Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

Teâlîm-i Mu'tezile

"Teâlîm-i Mu'tezile isimli risale, İsmail Hakkı İzmirli'nin yazma olarak bekleyen nâ-tamam eserlerin..

73,00 TL 54,75 TL Vergiler Hariç: 54,75 TL

Teceddüd-i İlmî ve Edebî | İlmi ve Edebi Yenilenme

"Kardeşim Ahmet Nebil Bey'e;Teceddüd-i İlmî ve Edebî'de Avrupa filozoflarının en yeni ve en beğenilm..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Tedkîk-i Ecsâm | Cisimlerin İncelenmesi

"Malumdur ki, bugün materyalistlik pek ziyade meydan almıştır. Ruhaniyeti inkâr ile onun maddi kuvve..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Tehâfüt'te Tekfir Tartışmaları | Gazzâlî'nin İbn Sînâ Yorumu

İslam düşüncesinin en önemli tartışmalarından birisi şüphesiz Gazzâlî ile filozoflar arasında cereya..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Tek Parti Dönemi Ekonomi Politikaları ve Milli Burjuvazi

Batı dünyasında doğal seleksiyon süreci içerisinde ortaya çıkan Burjuvazi, Türkiye iktisat tarihi iç..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Tekkedeki İktidar | Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Alanda İktidar Mücâdelesi

-Osmanlı toplumunda tekkede toplanan sosyo-politik iktidarın mahiyeti nedir?-Devlet açısından makbul..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Teknolojik Hinterlant ve Din (Sekülerizmin Dijital Zaferi)

Meselâ, cinsiyet sınırlarının aşınması, makine sistemine uygun bir formun desteklenmesini de berab..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Televizyonda Canlı Yayın ve Açık Açıköğretim

Uzaktan eğitim; gelişen bilim, teknoloji ve özellikle de iletişim alanındaki gelişmelerle ilişkili o..

25,00 TL 18,75 TL Vergiler Hariç: 18,75 TL

Televizyonda Din Anlatımı

Seküler bir bakış açısının, bir başka ifadeyle kutsal olandan ayrılmış bir zihnin ürünü olarak telev..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Televizyonla Yetişmek | Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Günde ortalama 3-4 saat televizyon seyreden bir genç, en çok seyredilen zaman diliminin en az üçte b..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Temel Afet Bilinci | Kırsal Alanlarda Afet Yönetimi Uygulamaları

Günümüz toplumlarının yaşam alanlarını daha güvenli hale dönüştürme çabası ve yönetilebilir riskleri..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Ten ve Kimlik | Çağdaş Siyahi İngiliz Tiyatrosu

Ten ve Kimlik: Çağdaş Siyahi İngiliz Tiyatrosu, 1970'lerin sonundan günümüze değin Siyahi İngiliz ti..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Tenha Şiirler | Şeyhi'den Şeyh Galib'e 36 Gazel 2000 Beyit ve Mısra

Divân şiiri için "bir seçkinler edebiyatıdır, saray harcıdır, reaya bilebilmez" kabülü, Ahmet Güner ..

168,00 TL 126,00 TL Vergiler Hariç: 126,00 TL

Tepedelenli Ali Paşa 1744-1822

Müellifimiz Ahmed Müfid Efendi'nin hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamakla birlikte ken..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Tepekent | Bir Köyün Kültürel Dokusu

Tepekent (Bir Köyün Kültürel Dokusu) araştırması, gelenek ve görenekleri, gündelik hayat pratikleri,..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife | Filozofların Biyografileri

Bir zamanlar, filozof denildi mi, bundan dinsiz, derbeder, serseri bitakım insanlar anlayanlarımız p..

75,00 TL 56,25 TL Vergiler Hariç: 56,25 TL

Terör ve Şiddet Sonrası Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm Yolları

Türk toplum arenasında, Doğu-Güneydoğu yöremiz etnisiti kimliği, sosyo-ekonomik yapısı ve jeo-politi..

165,00 TL 123,75 TL Vergiler Hariç: 123,75 TL

Tersine Çevrilmiş Bir Teoloji - Ahmet Hamdi Tanpınar Yazıları

Tanpınar sevgisinin bir susuzluk hali olduğunu biliyorum. Şiirle, hikâyeyle, edebiyatla, edebiyat ku..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Tez Seferberlik

Tahrip olmuş, birliğini yitirmiş, varoluş amacını unutmuş, benliğinin derdine düşmüş zihin ve bedenl..

105,00 TL 78,75 TL Vergiler Hariç: 78,75 TL

Tezâhür-i Hakîkat | Hakikatin Tezahürü

*Fatma Aliye Hanım'ın Vefatının 80. Yılında İlk Kez Yayınlanan Yazma Eseri*"Medeniyet bir sel gibidi..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

The Critique of Neoliberalism in David Hare’s Plays

Neoliberalism is the most widespread of the capital-oriented ideologies theorized in the 2700-year h..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

The Effect of the Turkish Defence Industry on Turkish Foreign Policy

The defence industry plays a critical role in maintaining state sovereignty, ensuring national secu..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

The Teaching of British Literature and Culture 1

The Teaching of British Literature and Culture Iprovides a comprehensive introduction to the most im..

172,00 TL 129,00 TL Vergiler Hariç: 129,00 TL

Theodor Adorno ve Walter Benjamin'de Sanat Eserinin Doğası

20. yüzyılın sanat düşüncesi için Theodor W. Adorno ve Walter Benjamin büyük bir önemi ifade eden ik..

85,00 TL 63,75 TL Vergiler Hariç: 63,75 TL

Theodor W. Adorno'da Kültürün Metalaşması

Birlikte yaşamın sonucu ve teminatı olan kültür, insanın çevre ile arasındaki müdahale değişkeni ola..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Toni Morrison'ın Romanlarında Psikolojik Zaman ve Bellek

İnsanlık tarihinin en eski tartışma konularından biri olan zaman, antik çağdan günümüze kadar fark..

45,00 TL 33,75 TL Vergiler Hariç: 33,75 TL

Topçu Mülâzım-ı Evvel Mustafa Hulusi Efendi'nin İstiklâl Harbi Hatıraları

Millî Mücadele Tarihi açısından "hatıralar" büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle savaşın içinde yer..

80,00 TL 60,00 TL Vergiler Hariç: 60,00 TL

Toplumdilbilim

Dil, insanların sosyal organizasyonlarının her alanındaki ifadesi ve aracıdır. Bu araç ve ifade birç..

92,00 TL 69,00 TL Vergiler Hariç: 69,00 TL

Toplumdilbilim Araştırmaları

Elinizdeki bu eser, Türkiye'deki güncel toplumdilbilim çalışmalarını ele alan öncü bir kaynak olması..

148,00 TL 111,00 TL Vergiler Hariç: 111,00 TL

Toplumsal Beklentilerimiz Çok Kültürden Tek Kültüre

Türk Üniversitelerinde 18 yıl hizmet görmüş Prof. Dr. Philipp Schwartz (1894-1978): Bir günlük gazet..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Toplumsal Bellek Sinema | Yeşilçam’dan Günümüze Ermeni Sinemacılar

Hatırlamak, insanın ve toplumun en temel gereksinimlerinden biridir. Geçmişi hatırlamak, bugün ve ya..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Toplumsal Dayanışmanın Antropolojisi

Yer ve anlatılar üzerinden sosyal, kültürel, ekonomik ve dini esaslara dayalı bir dayanışma ağı inşa..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Toplumsal Kimlik İnşası (Türkiye'de ve Dağıstan'da Mevlid Geleneğinin Karşılaştırılması)

Milli kimlik toplumsal kimlik inşa sürecinin bir boyutudur. Aynı coğrafyada yaşayan, ortak tarihi ve..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Toplumsal Kök Paradigmalarımız

ABD'nin Tennessee Valley of Administration (TVA) modeli veya Rusya'nın Novosbrisk Üniversiteleri örn..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Toplumsal Yapı ve Sağlık-Hastalık Sistemi

Sağlık - hastalık siteminin toplumsal boyutları, Türk sosyoloji geleneğine henüz bilimsel nitelikler..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar | İsimler-Yaklaşımlar

Türk sosyolojisinde özellikle 1940'lı yıllarda başlayan ve önemli bir bilimsel alanı oluşturan toplu..

220,00 TL 165,00 TL Vergiler Hariç: 165,00 TL

Toplumsallaşma Sözlüğü

"Toplumsallaşma, bütün sosyal bilimler açısından önemli bir kavramdır. Ancak kavramın insan ve toplu..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Toprak ve Gelenek | Konya Dağ Köyleri

"Şubat ortalarından itibaren işler artmaya başlar. Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlar varsa kuzulama..

172,00 TL 129,00 TL Vergiler Hariç: 129,00 TL

Transformation of Political Elite in Azerbaijan

Contrary to the expectations in the early independence era, Azerbaijan has moved away from establish..

130,00 TL 97,50 TL Vergiler Hariç: 97,50 TL

Transmedya Hikayeciliği

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ..

160,00 TL 120,00 TL Vergiler Hariç: 120,00 TL

Tuğ, Nevbet, Mehter | Türklerde Askerî Müzik Geleneği

"Türklerde Askeri Müzik Geleneği" isimli bu eserde, ilk olarak antik döneme ait Türk topluluklarının..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Tüketici Davranışı Nörolojisi | Nöroekonomi-EGG Yöntemi ile Nöromarketing Uygulaması

Nöroekonomi, kullandığı inovatif yöntem ve metodoloji aracılığıyla iktisadın yıllardır tartışılagele..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Tüketim Kültürü Ekseninde Türk Romanında Mirasyedi Tipinin Gelişimi (1875 - 1928)

Bu çalışmada Türk romanının ilk örneklerinden itibaren en önemli figürlerinden biri olan mirasyedi t..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL

Tüketim Sosyolojisi (Kültür, Kimlik, Medya)

Büyük anlatıların toplumsal yaşamda önceliğini kaybettiği ve neo-liberal politikaların teknoloji ile..

90,00 TL 67,50 TL Vergiler Hariç: 67,50 TL

Tüketim Toplumunda Halkla İlişkiler ve Alışveriş Merkezleri (Pazarlama İletişimi Üzerine Ampirik Bir Analiz)

Dünyanın ilk alışveriş merkezi kabul edilen 1455'te yapımına başlanan Kapalıçarşı; Batı'daki bu anla..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Tuna Boyunda Bir Osmanlı Kenti Vidin -XIX.Yüzyıl-

Günümüzde Bulgaristan'ın bir şehri olan Vidin kendisini Türk olarak tanımlayan 139 kişinin içinde ya..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Türev Ürünler Piyasası ile Forex Piyasası İşlemleri ve Uygulanacak Vergi Politikaları

Yeni Dünya düzeni içerisinde finansal serbestleşmenin doruk noktasına ulaştığı, ülkelerarası doğrud..

140,00 TL 105,00 TL Vergiler Hariç: 105,00 TL

Turgay Nar Tiyatrosu

Çağdaş oyun yazarı Turgay Nar’ın gerek işlediği temalarla gerekse kendine özgü anlatım biçimiyle t..

110,00 TL 82,50 TL Vergiler Hariç: 82,50 TL