Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Dediği Sultan ve Menakıbı | Konya ve Çevresinde Ahmet Yesevi Halifelerinin İzleri

Bu çalışma klasik metinlerin yeniden anlaşılmasına yönelik denemedir. Klasik metinlerin anlam dünyas..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı

Değer Bilinçlendirme; - Özgündür,- Yereldir, - Nettir, - Pratiktir, - Kanıtlanmı..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

41,67 TL 33,33 TL Vergiler Hariç: 33,33 TL

Değerler Bilançosu | Mavi Kitap (Felsefe,Sosyoloji,Kamu,Eğitim)

"Değer", çoğu disiplinde, özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde en çok tartışılan kavram ve probleml..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, san..

37,04 TL 29,63 TL Vergiler Hariç: 29,63 TL

Demokrasi Arayışında Kent

Farklı insanların bir araya gelip birbirlerini ve çevrelerini zenginleştirdikleri, uygarlığın ve dem..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Demokrasi Poliarşi ve Demarşi

Modern temsili demokrasilerde ilgisiz ve bilgisiz seçmenlerin tercihlerini yansıtan; çoğunluk oyları..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Descartes ve Kartezyenler

"Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek,..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Devlet ve Tarikat | Osmanlı Toplumunda Devlet Tarikat İlişkilerinin İdeolojik ve Sosyolojik Zemini

Tarikat nasıl bir inanç ve zihin dünyasına sahiptir.Meşâyihi insan ve toplum üzerinde bu denli hakim..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Devrek ve Çevresi Tarihi

kitap, Zonguldak İli'nin şirin ilçesi Devrek'te yayın yapan iki yerel basın organı, 'Bölge Haber' ve..

46,30 TL 37,04 TL Vergiler Hariç: 37,04 TL

Die Deutschsprachige Kurzgeschichte Als Kommunikative Textsorte

Die vorliegende Arbeit stellt zuerst einen kurzen theoretischen Rahmen zusammen und widmet sich dann..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Dile Gelen Alevilik

Bu kitap uzun zamandır farklı zamanlarda farklı sempozyumlarda sunulan bildirilerin bir kısmından ol..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî'de Ma'rifetullah, Rubâ'iyyât-ı Gazâlî, Orfî'de Şi'r ve İrfân

Mevlânâ'nın Gönül Sarhoşluğu ve Gazâli'de Marifetullah, Gazâli'nin Rubailer, Orfî'de Şiir ve İrfan"D..

20,37 TL 16,30 TL Vergiler Hariç: 16,30 TL

Din Olgusu | İnsanoğlu Referans Sisteminde

İnsanlıkla yaşıt olan DİN; "Doğru veya yanlış, yaşanılan hayatın üzerine kurulu bulunduğu temel ilke..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Din Siyaset ve Seçmen

Batı'nın siyasal modernleşmesinin erken dönemlerinde ve Türk siyasal modernleşmesi süresince din-siy..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Din Sosyolojisi | Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar

Din sosyolojisi son on yıllarda yeni sorun ve tartışma alanlarının katılımıyla önemi giderek artan b..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Din Süreçlerinde Gerileme

Aydınlanmadan beri din süreçleri dümdüz, kırıksız bir ilerleme çizgisi şeklinde hikaye edilmektedir...

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Dindarların Para İle İmtihanı

Holding tecrübesi, modernleşme süreci boyunca dindar müslümanların zihniyet dönüşümünün iktisadi ala..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Dış Politikada Liderlik | Fatin Rüştü Zorlu Örneği

Dış politikanın farklı kaynaklarını ve dış politikanın belirlendiği süreçleri kapsamlı bir biçimde a..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla | İnanç-Eylem Tutarlılığı

Pusulası şaşmış bireylerin toplumdaki görünürlüklerinin her geçen gün arttığı bir vakıadır. Diliyle ..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Divan Şiiri | Değişen Dünyada Kaybolmuş Paradigma

Tanzimat, etkisinde kaldığı Aydınlanmanın aklîlik, hakikate uygunluk, evrensellik, objektiflik, ölçü..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Diyarbakır ve Çevresinin Müslümanlaşma Süreci

Dünya coğrafyasının bazı bölgeleri için "medeniyet beşiği" derler.Bu isimi en çok hak eden anadolu'd..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Diyarbakır Vilayetinde Ermeniler ve Ermeni Olayları 1878-1920

XIX. yüzyılın son çeyreğinde ve I. Dünya Savaşı esnasında Ermenilere ne olduğu hakkındaki tartışma u..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Doğa ve Kur'an Bağlamında Ayetlerin Kalbe İndirilmesi

Kur'an'da kalp konusunu ele alan ilk iki kitabımız, kalbi anlamak için özellikle yöntem bağlamında b..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Teori ve Türkiye Uygulaması

Sanayi Devrimi üretim tekniklerinin tamamen değişmesine yol açarak aslında ülkeler arasındaki gelişm..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Doğu - Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler, sosyo-ekonomik ve benzeri radikal refo..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Doğu Batı Arasında Ahlâk | Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve Etik

Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu..

