Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Hayât ve Kitâblar

"Bugün Avrupa'da Ranke, Taine gibi büyük adamlar hakkında yapılan araştırmalar fikrî sebeplerin en z..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Hayât ve Mevt | Hayat ve Ölüm

"Şu satırları okuyan zat âlim, cahil; zeki, budala; güçlü, aciz; zengin veya fakir ne olursan ol, ta..

14,00 TL 11,20 TL Vergiler Hariç: 11,20 TL

Her Yönüyle Bilim Merkezi | Bilim Merkezlerine Dair Kavramsal Bir Okuma

Toplumla bilimi buluşturma noktasında önemli bir yere sahip olan bilim merkezleri hakkında yapılmış ..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

Hikayelerle Osmanlı Tarihi Öğretimi

Milletler ve toplumlar nezdinde tarih, insanlara ait her türlü bakiyenin aktarımını üstlenmiş, geçmi..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Hikmet-i Edebiyye | Edebiyat Felsefesi

"Şimdi edebiyatın nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği suali bizim için hallolunacak bir meseledir. İns..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Hikmet-i Hukûk | Hukuk Felsefesi

-İlk Hukuk Felsefesi Kitabımız-"(Hukuk felsefesi (philosophie du droit) hukukun esasından, yani huku..

34,00 TL 27,20 TL Vergiler Hariç: 27,20 TL

Hikmet-i Târîh | Tarih Felsefesi

"Görünür âlemde zuhura gelmiş olup, geçen günlerin tecrübesiyle öğrenilen hadiselerin bilinmesine ta..

13,00 TL 10,40 TL Vergiler Hariç: 10,40 TL

Hikmetin Peşinde Üç Portre | Mehmet Genç - Hüseyin Küçükkalay- Ahmet Tabakoğlu

Bu kitap, sonsuzluğa uzanan hikmetin peşinde ve onu bulmak uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alan;..

33,00 TL 26,40 TL Vergiler Hariç: 26,40 TL

Hindistan Yolu ve İngilizler | Fırat Nehri'nde İlk İngiliz Vapurları

Hindistan, tarih boyunca gizemli ve tılsımlı bir dünyanın temsilcisi, egzotik ürünleriyle zenginliği..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Hırvatistan Devleti'nin Kuruluşu ve Türkiye ile Münasebetleri

Osmanlı'nın yaklaşık beş asır Balkanlar'daki toplulukların birlikte yaşayabileceklerini fiilen ispat..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Hispanya

Hispanya, Coğrafya'nın kendisine sunduğu nimetleri ret eden bölge. Maya, İnka ve Aztek gibi kadim uy..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Hitit At Eğitimi Kil Kitabı

Hitit dualarında bollaşmasının istendiği ve ritüeller sırasında Hitit kralının arabasını çeken yağ..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Hitit Devletinin Siyasi Antlaşma Metinleri

Hitit Kil Kitaplığından Seçmeler" üst başlığı altında Hititçe'den Türkçe'ye kazandırdığımız antlaşma..

28,50 TL 22,80 TL Vergiler Hariç: 22,80 TL

Hitit Mitolojisi

Eskiçağ tarihi, arkeoloji, antropoloji ve antik filoloji hem öğrenciler hem de halkımızca pek bilinm..

28,50 TL 22,80 TL Vergiler Hariç: 22,80 TL

Hitit Yasaları

"Hitit Kil Kitaplığından Seçmeler" üst başlığı altında ilk çeviri kitabı olarak Hitit "mitoloji" met..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

Hristiyanlıkta Tevhit'ten Teslis'e | Hıristiyanlıkta Tevhit - Teslis Mücadelesinin Kısa Tarihi

Hz. İsa (A.S.)'nın tek Allah inancını esas alan öğretisi üç uknumlu (Baba-Oğul-Kutsal Ruh) bir dine ..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Hukuk Toplum Siyaset Üzerine Söyleşiler

Bu kitap, hukuk, toplum ve siyaset kurumları arasındaki karmaşık ilişkilerden kaynaklanan sorunların..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Hürriyet Gazetesi 1948-2012 | Kurumsal Kimlik, Mülkiyet Sahipliği ve Genel Yayın Politikası

Ömrü yarım asrı geçen gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Kesintisiz yayın yapan bu gazetele..

50,00 TL 40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti

Akıl ve Bilim Huzurunda Materyalizm Dalâlet Mesleği"Materyalizm mesleğine 'dalâlet mesleği' diyorum...

26,00 TL 20,80 TL Vergiler Hariç: 20,80 TL

Hz. Ali Neslinin İsyanları | X.Yüzyıla Kadar Şii Karakterli Hareketler

On dört asırlık İslam tarihinde en uzun ve en önemli isyan hareketini araştırırsak karşımıza Hz. Ali..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

İbn Fazlan Seyahatnâmesi'ne Göre | İtil Bulgarları

İbn Fazlan Seyahatnâmesi olarak bilinen meşhur eser, İtil Bulgarları ile ilgili bilgi edindiğimiz ..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

İbn Rüşd'ün Önermeler Mantığı ve Aristoteles Temelleri

Bu kitap, Aristoteles'in büyük yorumcularından birisi olarak kabul edilen ve felsefenin her alanına ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

İbtâl'i Mezheb-i Mâddiyyûn | Materyalist Öğretinin İptali

"Kütüphanesi söz konusu bilimlerle ve matematik bilimler ve felsefeyle ilgili Fransızca kitaplarla d..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Uygulamaları

