Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Mayın ve Kaçakçı | Türkiye-Suriye Sınırını İnşâ ve Bozma Pratikleri

Türkiye-Suriye sınırının Nusaybin sınır hattı ve bölgesi üzerine yapılmış bu etnografik çalışmada, s..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Medya Çağında İletişim | Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe

İletişim olgusu toplumsal bir varlık olan insan için her dönem önemli bir konuma sahip olmuştur. Tar..

44,44 TL 35,56 TL Vergiler Hariç: 35,56 TL

Medya Ekonomisine Bakış

Günümüzde küresel ve ulusal düzeyde medya devlerinin ortaya çıkması, büyük ölçüde medya sektörünün k..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Medya ve Habercilik

Bu kitap, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Yüksel'in u..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Medya ve Politik Tercih

Bu kitapta, kitle iletişim araçlarının bireyin siyasi tercihi ve oy kullanma davranışı üzerindeki et..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Medyada Gerçekliğin İnşası | Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış

Medya... Tek kelimelik, ama her şeyi kapsayan, çoğunlukla da kuşatıcı gücüne maruz kalan sihirli bir..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Melek İmgesi | Duino Ağıtları (Rainer M. Rilke) ile Bir Meleğin Yakarışı - Dualar (Hertha Krätner)

Yazarının kendisi açısından da umulandan daha uzun soluklu olup ancak ilk ayağı yazı'ya dökülebilmiş..

64,81 TL 51,85 TL Vergiler Hariç: 51,85 TL

Memlûklarda Ticaret

Ticaret ve ticarete konu olan meseleler, tarih boyunca devletlerin önem verdikleri iktisadi faaliyet..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Men-i Müskirat | Milli Mücadele Yıllarında Bir Yasak Denemesi

Milli Mücadele Yıllarında Bir Yasak Denemesi Men-i Müskirat (İçki Yasağı) Kanunu ve Toplumsal Hayata..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Menteşe'deki Muğla

Görüp geçirmiş, tüm güzelliğini şımarmadan ve makyajlamadan sunan, bağırmadan konuşan, konuşmaktan d..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Meşrutiyetten Cumhuriyete Konya'da Kurulan Milli Şirketler ve Milli Bankalar

I. Dünya Savaşı'ndan şüphesiz en çok zarar gören Osmanlı'dır. Bu ortamda Konyalı tüccar, dağınık ser..

37,04 TL 29,63 TL Vergiler Hariç: 29,63 TL

Metafiziğin Trajik Şairi Necip Fazıl

Necip Fazıl, Türk sanatçıları içinde belki en şanslı olanıdır... Çünkü o henüz yaşarken hakkında o d..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Metafor Yazıları

Edebiyat eğitimi ve kültürü açısından temel kavramlardan birisi olan metafor konusu bu kitapta, kavr..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Metin ve İletişim

Gazete metinlerinde, kurmaca dünyaların yansıtıldığı edebi metinlerde olduğu gibi "yaratıcı" bir oku..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Metinlerle Felsefeye Giriş

Felsefeye Giriş, düşünceye bir davettir. Felsefeye Giriş, aynı zamanda insanın sorularla ve kavram..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Millet Sistemi Mi? | Rum ve Ermeni Patrikliği'nin İdaresi ve Osmanlı Devlet Salnameleri (1847-1918)

Osmanlı gayrimüslimlerinin genel durumlarına bakıldığında ne önce ne de Tanzimat döneminde sistemati..

38,88 TL 31,10 TL Vergiler Hariç: 31,10 TL

Milli Kültür Modernleşme ve İslam

Bu araştırmanın ileri sürdüğü iki önemli tez vardır. Bunlardan biri, Türk laiklik sisteminin Batılı ..

37,04 TL 29,63 TL Vergiler Hariç: 29,63 TL

Millî Mücadele Döneminde Diyarbakır 1918-1923

Diyarbakır, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele esnasında işgale maruz kalmamasına rağmen savaşta..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Mimari Eskiz

Tasarım düşüncesini ifade etme yöntemlerinden biri olan eskiz, mimarlık eğitiminin temeli ve çıkış n..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Modern Arap Edebiyatı

Günümüzde ne yazık ki tarihin derinliklerinden gelen anlaşmazlıklardan beslenen ve dış dinamikler ta..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Modern Suriye Hikâyesinin Konuları | 1946-1967

Suriye'de, hikâyenin doğuşunu hazırlayan öncü çalışmalar, ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Modernite'den Postmodernite'ye Değişim

Dünya çok önemli bir değişim süreci içerisinde bulunuyor. Ekonomiden siyasete; devlet yönetiminden ş..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum

Bu çalışmada son zamanlarda gerek kullanımları artan sözcükler olarak gerekse de yaşadığımız realite..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Muhaberat ve Muhaverat | Ahmet Mithat - Muallim Naci

Mektuplar, insanların iç dünyalarını belgeleyen önemli vasıtalardandır. Kültür ve sanat dünyamızda m..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Muhasebe Mesleğinin Standartlaşma Süreci

"Her mesleğin öncelikle kendi çevresine sonrasında tüm topluma karşı çeşitli sorumlulukları vardır. ..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Muhtasar Felsefe

"Mekteplere mahsus muhtasar bir felsefe kitabı yazmak mecburiyetinde kaldığım zaman cidden büyük ve ..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Musa'nın Derinlerine Düşen Yutkunuş

KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 3. KİTAPİnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığ..

9,26 TL 7,41 TL Vergiler Hariç: 7,41 TL

Musul Meselesi Tarihi

Anadolu'dan yıllar önce Türk ve Müslüman kimliği kazanmış olan Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye b..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Müze Yönetimi ve Pazarlaması

Hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşayan Müzelerin, halka hizmete dönük bir yaklaşımla toplumla b..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Müzik ve Metinlerarasılık | Müziklerarası/Göstergelerarası Etkileşimler ve Aktarımlar

Müziksel ürünleri müziklerarasılık ya da bir içmüziksellik/müzikselaşkınlık, bir başka anlatımla, şu..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) | Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler) Çevriyazılı ve Günümüz Dili

Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) / Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler)İkinci Kitap*Çevriyazılı ve Gün..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Nasıl Öğreneceğini Bilen Yeterince Biliyordur | Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Yöntemleri

Yayınevimizden "OKULDA VE SINAVLARDA ADIM ADIM BAŞARI" adıyla 2003, 2004, 2007 ve 2010 yıllarında ..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Ne İçin Eğitim? | Büyük Düşünürlerin Görüşleri ve Günümüze Uygunlukları

Çocukları karmakarışık iş dünyasına hazırlamak mı?Montaigne'in deyişiyle kitap yüklü eşek olsunlar d..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları

Roman sanatı, ilk olarak Batı'da görülmesine rağmen, romana benzer anlatı çalışmalara Arap edebiyatı..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi

"Nietzsche'nin mesleğini belirlemek için eleştirmenler arasında birçok mücadele ve tartışmalar cerey..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Nihayet Garbiyeli

Saatin topu, öğütlesen yapmaz, batıp çıkarak keyfince alıp geliyordu.Avuç avuç, kucak dolusu...Bulut..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Niksar Şehir Coğrafyası

Canik Dağlarının güney eteklerinde kurulu Niksar şehri, Kelkit Çayı'nın suladığı verimli bir ovaya s..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Öğretmen Adayları İçin Rehberlik

Bu kitap farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarına, rehberliğin amaç, ilke ve tekniklerini..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun!..

Bu kitap öncelikle bilgi bankanıza ilave yapmak için değil, duygu ve düşünce bankanızı zenginleştirm..

26,39 TL 21,11 TL Vergiler Hariç: 21,11 TL

Olgu ile Algı Arasında İtaat

Bu kitabın ismine karar vermek çok zor oldu. Çünkü bireysel ve toplumsal pek çok katmanı ve açılımı ..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Online Alevi Topluluklar

Sosyal ve kültürel hayatı yeniden tanımlayan radikal dönüşüm süreçlerinden birisi olarak modernizim,..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Ontolojiyi Hatırlamak | Sosyolojide Yöntem Sorunu

Bu kitap, "Sosyoloji bir bilim ise, neden bilimin çoğu ilkesi sosyolojiye uygun değil?" sorusuna cev..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Örgütlerde Mobbing ve Siber Zorbalık

Mobbing olgusu, kurban olarak seçilen bireyin psikolojik dünyasını yağmalayarak kişiliğini, özgüveni..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Örgütsel Etkinlik için Ergonomi

Birinci ve ikinci sanayi devriminden sonra geliştirilen yeni metotlar ile endüstriyel üretim artmış,..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Orhun Yazıtları | Türkçedeki İlk Çalışmalar

Göktürk, Arap ve Latin harfleriyleTürkçenin en eski metinleri üzerine Türkçede ortaya konan ilk çalı..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Ortaçağ İtalyan Edebiyatı | Kurumlar - Kişiler - Kavramlar

Elinizdeki çalışmanın ana konusu; X-XIV. yüzyıllar arası ya da diğer bir deyişle Ortaçağ İtalyan ede..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Ortadoğu'da Türkiye ve İran'ın İşbirliği İmkanları

Türkiye ve İran aralarındaki ortak tarihi ilişkiler, yaşanmışlıklar ve deneyimler dolayısıyla Selçuk..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Osmanlı Aile Yapısı | 18. Yüzyılda Konya Örneği

Aile bir toplumun neredeyse tüm niteliklerini numune olarak içinde barındıran sosyal müessesedir. Ai..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL