inmektedir. Bununla birlikte bir Türk İslam kültür merkezi olarak..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Martin Heidegger'de Metafizik Fark | Çoklukta Birlik

Fark her yerdedir; fakat saklıdır, gizlidir. Onun görülmesi ve açığa çıkarılması düşünmenin yeniden ..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Mayın ve Kaçakçı | Türkiye-Suriye Sınırını İnşâ ve Bozma Pratikleri

Türkiye-Suriye sınırının Nusaybin sınır hattı ve bölgesi üzerine yapılmış bu etnografik çalışmada, s..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Medya Çağında İletişim | Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe

İletişim olgusu toplumsal bir varlık olan insan için her dönem önemli bir konuma sahip olmuştur. Tar..

48,00 TL 38,40 TL Vergiler Hariç: 38,40 TL

Medya Ekonomisine Bakış

Günümüzde küresel ve ulusal düzeyde medya devlerinin ortaya çıkması, büyük ölçüde medya sektörünün k..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Medya ve Habercilik

Bu kitap, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Yüksel'in u..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Medya ve Politik Tercih

Bu kitapta, kitle iletişim araçlarının bireyin siyasi tercihi ve oy kullanma davranışı üzerindeki et..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Medyada Gerçekliğin İnşası | Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış

Medya... Tek kelimelik, ama her şeyi kapsayan, çoğunlukla da kuşatıcı gücüne maruz kalan sihirli bir..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Melek İmgesi | Duino Ağıtları (Rainer M. Rilke) ile Bir Meleğin Yakarışı - Dualar (Hertha Krätner)

Yazarının kendisi açısından da umulandan daha uzun soluklu olup ancak ilk ayağı yazı'ya dökülebilmiş..

70,00 TL 56,00 TL Vergiler Hariç: 56,00 TL

Memlûklarda Ticaret

Ticaret ve ticarete konu olan meseleler, tarih boyunca devletlerin önem verdikleri iktisadi faaliyet..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Men-i Müskirat | Milli Mücadele Yıllarında Bir Yasak Denemesi

Milli Mücadele Yıllarında Bir Yasak Denemesi Men-i Müskirat (İçki Yasağı) Kanunu ve Toplumsal Hayata..

34,00 TL 27,20 TL Vergiler Hariç: 27,20 TL

Menteşe'deki Muğla

Görüp geçirmiş, tüm güzelliğini şımarmadan ve makyajlamadan sunan, bağırmadan konuşan, konuşmaktan d..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Meşrutiyetten Cumhuriyete Konya'da Kurulan Milli Şirketler ve Milli Bankalar

I. Dünya Savaşı'ndan şüphesiz en çok zarar gören Osmanlı'dır. Bu ortamda Konyalı tüccar, dağınık ser..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Metafiziğin Trajik Şairi Necip Fazıl

Necip Fazıl, Türk sanatçıları içinde belki en şanslı olanıdır... Çünkü o henüz yaşarken hakkında o d..

23,00 TL 18,40 TL Vergiler Hariç: 18,40 TL

Metafor Yazıları

Edebiyat eğitimi ve kültürü açısından temel kavramlardan birisi olan metafor konusu bu kitapta, kavr..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Metin ve İletişim

Gazete metinlerinde, kurmaca dünyaların yansıtıldığı edebi metinlerde olduğu gibi "yaratıcı" bir oku..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Metinlerle Felsefeye Giriş

Felsefeye Giriş, düşünceye bir davettir. Felsefeye Giriş, aynı zamanda insanın sorularla ve kavram..

32,50 TL 26,00 TL Vergiler Hariç: 26,00 TL

Millet Sistemi Mi? | Rum ve Ermeni Patrikliği'nin İdaresi ve Osmanlı Devlet Salnameleri (1847-1918)

Osmanlı gayrimüslimlerinin genel durumlarına bakıldığında ne önce ne de Tanzimat döneminde sistemati..

