Çizgi Kitabevi

Göster:
Sırala:

XX.Yüzyıl Başlarında Türkiye'de Yükseköğretim

Eğitime verilen önem,eğitimin sosyal,siyasi,ekonomik ve kültürel alanlara etkisini ne denli kuvvetli..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Yaban Gülü

Diken, diken, diken... Hemen her yerde ayrı bir kanama. Bitmeyen kesikler var hemen her gün dört bir..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Yakın Dönem Osmanlı Tarihi Araştırmaları

Yakın dönem, her ne kadar Osmanlı'nın Batı karşısında güçsüzlüğünü fark edip, kendini yenileme ve to..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi'nde Cami (Baykurt) Bey

"Gerçek sürgünler diyarının gözlerden uzak bir köşesinde toplanmış bir avuç genç doktor ve subay, ya..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Yalanın Dildeki Gerçeği

İnsan olmanın ayrıcalıkları vardır. Başka canlılarla mukayese edildiğinde, insanlığın akıl almaz öze..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Yalvaç | Kent Araştırmaları

Sahip olduğu değerleri, öz kaynakları, gelişmiş sosyal sermayesi, coğrafî konumu ve özellikle köklü ..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Yapay Zeka ve Bilinç Problemi | Yapay bilincin imkânına dair bir tartışma: Yapay bir "ben" mümkün mü?

Bilinç, varlığımızın doğasına yönelik derin bir problemdir. Biyolojik, fizyolojik, nörolojik ve bili..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler

Yaratıcılık ve yenilikçilik son yıllarda sıkça kullanılmya başlayan kavramlar arasında yer almaktadı..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Yas ve Çocuk | Ebeveynini / Bir Yakınını Kaybeden Çocuklara ve Geride Kalan Yetişkinlere Yardım ve Öneriler

Ölüm hep vardı ve var olmaya devam edecek. İnsanlık, ölümün karşısında nasıl yaşayacağını, ölümlerin..

42,00 TL 31,50 TL Vergiler Hariç: 31,50 TL

Yaşamak İçin Sanat | Şakir Paşa Ailesinde Sanat

Cevat Şakir kitapları en çok okunan yazarlar arasında yer almanın ötesinde, Bodrum'u kültür kenti ol..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Yaşayan Platon | Çağdaş Fransız Felsefesinde Platon Okumaları

Batı metafiziğinin/düşüncesinin inşasında, kurucu bir aktör olarak Platon'un önemi şüphesiz göz ardı..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Yaşlı ile Yaşlanmak

Bu kitabın hem yaşlılar hem de yaşlıya hizmet veren güzel insanların keyifle okuyup bakım işini kola..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Yavaş Şehir | Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde

İtalyanca cittá (şehir) ve İngilizce slow (sakin/yavaş) kelimelerinden oluşan Cittáslow, "yavaş veya..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Yazın Eğitimi ile Dil Eğitimi

Geleneksel yaklaşımlarla, okurun/öğrencinin yazın eğitimiyle ilgili olarak tam bir doygunluğa ulaştı..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Yazın, Sinema ve Aşkın Kavşağında Marguerite Duras

Yalnızlık hazır bulunmaz, oluşturulur. Yalnızlık, yalnız başına oluşturulur. Ben de öyle yaptım. Çün..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Yazınsal İletişim

Diğer toplumsal sistemler gibi edebiyat da tarih içerisinde şekillenmiştir. O, genel iletişimin dışı..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Yazınsal Metinlerde Değer Çözümlemesine Giriş

Her yazınsal yapıt karşısında izlenen şu ya da bu yöntem, benimsenen eleştirel tutum onu bir değerle..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Yazınsal Türler

Bu yapıt, Türk Yazını'nda bir ilk kabul edilebilir. Kuşkusuz, Cevdet Perin gibi değerli bilim adamla..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL

Yeni Felsefe Mecmuası (Ciltli)

"Muhit-i Mesai müdürü Abdullah Feyzi Bey kardeşimiz bir gereklilik sonucu Selanik'ten ayrılmak zorun..

240,00 TL 180,00 TL Vergiler Hariç: 180,00 TL

Yeni İlm-i Kelâm

"Yeni İlm-i Kelâm isimli eser, sadece yakın dönemin önemli ve tesirli bir kelâm metni olmanın ötesin..

135,00 TL 101,25 TL Vergiler Hariç: 101,25 TL

Yeni İlm-i Kelam Tartışmaları

İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı'nın 6. parçası olan Yeni İlm-i Kelâm Tartışmaları isimli eser, İzmirl..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Yeni Kentsel Ailenin Manevi Boyutları

Bu çalışmada sürekli değişen kent hayatında ailenin, modern kent kültürüyle girdiği etkileşim tartış..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Yeni Medyada Çocuk ve İletişim

İçinde bulunduğumuz yeni medya çağı, dijital yerliler olarak da ifade edilen Z Kuşağı mensubu çocukl..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Yeni Tarihselcilikten Posthümanist Eleştiriye Edebiyat Kuramları

Bu çalışma, açıklamalarla ayrıntılı bilgi verip somut uygulamalar yoluyla karışık görünen kavramları..

65,00 TL 48,75 TL Vergiler Hariç: 48,75 TL

Yenibahçeli Şükrü Beyin Hatırları

Yenibahçeli Şükrü Bey'in hatıraları, Milli Mücadele dönemine ait önemli referanslardan birisidir. İs..

78,00 TL 58,50 TL Vergiler Hariç: 58,50 TL

Yerel Gazetecilik

Bu kitapta, teknolojik etkilerle gazeteciliğin mesleki sınırlarının zorlandığı günümüzde yerel gaz..

62,00 TL 46,50 TL Vergiler Hariç: 46,50 TL

Yerel Hizmetlerde Vatandaş Karnesi (Konya Örneği)

Günümüzde yerel yönetimler özelde de belediyeler, vatandaşların beklentilerine ve isteklerine uygun ..

38,00 TL 28,50 TL Vergiler Hariç: 28,50 TL

Yerel Ulusal ve Küresel Boyutlarıyla Göç ve Mülteci Sorunu

Bu kitapta başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin yaşadığı ve çözüm aradığı yerel, ulusal ve küres..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Yerel ve Kentsel Politikalar

Bugün, ülkede var olan 80 kadar üniversiteden dörtte birinde, yerel ve kentsel yönetimler ve politik..

35,00 TL 26,25 TL Vergiler Hariç: 26,25 TL

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler

Sosyal refah politikaları bağlamında yürütülen sosyal hizmetlerin temel aktörlerden birisi de merkez..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Yerel Yönetimler | Kuram, Kurum ve Yeni Yaklaşımlar

Bugün; yerel yönetimler, yerel demokrasi, yerel siyaset, kentsel sorunlar, kentsel ve kırsal kalkınm..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kültür | Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışının Kültürel Temelleri

Yerel yönetimler, "etkinlik", "özgürlük", "özerklik", "yeniden paylaşım" ve "demokratik katılım" gib..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları

Mehmet ÖZELKamu Politikası ve Yerel Yönetimler Yusuf CAN - Fikret SOYERAvrupa Birliği Sürecinde..

72,00 TL 54,00 TL Vergiler Hariç: 54,00 TL

Yeşilçam'ın İmgeleri

"Yeşilçam'ın İmgeleri" bir şairin, bir sinema tutkununun duyguları, düşünceleri... Yaşı kemale ermiş..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Yine Orada | Latin Harflerine Aktarılmış Orijinal Metin

Engeller, yanlış anlaşılmalar, savaşlar ve ayrılıklarla örülü bir aşk romanı Yine Orada, yaşanan ger..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Yoksulluk ve Dayanışma Ağları

Elinizdeki çalışma; gündelik yaşantımızda ve ilişkilerimizde sıklıkla rastladığımız, genellikle herh..

120,00 TL 90,00 TL Vergiler Hariç: 90,00 TL

Yol Gösteren Şehir: Yalvaç

Yalvaç, adının anlamına yakışır şekilde, bin yıllar boyunca "yol gösteren" ve kadim kültürüyle çevre..

95,00 TL 71,25 TL Vergiler Hariç: 71,25 TL

Yönetim Ahlakı | İdeal Gerçeklik Arasında Siyasetnamelerde İyi Yönetim Arayışı

“İyi yönetim nasıl olmalıdır” sorusu insanlık tarihinde üzerinde çokça düşünülen konu olagelmiştir. ..

55,00 TL 41,25 TL Vergiler Hariç: 41,25 TL

Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları - 3

Günümüzde bu reform hareketleri devam etmekte ve reformlar postmodern bir söylem etrafında şekillenm..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları 2

Türkiye’de modernleşme çabaları Osmanlı Devleti’nden bu yana giderek karmaşıklaşarak devam etmektedi..

60,00 TL 45,00 TL Vergiler Hariç: 45,00 TL

Yönetim, Değişim ve Modernleşme Yazıları

Modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar devletin gündeminde yer alan bir olgu olara..

70,00 TL 52,50 TL Vergiler Hariç: 52,50 TL

Yönetime Çağdaş Yaklaşımlar

-Adhokrasi ve Adhokratik Örgütlenme -Amaçlara Göre Yönetim -Çatışma ve Çatışma Yönetimi&nb..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Yönetime Yeni Bakışlar

-Vizyon, Misyon, Temel Kurallar (Değerler), Strateji ve Taktik-Yöneylem Araştırması-İletişimin Esasl..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Yönetişim

Teknolojinin, ekonominin ve bilginin evrimi, toplumda, yönetimde ve siyasette oldukça hızlı dönüşüml..

82,00 TL 61,50 TL Vergiler Hariç: 61,50 TL

Yönetişim | Kuram - Boyutlar - Uygulama

Yönetişim: Kavram, Kuram ve Boyutları-Ertuğrul Gündoğan-Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım-R..

50,00 TL 37,50 TL Vergiler Hariç: 37,50 TL

Yönetişim | Türk Kamu Yönetimine Yansımaları

Yönetişim, kamu yönetimi alanında son yıllarda önemli yer işgal eden kavramlardan biridir. Bu çalışm..

68,00 TL 51,00 TL Vergiler Hariç: 51,00 TL

Yöntem Bilim Bağlamında Doğa-Kur'an Eşdeğerliliği

Çağın ilmi ve zihni rezervleri ile yapılan sondajlamalar, Kur'an'ın tam ve tutarlı bir matematik yap..

52,00 TL 39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Yorgun Toplum

Hep gelişmelerin, ilerlemelerin hikayesi yapılmıştır da, gerilemenin, çürümenin hikayesi az yapılmış..

48,00 TL 36,00 TL Vergiler Hariç: 36,00 TL

Yörük Kültürü ve Zanaatları

Türkiye’de Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri adlı kitap çalışmasından sonra bir nevi devamı/tamaml..

98,00 TL 73,50 TL Vergiler Hariç: 73,50 TL