Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri

II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini ..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep Vilayeti'nin Sıhhî Ve İctimâî Coğrafyası

Asıl metin ve Günümüz TürkçesiSadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Oktay BozanŞehirlerin tarihini yazm..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

42,00 TL 33,60 TL Vergiler Hariç: 33,60 TL

Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

"Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeş..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Dediği Sultan ve Menakıbı | Konya ve Çevresinde Ahmet Yesevi Halifelerinin İzleri

Bu çalışma klasik metinlerin yeniden anlaşılmasına yönelik denemedir. Klasik metinlerin anlam dünyas..

0,00 TL Vergiler Hariç: 0,00 TL

Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı

Değer Bilinçlendirme; - Özgündür,- Yereldir, - Nettir, - Pratiktir, - Kanıtlanmı..

18,50 TL 14,80 TL Vergiler Hariç: 14,80 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

48,00 TL 38,40 TL Vergiler Hariç: 38,40 TL

Değerler Bilançosu | Mavi Kitap (Felsefe,Sosyoloji,Kamu,Eğitim)

"Değer", çoğu disiplinde, özellikle sosyal ve beşeri bilimlerde en çok tartışılan kavram ve probleml..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Değerler Bilançosu | Sarı Kitap (Dil, Din, Eğitim, Edebiyat, İktisat, İletişim, Kamu)

Değer ya da değerler, düşünce tarihine özdeş bir mevzu. Ahlakçının dillendirdiği iyilik kötülük, san..

45,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Demokrasi Arayışında Kent

Farklı insanların bir araya gelip birbirlerini ve çevrelerini zenginleştirdikleri, uygarlığın ve dem..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Demokrasi Poliarşi ve Demarşi

Modern temsili demokrasilerde ilgisiz ve bilgisiz seçmenlerin tercihlerini yansıtan; çoğunluk oyları..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Descartes ve Kartezyenler

"Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek,..

16,00 TL 12,80 TL Vergiler Hariç: 12,80 TL

Devlet ve Tarikat | Osmanlı Toplumunda Devlet Tarikat İlişkilerinin İdeolojik ve Sosyolojik Zemini

Tarikat nasıl bir inanç ve zihin dünyasına sahiptir.Meşâyihi insan ve toplum üzerinde bu denli hakim..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Devrek ve Çevresi Tarihi

kitap, Zonguldak İli'nin şirin ilçesi Devrek'te yayın yapan iki yerel basın organı, 'Bölge Haber' ve..

50,00 TL 40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

Die Deutschsprachige Kurzgeschichte Als Kommunikative Textsorte

Die vorliegende Arbeit stellt zuerst einen kurzen theoretischen Rahmen zusammen und widmet sich dann..

22,00 TL 17,60 TL Vergiler Hariç: 17,60 TL

Dile Gelen Alevilik

Bu kitap uzun zamandır farklı zamanlarda farklı sempozyumlarda sunulan bildirilerin bir kısmından ol..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî'de Ma'rifetullah, Rubâ'iyyât-ı Gazâlî, Orfî'de Şi'r ve İrfân

Mevlânâ'nın Gönül Sarhoşluğu ve Gazâli'de Marifetullah, Gazâli'nin Rubailer, Orfî'de Şiir ve İrfan"D..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Din Olgusu | İnsanoğlu Referans Sisteminde

İnsanlıkla yaşıt olan DİN; "Doğru veya yanlış, yaşanılan hayatın üzerine kurulu bulunduğu temel ilke..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Din Siyaset ve Seçmen

Batı'nın siyasal modernleşmesinin erken dönemlerinde ve Türk siyasal modernleşmesi süresince din-siy..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Din Sosyolojisi | Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar

Din sosyolojisi son on yıllarda yeni sorun ve tartışma alanlarının katılımıyla önemi giderek artan b..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Din Süreçlerinde Gerileme

Aydınlanmadan beri din süreçleri dümdüz, kırıksız bir ilerleme çizgisi şeklinde hikaye edilmektedir...

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Dindarların Para İle İmtihanı

Holding tecrübesi, modernleşme süreci boyunca dindar müslümanların zihniyet dönüşümünün iktisadi ala..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Dış Politikada Liderlik | Fatin Rüştü Zorlu Örneği

Dış politikanın farklı kaynaklarını ve dış politikanın belirlendiği süreçleri kapsamlı bir biçimde a..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla | İnanç-Eylem Tutarlılığı

Pusulası şaşmış bireylerin toplumdaki görünürlüklerinin her geçen gün arttığı bir vakıadır. Diliyle ..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Divan Şiiri | Değişen Dünyada Kaybolmuş Paradigma

Tanzimat, etkisinde kaldığı Aydınlanmanın aklîlik, hakikate uygunluk, evrensellik, objektiflik, ölçü..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Diyarbakır ve Çevresinin Müslümanlaşma Süreci

Dünya coğrafyasının bazı bölgeleri için "medeniyet beşiği" derler.Bu isimi en çok hak eden anadolu'd..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Diyarbakır Vilayetinde Ermeniler ve Ermeni Olayları 1878-1920

XIX. yüzyılın son çeyreğinde ve I. Dünya Savaşı esnasında Ermenilere ne olduğu hakkındaki tartışma u..

40,00 TL 32,00 TL Vergiler Hariç: 32,00 TL

Doğa ve Kur'an Bağlamında Ayetlerin Kalbe İndirilmesi

Kur'an'da kalp konusunu ele alan ilk iki kitabımız, kalbi anlamak için özellikle yöntem bağlamında b..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Doğal Olanın Yitimi ve İnsanın Düşüşü Hakkında Felsefi Bir İnceleme

Binlerce yıldır içinde yaşadığımız dünya değişip durmaktadır. Bu değişimin bir kısmı kendiliğinden g..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Teori ve Türkiye Uygulaması

Sanayi Devrimi üretim tekniklerinin tamamen değişmesine yol açarak aslında ülkeler arasındaki gelişm..

25,00 TL 20,00 TL Vergiler Hariç: 20,00 TL

Doğu Batı Arasında Ahlâk | Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve Etik

Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu..

13,00 TL 10,40 TL Vergiler Hariç: 10,40 TL

Doğu Batı ve Ötekilik

Doğu, Batı ve Ötekilik başlıklı bu kitap oryantalizmin özünü oluşturan Doğu-Batı ayrımının bir ..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Doğu-Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler, sosyo-ekonomik ve benzeri radikal refo..

34,00 TL 27,20 TL Vergiler Hariç: 27,20 TL

Doğudan Batan Güneş Osmanlı

Sıcak çatışmanın gerisinde kültür ve değerlerin mücadelesi bulunmaktadır. Kültür ve değerler alanınd..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Doris Lessing Marksizmden Sufizme Bir Yaşam Felsefesi

Sokrates sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söylerken yaşamın basit bir şekilde sad..

30,00 TL 24,00 TL Vergiler Hariç: 24,00 TL

Dostoyevski Biyografi

İnsanın bir sırrı var. Bu sırrı keşfetmek gerek, eğer bu sırrın peşinde tüm hayatını adamışsan asla ..

32,00 TL 25,60 TL Vergiler Hariç: 25,60 TL

Dostoyevski Mektuplar

"Kendim mektup almayı seviyorum ama bizzat mektup yazmayı imkânsız ve hatta saçma buluyorum: Kendimi..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL

Dünya Ekonomisi Nereye?

Yaklaşık on beş yıldır iktisadi, sosyal ve toplumsal tüm kazanımlarımıza rağmen, ateş topu olarak ni..

38,00 TL 30,40 TL Vergiler Hariç: 30,40 TL

Dünya Haritası ve Coğrafya Risalesi

Bir "kalp" şeklinde olması ve Osmanlı Türkçesi baskısıyla herkesin dikkatini çeken gizemli bir harit..

27,00 TL 21,60 TL Vergiler Hariç: 21,60 TL

Düş Toplumu | Tüketim İlişkisi

"Dünya tarihinde 1980'lere kadar yaşanan gelişmeler özetlense; bu tarih- lerden sonra yaşanan gelişm..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Düşünceden Söze Dil

Türkçenin yazı dili üzerine çok sayıda çalışmalar vardır. Türkçenin dününe, bugününe ışık tutan bu..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Düşünceye Gelmeyen | Tanrı Sorunu ve Mevlana

Dini-tasavvufi ve felsefi düşüncelerin bir mezci olarak karşımıza çıkan Mevlana'yı okuma girişiminin..

15,00 TL 12,00 TL Vergiler Hariç: 12,00 TL

Duyguların Dili | Bilişsel Dilbilim Açısından

Dil aracılığıyla insanın ruh halinin bildirilmesine, betimlenmesine olan ilgi son dönemlerde özellik..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

35,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç: 28,00 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

24,00 TL 19,20 TL Vergiler Hariç: 19,20 TL

Edebi Sanatlar | Eğitimde ve Türkçe Öğretiminde

Bu eser Eğitim Fakülteleri I. ve II. Kademe İlköğretim Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmen..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Edebiyat Bilimine Giriş

Edebiyat Bilimine Giriş kitabında ele alınan bazı konu başlıkları:-Edebi iletişim-Edebiyat sistemi-H..

28,00 TL 22,40 TL Vergiler Hariç: 22,40 TL

Edebiyat Nefreti (Edebiyat Yazıları)

Ahmet Sarı'nın "Edebiyat Nefreti" adlı kitabı edebiyatın rüyayla, sinemayla, dinle, iktidarla ve fel..

18,00 TL 14,40 TL Vergiler Hariç: 14,40 TL