39,00 TL 31,20 TL Vergiler Hariç: 31,20 TL

Milli Kültür Modernleşme ve İslam

Bu araştırmanın ileri sürdüğü iki önemli tez vardır. Bunlardan biri, Türk laiklik sisteminin Batılı ..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL

Millî Mücadele Döneminde Diyarbakır 1918-1923

Diyarbakır, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele esnasında işgale maruz kalmamasına rağmen savaşta..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Mimari Eskiz

Tasarım düşüncesini ifade etme yöntemlerinden biri olan eskiz, mimarlık eğitiminin temeli ve çıkış n..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Modern Arap Edebiyatı

Günümüzde ne yazık ki tarihin derinliklerinden gelen anlaşmazlıklardan beslenen ve dış dinamikler ta..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Modern Suriye Hikâyesinin Konuları | 1946-1967

Suriye'de, hikâyenin doğuşunu hazırlayan öncü çalışmalar, ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Modernite'den Postmodernite'ye Değişim

Dünya çok önemli bir değişim süreci içerisinde bulunuyor. Ekonomiden siyasete; devlet yönetiminden ş..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum

Bu çalışmada son zamanlarda gerek kullanımları artan sözcükler olarak gerekse de yaşadığımız realite..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Muhaberat ve Muhaverat | Ahmet Mithat - Muallim Naci

Mektuplar, insanların iç dünyalarını belgeleyen önemli vasıtalardandır. Kültür ve sanat dünyamızda m..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Muhasebe Mesleğinin Standartlaşma Süreci

"Her mesleğin öncelikle kendi çevresine sonrasında tüm topluma karşı çeşitli sorumlulukları vardır. ..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Muhtasar Felsefe

"Mekteplere mahsus muhtasar bir felsefe kitabı yazmak mecburiyetinde kaldığım zaman cidden büyük ve ..

34,00 TL 27,20 TL Vergiler Hariç: 27,20 TL

Musa'nın Derinlerine Düşen Yutkunuş

KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 3. KİTAPİnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığ..

11,00 TL 8,80 TL Vergiler Hariç: 8,80 TL

Musul Meselesi Tarihi

Anadolu'dan yıllar önce Türk ve Müslüman kimliği kazanmış olan Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye b..

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Müze Yönetimi ve Pazarlaması

Hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşayan Müzelerin, halka hizmete dönük bir yaklaşımla toplumla b..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Müzik ve Metinlerarasılık | Müziklerarası/Göstergelerarası Etkileşimler ve Aktarımlar

Müziksel ürünleri müziklerarasılık ya da bir içmüziksellik/müzikselaşkınlık, bir başka anlatımla, şu..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) | Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler) Çevriyazılı ve Günümüz Dili

Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) / Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler)İkinci Kitap*Çevriyazılı ve Gün..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Nasıl Öğreneceğini Bilen Yeterince Biliyordur | Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Yöntemleri

Yayınevimizden "OKULDA VE SINAVLARDA ADIM ADIM BAŞARI" adıyla 2003, 2004, 2007 ve 2010 yıllarında ..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Ne İçin Eğitim? | Büyük Düşünürlerin Görüşleri ve Günümüze Uygunlukları

Çocukları karmakarışık iş dünyasına hazırlamak mı?Montaigne'in deyişiyle kitap yüklü eşek olsunlar d..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları

Roman sanatı, ilk olarak Batı'da görülmesine rağmen, romana benzer anlatı çalışmalara Arap edebiyatı..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi

"Nietzsche'nin mesleğini belirlemek için eleştirmenler arasında birçok mücadele ve tartışmalar cerey..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Nihayet Garbiyeli

Saatin topu, öğütlesen yapmaz, batıp çıkarak keyfince alıp geliyordu.Avuç avuç, kucak dolusu...Bulut..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Niksar Şehir Coğrafyası

Canik Dağlarının güney eteklerinde kurulu Niksar şehri, Kelkit Çayı'nın suladığı verimli bir ovaya s..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Öğretmen Adayları İçin Rehberlik

Bu kitap farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarına, rehberliğin amaç, ilke ve tekniklerini..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun!..

Bu kitap öncelikle bilgi bankanıza ilave yapmak için değil, duygu ve düşünce bankanızı zenginleştirm..

28,50 TL 22,80 TL Vergiler Hariç: 22,80 TL

Olgu ile Algı Arasında İtaat

Bu kitabın ismine karar vermek çok zor oldu. Çünkü bireysel ve toplumsal pek çok katmanı ve açılımı ..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL