Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Bencillik Ne Güzel Şey

Çocuklara, gençlere karşı sergilediğimiz her yaklaşımı onların iyiliği için yapıyoruz sözde. Üretiml..

12,04 TL 10,23 TL Vergiler Hariç: 10,23 TL

Berdyaev'de Din, Felsefe, Özgürlük

Berdyaev felsefesinin içsel temelini özgürlük ve yaratıcılık oluşturmaktadır. Özgürlük ruhun krall..

25,00 TL 21,25 TL Vergiler Hariç: 21,25 TL

Bergson Hakkında | Henri Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek pek doğru değilse de, ş..

12,96 TL 11,02 TL Vergiler Hariç: 11,02 TL

Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazi..

12,04 TL 10,23 TL Vergiler Hariç: 10,23 TL

Beş Harfliler | Edebiyat ve Sosyoloji Kırıntıları

Çocukluk günlerimizi hatırlayıp biraz ezber bozsak iyi olacak. Bu nedir yahu, sıkıldım ben. Böyle mi..

13,89 TL 11,81 TL Vergiler Hariç: 11,81 TL

Beyşehir ve Civarı Heykeltraşlık Eserleri

Bu çalışmada: Konya ile Beyşehir ilçesi ve civarında gerçekleştirilen çalışmada mimari parçalar, ost..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Biçemler ve Uygulamalı Öğretimi | Şiir Türleri, Uyaklar, Biçemler

Sözcüklerle oynamak, sözcüklerin değişik kullanım olanaklarını ve bırakabilecekleri farklı etkileri ..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Bilgi Değer Siyaset | Siyaset Akademileri

Bu kitap Türkiye'de daha önce yapılmamış bir çalışmayı ve analizi içerdiği iddiasıyla okuyucunun tak..

12,04 TL 10,23 TL Vergiler Hariç: 10,23 TL

Bilimsel Yönetimin İlkeleri

İnsanlık tarihi kadar eski bir sanat olan yönetim, günümüzde de bütün örgütlerde başarının ardındaki..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Bir Batı Masalı Shakespeare

"Uzun yıllar boyunca Shakespeare okumaları yaparken, tutuğum notların hayli kabarık olduğunu gördüm...

31,48 TL 26,76 TL Vergiler Hariç: 26,76 TL

Bir Söyleşidir Yaşamak

Söyleşiler veya söyleşmek geniş anlamda dili çağrıştırır, o da insanlığın en önemli niteliksel yanıd..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Bir Yörük Çocuğunun Hatıraları | Erinnerungen Eines Nomaden Kindes

Deutsch-Türkische ErzählungenAlmanca-Türkçe ÖykülerGostak hatte gemerkt, dass wir die Herde verkaufe..

12,04 TL 10,23 TL Vergiler Hariç: 10,23 TL

Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri | 2015 Türkiye

Yerel sorunları küresel boyutlara taşıma gayretinde olan Birleşmiş Milletler Örgütü, iyisi-kötüsü, e..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Biyolojik Adem'in Emerjans'ı

Eserimiz; çağımızın ilmi yapısı çerçevesinde, bu çağın; konsistan (çelişkisiz) ve komple (bütün) [ki..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Bohçadaki Kanaviçe

Çocuklar hakikati bilmeden oyun olarak oynarlar. Yetişkinler onu acısıyla tatlısıyla yaşarlar. Hatta..

12,96 TL 11,02 TL Vergiler Hariç: 11,02 TL

Bölgesel Kalkınmada Teknoparklar

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve artan pazar rekabeti, inovasyonu ve inovasyonun gerçekleşt..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler

Dünya üzerinde bazı bölgelerin iktisadi anlamda başarılı olması ve yine bazı bölgelerin başarısız ol..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

Boşandım Diyemedim Boşanmanın Aile ve Toplum Üzerine Etkileri

Evliydim,Güzel bir evde yaşayan.Anneydim,İki minik insanı kucaklayan.Eştim,Herşeye rağmen seven, güv..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Bosna-Hersek Devleti 1991-2011

Tarih boyunca etnik ve dinî çatışmaların, sosyal ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Balkan coğrafya..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Boşnakça'da Türkçe'den Geçen Kelimeler Sözlüğü

Boşnakça, eski Balkan dillerinden biridir. Osmanlı Devleti XV. yüzyılın ortalarında Bosna'yı fethedi..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Bozahmetli Yörük Aşireti | Antalya-Manavgat-Akseki-Seydişehir-Beyşehir-Serik

Bozahmetli Yörük Aşireti, Anadolu Selçukluları döneminde Orta Asya'dan gelerek Toroslara yerleşen Oğ..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Bozkır Armutlu Tarihçesi ve Sosyo-Ekonomik Yapısı

Konya ili Bozkır ilçesine bağlı Armutlu köyü, Bozulus Türkmenleri"nden olan Armutlu aşireti tarafınd..

37,04 TL 31,48 TL Vergiler Hariç: 31,48 TL

Bozkır Kazası Vakıfları | XV. - XX. Yüzyıllar

Bozkır kazasındaki vakıfların incelendiği çalışmada; zaviyeler, camiler, mescitler, hanlar, köprüler..

29,63 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Bozkır'da Ayışığı

Bozkır'da Ayışığı farklıdır. Bu farkı görmenin en güzel yolu Bozkır'da yaşamaktır. Eğer bu imkana sa..

