Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Doğu Coğrafya Dergisi Temmuz 2006 Yıl: 11 Sayı: 16

Türkiye Yerfıstığı Tarımı: İmkanlar Ve Sorunlar Halil KocaEkolojik Faktorlerin Karaerik Üzüm Çe..

30,00 TL 22,50 TL Vergiler Hariç: 22,50 TL

Doğu Coğrafya Dergisi Temmuz 2007 Yıl: 9 Sayı: 18

Balıkesir Çevresinde Geleneksel Kırsal Avlu Peyzajı Ve Değişimi Abdullah KöseSınıf Öğretmeni Ad..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Doğu Coğrafya Dergisi Temmuz 2008 Yıl: 13 Sayı: 20

Erzurum-Kars Topyolu   Selahattin Tozlu, Yaşar GökKoyulhisar İlçesinde (Sivas) Göç Ha..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Doğu-Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler, sosyo-ekonomik ve benzeri radikal refo..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Doğudan Batan Güneş Osmanlı

Sıcak çatışmanın gerisinde kültür ve değerlerin mücadelesi bulunmaktadır. Kültür ve değerler alanınd..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Dönüşüm

“Dönüşüm”, Franz Kafka'nın 1912'de 29 yaşındayken yazdığı ve ilk kez 1915'te yayınlanan bir öyküsüdü..

40,00 TL 30,00 TL Vergiler Hariç: 30,00 TL

Dördüncü Nesil Savaş

“Dördüncü Nesil Savaş” çeşitli vesilelerle kullanılan ama anlamı henüz tam olarak belirlenmemiş muğl..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Doris Lessing Marksizmden Sufizme Bir Yaşam Felsefesi

Sokrates sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söylerken yaşamın basit bir şekilde sad..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Dostoyevski Biyografi

İnsanın bir sırrı var. Bu sırrı keşfetmek gerek, eğer bu sırrın peşinde tüm hayatını adamışsan asla ..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Dostoyevski Mektuplar

"Kendim mektup almayı seviyorum ama bizzat mektup yazmayı imkânsız ve hatta saçma buluyorum: Kendimi..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Dr. Nevzat Gündağ'a Vefa | Tarih, Kültür ve Sanat Yazıları

’İnsanlığınız üzerine zimmetlidir kaybetmeyiniz’’ düsturundan hareketle insan olmak, insana insanca ..

180,00 TL 135,00 TL Vergiler Hariç: 135,00 TL

Dünün DünyasıI şığında Stefan Zweig’ınHayatı

“Özgür ruh Stefan Zweig’ın kozmopolit ve çokkültürlü Viyana’da dünyaya gelmesi, onun sanatla iç içe ..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Dünya Ekonomisi Nereye?

Yaklaşık on beş yıldır iktisadi, sosyal ve toplumsal tüm kazanımlarımıza rağmen, ateş topu olarak ni..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Dünya Haritası ve Coğrafya Risalesi

Bir "kalp" şeklinde olması ve Osmanlı Türkçesi baskısıyla herkesin dikkatini çeken gizemli bir harit..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Düş Toplumu | Tüketim İlişkisi

"Dünya tarihinde 1980'lere kadar yaşanan gelişmeler özetlense; bu tarih- lerden sonra yaşanan gelişm..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Düşünceden Söze Dil

Türkçenin yazı dili üzerine çok sayıda çalışmalar vardır. Türkçenin dününe, bugününe ışık tutan bu..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Düşünceye Gelmeyen | Tanrı Sorunu ve Mevlana

Dini-tasavvufi ve felsefi düşüncelerin bir mezci olarak karşımıza çıkan Mevlana'yı okuma girişiminin..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Duyguların Dili | Bilişsel Dilbilim Açısından

Dil aracılığıyla insanın ruh halinin bildirilmesine, betimlenmesine olan ilgi son dönemlerde özellik..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Edebî Babanın Peşinde | Etkilenme Endişesi Açısından Ahmet Haşim'in Poetik Yazıları

Harold Bloom, şiir tarihini halef şairlerin seleflerinden gelen etkilerden kurtulmak için verdikleri..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Edebi Sanatlar | Eğitimde ve Türkçe Öğretiminde

Bu eser Eğitim Fakülteleri I. ve II. Kademe İlköğretim Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmen..

28,00 TL 21,00 TL Vergiler Hariç: 21,00 TL

Edebiyat Bilimine Giriş

Edebiyat Bilimine Giriş kitabında ele alınan bazı konu başlıkları:-Edebi iletişim-Edebiyat sistemi-H..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Edebiyat Çalışmalarında Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Edebiyat alanında bir makale veya tez nasıl yazılır?Edebiyat çalışmaları, genelde bir sanat eseri ol..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Edebiyat Göstergebilimine Giriş - Anlambilimsel Varyant

Göstergebilimin alışılageldik çözümlemelerinin (klasik varyant) "Anlamı nedir?" sorusunu önceleyen a..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Edebiyat Kuramları |Giriş ve Uygulama

Sekiz bölümden oluşan bu çalışma, kültürel düşünce ve ürünler üzerinde etkili olan farklı edebiyat k..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Edebiyat Nefreti (Edebiyat Yazıları)

Ahmet Sarı'nın "Edebiyat Nefreti" adlı kitabı edebiyatın rüyayla, sinemayla, dinle, iktidarla ve fel..

