Osmanlı Felsefe Çalışmaları

Göster:
Sırala:

A'mâk-ı Hayâl - Râci'nin Hâtıraları (Hayalin Derinlikleri: Raci'nin Hatıraları)

"Bu kitabı hakikat endişesi taşıyan vicdanlar, nihayete ilişkin bahisleri seven insanlar zevkle okuy..

35,00 TL 26,25 TL
Vergiler Hariç: 26,25 TL

Allah'ı İnkâr Mümkün Müdür? | Yahûd Huzûr-ı Fende Mesâlik-i Küfür

"Bu eseri öyle bir tarzda yazmaya ve tartışmalarını tasnife çalıştım ki, üç maksadı birden ihtiva et..

38,00 TL 28,50 TL
Vergiler Hariç: 28,50 TL

Alzire

Lima Beldesinde Gusman'ın SarayındaMeydana Gelen HadiseKİŞİLERGusman (Peru Valisi)Alvarez (Gusman'ın..

20,00 TL 15,00 TL
Vergiler Hariç: 15,00 TL

Ben Neyim? | Hikmet-i Mâddiyyeye Müdâfa'a

"Malumdur ki, Avrupa'da 'materyalistler' denilen garip bir hikmet erbabı gittikçe çoğalıyor. Hikmett..

20,00 TL 15,00 TL
Vergiler Hariç: 15,00 TL

Bergson Hakkında | Henri Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek pek doğru değilse de, ş..

20,00 TL 15,00 TL
Vergiler Hariç: 15,00 TL

Bergson ve Felsefesi

"Bir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazi..

18,00 TL 13,50 TL
Vergiler Hariç: 13,50 TL

Biraz Felsefe

"Birçok hakîmler, filozoflar metafiziğin öğrenilmesini tehlikeli görerek yasaklamak isterler. Zira o..

18,00 TL 13,50 TL
Vergiler Hariç: 13,50 TL

Dârü'l-Fünûn Dersleri: Târîh-i Hikmet | Felsefe Tarihi

" 'Evrenin düşüncesi benim neme lazım?' diyebilir miyiz? Duyumlarımız hakkında bir fikir ortaya koym..

55,00 TL 41,25 TL
Vergiler Hariç: 41,25 TL

Dârü'l-Fünûn Târîh-i Felsefe Dersleri

"Felsefe tarihinin konusu insan aklının cismani ve ruhani âlemin durumundan haberdar olmak üzere çeş..

20,00 TL 15,00 TL
Vergiler Hariç: 15,00 TL

Dârülfünun Felsefe Ders Notları

"Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. ..

38,00 TL 28,50 TL
Vergiler Hariç: 28,50 TL

Dârülfünûn'da Felsefe Dersleri

"Çağdaş bir psikolog diyor ki: 'Nerede olursa olsun Cenâb-ı Hakk'ın külli iradesi, külli ilmi ya da ..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Descartes ve Kartezyenler

"Descartes'a genellikle yeni felsefenin kurucusu unvanını verirler. Yeni Çağ felsefesini incelersek,..

22,00 TL 16,50 TL
Vergiler Hariç: 16,50 TL

Dilmestî-i Mevlânâ ve Gazâlî'de Ma'rifetullah, Rubâ'iyyât-ı Gazâlî, Orfî'de Şi'r ve İrfân

Mevlânâ'nın Gönül Sarhoşluğu ve Gazâli'de Marifetullah, Gazâli'nin Rubailer, Orfî'de Şiir ve İrfan"D..

27,00 TL 20,25 TL
Vergiler Hariç: 20,25 TL

Ebu'l-'Alâ' El-Ma'arrî' Şi'rlerinden Hulâsalar Risâletu'l-Gufrân (İlâhî Komedya)

"Ebu'l-'Alâ felsefe ve ahlâkta Ömer Hayyam'dan yüksekti. İki dâhi meslek itibariyle birbirinden fark..

38,00 TL 28,50 TL
Vergiler Hariç: 28,50 TL

Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın ..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

El-Lüzûmiyyât

"Tekrar söylerim: Eğer filozofun ilmî öğretisi, hür fikirleri diğer şairlerin şiirleri gibi İslâm âl..

48,00 TL 36,00 TL
Vergiler Hariç: 36,00 TL

Fedon - Ruhun Bekası

"Fedon'un konusu, ruhun bekâsı ve bilginin hatırlamaya ait olduğu teorisine dayalıdır. Çünkü Eflatun..

24,00 TL 18,00 TL
Vergiler Hariç: 18,00 TL

Felsefe Dersleri

"... Gittikçe esâret hafifliyorsa da, tahammül de azalıyor. İnsanın sinirleri çelikten değil ki, ilâ..

50,00 TL 37,50 TL
Vergiler Hariç: 37,50 TL

Felsefe Mecmûası

"Temmuz 326 [1910] tarihinde kurmuş olduğumuz Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi kuruluş tarihin..

120,00 TL 90,00 TL
Vergiler Hariç: 90,00 TL

Felsefe-i Ahlâkiyye | Ahlak Felsefesi

"Ahlak felsefesinin gerekliliğini ispata neredeyse ihtiyaç yok gibidir; çünkü insan sırf içgüdüye ta..

42,00 TL 31,50 TL
Vergiler Hariç: 31,50 TL

Felsefe-i Edebiyât ve Şâ'ir Celîs | Edebiyat Felsefesi ve Şair Celis

"Esasen felsefe de edebiyattan ayrı bir şey değildir. İnsan nasıl sevdiğinin arkasından koşarak fery..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Felsefe-i Hayât | Hayat Felsefesi

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmak..

38,00 TL 28,50 TL
Vergiler Hariç: 28,50 TL

Felsefe-i İlmiyye | Bilim Felsefesi

"Bilginin üzerine kurulu bulunduğu ilkeleri, yani yasaları ve yönteminin kurallarını incelemek, diğe..

45,00 TL 33,75 TL
Vergiler Hariç: 33,75 TL

Felsefe-i Mûsîkî | Müzik Felsefesi

“Ben şu yasayı dikkate alarak ülkemizde henüz uğraşılmamış, deşilmemiş, duyulmamış bir alanı karıştı..

18,00 TL 13,50 TL
Vergiler Hariç: 13,50 TL

Feminizm Âlem-i Nisvân | Feminizm: Kadınlar Alemi

"Günümüzde mevcut şeylerin kadim kökenlerini görmek iktidarı gözlerinde bulunmayan kıt görüşlüler fe..

20,00 TL 15,00 TL
Vergiler Hariç: 15,00 TL

Fünûn ve Felsefe ve Felsefe Sânihâları | Bilimler ve Felsefe - Felsefe Değinileri

"Kardeşim,Cenevre'ye dün ulaştım. Bavulumdan bazı elbise ve çamaşır çıkarırken, yere bir defter düşt..

26,00 TL 19,50 TL
Vergiler Hariç: 19,50 TL

Gâyetü'l-Beyân fî Hakîkati'l-İnsân yâhûd 'İlm-i Ahvâl-i Rûh "İLK PSİKOLOJİ KİTABIMIZ"

İnsanın Hakikati Hakkında En Son Açıklama yahut Psikoloji"Hikemî ilimlerin başlangıcı psikolojidir. ..

18,00 TL 13,50 TL
Vergiler Hariç: 13,50 TL

Gülmek Nedir? ve Kime Gülüyoruz?

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmak..

24,00 TL 18,00 TL
Vergiler Hariç: 18,00 TL

Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbu'ât-ı Felsefiyye | Gülşen-i Râz Hakkında Felsefi İncelemeler

"Bu büyük mütefekkir ve büyüleyici şair [Şebüsterî] zihnimi çok meşgul etmiş olan tasavvuf erbabında..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Hangi Meslek-i Felsefeyi Kabûl Etmeliyiz?

"Efendiler!Vatan ve milletimizi yükseltmek için, mevcut felsefe mesleklerinden hangisini seçmenin uy..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Hayât ve Kitâblar

"Bugün Avrupa'da Ranke, Taine gibi büyük adamlar hakkında yapılan araştırmalar fikrî sebeplerin en z..

50,00 TL 37,50 TL
Vergiler Hariç: 37,50 TL

Hayât ve Mevt | Hayat ve Ölüm

"Şu satırları okuyan zat âlim, cahil; zeki, budala; güçlü, aciz; zengin veya fakir ne olursan ol, ta..

18,00 TL 13,50 TL
Vergiler Hariç: 13,50 TL

Hikmet-i Edebiyye | Edebiyat Felsefesi

"Şimdi edebiyatın nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği suali bizim için hallolunacak bir meseledir. İns..

20,00 TL 15,00 TL
Vergiler Hariç: 15,00 TL

Hikmet-i Hukûk | Hukuk Felsefesi

-İlk Hukuk Felsefesi Kitabımız-"(Hukuk felsefesi (philosophie du droit) hukukun esasından, yani huku..

38,00 TL 28,50 TL
Vergiler Hariç: 28,50 TL

Hikmet-i Târîh | Tarih Felsefesi

"Görünür âlemde zuhura gelmiş olup, geçen günlerin tecrübesiyle öğrenilen hadiselerin bilinmesine ta..

16,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalâleti

Akıl ve Bilim Huzurunda Materyalizm Dalâlet Mesleği"Materyalizm mesleğine 'dalâlet mesleği' diyorum...

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

İbtâl'i Mezheb-i Mâddiyyûn | Materyalist Öğretinin İptali

"Kütüphanesi söz konusu bilimlerle ve matematik bilimler ve felsefeyle ilgili Fransızca kitaplarla d..

42,00 TL 31,50 TL
Vergiler Hariç: 31,50 TL

İktisat Metinleri - 1. kitap: Ekonomi Politik - 2. kitap: Düğümlerin Çözümü

"Biz, yani Osmanlılar, millî servetimizi değerlendirebilmek için başlangıçlarına doğru bir göz atmak..

40,00 TL 30,00 TL
Vergiler Hariç: 30,00 TL

İlim ve İrâde | Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevîdir

İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir"Maalesef şunu da arz edeceğiz ki, son zamanlarda..

26,00 TL 19,50 TL
Vergiler Hariç: 19,50 TL

İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür | Psikoloji ve Tefekkür Usûlü

"Mekteb-i Sultani'de ahlâk dersi âcizane sorumluluğuma bırakılmıştı. Ahlâk bilgisi kitaplarında nâtı..

25,00 TL 18,75 TL
Vergiler Hariç: 18,75 TL

İnsânın Menşe'i Nesl-i Beşer | İnsanın Kökeni, Beşer Nesli

"Kardeşim Ahmed Nebil tarafından tercüme olunan bu kitaba bir önsöz yazmaya mecbur kaldığım dakikada..

18,00 TL 13,50 TL
Vergiler Hariç: 13,50 TL

İslâm Feylesofu İbn Rüşd

"Frenklerin övünerek itiraf ettiklerine göre, Avrupa'daki cehâletin kökünden kalkmasına ve her taraf..

17,00 TL 12,75 TL
Vergiler Hariç: 12,75 TL

Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı Mecmû'ası (Rıza Tevfik'in Notlarıyla)

"Felsefe gurubu başta olmak üzere sanat, fen ve teknik bilimlere ait terimlerin kültür dünyamızda na..

30,00 TL 22,50 TL
Vergiler Hariç: 22,50 TL

Kavaidu’t Tahavvülât fî Harekâti’z-Zerrât | Parçacıkların Hareketlerindeki Dönüşümün İlkeleri

“Bu yolda [tabii ilimlerde] yapılmış olan keşifler henüz layıkıyla sistemleştirilememiş ise de mekan..

28,00 TL 21,00 TL
Vergiler Hariç: 21,00 TL

Kebetos Pinaks | İnsan Yaşamının Tablosu

"Günümüz olaylarından sonuç olarak çıkarılabilir ki, cismaniyat ilerleyip ruhaniyat ise o derece ger..

30,00 TL 22,50 TL
Vergiler Hariç: 22,50 TL

Kitâb-ı İzâle-i Şukûk | Dozy'nin "Tarîh-i İslâmiyet"i Üzerine Reddiyedir

*Şüpheleri Giderme Kitabı"Muallim Dozy adında bir yabancı tarafından Flemenk dili üzere "Tarîh-i İsl..

45,00 TL 33,75 TL
Vergiler Hariç: 33,75 TL

Lamarckizm

"Tabiat felsefesi ile uğraşanlarımıza Darwin ismi meçhul değildir. Uğraşmayanlara ise birkaçımız, bi..

16,00 TL 12,00 TL
Vergiler Hariç: 12,00 TL

Lûgatçe-i Felsefe | Felsefe Terimleri Sözlüğü

"(...) Felsefeye ilişkin Arapça ve Fransızca bazı eserleri mütalaa ettiğim sırada felsefi terimlerin..

100,00 TL 75,00 TL
Vergiler Hariç: 75,00 TL

Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)

"Madde ve Kuvvet'in okuruna şu hususu şimdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan d..

55,00 TL 41,25 TL
Vergiler Hariç: 41,25 TL

Muhtasar Felsefe

"Mekteplere mahsus muhtasar bir felsefe kitabı yazmak mecburiyetinde kaldığım zaman cidden büyük ve ..

38,00 TL 28,50 TL
Vergiler Hariç: 28,50 TL