Osmanlı Felsefe Çalışmaları

Göster:
Sırala:

Red ve İsbât | Louis Büchner'in Mâdde ve Kuvvet'ine Reddiyedir

"Almanya filozoflarından Louis Büchner adlı filozofun Madde ve Kuvvet adındaki eserinin Ahmed Nebil,..

34,00 TL 27,20 TL
Vergiler Hariç: 27,20 TL

Reybîlik, Bedbînlik, Lâ-İlâhîlik Nedir? - Tevfik Fikret'in Târîh-i Kadîm'ine Bir Cevâb

Sadeleştirilmiş Başlık: Şüphecilik, Kötümserlik, Tanrıtanımazlık Nedir? - Tevfik Fikret'in "Târîh-i ..

24,00 TL 19,20 TL
Vergiler Hariç: 19,20 TL

Schopenhauer'ın Hikmet-i Cedîdesi | Schopenhauer'ın Yeni Hikmeti

İbret Verici Bir Misal"Biçare Beşir Fuad'ın geçtiğimiz günlerde aziz canına kıyması işte böyle Schop..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL

Târîh-i Efkâr | Fikirler Tarihi

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmak..

16,00 TL 12,80 TL
Vergiler Hariç: 12,80 TL

Târîh-i Felsefe | Kurûn-ı Ûlâ

"Bugün felsefe meraklılarına bir önemli kitap takdim ediyoruz. Bu eserin müellifi, tanınmış olan ve ..

20,00 TL 16,00 TL
Vergiler Hariç: 16,00 TL

Târîh-i Hukemâ-yı Yunân | Yunan Filozofları Tarihi

"Yunan filozoflarının kıymet ve şanları burhan getirmekten müstağni olup, varlık sahifesinden siline..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Târîh-i Tekvîn Yâhûd Hilkat | Varoluş Tarihi veya Yaratılış

"Her ne vakit ki tabii bilimler ve özellikle de kâinatın yaratılışına dair yüksek konuların incelenm..

13,00 TL 10,40 TL
Vergiler Hariç: 10,40 TL

Teceddüd-i İlmî ve Edebî | İlmi ve Edebi Yenilenme

"Kardeşim Ahmet Nebil Bey'e;Teceddüd-i İlmî ve Edebî'de Avrupa filozoflarının en yeni ve en beğenilm..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Tedkîk-i Ecsâm | Cisimlerin İncelenmesi

"Malumdur ki, bugün materyalistlik pek ziyade meydan almıştır. Ruhaniyeti inkâr ile onun maddi kuvve..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife | Filozofların Biyografileri

Bir zamanlar, filozof denildi mi, bundan dinsiz, derbeder, serseri bitakım insanlar anlayanlarımız p..

20,00 TL 16,00 TL
Vergiler Hariç: 16,00 TL

Tezâhür-i Hakîkat | Hakikatin Tezahürü

*Fatma Aliye Hanım'ın Vefatının 80. Yılında İlk Kez Yayınlanan Yazma Eseri*"Medeniyet bir sel gibidi..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Usûl Hakkında Nutuk | Metot Üzerine Konuşma

Bildiğiniz veçhile Descartes, kitabın ilk satırında, 'akıl'dan bahseder. Daha sonra, sırası geldikçe..

28,00 TL 22,40 TL
Vergiler Hariç: 22,40 TL

Vahdet-i Mevcûd: Bir Tabî'at 'Âliminin Dîni | Monizm: Bir Tabiat Âliminin Dini

"Okumak ve düşünmek isteyenlere hediye ettiğimiz bu kitap, Almanya'da Natüralistler Derneği'nin yetm..

14,00 TL 11,20 TL
Vergiler Hariç: 11,20 TL

Voltaire

"Kurtuluşa ermiş olan fırka adını verebileceğimiz o birkaç kişi,acaba nasıl adamlar imiş ki, böyle b..

20,00 TL 16,00 TL
Vergiler Hariç: 16,00 TL

Voltaire

"İşte bu mülahazalar neticesinde ben, bizde bir Voltaire'e ne dince ne siyasetçe lüzum görülmeyeceği..

30,00 TL 24,00 TL
Vergiler Hariç: 24,00 TL

Wilhelm Leibniz

"Son sömestrede -felsefe tarihi için- Wilhelm Leibniz felsefesi hakkında bir travail hazırlamıştım. ..

22,00 TL 17,60 TL
Vergiler Hariç: 17,60 TL