58,00 TL 43,50 TL Vergiler Hariç: 43,50 TL

Edebiyat ve Felsefe Bağlamında Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatında "İnsan"

Bu çalışmada, Anadolu'da Dinî - Tasavvufî Türk Edebiyatının başlangıç döneminin (XIII. yüzyıl'ın) ön..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Edebiyat ve İktidar (Dolaylı Bir Gerçeklik)

Elinizdeki kitapta iktidar ve edebiyat kavramlarının işaret ettiği anlam alanları, birbirleriyle ili..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Edebiyatın Medyaları | Medyalararasılık ve Komparastik

Görmenin okumaktan çok daha farklı ve genelde daha çok tercih edilen bir algı meydana getirdiği bili..

58,00 TL 43,50 TL Vergiler Hariç: 43,50 TL

Edebiyatta Bir Motif Olarak İğrenilen Kimlikler

Sartre bireyinin yazgısını devralan insanoğlunu zorlu bir macera beklemektedir. Önce kendinde-varlık..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Edebiyatta ve Dilde Pandemi

Pandeminin hayatımıza girdiği yaklaşık iki yıldan beri artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı bi..

80,00 TL 60,00 TL Vergiler Hariç: 60,00 TL

Edebiyatta Yanlılık | Yanlılığın Yazınsal Yapıtlardaki Oluşturum Biçimleri

Edebiyatın, ideoloji ve toplum arasında nasıl bir konumda yer aldığı ve alması gerektiği üzerine bir..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Ege Denizi Karasuları ve Kıta Sahanlığı Sorunları

Uluslararası hukuk, esasen uluslararası ilişkilerin hukuki zeminini oluşturmaktadır. Bu da, doğal ol..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Eğitim Felsefesi

Bu kitap özellikle Eğitim Felsefesi dersi için hazırlanmıştır. Eğitim felsefesinin temel kavram ve..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Eğitim Psikolojisi

Eğitim öğrenciyi tanımakla başlar. Bir öğretmen öğrencilerini zihinsel, bedensel, duygusal, törel pe..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Eğitim Sorun(u) mu?

Çağ insanının vizyon oluşturma süreçlerinde yer alan ve sahip olunan değerlerin oluşturduğu nitelik ..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Eğitimde Ahlak ve Etik

Günümüz dünyasının çok büyük sorunların pençesinde kıvrandığı ve bu sorunların insanların unuttuklar..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci başarısının güvenilir yöntemlerle ölçülmesi en başta eğitimin verimini artırma yönünden önem..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Eğitimde Program Geliştirme

Eğitim programının epistemolojik anlamda ilk olarak kullanılması ile ilgili tartışmalarda eski dönem..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Ehli Haklarda Kültürel Hayat

Ehl-i Hak inancı 13. yy'da İran'da ortaya çıkmış bir inançtır. Ehl-i hak inancı kuruluşu sonrasınd..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Eine Kulturbrücke Für Den Fremdsprachenlerner

Dass es beim Erlernen einer Fremdsprache nicht nur auf die grammatisch-semantische Sprachrichtigkeit..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

El Aşı El Kuşu

Develer pirelenirken,pireler devleşmiş.Bunları görenkör zaman ile topal talihbirbirinin omuzuna binm..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

El-Lüzûmiyyât

"Tekrar söylerim: Eğer filozofun ilmî öğretisi, hür fikirleri diğer şairlerin şiirleri gibi İslâm âl..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Elmas

Aytuğ Uslutekin otobiyografik romanı 'Elmas Annem ve Anadolu'da kendi kişisel yolculuğunu evrenselin..

88,00 TL 66,00 TL Vergiler Hariç: 66,00 TL

Emil Michel Cioran | Bir Alacakaranlık Düşünürü

Dünyaya iftira etmekle meşhur olan ve kendi kuşağının en önemli entelektüel figürleri arasında göste..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Emil Michel Cioran | Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay

Cioran, bütün yaşamın toptan çürütülmesine dayalı bir yaşam felsefesinin temelini atmaya çalışır. B..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Emir Timur Dönemi Bilginleri | Âlimler, Ârifler, Tarihçiler, Vezirler,Kâtipler, Şairler, Sanatçılar, Hekimler

Elinizdeki kitap on beşinci asırda devlet sınırlarını Mâverâünnehir'den İran, Turan, Şam, Bağdat, ..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

En Az Devlet En İyi Devlet | Devletin Başarısızlığının Anatomisi

Devlet gerekli midir? sorusu anarko-kapitalizmin ya da libertarian felsefesinin ütopik bir sorusudur..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL