Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Mimari Eskiz

Tasarım düşüncesini ifade etme yöntemlerinden biri olan eskiz, mimarlık eğitiminin temeli ve çıkış n..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Modern Arap Edebiyatı

Günümüzde ne yazık ki tarihin derinliklerinden gelen anlaşmazlıklardan beslenen ve dış dinamikler ta..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Modern Suriye Hikâyesinin Konuları | 1946-1967

Suriye'de, hikâyenin doğuşunu hazırlayan öncü çalışmalar, ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Modernite'den Postmodernite'ye Değişim

Dünya çok önemli bir değişim süreci içerisinde bulunuyor. Ekonomiden siyasete; devlet yönetiminden ş..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Modernleşme Teorileri ve Postmodern Durum

Bu çalışmada son zamanlarda gerek kullanımları artan sözcükler olarak gerekse de yaşadığımız realite..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Muhaberat ve Muhaverat | Ahmet Mithat - Muallim Naci

Mektuplar, insanların iç dünyalarını belgeleyen önemli vasıtalardandır. Kültür ve sanat dünyamızda m..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Muhasebe Mesleğinin Standartlaşma Süreci

"Her mesleğin öncelikle kendi çevresine sonrasında tüm topluma karşı çeşitli sorumlulukları vardır. ..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Muhtasar Felsefe

"Mekteplere mahsus muhtasar bir felsefe kitabı yazmak mecburiyetinde kaldığım zaman cidden büyük ve ..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Musa'nın Derinlerine Düşen Yutkunuş

KORKU VE DEHŞET ÜÇLEMESİ 3. KİTAPİnsanın kökeninde var olan kötücüllük, korkuya ve dehşete yatkınlığ..

9,26 TL 7,87 TL Vergiler Hariç: 7,87 TL

Musul Meselesi Tarihi

Anadolu'dan yıllar önce Türk ve Müslüman kimliği kazanmış olan Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye b..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Müze Yönetimi ve Pazarlaması

Hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşayan Müzelerin, halka hizmete dönük bir yaklaşımla toplumla b..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Müzik ve Metinlerarasılık | Müziklerarası/Göstergelerarası Etkileşimler ve Aktarımlar

Müziksel ürünleri müziklerarasılık ya da bir içmüziksellik/müzikselaşkınlık, bir başka anlatımla, şu..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) | Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler) Çevriyazılı ve Günümüz Dili

Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) / Menâkıbu'l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler)İkinci Kitap*Çevriyazılı ve Gün..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Nasıl Öğreneceğini Bilen Yeterince Biliyordur | Etkili Öğrenme ve Ders Çalışma Yöntemleri

Yayınevimizden "OKULDA VE SINAVLARDA ADIM ADIM BAŞARI" adıyla 2003, 2004, 2007 ve 2010 yıllarında ..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Ne İçin Eğitim? | Büyük Düşünürlerin Görüşleri ve Günümüze Uygunlukları

Çocukları karmakarışık iş dünyasına hazırlamak mı?Montaigne'in deyişiyle kitap yüklü eşek olsunlar d..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları

Roman sanatı, ilk olarak Batı'da görülmesine rağmen, romana benzer anlatı çalışmalara Arap edebiyatı..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi

"Nietzsche'nin mesleğini belirlemek için eleştirmenler arasında birçok mücadele ve tartışmalar cerey..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Nihayet Garbiyeli

Saatin topu, öğütlesen yapmaz, batıp çıkarak keyfince alıp geliyordu.Avuç avuç, kucak dolusu...Bulut..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Niksar Şehir Coğrafyası

Canik Dağlarının güney eteklerinde kurulu Niksar şehri, Kelkit Çayı'nın suladığı verimli bir ovaya s..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Öğretmen Adayları İçin Rehberlik

Bu kitap farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarına, rehberliğin amaç, ilke ve tekniklerini..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun!..

Bu kitap öncelikle bilgi bankanıza ilave yapmak için değil, duygu ve düşünce bankanızı zenginleştirm..

26,39 TL 22,43 TL Vergiler Hariç: 22,43 TL

Olgu ile Algı Arasında İtaat

Bu kitabın ismine karar vermek çok zor oldu. Çünkü bireysel ve toplumsal pek çok katmanı ve açılımı ..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Online Alevi Topluluklar

Sosyal ve kültürel hayatı yeniden tanımlayan radikal dönüşüm süreçlerinden birisi olarak modernizim,..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Ontolojiyi Hatırlamak | Sosyolojide Yöntem Sorunu

Bu kitap, "Sosyoloji bir bilim ise, neden bilimin çoğu ilkesi sosyolojiye uygun değil?" sorusuna cev..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Örgütlerde Mobbing ve Siber Zorbalık

Mobbing olgusu, kurban olarak seçilen bireyin psikolojik dünyasını yağmalayarak kişiliğini, özgüveni..

13,89 TL 11,81 TL Vergiler Hariç: 11,81 TL

Örgütsel Etkinlik için Ergonomi

Birinci ve ikinci sanayi devriminden sonra geliştirilen yeni metotlar ile endüstriyel üretim artmış,..