14,81 TL 12,59 TL Vergiler Hariç: 12,59 TL

Bu Eller Utandırmaz Adamı | Göçler, Mülteciler ve Suriye Savaşı

Suriye savaşıyla birlikte Türkiye'nin en uzun kara sınırı olan Suriye sınırı buharlaşmış, daha önce ..

13,89 TL 11,81 TL Vergiler Hariç: 11,81 TL

Büyülü Gerçekçilik ve Louis de Bernières'nin Latin Amerika Üçlemesi

Büyülü gerçekçilik, iddia edilenin aksine Latin Amerika'ya özgü bir edebi tarz değildir, ancak Latin..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Çağatay Türkçesinde Edatlar

Bu kitapta, Orta Asya İslam Türk yazı dilinin gelişmesindeki üçüncü safhayı teşkil eden Çağatay Türk..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserler

Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserleradlı bu çalışmamız daha önce yayınlanmış olan Çağd..

23,15 TL 19,68 TL Vergiler Hariç: 19,68 TL

Çağdaş Türk Sosyolojisi ve Sorunları

Cumhuriyet sonrası Türk sosyolojisinin bu ikinci döneminde, özellikle toplum dinamiğinin önemli bir ..

37,04 TL 31,48 TL Vergiler Hariç: 31,48 TL

Çanakkale Savaşları Tarihi ve Şehitleri | Yozgat Örneği

Rumeli'den, Kafkaslardan ve Balkanlardan geri çekilmelerle geçen sancılı bir zaman diliminden sonra,..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Çatışma | İlk İnsandan Günümüze

55 yıllık bu birikimde ve araştırmada,"SUYA, SABUNA DOKUNULDU!" Din, Dil, Irk farkı gözetilmedi. Hak..

32,41 TL 27,55 TL Vergiler Hariç: 27,55 TL

CHP'nin Laiklik Politikası 1946-1950 Konya Örneği

İnceleme konumuz olan çok partili dönemin başlarında, CHP'nin laiklik politikasındaki değişimde Kony..

23,15 TL 19,68 TL Vergiler Hariç: 19,68 TL

Cinsiyetin Toplumsal Roldeki Yeri | Elfriede Jelinek'in Seçilmiş Romanlarında Kadın

2004 yılında Piyanist romanıyla Nobel Edebiyat Ödülü alan Avusturyalı yazar Elfriede Jelinek, bu rom..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım

Çocuklar, dünyaya ve hayata bakışlarında bir rehber olarak yararlandıkları medyadan kendilerine anla..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Çocukluk Mekânlarımız

Çocukluk dönemi, kuşkusuz insanın kendi olma sürecinde önemli bir dönemdir. İnsan ve mekân ilişkisin..

22,22 TL 18,89 TL Vergiler Hariç: 18,89 TL

Coğrafya Makaleleri Bibliyografyası

Coğrafya bilimi ile ilgili ülkemizde çok sayıda eser bulunmaktadır.Bu eserler, farklı türlerde ve fa..

25,93 TL 22,04 TL Vergiler Hariç: 22,04 TL

Çokkültürlü Vatandaşlık

Modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olan "ulus-devlet" modeli, insan hakları, azınlıklar, çokkü..

20,37 TL 17,31 TL Vergiler Hariç: 17,31 TL

Çokkültürlülük ve Sosyal Adalet

Günümüz toplumları, farklı kültürel grupların birbirleriyle bazen barış içinde, bazen de çatışmaları..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Çokuluslu Şirketler | Global Sermaye ve Global Yatırımlar

Globalleşen dünyada en önemli ekonomik aktörlerden biri haline gelen çokuluslu şirketler birden fazl..

16,67 TL 14,17 TL Vergiler Hariç: 14,17 TL

Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri

II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini ..

29,63 TL 25,19 TL Vergiler Hariç: 25,19 TL

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep Vilayeti'nin Sıhhî Ve İctimâî Coğrafyası

Asıl metin ve Günümüz TürkçesiSadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Oktay BozanŞehirlerin tarihini yazm..

12,96 TL 11,02 TL Vergiler Hariç: 11,02 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

37,04 TL 31,48 TL Vergiler Hariç: 31,48 TL

Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

"Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeş..

12,96 TL 11,02 TL Vergiler Hariç: 11,02 TL

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

27,78 TL 23,61 TL Vergiler Hariç: 23,61 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Dediği Sultan ve Menakıbı | Konya ve Çevresinde Ahmet Yesevi Halifelerinin İzleri

Bu çalışma klasik metinlerin yeniden anlaşılmasına yönelik denemedir. Klasik metinlerin anlam dünyas..

23,15 TL 19,68 TL Vergiler Hariç: 19,68 TL

Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı

Değer Bilinçlendirme; - Özgündür,- Yereldir, - Nettir, - Pratiktir, - Kanıtlanmı..

18,52 TL 15,74 TL Vergiler Hariç: 15,74 TL

Değerler Bilançosu | Beyaz Kitap (Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Eğitim, İletişim, Müzik, Tıp)

Bu "bilanço", daha önce "Değerler Bilançosu | Mavi Kitap" ve "Değerler Bilançosu | Sarı Kitap" adlar..

41,67 TL 35,42 TL Vergiler Hariç: 35,42 TL