12,04 TL 9,63 TL Vergiler Hariç: 9,63 TL

Doğu Batı ve Ötekilik

Doğu, Batı ve Ötekilik başlıklı bu kitap oryantalizmin özünü oluşturan Doğu-Batı ayrımının bir ..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Doğudan Batan Güneş Osmanlı

Sıcak çatışmanın gerisinde kültür ve değerlerin mücadelesi bulunmaktadır. Kültür ve değerler alanınd..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Doris Lessing Marksizmden Sufizme Bir Yaşam Felsefesi

Sokrates sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söylerken yaşamın basit bir şekilde sad..

27,78 TL 22,22 TL Vergiler Hariç: 22,22 TL

Dostoyevski Biyografi

İnsanın bir sırrı var. Bu sırrı keşfetmek gerek, eğer bu sırrın peşinde tüm hayatını adamışsan asla ..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Dostoyevski Mektuplar

"Kendim mektup almayı seviyorum ama bizzat mektup yazmayı imkânsız ve hatta saçma buluyorum: Kendimi..

14,81 TL 11,85 TL Vergiler Hariç: 11,85 TL

Dünya Ekonomisi Nereye?

Yaklaşık on beş yıldır iktisadi, sosyal ve toplumsal tüm kazanımlarımıza rağmen, ateş topu olarak ni..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

Dünya Haritası ve Coğrafya Risalesi

Bir "kalp" şeklinde olması ve Osmanlı Türkçesi baskısıyla herkesin dikkatini çeken gizemli bir harit..

26,85 TL 21,48 TL Vergiler Hariç: 21,48 TL

Düş Toplumu | Tüketim İlişkisi

"Dünya tarihinde 1980'lere kadar yaşanan gelişmeler özetlense; bu tarih- lerden sonra yaşanan gelişm..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Düşünceden Söze Dil

Türkçenin yazı dili üzerine çok sayıda çalışmalar vardır. Türkçenin dününe, bugününe ışık tutan bu..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL

Düşünceye Gelmeyen | Tanrı Sorunu ve Mevlana

Dini-tasavvufi ve felsefi düşüncelerin bir mezci olarak karşımıza çıkan Mevlana'yı okuma girişiminin..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Duyguların Dili | Bilişsel Dilbilim Açısından

Dil aracılığıyla insanın ruh halinin bildirilmesine, betimlenmesine olan ilgi son dönemlerde özellik..

23,15 TL 18,52 TL Vergiler Hariç: 18,52 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

32,41 TL 25,93 TL Vergiler Hariç: 25,93 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

18,52 TL 14,81 TL Vergiler Hariç: 14,81 TL

Edebi Sanatlar | Eğitimde ve Türkçe Öğretiminde

Bu eser Eğitim Fakülteleri I. ve II. Kademe İlköğretim Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmen..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Edebiyat Bilimine Giriş

Edebiyat Bilimine Giriş kitabında ele alınan bazı konu başlıkları:-Edebi iletişim-Edebiyat sistemi-H..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Edebiyat Nefreti (Edebiyat Yazıları)

Ahmet Sarı'nın "Edebiyat Nefreti" adlı kitabı edebiyatın rüyayla, sinemayla, dinle, iktidarla ve fel..

16,67 TL 13,33 TL Vergiler Hariç: 13,33 TL

Edebiyat ve Felsefe Bağlamında Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatında "İnsan"

Bu çalışmada, Anadolu'da Dinî - Tasavvufî Türk Edebiyatının başlangıç döneminin (XIII. yüzyıl'ın) ön..

13,89 TL 11,11 TL Vergiler Hariç: 11,11 TL

Edebiyatta Bir Motif Olarak İğrenilen Kimlikler

Sartre bireyinin yazgısını devralan insanoğlunu zorlu bir macera beklemektedir. Önce kendinde-varlık..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Ege Denizi Karasuları ve Kıta Sahanlığı Sorunları

Uluslararası hukuk, esasen uluslararası ilişkilerin hukuki zeminini oluşturmaktadır. Bu da, doğal ol..

35,19 TL 28,15 TL Vergiler Hariç: 28,15 TL

Eğitim Felsefesi

Bu kitap özellikle Eğitim Felsefesi dersi için hazırlanmıştır. Eğitim felsefesinin temel kavram ve..

25,93 TL 20,74 TL Vergiler Hariç: 20,74 TL

Eğitim Psikolojisi

Eğitim öğrenciyi tanımakla başlar. Bir öğretmen öğrencilerini zihinsel, bedensel, duygusal, törel pe..

22,22 TL 17,78 TL Vergiler Hariç: 17,78 TL