Ekonomik büyüme teorisi her iktisat okulunun araştırdığı güncelliğini sürekli koruyan bir konudur. B..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

İkna Teknolojileri | İnternet Sitelerinde Sektörel Bazı Karşılaştırmalı Analiz

Yapılan araştırma ve deneyler ikna stratejilerini bilinçli şekilde kullanarak insanların hedeflenen ..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

İktisadi Düşünce Tarihi | Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla

Ekonomi bir toplumun refahı, barış içinde yaşaması ve en önemlisi de insani değerlere uygun bir haya..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

İktisadi Düşüncede Faiz | Antik Yunan'dan Monetarizme

Faiz, semavî ve kültürel dinlerin, bu dinlere ilişkin olarak yapılan yorumların, beşerî yasama faali..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

İktisat Kriz ve Yenilik

Bir mekanizmanın uzmanı olmanıza rağmen, tam olarak nasıl çalıştığını bir türlü anlayamıyorsanız, ço..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

İktisat Metinleri - 1. kitap: Ekonomi Politik - 2. kitap: Düğümlerin Çözümü

"Biz, yani Osmanlılar, millî servetimizi değerlendirebilmek için başlangıçlarına doğru bir göz atmak..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

İktisat Teorisinin Sorunları ve Türkiye'nin Kriz Dönemleri Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım

Küresel finans krizi sonrası ekonomi teori ve politikasının görevi, mal ve para piyasalarının yanınd..

20,00 TL 16,00 TL Vergiler Hariç: 16,00 TL

İletişim Eyleminin Anatomisi

İç dünyamızda adeta bir esaret hayatı sürenkelimelerimizi özgürlüğüne kavuşturalım derken bir de bak..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

İletişim Yazıları | Dil-Kültür-İletişim

Bu kitap, Aristoteles'in büyük yorumcularından birisi olarak kabul edilen ve felsefenin her alanın..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

İletişim | Nasıl Daha İyi Anlar ve Anlaşılırım...

İnsanların, birlikte yaşayabilmeleri için her şeyden önce birbirleriyle iletişim kurmaları gerekir. ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

İletişime Giriş

İnsanların, birlikte yaşayabilmeleri için her şeyden önce birbirleriyle iletişim kurmaları gerekir. ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

İletişimin Derin Sularında

"Görünmez Kaza" dediğimiz olguların hemen ilk sırasında hiç kuşku yok ki "İletişim Kazaları" yer alı..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

İlim ve İrâde | Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevîdir

İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir"Maalesef şunu da arz edeceğiz ki, son zamanlarda..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür | Psikoloji ve Tefekkür Usûlü

"Mekteb-i Sultani'de ahlâk dersi âcizane sorumluluğuma bırakılmıştı. Ahlâk bilgisi kitaplarında nâtı..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

İlmî Metodoloji Açısından Kur'an'da Gayb

Kur'an, hz. İbrahim'in ağzından, ben batanları sevmem (Kur'an 6/76) cümlesini nakleder. Kur'an batma..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

İmgesel İletişim

Düşünce evreninin bilinmeyenlerine, göksel düş görüsü bir yıldız gözlemcisinin teleskop titizliği il..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Immanuel Wallerstein Perspektifinde Arap Baharı |Tunus Örneği

17 Aralık 2010'da Tunus'un Sidi Bouzid kasabasında üniversiteli bir gencin ekonomik gerekçelerle ken..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

İnanç Turizmi Seçme Konular

İnanç bazen ayrıştırır, bazen birleştirir insanları. Ne kadar yabancı gelse de, farklıyı arayan insa..

34,00 TL 27,20 TL Vergiler Hariç: 27,20 TL

İnci Aral ve Barbara Frischmuth'un Romanlarında Kadın Coğrafyası

Tanrıça kadın imgesinden, evrilerek oyuncak bebek imgesine dönüşen kadının adı, çağımızda çok yanlı ..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

İngiliz Romanı'nda Antimimesis | Kuramsal Bir Tartışma ve Uygulama Örnekleri

Geleneksel sanat kuramının temel tartışmasını oluşturan Aristoteles mimesisi, sanatın kaynağını gerç..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

İnsani Diplomasi | Teoriden Pratiğe; Türk Dış Politikasının Yeni Aracı

21. yüzyıl küresel sisteminde hızı, niteliği ve niceliği giderek yükselen uluslararası etkileşim, de..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

İnsânın Menşe'i Nesl-i Beşer | İnsanın Kökeni, Beşer Nesli

"Kardeşim Ahmed Nebil tarafından tercüme olunan bu kitaba bir önsöz yazmaya mecbur kaldığım dakikada..

14,00 TL 11,20 TL Vergiler Hariç: 11,20 TL

Iris Murdoch | Bir Ahlâk Filozofu Olarak Sanatçının Portresi

Edebiyatta etik ya da kurgusal eserlerin etik okuması, günümüzde etik söyleme önemli katkılar sağlar..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

İş Ahlâkımız ve İşçi Kültürünün Yükselişi

Yönetici ve işçi kültürü çağımızın bir dinamiğidir. Çatışmacı sosyoloji görüşünden ziyade uyumcu sos..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

İş'te Pozitif Davranış

"İnsan" organizasyonların sürdürülebilir büyüme ve rekabet üstünlüğü sağlama gayesinde taklit edilem..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Isauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri

"Isauria Bölgesi Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri" başlıklı çalışmamız Isauria Bölgesi'nin ir..

80,00 TL 64,00 TL Vergiler Hariç: 64,00 TL