23,15 TL 19,68 TL Vergiler Hariç: 19,68 TL

Orhun Yazıtları | Türkçedeki İlk Çalışmalar

Göktürk, Arap ve Latin harfleriyleTürkçenin en eski metinleri üzerine Türkçede ortaya konan ilk çalı..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Ortadoğu'da Türkiye ve İran'ın İşbirliği İmkanları

Türkiye ve İran aralarındaki ortak tarihi ilişkiler, yaşanmışlıklar ve deneyimler dolayısıyla Selçuk..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Osmanlı Aile Yapısı | 18. Yüzyılda Konya Örneği

Aile bir toplumun neredeyse tüm niteliklerini numune olarak içinde barındıran sosyal müessesedir. Ai..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Osmanlı Devleti'nde Şia | Safevi Taraftarlarına Uygulanan Cezai Yaptırımlar...

Eserin konusunu İtikadî bir mezhep olan Şia'nın Safevî Devleti tarafından siyasallaştırılmasının ard..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Osmanlı Devleti'nin Taşra Hukuk Mektepleri

Bu kitap, son dönem Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ilerleme hamlesinin hukuk e..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden İbrâhîm Es-Sefercelânî ve Şiirleri

Arap şiiri alanında yapılan ilmî çalışmalarda özellikle Câhiliye, Emevî, Abbâsî dönemleri ve bu döne..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Mencek Paşa ve Şiirleri

Osmanlıların Arap coğrafyasına hakimiyetiyle başlayan Arap edebiyatında Osmanlı dönemi, edebiyat tar..

37,04 TL 31,48 TL Vergiler Hariç: 31,48 TL

Osmanlı Döneminde Kıreli Kazası Hüyük İlçesi ve Köyleri Vakıf Eserleri

Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş ve pek çok milleti bir arada uzun yıllar barış..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Osmanlı Ermenileri ve İkinci Meşrutiyet

Türk Toplumu ile Ermeni toplumu çok uzun bir zaman diliminde birlikte yaşadılar, aynı kaderi paylaşt..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Osmanlı İdaresinde Priştine

"Göçmenler Yuvası", Sırp toprak sahiplerinin "Barınma Yeri" ve Türk Sultanlarının "Sayfiye Yeri" ola..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 10 Temmuz Hürriyet Bayramı

Osmanlı Devleti’nin ilk resmi milli bayramı XX. Yy başlarında, II. Meşrutiyet döneminde kabul edilen..

13,89 TL 11,81 TL Vergiler Hariç: 11,81 TL

Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı

Türk sosyolojisinin önemli bir dinamik alanını oluşturan yapısal araştırmalar, gün geçtikçe kültürel..

60,19 TL 51,16 TL Vergiler Hariç: 51,16 TL

Osmanlı'nın Son Yüzyılı

Cumhuriyet dönemi yeniliklerinin, Osmanlı'nın son yüz yılı içindeki köklerini bulmak ve tarihin süre..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Oszkár Wellmann | Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye'de Hayvancılık Politikası ve Bir Macar Uzman

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları müthiş bir kalkınma hamlesinin olduğu yıllardır. Ekmeğin kat..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Öteki Konya

Değişik tarihlerde ve çeşitli yerlerde yayımlanmış yazılarımızdan oluşan kitabımızda; Konya'nın Bele..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Ötüken'de Elli Beş Gün | Bilge Kağan Hazinesinin Keşif Hikayesi

Kazının başında bizzat toprağı malayla iğne ile kazar gibi toprakta derinleşmeye çalışırken: 'Aslınd..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Öykü Sanatı

Bu kitap, kısa öykü bakımında kuramsal bilgi sağlar. On bölümden oluşan kitap, temel yazınsal öğeler..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Oynadıkça | Çocuğumun Psikoloğu Oluyorum

Oynadıkça anlayacak, anladıkça oynayacaksınız.Hayatta sağlam duruşun temeli, iyi ve doğru anlaşılmış..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Özbek Türkçesi El Kitabı

Elinizdeki bu kitap, Özbek Türkçesi ile ilgili alanında tek eser olma iddiasında değildir. Daha önce..

11,11 TL 9,44 TL Vergiler Hariç: 9,44 TL

Özel Hastanelerin Hekim İstihdam Stratejileri ve Uygulamaları

Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlıklı bir hayatın devam ettirilmesinde sağlık çalışanl..

24,07 TL 20,46 TL Vergiler Hariç: 20,46 TL

Özerk Dil Dizgesinden Lacan'ın Simgesel Düzenine | Bir Yapıtta Lacancı İzler Sürme

Bilinçdışını bilgi nesnesi yapmakla yeni bir bilim dalı kuran ve bilinçdışı oluşumlara ulaşmanın tek..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Özgür Sözler | Yeni Global Değerler Üzerine

Güzel sözler söyleyebilmek ve yazabilmek için sürekli okumak ve sürekli öğrenmek kaçınılmazdır. Etki..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Özgürlük Bildirgeleri

Hammurabi Kanunları, Veda Hutbesi, Medine Sözleşmesi, Magna Carta Libertatum, Augsburg Din Barışı ve..

13,89 TL 11,81 TL Vergiler Hariç: 11,81 TL