Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

İslam Hukuku Denemeleri 2

İslâm hukuku ilk dönemlerden itibaren günümüze gelinceye kadar gerek zaman ve mekân gerekse çevre fa..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

İslam Hukukunda İnsan Hakları ve Eşitlik

Günümüz Türkiye'sinin sorunlarını çözerek açılım siytasetini sağlayacak değerlerin besleneceği kayna..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese

Hazırlayan: Melikşah Sezen'Yeni İlm-i Kelâm' talebini ısrarla vurgulayan İzmirli İsmail Hakkı, ilm-i..

12,04 TL 9,63 TL Vergiler Hariç: 9,63 TL

İslam Tarihi

Bugünü doğru anlamak ve anlamlandırmak için geçmişi okumak, öğrenmek, üzerinde düşünmek, ondan haber..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

İslam ve Avrupa | 21. Yüzyıl Avrupası'nda İslam Algısı

Avrupa, Türkiye'yi, 2012 yılından bu yana IŞİD üzerinden ülke içindeki işbirlikçilerinin de katkılar..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

İslam'da Sosyal Hizmetler | Hz. Peygamber Dönemi

Hicret'ten henüz otuz yıl gibi kısa bir süre sonra İslâm Devleti'nin sınırları; doğuda Hindistan sın..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

İslami Hareketler Yol Ayrımında | Arap Baharı ve Sonrası

Bu Kitap; bir dönemin sonunu anlatıyor, yeni bir dönemin başlangıcına dair ipuçları ve işaretler sun..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

İslamiyet'ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik | Hun, Kök Türk ve Uygur Devletleri

Orta Asya Türklüğünün ve dünya tarihinin en önemli devletlerinden olan Asya Hunları, Kök Türkler ve ..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

İslâmiyetteki Tasavvuf ve Tarîkat Hakkında Gerçek Bilgiler

Fert ve toplumların huzur ve bekası, tasavvufla sağlanmıştır. Öyle ki Osmanlı Devleti, uzun müddet a..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

İşletmeciler ve İktisatçılar İçin Matematik

Matematik, bütün bilim dallarında olduğu gibi iktisat ve işletme biliminde kullanılan bir bilimdir. ..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

İsmet Kür | Hayatı, Eğitimciliği ve Türk Çocuk Edebiyatına Katkısı

Türk çocuk edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olan İsmet Kür,sadece çocuklar için kaleme aldığ..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

İstanbul Ermeni Patrikliği | Kuruluşu ve İdari Yapısı

Osmanlı Devleti, dinlerinin yol açtığı bir gayrimüslimleri idare geleneğinin ve yükseliş devrinde gü..

35,18 TL 28,14 TL Vergiler Hariç: 28,14 TL

İstanbul'dan Kdz. Ereğli Üzerinden Ankara'ya Seyahat Notları

Bu eser, 1839 yılında 'Journal of the Royal Geographic Society of London' adlı süreli yayının 9. cil..

16,67 TL 13,34 TL Vergiler Hariç: 13,34 TL

İstibşar "Amerika'da Neşr-i İslam Teşebbüsü"

Dipnotlu, Çevriyazı (Transkripsiyon) Metin.Hazırlayan: Kudret SavaşTürk edebiyatının en verimli yaza..

12,96 TL 10,37 TL Vergiler Hariç: 10,37 TL

İsviçreli Aylak Bir Yazar Robert Walser

"İsviçreli Aylak Bir Yazar Robert Walser" adlı bu kitap, Türkiye'de ilk Robert Walser biyografisi ol..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

İzcilerin Dünyası

Işığa giden yolu arıyordum, labirentler içindeydim. Ezbere yaşamaya devam ettiğim anda karşıma Burha..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Japon İşletmeciliği ve Japonya Pazarına Yönelik Bir Uygulama

Bu kitapta, kalite yaklaşımlarını ilk kez batılı araştırmacılar tarafından benimseyen, öğrendikleri ..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Jeomorfoloji Sözlüğü

Bu kitap, Jeomorfoloji Sözlüğü alanında bir eksikliği gidereceği ümidiyle hazırlanmıştır.Vermekte ol..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Jose Ortega y Gasset'de İnsan ve Tarih Felsefesi

İspanya'nın önemli varoluşçu filozoflarından Jose Ortega y Gasset (1883-1955), düşüncelerini ortaya ..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Joy Harjo Şiirinde Kültürel Nostalji

Joy Harjo (1951) XX. Yüzyılın ikinci yarısında, müzik ve şiiri bir arada sunuş tarzıyla adını duyur..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Kadın ve İktisat | İktisat Politikaları Ekseninde Ekonomik Kalkınmada Kadın ve Çatom'lar

GAP İdaresi Başkanlığının kurulmasından sonra bölgenin ekonomik bakımdan gelişmesini sağlamak amacıy..

15,74 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Kadirbeyzade Zeki Bey | İkinci Dönem TBMM'de Bir Muhalifin Portresi

Türkiye'de muhalefet öteden beri hayati bir öneme sahiptir. Muhalefet, yönelttiği eleştiriler ve sun..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Kafkamakine

"Kafkamakine" (Franz Kafka'nın "Ceza Sömürgesi" Adlı Hikâyesine Deleuzoguattarici Bir Yaklaşım) adlı..

9,26 TL 7,41 TL Vergiler Hariç: 7,41 TL

Kalplerin Yıldızlı Göğü Hölderlin

"Kalplerin Yıldızlı Göğü: Hölderlin", Türkiye'de ilk Hölderlin biyografisi olma özelliğini taşıyor. ..

12,96 TL 10,37 TL Vergiler Hariç: 10,37 TL

Kamu Kurumları ve Kalkınma Ajanslarında İç Kontrol Sistemi ve Akreditasyon

Kitap Kamu iç kontrol standartlarını uygulama önerileri ile somutlaştırmakta pratik ekleri ile tüm k..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Kamu Performans Yönetimi

Türkçe'de "başarım" veya "başarı düzeyi" olarak ifade edilen performans ve performansın yönetilmesi ..

25,92 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Kamu Yönetiminde Performans (Balanced Scorecard)

Özel sektörde ve kamu sektöründe en önemli sorun önceliklerin doğru belirlenmesidir. Önceliklerin do..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı Mecmû'ası (Rıza Tevfik'in Notlarıyla)

"Felsefe gurubu başta olmak üzere sanat, fen ve teknik bilimlere ait terimlerin kültür dünyamızda na..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Kamusal Alan ve Siyasal Katılma Mecrası Olarak Sosyal Medya

Temsil sisteminin yurttaşları karar alma süreçlerinden dışladığı, dolayısıyla bir meşruiyet krizine ..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Kara Günler | Enver Behnan Şapolyo ve Milli Mücadele Hatıraları

Tarihi olayların temelinde; doğanın, toplumun ve bireyin bilinç dünyasında yer alan mantıki ve duygu..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Karaman (Laranda) Çevresindeki Kaya Yerleşimleri

Bu çalışma, Orta Anadolu'nun güneyinde, doğudan Ayrancı İlçesi'ne bağlı Divle (Üçharman) Köyü ve bat..

31,48 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Karaman Şehir Coğrafyası

Karaman şehri coğrafi konumu, yeryüzü şekilleri, iklim ve bitki örtüsünün elverişliliği nedeniyle ya..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Karaman Tarihi | XVIII. Yüzyıl

Eski adı Larende olan Karaman, Orta Anadolu'da Konya'dan sonra önemli bir kenttir. Özellikle Karaman..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

Kararlı Adım | Tarihi Türkmen Romanı

Berdi Kerbabayev, Sovyet devri Türkmen edebiyatının kurucularından birisidir. Şiir başta olmak üzere..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

Kariyer Yolu | Özgeçmiş Yazma Mülakat Sözsüz İletişim

Bir iş yeri eleman arıyordu. Gazeteye ilan vermek yerine, binanın giriş katındaki ofisin pencereleri..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Katherine Mansfield'in Kısa Öykülerinde Kadın İmgesi ve Karakter Betimlemeleri

Yirminci yüzyılın önde gelen kadın öykü yazarlarından Katherine Mansfield kısa öyküleriyle adını sad..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Kaynana Paylaşımları | Kaynana El Kitabı

-Türkiye'de bir ilk-Kaynana el kitabı-Tamamen özgün olaylar ve tavsiyeler Değerli kaynanalar!Si..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Kazım Karabekir ve Eğitim

Türk İnkilâp Tarihi veya Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yayınlarda Doğu Anadolu dendiğinde da..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Kebetos Pinaks | İnsan Yaşamının Tablosu

"Günümüz olaylarından sonuç olarak çıkarılabilir ki, cismaniyat ilerleyip ruhaniyat ise o derece ger..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Kemalist Sistem ve Sosyo-Kültürel Yapısı

Kemalist sistem, Cumhuriyeti kuran, asker kökenli bir devlet adamının sosyolojik görüş, düşünce yapı..

31,48 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Kent Sosyolojisi

Kent, engin bir dünya, sırlı bir ayna...Kent aynasında yansıyan hayat ve insan hâlleri...Kent, insan..

40,74 TL 32,59 TL Vergiler Hariç: 32,59 TL

Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler

Bugün hemen her kentin sokaklarında Suriyelileri görmek ya da hemen her gün gazete ve televizyonlard..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Kentli Hakları ve Türkiye

Kentsel yaşamdaki sorunları azaltabilmenin etkili yollarından birisi, bireylere "katılım yollarıyla ..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Kıbrıs Eskiçağı ve Jeopolitiği

Kıbrıs adı politik gündemimize oturduğu zaman, ülkemizin iktidar ve bürokratik elitleri, genel olara..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

Kır Sosyolojisi | Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü

Ülkemizde de yaşanan hızlı sosyo-ekonomik ve siyasal değişmeler, kırsal alanlar üzerinde etkili olmu..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Kırım Kırım Kırılan Kırım

Kırım Türkleri,  Karadeniz'in kuzeyinde yer alan Kırım yarımadasında yüzyıllarca yaşayan, bura..

31,48 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Kırk Yamalı Bohça | Öğrencilerin Hiçbir Cevabı Anlamsız Değildir

İsterseniz eğitim sistemi deyin, isterseniz eğitim politikası. Ne söylersek söyleyelim eğitimle alak..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Kırsal Yaşamda Kadın ve Din | Konya Örneği

Din, tarih boyunca sosyal bir olgu olarak daima insanların gündemimnde bulunmuştur. Ancak dinin anla..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekansal Değişim | Mekansal Dizim Yöntemiyle Analiz

Ulusal kültürün sürekliliği bağlamında, biz mimarların mekan tasarımında aradığımız her kriteri bir ..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Kısa Anlatı Türleri ve Öğretimi

Öğrencilerden "Yaşasın bugün edebiyat dersi var" ifadesi duyulmak isteniyorsa, geleneksel yöntemlerl..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL